Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)


Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Modul : Kemahiran
Aspek : 1 – Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan : Konsep Pergerakan
1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : 1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jarak.
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan dalam
lompat jauh.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Psikomotor.
- Melakukan lompat jauh dengan teknik yang betul.
2. Kognitif.
- Menyatakan perkaitan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan.
3. Afektif.
- Menunjukkan rasa gembira melalui riak wajah semasa menjalankan permainan.
Tarikh : 2 Mac 2017
Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi
Tahun : 5 Bestari
Bilangan Murid : L - 12
P - 18
Penerapan nilai : Semangat kerjasama antara rakan semasa melakukan aktiviti.
Kemahiran berfikir : Menganalisis perkaitan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan.
Strategi utama : Kontekstual

1
Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Bahan Sumber P & P Bilangan


Gelung 20

Pitcher Base 1

Skitel Besar 2

Skitel Kecil 2 + 10

Pundi Kacang 30

Tali Getah 2

Belon 35

Riben 1.5m × 30 = 45m

Bakul 2

2
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa
Permulaan 1. Kehadiran  Kehadiran murid direkodkan. Ciri Strategi:
2. Kesihatan  Guru memberi perhatian kepada murid yang tidak Menghubungkait
(10 minit) 3. Pakaian sihat. (Relating)
 Guru memastikan pakaian murid seragam dan kemas.
BSPP:
Fokus Pembelajaran 1.Wisel
Memberi murid pengetahuan asas mengenai lompat jauh 2. Skitel besar
serta memanaskan badan dan melakukan regangan untuk 3. Gelung
mewujudkan kesediaan diri.
Catatan:
Organsasi Kelas Menerusi aktiviti ini,
murid-murid dapat
 Murid-murid berkumpul dan guru memberi sedikit menghubungkaitkan
penerangan mengenai lompat jauh. kepentingan perkara-
 Murid mengikut guru dan membuat senamrobik perkara berikut:
diiringi oleh lagu. a. mewujudkan
 Murid-murid membuat regangan bahagian kaki secara kesediaan diri
berpasangan.

3
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Perkembangan Aktiviti 1 Ciri Strategi:


Fokus Pembelajaran
(20 minit)
Mengalami
Latihan Mengenali teknik-teknik lompat tinggi.
Kemahiran (Experiencing)
Organisasi Kelas
BSPP:
 Murid-murid dibahagi kepada 4 kumpulan.
1. Wisel
 2 kumpulan yang terdiri daripada 7 orang akan
digabungkan sebagai Kumpulan K dan 2 kumpulan 2. Pundi kacang
yang terdiri daripada 8 orang digabungkan sebagai 3. Skitel
Kumpulan L. 4. Tali getah
 Kumpulan K dan Kumpulan L akan bergilir-gilir untuk
5. Gelung
belajar di 4 stesen yang melatihkan teknik keempat-
empat fasa lompat jauh iaitu larian landas, lonjakan,
layangan, mendarat. Catatan:
Menerusi aktiviti ini,
Larian Landas murid-murid dapat
mengalami:
- Cara membuat
larian landas
- Cara membuat
lonjakan
- Cara membuat
layangan
Murid-murid dikehendaki untuk mengetahui kaki - Cara mendarat
dominan sendiri. Murid-murid yang kaki dominannya dengan selamat
kaki kiri akan bermula dengan kaki kiri dengan kon
warna oren manakala kaki dominannya kaki kanan
bermula dengan kaki kanan dengan kon merah.

4
Lonjakan

3 2 1

Murid-murid akan membuat sedikit larian landas


dan membuat lonjakan di Pitcher Base dan mendarat
dalam gelung-gelung. Murid-murid perlu fokuskan
kepada cara membuat lonjakan.

Layangan

Murid-murid dikehendaki untuk membuat


lonjakan untuk melepasi ketinggian tali getah dan
cuba melakukan gaya layangan yang ditunjukkan oleh
guru.

Mendarat

Murid-murid membuat lompatan statik dari


Pitcher Base dan mendarat di dalam gelung. Gaya
daratan difokuskan dalam aktiviti ini.

5
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Kemuncak Aktiviti 1
( 20 minit ) Fokus Pembelajaran Ciri Strategi
Sandbag Jump Mengaplikasikan teknik melompat yang betul dalam aktiviti Mengalami
yang dijalankan. (Experiencing)

Organisasi Kelas
 Murid-murid dibahagikan kepada 2 kumpulan (15 orang 1 BSPP
kumpulan) 1. Skitel
 Setiap murid akan mendapat satu pundi kacang 2. Pundi Kacang
 Murid-murid perlu melompat antara gelung dengan 3. Gelung
gelung, mereka hanya dibenarkan mendarat di dalam 4. Bakul
gelung yang bertaburan itu.
 Kumpulan 1 hanya dibenarkan untuk melompat antara
gelung warna merah manakala kumpulan 2 warna hijau. Catatan:
 Setiap ahli kumpulan hanya boleh melonjak dengan Menerusi aktiviti ini
sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki murid-murid dapat
di dalam gelung. memindahkan:
 Murid-murid perlu melompat sehingga sampai ke bakul  kemahiran
dan masukkan pundi kacang ke dalam bakul yang melompat dengan
disediakan dan keluar dariada gelanggan tersebut. Ahli sebelah kaki dan
kumpulan yang kedua mula gerakan setelah ahli mendarat dengan
sebelumnya keluar dari gelanggang. dua belah kaki
 Markah dicatat berdasarkan pundi kacang yang berjaya dalam aktiviti yang
dimasukkan ke dalam bakul. dijalankan.

6
Aktiviti 2 Fokus Pembelajaran Ciri Strategi
Mengaplikasikan teknik melompat yang betul dalam aktiviti Mengalami
Jump Grabber yang dijalankan. (Experiencing)

Organisasi Kelas
 Murid-murid dibahagikan mengikut jantina.(6 lelaki satu BSPP
kumpulan dan 9 perempuan satu kumpulan) 1. Skitel
 Setiap murid akan dapat satu belon dan riben yang 2. Gelung
berukur 1.5 meter. 3. Riben
 Menggunakan riben tersebut untuk mengikat belon pada 4. Belon
bahagian pinggang, dijadikan sebagai ekor.
 3 orang dari setiap kumpulan akan masuk ke dalam Catatan:
gelanggang yang disediakan, mereka hanya dibenarkan Menerusi aktiviti ini
untuk mendarat dalam gelung ketika membuat lompatan. murid-murid dapat
 Mereka perlu melompat dan mengejar pihak lawan demi memindahkan:
menangkap ekor lalu memecahkan belon tersebut. - kemahiran
 Pada masa yang sama, mereka perlu menggelakkan melompat dengan
ekor sendiri daripada ditangkap oleh pihak lawan. sebelah kaki,
 Masa diberi 2 minit, bilangan yang berjaya melepasi halangan
mempertahankan ekornya dicatat. dan mendarat
 Kumpulan yang mempunyai paling banyak ahli yang dengan dua belah
berjaya mempertahankan ekornya dikira sebagai kaki dalam aktiviti
pemenang. yang dijalankan.

7
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Penutup Fokus Pembelajaran Ciri Strategi


(5 minit ) Kelonggaran Kualiti pergerakan semasa menyejukkan badan. Menghubungkait
(Relate)
Organisasi Kelas
 Murid-murid diminta untuk membuat separuh bulatan dan
menghadap guru. Catatan:
 Setiap murid goyang kedua-dua belah kaki kiri dan
Menerusi aktiviti ini
kanan.
murid dapat
 Goyang kedua-dua belah tangan kiri dan kanan.
menghubungkaitkan
 Buat selama kiraan dari 1 hingga 4.
pengetahuan dan
 Tarik nafas dan mengangkat kedua-dua belah tangan ke
pengalaman sedia ada
atas.
mengenai:
 Lepas nafas melalui mulut dan tangan diturunkan.
 Buat sebanyak 3 kali.  kualiti pergerakan
semasa
menyejukkan
badan.

Guru
Murid

8
Soal-jawab dan  Murid-murid memberi pandangan dan menjawab soalan- Catatan:
rumusan isi soalan bertumpu dan bercapah mengenai kemahiran Menerusi aktiviti ini
pelajaran yang telah belajar. murid dapat
 Antara soalan-soalan yang dilontarkan adalah seperti menghubungkaitkan
berikut: pengetahuan dan
i. Apakah kemahiran yang dipelajari hari ini? pengalaman sedia ada
ii. Nyatakan perkaitan antara ketinggian lonjakan dan dengan kemahiran
lompatan yang jauh. yang dipelajari.
iii. Nyatakan cara untuk membuat lompatan yang betul
dan selamat.

 Isi pelajaran mengenai aktiviti lompat jauh dihuraikan.

Anda mungkin juga menyukai