Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi


Unit : 1.4 Elektrik dan elektronik
Tajuk : Penghasilan Projek Elektronik
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
ii. Membaca dan memahami lukisan litar skematik.
iii. Membuat litar dan penyambungan litar.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
· projek yang telah siap, alatan tangan dan bahan.
Nilai-nilai Murni – Sistematik, berhati-hati
KBKK – mengenal pasti, menjana idea, menentukan
Isi Pelajaran Aktiviti P&P
Bahan Set Induksi
Guru menunjukkan bahan elektronik iaitu lampu LED.
Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran
Alatan Tangan dan Langkah 1
Bahan Guru menunjukkan nama bahan iaitu LED, perintang tetap, perintang boleh laras dan
simbol serta fungsi.
Kemasan Langkah 2
Guru menunjuk cara memasang litar elektronik berpandukan litar skematik dan
bergambar seperti di dalam buku teks.
Memasang komponen Langkah 3
mengecat. Murid melakukan proses memasang komponen projek dan menguji litar.
Pengukuhan Isi Langkah 4
Pelajaran Guru menyelia kerja murid dan membantu murid.
Penutup
Murid memberi pendapat tentang cara penyambungan litar.

REFLEKSI

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi
Unit : 1.4 Elektrik dan elektronik
Tajuk : Penghasilan Projek Elektronik
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
ii. Membaca dan memahami lukisan litar skematik.
iii. Membuat litar dan penyambungan litar.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
· projek yang telah siap, alatan tangan dan bahan.
Nilai-nilai Murni – Sistematik, berhati-hati
KBKK – mengenal pasti, menjana idea, menentukan
Isi Pelajaran Aktiviti P&P
Bahan Set Induksi
Guru menunjukkan bahan elektronik iaitu lampu LED.
Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran
Alatan Tangan dan Langkah 1
Bahan Guru menunjukkan nama bahan iaitu LED, perintang tetap, perintang boleh laras dan
simbol serta fungsi.
Kemasan Langkah 2
Guru menunjuk cara memasang litar elektronik berpandukan litar skematik dan
bergambar seperti di dalam buku teks.
Memasang komponen Langkah 3
mengecat. Murid melakukan proses memasang komponen projek dan menguji litar.
Pengukuhan Isi Langkah 4
Pelajaran Guru menyelia kerja murid dan membantu murid.
Penutup
Murid memberi pendapat tentang cara penyambungan litar.

REFLEKSI