Anda di halaman 1dari 2

Persatuan Seni Visual

SK Tengku Mahmud
22200 Besut
TERENGGANU

Ruj. Kami :
Tarikh : 13 MAC 2017

Pengetua,
SK Tengku Mahmud,
22200 Besut,
Terengganu.

Puan,

PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI VISUAL

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya, Encik Hariz Irfan Bin Hussin Pakri
(Guru Penasihat Persatuan Seni Visual) berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta
Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U (A) 196, berkaitan dengan Seksyen 130, Akta
Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Persatuan Seni dan
Visual mulai 13 April 2017.

2. Bersama-sama ini disertakan :


2.1 Draf Perlembagaan.
2.2 Draf Aktiviti Asas.
2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

Kerjasama daripada pihak puan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan
diucapkan terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

........................................................
(HARIZ IRFAN BIN HUSSIN PAKRI)
Guru Penasihat Persatuan Seni dan Visual,
SK Tengku Mahmud

s.k PK Kokurikulum
S/U Kokurikulum
Fail Kelab Bahasa Malaysia.
CADANGAN PENUBUHAN KELAB SENI VISUAL SK TENGKU MAHMUD, BESUT,
TERNGGANU.

1.0 Jenis Persatuan dan Kelab: Kelab Seni Visual

Identiti Persatuan

Lagu Persatuan

Moto

Seni Itu Kehidupan.

Misi

Kelab Seni Visual berusaha untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan
produktif menerusi pemupukan asas seni visual dalam kehidupan seharian.

Visi

Kelab Seni Visual berusaha memberi peluang kepada semua murid untuk memupuk
minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan
terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.

Matlamat

Memberi peluang kepada setiap murid untuk mengembangkan potensi secara


seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Objektif

1. Supaya ahli dapat menganggotai persatuan ini dengan lebih terpimpin dalam
menimba Ilmu berkaitan dan dapat memupuk semangat bertanggungjawab
dan disiplin diri.
2. Ahli-ahli persatuan akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap
yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian
kecekapan dan pertandingan-pertandingan yang diikutinya.