Anda di halaman 1dari 17

MPU3092 – PENDIDIKAN ISLAM

CIRI-CIRI KHUSUS AGAMA ISLAM:


ALAMIYYAH

USTAZAH MAHANI
KONSEP ALAMIYYAH
• Alamiyyah bermakna sesuai untuk semua orang dan tempat.
• Ia bukan untuk segolongan atau satu bangsa sahaja.

• Ia juga sesuai di semua tempat sama ada di Kutub Selatan, Khatulistiwa,


dan sebagainya.

• Ia juga sesuai untuk semua zaman sama ada zaman Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam atau zaman teknologi moden yang canggih ini.

• Sesuai sampai ke hari qiamat.


Maksud Alamiyyah
• Al-‘Alamiyyah berasal daripada perkataan Arab iaitu al-‘Alam yang bermaksud
sejagat atau sekalian alam (Ramlan Ahmad & Nor Aishah Raduan, 2002:108).

• Menurut Yusuf al-Qardhawi (1996), al-‘Alamiyyah bermaksud bersifat


antarabangsa. Beliau menyatakan Islam sebagai risalah langit yang diturunkan
untuk seluruh manusia di muka bumi ini.

• Zulkifli Ahmad (2001). Menurut beliau, al-‘Alamiyyah bermaksud Islam sebagai


sebuah agama yang sesuai kepada semua manusia tidak kira bangsa, tempat
dan zaman. Islam menjelaskan kemuliaan ajarannya ini ditujukan untuk semua
manusia secara umum.
Prinsip Alamiyyah :
 1. Manusia adalah sebaik-baik kejadian
• Kejadian manusia adalah berasal daripada Nabi Adam. Kemuliaan kejadian
manusia terletak pada akalnya. Dengan anugerah akal itu manusia
diamanahkan untuk memaju.
 Memakmurkan alam ini mengikut ketetapan Allah SWT
• Keadilan Islam tidak terikat pada bangsa, keturunan atau darjat seseorang.
Semua manusia adalah sama tarafnya disisi Islam kecuali orang-orang yang
bertakwa.
 Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.
• Islam diturunkan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
Oleh itu menjadi kewajipan setiap muslim untuk menegakkan kebenaran dan
kebaikan dan mencegah segala kemungkaran.
 Islam menjamin hak asasi manusia.
• segala hak asasi manusia untuk hidup dengan aman dan bahagia di dunia
dan di akhirat sentiasa terpelihara dengan membuat berbagai peraturan dan
undang-undang Islam sentiasa memastikan.
HAK KEMANUSIAN
• Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah s.w.t

• Islam amat menekankan kesaksamaan dan keadilan (menjaga hak manusia).

• Hak asasi ialah hak kemanusiaan yang harus dimiliki oleh semua manusia berdasarkan
andaian bahawa semua manusia memiliki satu bentuk hak yang sama, yang tidak
dipengarahui oleh faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan.

• Semua manusia mempunyai haknya yang tersendiri dan manusia itu berhak mendapat
haknya jika dia berhak.

• Islam mengakui wujudnya hak tertentu yang mesti dinikmati oleh setiap individu, yang
dianggap sebagai "sebahagian daripada sifatnya sebagai seorang manusia".
Hak asasi manusia yang dijaga oleh
manusia:
• Kebebasan bersuara
• Kebebasan melindungi nyawa
• Kebebasan beragama
• Kebebasan memiliki harta
• Kebebasan memelihara kehormatan dan maruah diri
• Hak untuk mendapatkan kesihatan
• Hak untuk mendapatkan pendidikan
• Hak untuk memelihara harta benda.
DIPLOMASI DALAM ISLAM
TAARUF DALAM ISLAM
• Secara bahasa ta’aruf bermaksud ‘berkenalan’ atau ‘saling mengenali’.

• Ta’aruf atau perkenalan yang dianjurkan dalam islam adalah batas-batas yang tidak
melanggar syariah islam itu sendiri.

• contohnya, adab pergaulan, adab berkenalan mempunyai batasannya tersendiri.

• Perkenalan utk tuuan memilih pasangan hidup antara seorang lelaki dgn seorang
perempuan juga disebut taaruf.

• Islam telah menggariskan panduan kpd umat Islam had atau batas perkenalan antara
pasangan sebelum berkahwin.
TAKAFUL DALAM ISLAM
• takaful dari segi bahasa ialah saling jamin menjamin,menjaga atau
memelihara .

• secara amnya mempunyai persamaan dgn insurans konvensional

• kedua-duanya merupakan instrument untuk membantu golongan yg


tidak bernasib baik tetapi takaful merupakan insurans yang berteraskan
islam dan diuruskan mengikut hukum-hukum dan syariah islam.
Mempunyai 3 konsep asas:
 al-qasamah
- Iaitu kes qisas seperti pembunuhan yang tiada bukti yang nyata dimana dikehendaki
seseorang yang dituduh dikehendaki bersumpah dengan nama Allah sebanyak 50x
atau 1x utk 50 orang.

 al-aqilah
- Iaitu ahli-ahli qabilah atau suku kaum atau kariah ahli-ahli masyarakat membantu
ahli-ahli yang ditimpa musibah seperti kematian atau pembunuhan.

 tabarru' (konsep sebenar takaful)


- berkonsepkan seperti khairat kematian yang ada di mesjid-mesjid dan kariah-kariah
di kampung-kampung
• perbezaannya antara khairat kematian ialah takaful diurus secara
profesional oleh pengurusan yang terlatih dan dikawal oleh majlis
pengawasan syariah dan kerajaan.

• takaful mendapat pengiktirafan dari jakim serta halal dimana semua


simpanan dan pelaburan ditolak zakat.

• takaful tidak mengandungi unsur-unsur gharar,riba dan judi.


TAFAHUM DALAM ISLAM
• tafahum ialah saling memahami

• ia adalah prinsip kedua dalam ukhuwah.

• Setelah kita kenal, kita perlu memahami seseorang itu.

• Dengan memahaminya, kita dpt memilih dgn sesiapa yg kita boleh jadikan
teman bergaul.

• Dengan saling memahami maka setiap individu akan mengetahui kekuatan


dan kelemahan masing2. Dari sini akan lahirlah ta’awun (saling tolong
menolong) dalam persaudaraan.
• Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin difahami dan tidak
berusaha utk memahami org lain.

• alhujurat:13
 maksudnya: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari
lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan
bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu
dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang
lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan
keadaan dan amalan kamu).
TOLERANSI DALM ISLAM
NILAI-NILAI MURNI
• Prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dan ditawarkan sebagian kaum
muslimin sungguh sangat jauh berbeda.
• Sebagian orang yang disebut ulama mengajak umat untuk turut serta dan
berucap selamat pada perayaan non muslim.
• Namun Islam tidaklah mengajarkan demikian. Prinsip toleransi yang diajarkan
Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa
mengusik mereka. Senyatanya, prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang
berasal dari kafir Quraisy di mana mereka pernah berkata pada Nabi kita
Muhammad,
Two Content Layout with SmartArt
• First bullet point here
• Second bullet point here
Task 3 • Third bullet point here

Task
2
Task 1

Anda mungkin juga menyukai