Anda di halaman 1dari 34

Ramli B.

Sulong

Ketua Unit Kesihatan


komuniti
KPPAS

pendahuluan

Penyakit berjangkit merupakan masalah


utama pada kesihatan awam kerana
kesannya pada kesihatan ekonomi dan
juga keselamatan negara.

Menjadi tanggungjawab pihak kerajaan


untuk memastikan penyakit berjangkit
dapat dikawal dan dicegah dengan baik.

Penyakit berjangkit
Definisi
Merupakan penyakit yang disebabkan
oleh organisma yang pathogenik atau pun
toxinnya dari satu perumah kepada
perumah rentan yang lain.
Mary F. bradley ,Community health for nurses (1990)

Infection from point A to point B cause by


an biological desease agent.

Prinsip jangkitan sesuatu


penyakit

Ajen jangkitan dalam perumah


Port of exits

Proses
pathogenesis
Port of entry

Hos yang rentan akan mendapat penyakit.

Hos yang mempunyai daya tahan akan menjadi


carrieryang sihat.

Route of transmission

oral fecal route


jangkitan masuk melalui mulut sebagai port
of entry dan organisma keluar melalui najis
atau urin melalui sistem perkumuhan.(port of
exits)

Penyakit yang terlibat adalah penyakit


bawaan air dan makanan.
Contoh : kolera (taun)
acute gastroenteritis
thypoid fever ( demam kepialu/tifoid)

Route of transmission
Blood borne disease
(penyakit yang direbakkan melalui darah).
1. Organisma masuk melalui sentuhan
langsung (direct contact) kepada hos.
Contoh : jangkitan HIV dari ibu kepada anak.
(vertical transmision)
2. Secara tidak langsung
Contoh : jangkitan HIV melalui
pengkongsian jarum suntikan

Route of transmission
Vectors borne Disease
Melalui vektor eg : nyamuk,lalat,sandfly,lipas
dll.
Melalui perantaraan secara biologi atau
mekanikal,penyakit tertentu akan ditularkan.
Contoh : Demam denggi melalui nyamuk aedes
Jangkitan thypus melalui lalat.

Route of transmission

Air borne disease


(melalui bawaan udara)
Jangkitan melalui titisan udara (debu air)
yang dinamakan droplet.
Contoh : tubercolosis

Measles
Influenza
Mumps
diphteria

Route of transmission

close contact & hubungan seksual.


Di kenali juga sebagai sexual tranmited
disease.(STD) - STI
Contoh penyakit
siflis
gonorhea
scabies
leprosi

Pengkelasan penyakit berjangkit

Secara umum 5 jenis pengkelasan


penyakit berjangkit berdasarkan ciri
transmisi
BAWAAN AIR DAN MAKAN
BAWAAN VEKTOR
BAWAAN UDARA
MELALUI DARAH DAN CECAIR BADAN
PENYAKIT KELAMIN & CLOSE CONTACT

Prinsip prinsip bagi pencegahan dan


kawalan secara am.

Perlu di fahami konsep kitaran sesuatu penyakit

reservoir
Mode of transmission
Susceptible host

Maksud kawalan & pencegahan

Kawalan (biasanya penyakit telah berlaku)


Dilakukan untuk mengurangkan rebakan

penyakit
Aktiviti menghalang penyakit berlaku/merebak.

Pencegahan ( penyakit belum berlaku)


Dilakukan untuk menghalang dari terjadi sesuatu

penyakit
Aktiviti yang membolehkan mengurangkan
komplikasi penyakit/ tidak menjadi lebih teruk.

Peringkat pencegahan mengikut


tahap /peringkat penyakit
1.

peringkat primer ( primary prevention)

2.

Peringkat sekunder (secondary


prevention)

3.

Peringkat terteir ( tertiary prevention)

Pencegahan Peringkat primer

1.

Peringkat primer adalah merupakan aktiviti


yang dilakukan sebelum berlakunya
sesuatu jangkitan.
Promosi kesihatan .
contoh aktiviti : kempen cara hidup sihat.
siaran media massa
tentang jangkitan denggi.

2.

Penguatkuasaan akta yang yang


membolehkan pencegahan
contoh : akta pemusnahan serangga
pembawa penyakit 1955
akta kawalan mutu makanan
akta penyakit berjangkit 1988

Pemantauan epidemiologi secara


berterusan
contoh : denggi
acute gastroenteritis

3.

4.

5.

pemvaksianan (immunisasi)
- B.C.G - untuk mencegah Tibi.
- Hepatis B vaksin mencegah
Hepatitis.
- MMR mencegah measle,mump dan
rubella dz.
Pendidikan kesihatan

Pencegahan Peringkat sekunder

Peringkat sekunder adalah aktiviti yang


dilakukan supaya jangkitan tidak terus
merebak. (kes telah terjadi)
berasaskan kepada 3 keadah yang
utama : Mengawal kolam jangkitan /

punca jangkitan
Memutuskan cara jangkitan
Menglindungi hos yang retan

Contoh aktiviti

mengesan kes
Notifikasi
Rawatan
Kuarantin/isolasi
rawatan profilaksi berkelompok.
Pendidikan kesihatan
Peningkatan kebersihan kawasan

Pencegahan Peringkat tertier


Peringkat terteir adalah merupakan aktiviti
rehabilitatif pesakit agar dapat berfungsi
semula dalam masyarakat. Ia juga
bertujuan mengelak penyakit itu berulang
kembali.
contoh : rehabilitatif kepada kanak yang
cacat akibat poliomyelitis
Merujuk pada peringkat selepas wabak

Contoh aktiviti

laporan analisis kes


aktiviti rehabilitasi fizikal/mental/sosial
Peningkatan aktiviti pemantauan
Pendidikan kesihatan
Formulasi polisi/tatacara kerja sistem
penjagaan kesihatan yang baru/lebih
berkesan.

Prinsip kawalan berdasarkan


hubungkait
hos ,agen dan persekitaran

Memutuskan rantaian hubungan hos,agen


dan pesekitaran akan membantu
mengurangkan atau menghapuskan
penyakit berjangkit.
Berasaskan teori segitiga
epidemiologi.tindakan pemutusan boleh
dilakukan kepada ketiga-tiga faktor atau
mana-mana faktor yang berkesan.

Hos

Memberi munisasi
Makanan berkhasiat
Mengamalkan tabiat penjagaan
kebersihan
Meningkatkan pengetahuan
Melindungi hos melalui alatan
Eg ; kelambu

agen

Memusnahkan agen dengan ubatan


Memusnahkan vektor agen
Menghalang pembiakan agen melalui
pengawalan eg : ebola
Kajian berterusan untuk mengenalpasti
kelemahan agen.

persekitaran

Memastikan tahap kebersihan


persekitaran
Menguat kuasakan undang-undang.
Meningkatkan penglibatan masyarat
terhadap kawalan penyakit
Kurantin kawasan yang terlibat

Peranan Penolong Peg.Perubatan


dalam program kawalan penyakit
berjangkit
Pengesanan kes

Notifikasi kes
Rawatan kes
Siasatan kes
Pemantauan kes
Laporan kes
Kajian dan penyelidikan kes

Pemberitahuan Penyakit Berjangkit


Seksyen 10 Akta 342

Demam Denggi
- Demam Kuning
- Keracunan Makanan
- Kolera
- Rabies
- Plague
- Campak
- Batuk Kokol
- Chancroid
- Kusta
- Malaria
- Apa-apa jangkitan
mikrobial lain yang
mengancam - Apa-apa
jangkitan mikrobial lain yang
mengancam

- Jangkitan Gonococcal
(Semua jenis)
- Myocarditis /encephalitis
- Disenteri (Semua jenis)
- Tetanus (Semua jenis)
- Tifoid dan Salmonelosis Lain
- Relapsing Fever- Sifilis (Semua jenis)
- Tifus dan Ricketsioses
- Tuberkulosis
- Viral Hepatitis
Human Immunodeficiency
Virus /AIDS
Infection (Semua jenis)
leptospirosis

Strategi kawalan penyakit


berjangkit
- berasaskan program kesihatan
Program kesihatan ibu dan anak.
awam.

Memberi fokus kpd aspek kesihatan ibu & anak.

Program kesihatan alam sekitar.


Fokus kpd faktor persekitaran.

Program kesihatan primer.


Fokus kepada fasiliti penjagaan kesihatan asas

kepada komuniti.

Pendidikan kesihatan.
Meningkatkan kesedaran dan tingkahlaku

kesihatan yang positif.

Bilik gerakan wabak bila


berlakunya
Di wujudkan di setiap dearah kesihatan
epedemik

Pegawai kesihatan sebagai ketua 24


jam pegawai atas panggilan.
Tugas berdasarkan bidang tugas dan
jawatan.
Melibatkan kos kewangan tambahan

Aktif Communicable Dz Center (CDC)

Ber ibu pejabat di Pusat kawalan penyakit


Terlibat dengan laporan harian dan
surveilance
Menjalankan penyisatan epedemik
Merupakan pusat rujukan dan
penyelidikan kawalan penyakit berjangkit.

Notifikasi akta kawalan penyakit


berjangkit.

Notifikasi kes sebenar / kes yang disyakki


Pengesahan kes.
Item notifikasi
Tarikh pengesanan
Alamat
Umur
tanda yang ketara
Bagaimana kes disahkan.

pemusnahan/Kuarantin kawasan

Keputusan di buat di peringkat ibu pejabat


Melibatkan kos kewangan yang tinggi
Adalah digunakan apabila tiada cara lain
yang lebih baik.

Kempen dan pendidikan


kesihatan

Kempen secara berterusan


Kesan boleh diukur dalam jangka masa
panjang.
Penglibatan semua staf
Mengunakan pelbagai keadah eg :
ceramah,poster,banner,hebahan,media
massa, dll.

soalan

Terangkan 3 prinsip utama pencegahan


dan kawalan penyakit berjangkit?.

Huraikan 3 peringkat pencegahan dan


kawalan penyakit berjangkit di
komuniti?.

Bezakan tindakan yang dilakukan ketika


kes diisolasikan dan kes dikurantinkan ?

Terima kasih
any question to clarify ????