Anda di halaman 1dari 3

UNIT 1 : METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN DAN

APLIKASI MODEL KHATAM AL-QURAN j-QAF

TAJUK 1.2 : APLIKASI KHATAM AL-QURAN j-QAF

TUGASAN 1

Setelah anda membaca nota di atas, anda dikehendaki membuat pengurusan grafik
banding beza antara Model 6 Bulan Khatam al-Quran dengan Model Tasmik Khatam
al-Quran

Model 6 Bulan Khatam Model Tasmik Khatam


Bil Perbezaan
al-Quran al-Quran

1 Takrif Program yang Program membimbing


menumpukan kepada dan merekod
penguasaan kemahiran perkembangan al-Quran
membaca al-quran pada murid secara individu
6 bulan pertama tahun 1 berdasarkan program
dan aspek khatam al- yang diatur bagi
Quran pada 6 bulan membolehkan murid
pertama tahun 2 hingga khatam al-Quran
6 semasa berada di
sekolah kebangsaan dan
dilaksanakan di luar
jadual waktu

2 Strategi Perlaksanaan Murid tahun 1 hingga Berlangsung sepanjang


2.1 Tempoh tahun 6 akan mengikuti tahun di hari
model ini selama 6 bulan persekolahan
perlaksanaan pertama setiap tahun
( Jan – Jun ).

Bagi bulan-bulan
berikutnya mereka akan
mengikuti kurikulum
Pendidikan Islam
berdasarkan sukatan
pelajaran sedia ada

2.2 Peruntukan waktu P & P berfokus kepada Di luar waktu


Tilawah al-Quran selama persekolahan (tertakluk
6 bulan mulai Januari kepada jadual yang
hingga Jun dengan disediakan oleh pihak
peruntukan masa 4 kali sekolah)
seminggu, 2 waktu
selebihnya digunakan
untuk Jawi.
Pada 6 bulan berikutnya
mulai Julai hingga
Disember peruntukkan
waktu Tilawah al-Quran
ialah 3 waktu, 2 waktu
untuk Asas Ulum
Syariah dan 1 waktu
Jawi

2.3 Proses Pengajaran Semua murid tahun 1 Semua murid membaca


dan Pembelajaran membaca Iqra’ 1 hingga al-Quran menggunakan
(P&P) 6 manakala semua murid Mashaf Rasm Uthmani.
tahun 2 hingga 6
membaca al-Quran Setiap murid perlu
menggunakan Mashaf mempunyai guru
Rasm Uthmani. Pembimbing yang
dilantik oleh pihak
Poses P & P model ini sekolah
bermula dengan
penentuan tahap Guru Pembimbing
pencapaian murid hendaklah membimbing
melalui satu ujian ringkas bacaan dan merekod
untuk tujuan diagnostik bacaan murid dalam
Buku Rekod Bacaan
Setiap murid membaca setiap kali ditasmik
mengikut kaedah Talaqqi
dan musyafahah yang Penilaian hendaklah
dikendalikan oleh guru dibuat secara mingguan
Pendidikan Islam dan 3 kepada murid bagi
guru j-QAF mengesahkan murid
tersebut benar-benar
Setiap bacaan murid menguasai bacaan yang
hendaklah direkodkan direkodkan oleh guru
dan penilaian hendaklah pembimbing
dibuat pada setiap bulan
TUGASAN 2

Tuliskan pengalaman anda semasa mengaplikasikan kedua-dua model di atas


menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta cadangan penyelesaiannya

Bil Model Pengalaman/ permasalahan Cadangan Penyelesaian

1 Model 6 Kurang penjelasan terperinci Sering berkongsi


Bulan terhadap ke dua-dua model pengetahuan dan
Khatam al- tersebut ( guru pembimbing, pengalaman dengan guru
Quran GPI yang lain ) pembimbing, GPI dan rakan-
rakan guru j-QAF yang lain
Model Tasmik serta mendapatkan
Khatam al- maklumat terperinci daripada
Quran PPD dan pensyarah-
pensyarah maktab

2 Model Tasmik Sukar mendapatkan waktu Adakan perjumpaan dengan


Khatam al- yang sesuai dan kurang ibu bapa pada waktu yang
Quran kerjasama daripada ibu bapa sesuai bagi membincangkan
untuk program tasmik dan memberi penerangan
tentang konsep j-QAF secara
terperinci

3 Model Tasmik Kehadiran pelajar tidak Mencari waktu sesuai untuk


Khatam al- memuaskan pelajar yang tidak dapat hadir
Quran pada waktu yang ditetapkan (
supaya terlibat sama dengan
program tersebut )

4 Model 6 Penggunaan bahan bacaan Mendapatkan bahan bacaan


Bulan yang kurang sesuai ( Iqra’ buku yang sesuai iaitu
Khatam al- lama ) menggunakan kaedah
Quran terbaru Iqra’ daripada pihak
sekolah

5 Model 6 Kurang Alat Bantu Mengajar Menyediakan sendiri Alat


Bulan Bantu Mengajar mengikut
Khatam al- kreativiti sendiri untuk
Quran menarik perhatian pelajar

Anda mungkin juga menyukai