Anda di halaman 1dari 1

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME PEMERIKSAAN KERTAS

PENDIDIKAN MORAL SPM

TARIKH : 21 JULAI 2008


MASA : 1.40 – 3.40 PETANG
TEMPAT : KELAS 4SN HIJAU

BAHAGIAN B

1. 2 +1

2. Nilai ketiga juga dikira jika markahnya lebih tinggi

3. 1 nilai + 2 penerangan + 2 contoh = 5 markah

4. Nilai perlu 100% betul

5. Penerangan mesti ada kata kunci

6. Penerangan – Jangan salin definisi 100% tetapi perlu dimasukkan satu

perkataan lain yang sesuai

7. Jawab dalam satu perenggan supaya contoh yang dikemukakan boleh

digunapakai untuk nilai yang lain

8. ( ) N – nilai

9. ( ) P – penerangan / contoh

10. // - tidak berkenaan

11. max / mx – maksimum / lebih

12. u – ulangan

13. perkara 10 – 12 tiada markah