Anda di halaman 1dari 9

ENK 2012

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN ENK 2012

WHELL OF ELECTRONIC COMPONENTS : KAEDAH MEMBANTU PELAJAR 5EE1 MENGINGAT KOMPONEN ELEKTRONIK PASIF DAN AKTIF DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENYELIDIK
Pn Wan Noorhanim Bt Abd Aziz En. Anesman Zainol Azhar B Ali Ym Raja Azman B Raja Adam Nur Hifzan Bt Mohd Noor Maziah Bt Abdul Rashid EN Norazlizal Norawi En Jamil Mohammad

REFLEKSI P&P LALU


Berdasarkan

Pengalaman saya mengajar subjek ini selama empat tahun yang lepas, topik ini adalah topik yang agak sukar bagi pelajar-pelajar untuk mengingat kesemua komponen elektronik yang perlu dikenal pasti. Ujian dan Peperiksaan pelajar tidak dapat menjawab soalan latihan dengan markah penuh yang bermaksud semua komponen elektronik berdasarkan nama, rupa sebenar, simbol dan fungsi tidak dapat dipadankan dengan betul. KESAN TIDAK MENGUASAI - tidak dapat menjawab dengan baik atau mengusai sub topik akhir dalam modul lukisan elektronik dalam mata pelajaran Aplikasi Elektrik dan Elektronik iaitu menterjemah lukisan skematik elektronik.

FOKUS KAJIAN
Fokus

akan diberi kepada empat aspek sahaja iaitu nama, rupa sebenar, simbol dan fungsi secara ringkas dan padat. Antara kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah : Kesilapan menamakan komponen berdasarkan rupa sebenar dan simbol Kesilapan mengenal pasti atau melukiskan simbol berdasarkan rupa sebenar atau namanya. Kesilapan menyatakan fungsi komponen berdasarkan nama, rupa sebenar atau simbolnya

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Umum Meningkatkan kemahiran mengingat komponen-komponen elektronik pelajar Tingkatan 5EE1 menggunakan kaedah WHEEL OF ELECTRONIC COMPONENTS. Objektif Khusus Pelajar dapat menamakan komponen-komponen elektronik. Pelajar dapat mengenal pasti rupa sebenar komponenkomponen elektronik. Pelajar dapat mengenal pasti simbol komponen-komponen elektronik berdasarkan nama dan rupa komponen. Pelajar dapat menyatakan fungsi komponen-komponen elektronik. Pelajar dapat menyatakan kesemua aspek dalam satu grafik WHEEL OF ELECTRONIC COMPONENTS.

KUMPULAN SASARAN
Seramai 28 0rang pelajar 5 EE1

CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI


Bil 1. 1 2. Tarikh 25 Jun 2012 26 Jun 2012 Ujian Pra Aktiviti 1 Menyenaraikan kesemua nama komponen elektronik Aktiviti 2 Mengenal pasti semua rupa sebenar komponen Nama Aktiviti Bahan Digunakan Lembaran soalan Buku Teks Prinsip Elektrik dan Elektronik Rajah Komponen berukuran lebih kurang 4cm x 4cm Rajah simbol komponen berukuran lebih kurang 4x4 cm Senarai fungsi komponen dicetak di atas sekeping kertas bersaiz A4 Rajah WHEEL OF ELECTRONIC COMPONENTS bersaiz A4 Lembaran soalan bersaiz A4 Borang soal selidik Kuantiti 28 set -

26 Jun 2012

28 keping

3.

26 Jun 2012

Aktiviti 3 Mengenal pasti simbol komponen

28 keping

4.

26 Jun 2012

Aktiviti 4 Menyatakan fungsi komponen

28 keping

5.

26 Jun 2012

Aktiviti 5 Membina grafik WHEEL OF ELECTRONIC COMPONENTS Ujian Pos Sesi Refleksi

28 keping

6. 7.

27 Jun 2012 27 Jun 2012

28 set 28 set

ANGGARAN KOS Bil 1 2 3 4 Bahan Kertas A4 Dakwat Pencetak Marker Pen Gam Kuantiti 2 ream 1 2 7 botol Jumlah Harga Seunit (RM) 10.00 65.00 2.50 1.20 (RM) 20.00 65.00 5.00 8.40 RM 98.40

JANGKAAN KAJIAN
Di akhir kajian ini dijalankan, dijangka ia dapat membantu pelajar dalam : Menamakan komponen berdasarkan rupa sebenar dan simbol Mengenal pasti atau melukiskan simbol berdasarkan rupa sebenar atau namanya. Menyatakan fungsi komponen berdasarkan nama, rupa sebenar atau simbolnya. Seterusnya ia dapat membantu pelajar menjawab dengan baik dan mengusai sub topik akhir dalam modul lukisan elektronik dalam mata pelajaran Aplikasi Elektrik dan Elektronik iaitu menterjemah lukisan skematik.