Anda di halaman 1dari 35

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

DISEDIAKAN OLEH : ARIFFUDDIN BIN SAAD FAIZZUDDIN BIN YAHAYA MOHAMAD ZUL FADZLI BIN ABDUL JAABAR

TEORITEORI KAUNSELING
1. Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) 2. Teori Tingkah Laku / Behavioris 3. Teori Terapi Rasional Emotif (RET)

PELOPOR TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Carl Rogers (1930) Teori Tingkah Laku / Behavioris B.F.Skinner (1904-1990) - Teori Pelaziman Operan Skinner J.B Watson (1878-1958) - Teori Pelaziman Watson Ivan P.Pavlov (1849-1936) Teori Pelaziman Klasik Pavlov. Teori Terapi Rasional Emotif (RET) Albert Ellis (1930-an)

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA


Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Teori Tingkah Laku / Behavioris Teori Terapi Rasional Emotif (RET)

Individu mempunyai harga diri dan penghormatan diri


Tingkahlaku dilihat dari sudut persepsi Kecenderungan ke arah kesempurnaan Kendiri Manusia adalah baik dan boleh dipercayai

Manusia itu dilihat sebagai manusia biasa tidak ada yang sepenuhnya jahat dan sepenuhnya baik tetapi adalah sebagai organisma yang berpengalaman yang mempunyai potensi ke arah semua tingkahlaku
Manusia berkeupayaan memahami konsep serta mengawal tingkah lakunya sendiri Manusia berupaya memperoleh tingkahlaku yang baru

Manusia dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak Rasional
Manusia adalah unik kerana ia mencipta kepercayaan yang mengganggu dan mengulanginya kepada diri sendiri hingga meneruskan gangguan kepada diri mereka

DEFINISI TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Teori Tingkah Laku / Behavioris Teori Terapi Rasional Emotif (RET) menekankan keupayaan kebanyakan tingkah laku berasaskan kepada klien menentukan dan manusia boleh andaian yang bersifat menyelesaikan masalah dipelajari dan diubah hipotetikal, bahawa sendiri. dengan memanipulasi individu-individu situasi pembelajaran mempunyai keupayaan bertindak samada yang berbentuk rasional mahupun yang tidak rasional.

FOKUS TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) menumpukan pada pengalaman,perasaan, dan interaksi Teori Tingkah Laku / Behavioris emosi seseorang boleh dipelajari dan diubah dengan menggunakan prinsip pembelajaran tumpuan kepada peneguhan, pelupusan dan hukuman Teori Terapi Rasional Emotif (RET) - menitikberatkan kepada soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional. Manusia perlu mengubah cara berfikir supaya membetulkan fikiran yang tidak rasional

KONSEP UTAMA TEORI


Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) reaksi seseorang (fenomena) terhadap dunia bergantung kepada persepsi dan pengalamannya. Teori Tingkah Laku / Behavioris Tumpuannya adalah lebih kepada tingkah laku samada tingkah laku bermasalah mahupun proses yang boleh diperhatikan. Teori Terapi Rasional Emotif (RET) manusia mempunyai dua proses permikiran yang sihat dan juga tak sihat. menyatakan kecelaruan tingkah laku adalah punca pemikiran tak rasional

TUJUAN TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) klien dapat menyelesaikan masalah sendiri dengan persekitaran dan menyelesaikan masalah sendiri. Teori Tingkah Laku / Behavioris untuk membasmi tingkahlaku yang tidak betul dan membantu klien menguasai kemahiran-kemahiran atau tingkah laku baru. Teori Terapi Rasional Emotif (RET) untuk mendemonstrasikan kepada klien bahawa kata-kata dalam diri sendiri ini adalah akibat daripada gangguan dan menilai kembali katakata tersebut dalam diri untuk menghapuskan andaian dan tidak bersifat hipotetikal dan menolak semua ideaidea yang tidak logik.

PRINSIP TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) konsep kendiri:iaitu persepsi diri kita berdasarkan interaksi kita dengan orang lain andaian2: individu bertingkahlaku dalam bentuk yang boleh meningkatkan konsep kendirinya andaian 3: masalah timbul kerana konflik yang wujud antara konsep kendiri dengan pengalamanpengalaman hidup Teori Tingkah Laku / Behavioris Teori Terapi Rasional Emotif (RET) semua tingkahlaku Idea yang tidak rasional adalah disbbkn yang terdapat pada rangsangan.Tingkah laku seseorang individu. adalah dibentuk oleh Contoh: pemikiran gerakbalas dan tingkahlaku yang salah tingkahlaku yang perlu menerima diteguhkan akan hukuman berat. berulang Perlakuan orang lain adalah amat penting bagi kita dan kita hendaklah berusaha mengubah perlakuan orang lain menurut kehendak kita.

MATLAMAT TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Teori Tingkah Laku / Behavioris Teori Terapi Rasional Emotif (RET) Matlamat utama bukan Untuk menyediakan Membetulkan falsafah selesaikan masalah tapi keadaan dan dan pemikiran yang untuk mencapai persekitaran yang baik salah terhadap sesuatu perasaan yang bebas agar semua tingkah laku kepada pemikiran yang dan bersepadu. klien yang tidak baik lebih realitik dan nyata. Terap perasaan dihapuskan. Mengharapkan agar kesediaan menerima, Klien diajar untuk kuasai seseorang individu itu menghayati dan tingkah laku yang baru akan berubah kepada mengalami realiti yang dan baik sesuai bagi minat terhadap diri sebenar. gantikan tingkah laku sendiri, dapat terima Kaunselor bantu klien yang tidak kesilpan diri dan orang dalam proses dikehendakinya. lain. Berfikiran terbuka perkembangan agar dan boleh terima klien dapat berhadapan kekurangan diri sendiri permasalahan hidupnya dan orang lain.

sambungan
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) hanya dengan penerimaan dan penghormatan barulah individu akan bersedia berkongsi masalahnya Teori Tingkah Laku / Behavioris peneguhan perlu diberi selepas sahaja sesuatu tingkahlaku itu dilakukan dan peneguhan positif adalah lebih baik daripada peneguhan negatif. Manakala, hukuman dan pelupusan yang dijalankan akn mengurangkan tingkahlaku daripada berulang. Teori Terapi Rasional Emotif (RET)

PROSES

12

PROSES KAUNSELING
TEORI PEMUSATAN PERSEORANGAN REBT TEORI TINGKAHLAKU(BEHAVIOURIS) BERPERINGKAT 1. Penilaian tingkah laku 2. Menentukan matlamat kaunseling 3. Membina hubungan kaunselor klien 4. Amalan kaedah dan teknik dalam kaunseling tingkahlaku Rogers TIDAK BERPERINGKAT MEMPUNYAI set teknik 1. Membina atau tatacara tertentu hubungan sepertimana yang kaunselor-klien terdapat dalam 2. Membimbing setengah-setengah klien di bawah psikoterapi (Shariff sistem Model ;2010). ABCDE. 3. Kaunselor membantu klien 4. Menggunakan teknik pertikai

13

TEORI PEMUSATAN PERSEORANGAN


14

Teori Pemusatan Perseorangan


Menurut Rogers (1961), kejayaan proses teraputik menolong bukan hanya terletak pada penyelesaian masalah klien tetapi berlakunya perkongsiaan perasaan ketakutan, kebimbangan dan malu kepada terapi dengan jujur dan ikhlas. Terdapat tujuh (7) peringkat perkembangan terapeutik yang mempengaruhi proses perhubungan menolong menurut Rogers;
15

Teori Pemusatan Perseorangan


PROSES TERAPI TERAPEUTIK
v. Tahap kelima wujud kemesraan meluahkan pengalamannya, iv. Tahap keempat berlaku pertentangan perasaan, pemikiran dan perlakuan, vi. Tahap keenam berlaku kesedaran pada klien dan

i. Tahap pertama perhubungan yang kurang mesra,

vii. Tahap ketujuh penerimaan tanpa syarat.

ii. Tahap kedua tidak bersedia untuk berkongsi pengalaman,

iii. Tahap ketiga kurang sedar terhadap diri,


16

REBT

17

REBT
BERPERINGKAT 1.Membina hubungan kaunselor-klien teknik mendengar secara empatik dan membina iklim yang kondusif 2. Membimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioral di bawah sistem MODEL ABCDE.
18

REBT

19

REBT
3. Kaunselor membantu klien - membezakan percayaan rasional dengan tidak rasional - memahami bagaimana percayaan rasional membawa hasil positif & kepercayaan tidak rasional membawa hasil negatif.

4. Menggunakan teknik pertikai - dari masa ke semasa untuk melatih klien mencabar percayaan tidak rasionalnya. - Contohnya memberi latihan kerja rumah diberikan untuk menangani kepercayaan tidak rasional dan mengekalkan percayaan rasional yang baru dipelajari
20

TEORI TINGKAHLAKU(BEHAVIOURIS)
21

Teori Tingkahlaku(Behaviouris)
BERPERINGKAT 1.Penilaian tingkah laku - untuk mengenalpasti angkubah (sesuatu faktor (unsur, ciri, angka, dan sebagainya) yang tidak tetap (boleh berubah)) - sumber data :maklumat perubatan, rekod sejarah terapi psikologi pemerhatian dan sebagainya.
22

Teori Tingkahlaku(Behaviouris)
2. Menentukan matlamat kaunseling - merangkumi pertanyaan masalah tingkah laku, pembentukan hipotesis dan makna maklumat - membolehkan pemilihan strategi dan kaedah sesuai untuk mencapai matlamat kaunseling

23

Teori Tingkahlaku(Behaviouris)
3. Membina hubungan kaunselor klien - untuk kejayaan proses kaunseling - tujuan : a)sama-sama setuju dengan matlamat b)sasaran ditentukan dan diubahsuai bersama c)kurangkan risiko keciciran klien d)tingkatkan kerjasama dan realisasikan matlamat yang dibina
24

Teori Tingkahlaku(Behaviouris)
4. Amalan kaedah dan teknik dalam kaunseling tingkah-laku
Teknik Pengenduran(relaxation) fizikal dan mental Latihan asertif (tingkatkan keyakinan apabila berhadapan dengan ancaman)

Latihan rantai tingkah laku melalui main peranan dan peneguhan

25

Teori Tingkahlaku(Behaviouris)
Proses Kontrak Kontingensi (berdasarkan teknik kontrak)
1. Kenal pasti masalah 2. Kumpul data baseline 3. Tentukan matlamat

6. Bentuk pelan penyelenggaraan

5. Menilai pelan kontingensi

4. Bentuk pelan kontigensi

*Jika pelan yang dibina(4) tidak berkesan,langkah terbabit akan diulangi.

26

TEKNIK

27

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN Tidak mempunyai satu teknik yang tertentu. Perhubungan kaunselorklien merupakan pokokpangkal yang menentukan perhubungan ini: Antara ciri kaunselor yang penting:1. Ketulenan - Identiti kendiri sebenar guru bimbingan & kaunseling (B&K) yang kekal sepanjang sesi kaunseling. Ia merangkumi ciri-ciri berikut:TEORI REBT Tiga jenis teknik digunakan:1. Teknik kognitif - Menstruktur semula pemikiran & kepercayaan tidak rasional melalui penggunaan akronim ABCDE. (ABC)= mewakili perkembangan masalah. (DE) = mewakili langkah rawatan. TEORI TINGKAH LAKU Terbahagi kepada 2 kategori:1. Operan - Kontrak kontigensi. - Pembentukan. - Modeling. - Ekonomi token. - Main peranan. - Latihan asertif. 2. Klasikal - Desensitasi bersistematik. - Pelaziman aversif.

28

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN - Tidak terikat dengan peranan. - Bersifat spotan. - Tidak bersifat defensif. - Bersifat tekal. - Membuat perkongsian diri. 2. Penerimaan positif tanpa syarat. - Guru B&K menerima klien sebagai seorang yang berpotensi menjadi baik dan rasional. TEORI REBT A = Peristiwa pencetus B = Penilaian terhadap peristiwa samada rasional / tidak rasional. C = Konsekuen/ perasaan akibat penilaian tadi. D = Usaha anda mengatasi penilaian tidak rasional. E = Jawapan yang dijana bagi melawan pemikiran yang tidak rasional. TEORI TINGKAH LAKU Teknik kategori operan. 1. Kontrak kontigensi Proses kontrak kontigensi: L1 : Kenalpasti masalah. - Guru B&K serta klien akan kenalpasti masalah. L2 : Kumpul data baseline. - Kumpul data untuk menentukan kadar kekerapan tingkah laku tidak wajar.

- Mendefinisi semula situasi negatif supaya menjadi lebih positif.

29

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN
- Guru B&K akan mempamerkan ciri-ciri berikut: # Memberi perhatian yang berkualiti kepada kebimbangan & perasaan klien. # Bersikap tanpa menghukum terhadap klien serta menganggapnya seorang yang berhak diberi layanan tulen. # Bertindakbalas dengan penuh empati serta memahami kerangka rujukan klien. # Menyedari dan meningkatkan potensi dan kebolehan klien.

TEORI REBT
2. Teknik emotif - Teknik ini berfokuskan domain afektif / emosi klien. - Antara teknik yang disyorkan:# Unsur kecindan yang akan membantu klien untuk melihat situasi mereka dalam bentuk perspektif, dan tidak memandang rendah terhadap diri sendiri. # Imageri membimbing klien untuk membentuk pola-pola emosi yang positif. Cth: bagaimana untuk mengatasi atau fobia. # Latihan menyerang perasaan malu/ segan membantu klien untuk tidak terlalu mempeduli persepsi orang lain terhadap mereka.

TEORI TINGKAH LAKU


L3: Tentukan matlamat. - Kedua pihak menentukan matlamat kaunseling. L4: Bentuk pelan kontigensi. - Untuk mengenalpasti t/laku sasaran & kekerapan berlakunya t/laku tersebut untuk layak diberikan ganjaran. L5: Menilai pelan kontigensi. - Guru B&K menilai pelan tersebut dari segi perubahan t/laku yang diperhatikan.

30

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN TEORI REBT TEORI TINGKAH LAKU

3. Empati - Guru B&K cuba menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yang sedang dilalui oleh klien dan menghayati perasaan yang sedang dirasainya. - Antara strategi yang terangkum dalam sifat empati :# Kemahiran melayan & kesenyapan. # Mimik muka # Postur badan # Anggukan kepala # Kontek mata # Nada suara dll.

3. Teknik behavioral - Antara teknik behavioral yang biasa digunakan untuk bantu klien:# Teknik operan seperti latihan asertif, pembentukan. # Teknik klasikal seperti desensitasi bersistematik. # Pengurusan kendiri termasuk pemantauan kendiri.

L6: Bentuk pelan penyelenggaraan. - Berkesan: Bentuk pelan lain untuk kekalkan t/laku baru. - Kemudian, dilatih berlalih daripada ganjaran ekstrinsik kepada intrinsik. - Tidak berkesan: Ulang semula langkah 4. 2. Pembentukan (shapping) - Ciri-ciri t/laku yang mirip kepada t/laku sasaran diberikan peneguhan sehingga terhasil t/laku tersebut.
31

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN TEORI REBT TEORI TINGKAH LAKU

# Tugasan kerja rumah - Langkah-langkah yang membantu klien cuba dan perlu dipatuhi: amalkan apa yang dipelajari (i) Mengenalpasti t/laku dalam sesi kaunseling dalam yang diingini. aktiviti seharian masing(ii) Menunggu sehingga masing. kelihatan t/laku tersebut. (iii) Memberi peneguhan yang wajar.
3. Modelling - Mendedahkan klien kepada watak-watak tertentu. - Watak tersebut akan mempamerkan t/laku yang diingini.
32

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN TEORI REBT TEORI TINGKAH LAKU

4. Ekonomi token - Sama seperti ganjaran ekstrinsik. - Diberikan apabila klien menunjukkan t/laku yang wajar.
5. Main peranan. - Klien diberi peluang untuk melihat t/laku mereka sepertimana yang dilihat orang lain. 6. Latihan Asertif - Mengajar klien untuk berani menuntut hak.
33

TEKNIK-TEKNIK DALAM TEORI


TEORI PEMUSATAN PERORANGAN TEORI REBT TEORI TINGKAH LAKU Teknik kategori klasikal. 1. Desensitasi Bersistematik. - Bertujuan untuk menghapuskan kebimbangan dan ketakutan yang sedang dialami oleh klien. 2. Pelaziman aversif. - Penggunaan ransangan berbentuk aversif terhadap satu-satu tingkah laku.

34

KEPENTINGAN TEORI
Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Teori Tingkah Laku / Behavioris Teori Terapi Rasional Emotif (RET) Bantu kaunselor untuk ubah pemikiran klien yang tidak rasional kepada pemikiran yang rasional. Dapat membentuk klien Kaunselor dapat untuk mempunyai nilai membantu klien untuk kendiri yang positif. menghapuskan Teori ini membantu tingkahlaku negative kaunselor untuk dan gantikan dengan memberi bimbingan tingkahlaku positif yang wajar kepada klien melalui pendekatan untuk sedar kebolehan peneguhan dan mereka supya mereka hukuman. meningkatkan perasaan penghargaan diri.