Anda di halaman 1dari 4

MPU3092 PENDIDIKAN

ISLAM

PENGERTIAN ISLAM DARI SEGI BAHASA,


ISTILAH / SYARAK & BERDASARKAN
PANDANGAN ULAMA
NURSHAKINA BINTI JALAIR
PISMP TESL (SK) TAHUN 2 SEMESTER 2

ISLAM DARI SEGI BAHASA ~


Berasal dari perkataan salama yg
bermaksud taat & patuh, aman & damai serta
terlepas atau jauh dari kekurangan zahir dan
batin (sempurna).

ISLAM DARI SEGI ISTILAH/SYARAK ~


Ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yg
diturunkan kpd para nabi dan rasul khususnya Nabi
Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup
dan juga sebagai hukum/aturan Allah SWT yang
dapat membimbing manusia ke jalan yg lurus,
menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

ISLAM MENURUT PANDANGAN ULAMA ~


Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah- Islam ialah
berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk
dan patuh kepadanya dgn ketaatan dan tidak melakukan
perbuatan syirik.

Umar bin al-Khattab- Islam adalah agama


yg diturunkan Allah kpd Nabi Muhammad
SAW yg meliputi aqidah, syariah dan
akhlak.

Aqidahkepercayaa
n kpd Allah,
malaikat,
kitab2
Allah,
rasulNya,
hari
akhirat,

Syariahsegala
bentuk
ibadah
khusus
(thaharah,solat,za
kat,puasa dan haji)
ibadah
umum(hukum,eko
nomi,politik,pendid
ikan,sosial,jualbeli)

Akhlaksifat
yang
tertanam
dalam
jiwa

Anda mungkin juga menyukai