Anda di halaman 1dari 5

PRAKTIKUM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BADAN BERUNIFORM


Unit Beruniform : Persatuan Bulan Sabit Merah

Topik : Balutan dan Anduh

Sub Topik : Pengajaran balutan kain anduh (Balutan luka tangan dan bahu)

Tahun : 3, 4, 5

Tarikh : 03 JULY 2019

Masa : 2.30 – 3.30 (1 jam)

Bilangan Murid : 62 ORANG

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

(a) Psikomotor: melakukan aktiviti balutan dengan betul.

(b) Kognitif: menerangkan cara balutan dengan betul.

(c) Afektif: meningkatkan kerjasama, bertanggungjawab dan tolong-menolong semasa aktiviti dijlankan

Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah didedahkan tentang kegunaan kain anduh.

Penerapan Nilai : Bekerjasama, hormat-menghormati

Alat Bantu Mengajar : LCD, komputer riba, video, kain anduh, buku PBSM
PRAKTIKUM

LANGKAH BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN CATATAN/ BBM/ NILAI


AKTIVITI

SET INDUKSI Video: 1. Guru menyiarkan video berkaitan BBM: LCD, computer riba,
dengan kain anduh dan balutan. video
(±5 minit)

2. Guru bertanya soalan kepada


murid berkaitan dengan video KB: Menganalisis
tersebut.
“Balutan dan Anduh”
3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk pelajaran.
PRAKTIKUM

Imaginasi Memperkenalkan jenis-jenis balutan 1. Guru memperkenalkan balutan BBM: Buku PBSM
luka: luka tangan dan bahu kepada
(±10 minit) KB: Menganalisis
murid serta kecedaran yang
terlibat.

2. Guru memberikan penerangan


dengan mengadakan soal jawab
untuk mewujudkan komunikasi
dua hala.

Balutan luka bahu

Perkembangan Demonstrasi cara ikatan balutan bagi: 1. Seorang murid dipilih secara BBM: Kain Anduh
rawak dan diminta untuk
(±15 minit) a. Balutan luka tangan
menampil ke hadapan.
b. Balutan luka bahu

2. Guru melakukan demontrasi


ikatan balutan luka tangan dan
luka bahu ke atas murid tersebut.

3. Murid tidak terlibat akan melihat


PRAKTIKUM

dan memahami cara guru


merawat dan memberi bantuan
awal kepada murid tersebut.

4. Guru mengingati para murid


tentang perkara-perkara yang
perlu diberi perhatian semasa
melakukan balutan tersebut.

Cara ikatan luka bahu

Tindakan Aktiviti Kumpulan 1. Murid dikehendaki memilih BBM: Kain anduh.


pasangan.
(±25 minit) Arahan tugasan: Nilai: Bekerjasama,
hormat-menghormati.
1. Setiap murid dihendaki untuk memilih 2. Setiap pasangan dikehendaki
seorang pasangan. memiliki sekurang-kurangnya KB:
menjana idea
satu kain anduh
2. Setiap murid dihendaki untuk
melakukan ikatan balutan luka tangan 3. Guru memberi arahan tugasan.
dan bahu kepada pasangan.
4. Murid diminta tukar peranan
3. Seterusnya, murid perlu menukar
selepas seorang jadi mangsa.
peranan mereka dengan pasangan
mereka. 5. Guru meronda dan memberikan
PRAKTIKUM

4. Kumpulan yang sudah siap bimbingan kepada murid yang


melakukan balutan boleh mengangkat memerlukan semasa aktiviti
tangan dan memanggil guru supaya kumpulan dijalankan.
guru boleh membuat penilaian atas
balutan yang dilakukan.

PENUTUP Rumusan Pengajaran: 1. Guru bertanyakan kepada murid KB: Menganalisis


mengenai jenis luka yang
(±5 minit)
terdapat pada anggota badan.

2. Murid menjawab jenis ikatan


balutan yang sesuai bagi
gambaran kecerderaan luka
yang digambarkan oleh guru.

3. Guru merumuskan pengajaran.


Cara balutan luka bahu