Anda di halaman 1dari 10

SISTEM LITAR HIDRAULIK

Dua jenis sistem hidraulik

1. Sistem Pusat terbuka (Open Center


System)

2. Sistem Pusat Tertutup (Closed Center


System)
SISTEM LITAR HIDRAULIK

1. Sistem Pusat Terbuka (Open Center System)

Sistem Pusat Terbuka semasa tidak melakukan kerja


SISTEM LITAR HIDRAULIK
1. Sistem Pusat Terbuka (Open Center System)

Sistem Pusat Terbuka semasa


tidak melakukan kerja
SISTEM LITAR HIDRAULIK
1. Sistem Pusat Terbuka (Open Center System)

Sistem Pusat Terbuka semasa beroperasi


SISTEM LITAR HIDRAULIK
1. Sistem Pusat Terbuka (Open Center System)
KEBAIKAN :
Mengurangkan getaran dan hausan
dalam sistem disebabkan tekanan lebih
rendah semasa operasi.
Ia mempunyai litar yang mudah dan
senang dibina.
Mengurangkan penyenggaraan.

KEBURUKAN :
Kuasa enjin atau motor elektrik akan
sentiasa beroperasi walaupun tidak
berlaku pergerakan silinder/motor
hidraulik.
Masa kendalian untuk mengangkat
beban adalah lambat.
SISTEM LITAR HIDRAULIK

2. Sistem Pusat Tertutup (Closed Center


System)

Sistem Pusat Tertutup semasa tidak melakukan kerja


SISTEM LITAR HIDRAULIK
2. Sistem Pusat Tertutup (Closed Center
System)

Sistem Pusat Tertutup semasa


tidak melakukan kerja
SISTEM LITAR HIDRAULIK
2. Sistem Pusat Tertutup (Closed Center
System)

Sistem Pusat Tertutup semasa operasi


SISTEM LITAR HIDRAULIK
2. Sistem Pusat Tertutup (Closed Center
System)
KEBAIKAN :
Menjimatkan penggunaan kuasa enjin
kerana pam hanya beroperasi apabila
sistem memerlukan minyak.
Menjimatkan masa kendalian (operating
time) kerana tekanan tinggi sedia dalam
sistem.
KEBURUKAN :
Tekanan tinggi dalam sistem akan
menyebabkan getaran dan hausan.
Sistem rumit dan susah dibina.
Kerja penyenggaraan rumit sebab
tekanan dalam sistem.
SISTEM LITAR HIDRAULIK
2. Perbezaan Sistem Pusat Terbuka dan Sistem
Pusat Tertutup
KEBAIKAN : KEBAIKAN :
Mengurangkan getaran dan Menjimatkan penggunaan kuasa
hausan dalam sistem enjin kerana pam hanya
disebabkan tekanan lebih beroperasi apabila sistem
rendah semasa operasi. memerlukan minyak.
Ia mempunyai litar yang Menjimatkan masa kendalian
mudah dan senang dibina. (operating time) kerana tekanan
Mengurangkan tinggi sedia dalam sistem.
penyenggaraan.
KEBURUKAN :
Tekanan tinggi dalam sistem akan
KEBURUKAN : menyebabkan getaran dan
Kuasa enjin atau motor hausan.
elektrik akan sentiasa Sistem rumit dan susah dibina.
beroperasi walaupun tidak Kerja penyenggaraan rumit sebab
berlaku pergerakan tekanan dalam sistem.
silinder/motor hidraulik.
Masa kendalian untuk
mengangkat beban adalah