Anda di halaman 1dari 161

PECUTAN AKHIR

STPM MODULAR
PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGGAL 1 STPM 2017
Disampaikan oLeH:
Cg aZLy
PERSEDIAAN AKHIR
STPM
PENGGAL 1 2017
TANGGUNGJAWAB
CALON
BAB 1..
BOLEH MENGINGAT
& MENULIS SEMUA
FAKTA KHUSUS
YANG WUJUD
DALAM BAB 1...
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 ELEMEN PERNIAGAAN
1. BARANG DAN PERKHIDMATAN
2. MEMUASKAN KEPERLUAN DAN KEHENDAK
3. PERTUKARAN NILAI
4. MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 FAKTOR PENGELUARAN
1. BAHAN MENTAH
2. MODAL
3. MODAL INSAN
4. TEKNOLOGI
5. KEUSAHAWANAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 PROSES PERNIAGAAN
1. INPUT
2. PROSES TAMBAH NILAI
3. OUTPUT
4. PEMASARAN
5. UNTUNG/RUGI
FAKTA TIDAK KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 CABARAN PERNIAGAAN AKAN DATANG


1. CABARAN GLOBALISASI
2. PENINGKATAN TEKNOLOGI
3. DESAKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
4. PEMATUHAN PERNIAGAAN ISLAM
5. KETEPUAN BLOK2 PERNIAGAAN
6. SUMBER SEMAKIN BERKURANG
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 ELEMEN/FAKTOR PERSEKITARAN
UMUM
1. EKONOMI
2. PERSAINGAN DAN JARINGAN
3. SOSIOBUDAYA
4. POLITIK DAN PERUNDANGAN
5. TEKNOLOGI
6. PRASARANA
7. ANTARABANGSA
CONTOH
SITUASI KES
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1  KFC dan Burger King menawarkan menu yang
hampir sama memberi saingan kepada
Restoran McDonald’s
 Permintaan produk McDonald’s boleh terjejas
jika pesaing bertindak agresif, contohnya
mengeluarkan produk baharu, melakukan
promosi harga, melakukan pengiklanan
menarik
2  Perubahan cita rasa pengguna berlaku kerana
keprihatinan pengguna masa kini menumpu
kepada amalan pemakanan yang sihat di mana
makanan segera sering dikaitkan dengan
risiko kesihatan dan obesiti.
 Perubahan gaya hidup masyarakat yang
semakin sibuk/ bergerak pantas/ ibu bekerja
menyebabkan permintaan terhadap makanan
segera seperti McDonald’s meningkat.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Persaingan  KFC dan Burger King menawarkan menu yang
hampir sama memberi saingan kepada
Restoran McDonald’s
 Permintaan produk McDonald’s boleh terjejas
jika pesaing bertindak agresif, contohnya
mengeluarkan produk baharu, melakukan
promosi harga, melakukan pengiklanan
menarik
2  Perubahan cita rasa pengguna berlaku kerana
keprihatinan pengguna masa kini menumpu
kepada amalan pemakanan yang sihat di mana
makanan segera sering dikaitkan dengan
risiko kesihatan dan obesiti.
 Perubahan gaya hidup masyarakat yang
semakin sibuk/ bergerak pantas/ ibu bekerja
menyebabkan permintaan terhadap makanan
segera seperti McDonald’s meningkat.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Persaingan Firma-firma lain  KFC dan Burger King menawarkan menu yang
dalam industri hampir sama memberi saingan kepada
atau pasaran Restoran McDonald’s
yang sama  Permintaan produk McDonald’s boleh terjejas
jika pesaing bertindak agresif, contohnya
mengeluarkan produk baharu, melakukan
promosi harga, melakukan pengiklanan
menarik
2  Perubahan cita rasa pengguna berlaku kerana
keprihatinan pengguna masa kini menumpu
kepada amalan pemakanan yang sihat di mana
makanan segera sering dikaitkan dengan
risiko kesihatan dan obesiti.
 Perubahan gaya hidup masyarakat yang
semakin sibuk/ bergerak pantas/ ibu bekerja
menyebabkan permintaan terhadap makanan
segera seperti McDonald’s meningkat.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Persaingan Firma-firma lain  KFC dan Burger King menawarkan menu yang
dalam industri hampir sama memberi saingan kepada
atau pasaran Restoran McDonald’s
yang sama  Permintaan produk McDonald’s boleh terjejas
jika pesaing bertindak agresif, contohnya
mengeluarkan produk baharu, melakukan
promosi harga, melakukan pengiklanan
menarik
2 Sosiobudaya  Perubahan cita rasa pengguna berlaku kerana
keprihatinan pengguna masa kini menumpu
kepada amalan pemakanan yang sihat di mana
makanan segera sering dikaitkan dengan
risiko kesihatan dan obesiti.
 Perubahan gaya hidup masyarakat yang
semakin sibuk/ bergerak pantas/ ibu bekerja
menyebabkan permintaan terhadap makanan
segera seperti McDonald’s meningkat.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Persaingan Firma-firma lain  KFC dan Burger King menawarkan menu yang
dalam industri hampir sama memberi saingan kepada
atau pasaran Restoran McDonald’s
yang sama  Permintaan produk McDonald’s boleh terjejas
jika pesaing bertindak agresif, contohnya
mengeluarkan produk baharu, melakukan
promosi harga, melakukan pengiklanan
menarik
2 Sosiobudaya Nilai-nilai  Perubahan cita rasa pengguna berlaku kerana
bersama yang keprihatinan pengguna masa kini menumpu
dikongsi oleh satu kepada amalan pemakanan yang sihat di mana
kumpulan makanan segera sering dikaitkan dengan
masyarakat risiko kesihatan dan obesiti.
 Perubahan gaya hidup masyarakat yang
semakin sibuk/ bergerak pantas/ ibu bekerja
menyebabkan permintaan terhadap makanan
segera seperti McDonald’s meningkat.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
3  Standard Antarabangsa Kualiti Makanan
dan Keselamatan menjadi panduan bagi
tahap kualiti bahan mentah yang
digunakan dan produk yang dikeluarkan.
 Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia bagi
memastikan produknya memenuhi garis
panduan pemakanan sihat.
 McDonald”s perlu mematuhi syarat JAKIM
bagi mendapatkan sijil Halal untuk
meyakinkan pelanggan.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
3 Perundangan  Standard Antarabangsa Kualiti Makanan
dan Keselamatan menjadi panduan bagi
tahap kualiti bahan mentah yang
digunakan dan produk yang dikeluarkan.
 Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia bagi
memastikan produknya memenuhi garis
panduan pemakanan sihat.
 McDonald”s perlu mematuhi syarat JAKIM
bagi mendapatkan sijil Halal untuk
meyakinkan pelanggan.
Terangkan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan
perniagaan restoran McDonald’s.
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
3 Perundangan Peraturan atau  Standard Antarabangsa Kualiti Makanan
undang-undang dan Keselamatan menjadi panduan bagi
yang ditetapkan tahap kualiti bahan mentah yang
oleh pihak digunakan dan produk yang dikeluarkan.
berkuasa/  Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh
kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi
memastikan produknya memenuhi garis
panduan pemakanan sihat.
 McDonald”s perlu mematuhi syarat JAKIM
bagi mendapatkan sijil Halal untuk
meyakinkan pelanggan.
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN
KEPADA PERNIAGAAN
1. PELANGGAN
2. PEMBEKAL
3. PEMBIAYA
4. PEMODAL/PELABUR
5. PESAING
6. KERAJAAN
7. PEKERJA
8. MASYARAKAT
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 PROSES PENUBUNAN KOPERASI


1. Menghubungi pejabat SKM (Suruhanjaya
Koperasi Malaysia)
2. Mengemukakan permohonan untuk menubuhkan
koperasi
3. Membentuk sebuah Jawatankuasa Penaja
4. Mengadakan Mesyuarat Agung Permulaan
5. Penyerahan dokumen pendaftaran
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 AKTIVITI PERNIAGAAN BERASASKAN


PENGELUARAN
1. EKSTRAKTIF
2. BARANGAN PENGGUNA [KONSUMER]
3. BARANGAN INDUSTRI
4. PEMBUATAN
5. PEMASANGAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 AKTIVITI PERNIAGAAN BERASASKAN


PERKHIDMATAN
1. PERUNCITAN
2. PEMBORONGAN
3. KEWANGAN
4. PROFESIONAL
5. PERHOTELAN
6. PENDIDIKAN
7. PENGANGKUTAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 TAHAP-TAHAP PENGELUARAN
1. PRIMER
2. SEKUNDER
3. TERTIER
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 TAHAP-TAHAP INDUSTRI
1. HULUAN
2. HILIRAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

 TAHAP-TAHAP PASARAN
1. DOMESTIK
2. ANTARABANGSA
TANGGUNGJAWAB
CALON
BAB 2..
BOLEH MENGINGAT
& MENULIS SEMUA
FAKTA KHUSUS
YANG WUJUD
DALAM BAB 2...
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 CABARAN PENGURUS PENGELUARAN


1. CABARAN TEKNOLOGI BARU
2. PENJAGAAN ALAM SEKITAR
3. PENGELUARAN PRODUK BERKUALITI
4. KEKURANGAN SUMBER
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 PROSES PENGELUARAN
1. INPUT
2. PROSES TRANSFORMASI
3. OUTPUT
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 REKA BENTUK PENGELUARAN


1. SIMPLIFICATION
2. STANDARDIZATION
3. MODULAR
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 JENIS-JENIS PENGELUARAN
1. MENGIKUT TEMPAHAN
2. SECARA MASSA
3. SECARA BERKELOMPOK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 SUSUN ATUR PROSES PENGELUARAN


1. SUSUN ATUR SECARA TETAP
2. SUSUN ATUR PROSES
3. SUSUN ATUR PRODUK
4. SUSUN ATUR SELULAR
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 FAKTOR PEMILIHAN LOKASI KILANG


1. KEBERSEDIAAN BURUH
2. PENGANGKUTAN BAIK
3. SUMBER MUDAH DIPEROLEH
4. WUJUD PEMBEKAL
5. KEMUDAHAN AWAM CUKUP
6. KOS UTILITI MURAH
7. SAIZ DAN KOS TANAH
8. CIRI SOSIAL BAIK
9. BERDEKATAN DGN KEMUDAHAN
10.TIADA SEKATAN PERUNDANGAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 PROSES KAWALAN KUALITI


1. PLAN – RANCANG
2. DO – BUAT
3. CHECK – SEMAK
4. ACT - TINDAKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 KAEDAH PEMERIKSAAN
1. PEMERIKSAAN MENYELURUH
2. PELAN PERSAMPELAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 ALAT KAWALAN KUALITI


1. KAWALAN PROSES SECARA STATISTIK
(STATISTICAL PROCESS CONTROL)
2. ANALISIS NILAI TAMBAH
3. CARTA KAWALAN
4. KAJIAN KUALITI/KOS
5. PASUKAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI
6. PENANDA ARAS (BENCHMARKING)
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 PENDEKATAN KAWALAN KUALITI


1. KAWALAN INPUT
2. KAWALAN PROSES
3. KAWALAN OUTPUT
CONTOH
SITUASI KES
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya


sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang


tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya


sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang


tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
KAWALAN OUTPUT Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya


sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang


tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
KAWALAN OUTPUT Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

KAWALAN INPUT Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya
sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang


tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
KAWALAN OUTPUT Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

KAWALAN INPUT Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya
sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
KAWALAN PROSES Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang


tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Semua krew diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pakai buang
semasa mengendalikan bahan mentah. Untuk mengelakkan bahan mentah
tercemar.
KAWALAN OUTPUT Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak
melebihi 60 C supaya dapat mengekalkan kelazatan.

KAWALAN INPUT Semua bahan mentah yang sampai ke restoran diperiksa kualitinya
sebelum diterima untuk memastikan bahan mentah menepati standard
antarabangsa kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan
KAWALAN PROSES Semua krew restoran yang mengendali bahan mentah wajib mencuci
tangan setiap jam dengan bahan pencuci tangan anti kuman. Untuk
menjamin kebersihan dan mengelakkan jangkitan kuman.

KAWALAN PROSES Bahan mentah dimasak dikawal suhunya dan suhu diperiksa sepanjang
tempoh masakan. Untuk mengekalkan kelazatan
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
KAWALAN INPUT Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
KAWALAN INPUT Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

KAWALAN INPUT Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
KAWALAN INPUT Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

KAWALAN INPUT Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

KAWALAN INPUT Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
Terangkan bagaimana kawalan kualiti produk dilakukan melalui kawalan input,
kawalan proses, dan kawalan output dalam operasi harian restoran McDonald’s.
Fakta Kaitan Kes
KAWALAN PROSES Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh
didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Supaya kesegaran dapat
dikekalkan.
KAWALAN INPUT Telur perlu disimpan pada suhu 1-4 C dengan tempoh tamat hayat 14 hari
sahaja bagi menjamin kelazatan produk siap

KAWALAN INPUT Bahan mentah disimpan di dalam peti beku atau peti dingin mengikut
keperluan suhu setiap bahan untuk mengekalkan kesegaran

KAWALAN INPUT Bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan


produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat

KAWALAN PROSES Bawang, kubis serta tomato yang sudah diproses tidak boleh dibiarkan
melebihi 2 jam supaya kandungan nutrisi dan rasa tidak berubah
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 JENIS-JENIS INVENTORI
1. BAHAN MENTAH
2. KERJA DALAM PROSES
3. PROSUK SIAP
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 2 : PENGELUARAN

 ALAT KAWALAN INVENTORI


1. KAEDAH KUANTITI PESANAN EKONOMI
[ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)]
2. TITIK PESANAN SEMULA [REORDER POINT
(ROP)]
3. KAEDAH TEPAT PADA MASA [JUST-IN-TIME
(JIT)]
TANGGUNGJAWAB
CALON
BAB 3..
BOLEH MENGINGAT
& MENULIS SEMUA
FAKTA KHUSUS
YANG WUJUD
DALAM BAB 3...
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PENDEKATAN PEMASARAN
1. PENDEKATAN PEMASARAN PENGELUARAN
2. PENDEKATAN PEMASARAN PRODUK
3. PENDEKATAN PEMASARAN PENJUALAN
4. PENDEKATAN PEMASARAN [PEMASARAN
MODEN]
5. PEMASARAN PEMASARAN KEMASYARAKATAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROSES PEMASARAN
1. MENILAI PELUANG-PELUANG PEMASARAN,
2. MEMILIH SASARAN PASARAN,
3. MEMBINA CAMPURAN PEMASARAN, DAN
4. MENGURUS USAHA PEMASARAN;
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 ANALISIS PORTFOLIO PERNIAGAAN


(MATRIKS BCG)
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 STRATEGI DAN OBJEKTIF PEMASARAN


1. PENEMBUSAN PASARAN
2. PEMBANGUNAN PASARAN
3. PEMBANGUNAN PRODUK
4. PEMPELBAGAIAN
CONTOH
SITUASI KES
Jelaskan strategi pembangunan pasaran, pembangunan produk, dan pempelbagaian
dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat Elham-Q, [15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Menjual barangan sedia ada  meluaskan pasaran bihun
[1] ke pasaran baru [1] ke luar negara seperti ke
Eroah dan Timur Tengah [2]
 meluaskan pasaran bihun
ke negara China.[2]
2 Memperkenalkan produk  Produk terbaru iaitu 2-mis
baru atau produk yang Sufi , iaitu perencah
telah ditambah baik serbaguna yang sesuai
kualitinya [1] dalam untuk pelbagai jenis
pasaran sedia ada [1] hidangan telahpun
dilancarkan [2]
3 Syarikat boleh memulakan  Pembukaan restoran
perniagaan baru atau jenama Malaysia yang
membeli perniagaan [1] di menggunakan 100% produk
luar dari produk sedia ada dari Malaysia di Australia,
[1] dan di luar pasaran China, dan India .[2]
sedia ada.
Jelaskan strategi pembangunan pasaran, pembangunan produk, dan pempelbagaian
dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat Elham-Q, [15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Strategi Menjual barangan sedia ada  meluaskan pasaran bihun
pembangunan [1] ke pasaran baru [1] ke luar negara seperti ke
pasaran Eroah dan Timur Tengah [2]
 meluaskan pasaran bihun
ke negara China.[2]
2 Memperkenalkan produk  Produk terbaru iaitu 2-mis
baru atau produk yang Sufi , iaitu perencah
telah ditambah baik serbaguna yang sesuai
kualitinya [1] dalam untuk pelbagai jenis
pasaran sedia ada [1] hidangan telahpun
dilancarkan [2]
3 Syarikat boleh memulakan  Pembukaan restoran
perniagaan baru atau jenama Malaysia yang
membeli perniagaan [1] di menggunakan 100% produk
luar dari produk sedia ada dari Malaysia di Australia,
[1] dan di luar pasaran China, dan India .[2]
sedia ada.
Jelaskan strategi pembangunan pasaran, pembangunan produk, dan pempelbagaian
dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat Elham-Q, [15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Strategi Menjual barangan sedia ada  meluaskan pasaran bihun
pembangunan [1] ke pasaran baru [1] ke luar negara seperti ke
pasaran Eroah dan Timur Tengah [2]
 meluaskan pasaran bihun
ke negara China.[2]
2 Strategi Memperkenalkan produk  Produk terbaru iaitu 2-mis
pembangunan produk baru atau produk yang Sufi , iaitu perencah
telah ditambah baik serbaguna yang sesuai
kualitinya [1] dalam untuk pelbagai jenis
pasaran sedia ada [1] hidangan telahpun
dilancarkan [2]
3 Syarikat boleh memulakan  Pembukaan restoran
perniagaan baru atau jenama Malaysia yang
membeli perniagaan [1] di menggunakan 100% produk
luar dari produk sedia ada dari Malaysia di Australia,
[1] dan di luar pasaran China, dan India .[2]
sedia ada.
Jelaskan strategi pembangunan pasaran, pembangunan produk, dan pempelbagaian
dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat Elham-Q, [15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Strategi Menjual barangan sedia ada  meluaskan pasaran bihun
pembangunan [1] ke pasaran baru [1] ke luar negara seperti ke
pasaran Eroah dan Timur Tengah [2]
 meluaskan pasaran bihun
ke negara China.[2]
2 Strategi Memperkenalkan produk  Produk terbaru iaitu 2-mis
pembangunan produk baru atau produk yang Sufi , iaitu perencah
telah ditambah baik serbaguna yang sesuai
kualitinya [1] dalam untuk pelbagai jenis
pasaran sedia ada [1] hidangan telahpun
dilancarkan [2]
3 Strategi Syarikat boleh memulakan  Pembukaan restoran
pempelbagaian perniagaan baru atau jenama Malaysia yang
membeli perniagaan [1] di menggunakan 100% produk
luar dari produk sedia ada dari Malaysia di Australia,
[1] dan di luar pasaran China, dan India .[2]
sedia ada.
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 MODEL GELAGAT PENGGUNA


Rangsangan Kotak Hitam Pelanggan Respon
pelanggan

Campuran Persekitaran: Ciri-ciri Sikap :


pemasaran: Ekonomi pelanggan Proses -suka dan puas
-produk Teknologi membuat -tidak suka
Psikologi
-harga Politik Keputusan
Sosial
-tempat Budaya Budaya pembelian Gelagat :
-promosi Umur -akan terus guna
Jantina -tidak guna
Pendidikan
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


GELAGAT PENGGUNA
1. BUDAYA
2. SOSIAL
3. INDIVIDU
4. PSIKOLOGI
5. SITUASI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROSES PEMBELIAN PRODUK


PENGGUNA
1. MENGENAL PASTI KEPERLUAN
2. MENCARI MAKLUMAT
3. MENILAI ALTERNATIF
4. MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN
5. GELAGAT SELEPAS PEMBELIAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROSES PEMBELIAN PRODUK BARU


1. MENYEDARI
2. MEMINATI
3. MENILAI
4. MENCUBA
5. MENERIMA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROSES PEMBELIAN PRODUK INDUSTRI


1. MENGENAL PASTI MASALAH
2. MENGENAL PASTI KEPERLUAN ORGANISASI
3. MENENTUKAN SPESIFIKASI PRODUK
4. MENCARI PEMBEKAL
5. MEMBUKA TENDER
6. MEMILIH PEMBEKAL
7. MEMESAN PRODUK
8. MENILAI PRESTASI PEMBEKAL.
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES


PENYELIDIKAN
1. MENGENAL PASTI MASALAH DAN MENETAPKAN
OBJEKTIF
2. MEMBENTUK RANCANGAN PENYELIDIKAN
3. MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN
MENGANALISIS DATA
4. MENGINTERPRETASIKAN DAN MELAPOR
PENEMUAN.
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 ASAS-ASAS SEGMENTASI PASARAN


1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. PSIKOGRAFI
4. GELAGAT PENGGUNA/MANFAAT PRODUK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 STRATEGI MENYASARKAN PASARAN


(MARKET TARGETING)
1. PEMASARAN TIDAK DIBEZAKAN
2. PEMASARAN DIBEZAKAN
3. PEMASARAN TERTUMPU
4. PEMASARAN MIKRO
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROSES PELETAKAN PASARAN


1. MENENTUKAN PASARAN SASARAN (TARGETED
MARKET)
2. MENYESUAIKAN PRODUK DENGAN PASARAN
3. MENGKOMUNIKASIKAN CIRI-CIRI PRODUK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 STRATEGI PELETAKAN PASARAN


1. ATRIBUT PRODUK
2. MANFAAT
3. KEKERAPAN PENGGUNAAN
4. PENGGUNA
5. KLASIFIKASI PRODUK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 STRATEGI CAMPURAN PEMASARAN


1. STRATEGI PENENTUAN PRODUK
2. STRATEGI PENGEDARAN/PENGAGIHAN
3. STRATEGI PENETAPAN HARGA
4. STRATEGI PROMOSI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 CIRI-CIRI PRODUK
1. PRODUK TERAS
2. PRODUK SEBENAR
3. PRODUK TAMBAHAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 KLASIFIKASI PRODUK
1. PRODUK MUDAH BELI
2. PRODUK BELI BELAH
3. PRODUK ISTIMEWA
4. PRODUK TIDAK DICARI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 KEPUTUSAN PRODUK INDIVIDU


1. ATRIBUT PRODUK
2. PENJENAMAAN
3. PEMBUNGKUSAN
4. PELABELAN
5. KHIDMAT SOKONGAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 LINI PRODUK
1. KEDALAMAN PRODUK
2. KELEBARAN PRODUK
3. KETEKALAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PERINGKAT KITARAN HAYAT PRODUK


JUALAN DAN
UNTUNG [RM]

JUALAN

MASA
PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT
PENGENALAN PERTUMBUHAN KEMATANGAN KEMEROSOTAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PERANTARA DALAM SALURAN AGIHAN


PRODUK
1. PEMBORONG
2. EJEN
3. PERUNCIT
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 REKA BENTUK SALURAN AGIHAN


1. SALURAN AGIHAN BERDIMENSI MENEGAK
2. SALURAN AGIHAN BERDIMENSI MENDATAR
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 TINGKAH LAKU SALURAN AGIHAN


1. KONFLIK MENDATAR
2. KONFLIK MENEGAK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 INTENSITI PENGEDARAN
1. PENGEDARAN SECARA INTENSIF
2. PENGEDARAN SECARA SELEKTIF
3. PENGEDARAN SECARA EKSKLUSIF
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 ELEMEN-ELEMEN DALAM SISTEM


LOGISTIK
1. PENGANGKUTAN
2. PERGUDANGAN
3. KAWALAN INVENTORI
4. PENGENDALIAN BARANG
5. PEMPROSESAN PESANAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 FAKTOR-FAKTOR DALAMAN YANG


MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PENENTUAN HARGA
1. OBJEKTIF PEMASARAN
2. STRATEGI CAMPURAN PEMASARAN
3. KOS
4. PERTIMBANGAN ORGANISASI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 FAKTOR-FAKTOR LUARAN YANG


MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PENENTUAN HARGA
1. PASARAN DAN PERMINTAAN
2. PERSAINGAN
3. PERSEKITARAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PENDEKATAN PENENTUAN HARGA


UMUM
1. BERASASKAN KOS
2. BERASASKAN NILAI
3. BERASAKAN PERSAINGAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PENENTUAN HARGA PRODUK BARU


1. HARGA PENARAHAN PASARAN
2. HARGA PENEMBUSAN PASARAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 CAMPURAN PROMOSI
1. PENGIKLANAN
2. PROMOSI JUALAN
3. PUBLISITI
4. PERHUBUNGAN AWAM
5. JUALAN BERSEMUKA
CONTOH
SITUASI KES
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di radio,
TV, atau program tajaan di
rangkaian TV3, TV9 dan TV
Alhijrah [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pengiklanan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di radio,
TV, atau program tajaan di
rangkaian TV3, TV9 dan TV
Alhijrah [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pengiklanan [1] Sebarang bentuk  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
penyampaian dan promosi mengiklan produknya di radio,
berbayar bagi idea, TV, atau program tajaan di
barangan, atau rangkaian TV3, TV9 dan TV
perkhidmatan yang dibuat Alhijrah [2]
secara bukan peribadi [1]  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan khidmat duta
bagi menonjolkan imej
syarikat [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan facebook
sebagai saluran untuk
mewujudkan hubungan mesra
dengan pelanggan [2]

3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd


menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam / menggunakan khidmat duta
publisiti bagi menonjolkan imej
syarikat [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan facebook
sebagai saluran untuk
mewujudkan hubungan mesra
dengan pelanggan [2]

3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd


menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3 Promosi jualan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3 Promosi jualan Galakan jangka pendek  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
[1] bagi meningkatkan menawarkan diskaun
pembelian produk dan mingguan pada setia hari
perkhidmatan [1] Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 3 : PEMASARAN

 PROMOSI JUALAN
1. SAMPEL
2. POTONGAN HARGA / DISKAUN
3. TAWARAN ISTIMEWA
4. KUPON
5. PREMIUM
6. REBAT / PEMULANGAN WANG TUNAI
7. PERADUAN
CONTOH
SITUASI KES
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di radio,
TV, atau program tajaan di
rangkaian TV3, TV9 dan TV
Alhijrah [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pengiklanan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di radio,
TV, atau program tajaan di
rangkaian TV3, TV9 dan TV
Alhijrah [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pengiklanan [1] Sebarang bentuk  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
penyampaian dan promosi mengiklan produknya di radio,
berbayar bagi idea, TV, atau program tajaan di
barangan, atau rangkaian TV3, TV9 dan TV
perkhidmatan yang dibuat Alhijrah [2]
secara bukan peribadi [1]  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
mengiklan produknya di
media cetak contohnya iklan
di suratkhabar dan
majalah.[2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan khidmat duta
bagi menonjolkan imej
syarikat [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan facebook
sebagai saluran untuk
mewujudkan hubungan mesra
dengan pelanggan [2]

3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd


menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam / menggunakan khidmat duta
publisiti bagi menonjolkan imej
syarikat [2]
 Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menggunakan facebook
sebagai saluran untuk
mewujudkan hubungan mesra
dengan pelanggan [2]

3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd


menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3 Promosi jualan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
menawarkan diskaun
mingguan pada setia hari
Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan tiga campuran promosi yang telah digunakan bagi memasarkan bihun Sufi,
[15]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Perhubungan Mewujudkan hubungan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
awam [1]/ baik antara syarikat menggunakan khidmat duta
publisiti dengan pelanggan, seperti bagi menonjolkan imej
mendapatkan publisiti syarikat [2]
yang baik, membangunkan  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
imej korporat, menangani menggunakan facebook
khabar angin, cerita, dan sebagai saluran untuk
kejadian yang mampu mewujudkan hubungan mesra
menjejaskan imej syarikat dengan pelanggan [2]
dengan cekap [1]
3 Promosi jualan Galakan jangka pendek  Elham-Q Malaysia Sdn Bhd
[1] bagi meningkatkan menawarkan diskaun
pembelian produk dan mingguan pada setia hari
perkhidmatan [1] Jumaat untuk meningkatkan
pembelian bihun Sufi [2]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 - Bagi pengguna wanita: ACM
menawarkan produk
wangian, alat solek,
penjagaan kulit, penjagaan
peribadi, penjagaan rambut,
pemakanan, pakaian dalam,
barangan kemas, jam
tangan, aksesori dan
peralatan rumah [1]
- Bagi pengguna lelaki : ACM
menawarkan produk
wangian dan pakaian dalam
[1]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pembolehubah - Bagi pengguna wanita: ACM
asas menawarkan produk
segmentasi wangian, alat solek,
demografi penjagaan kulit, penjagaan
peribadi, penjagaan rambut,
pemakanan, pakaian dalam,
barangan kemas, jam
tangan, aksesori dan
peralatan rumah [1]
- Bagi pengguna lelaki : ACM
menawarkan produk
wangian dan pakaian dalam
[1]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
1 Pembolehubah - Segmentasi pasaran mengikut - Bagi pengguna wanita: ACM
asas demografi melibatkan menawarkan produk
segmentasi pembahagian pasaran kepada wangian, alat solek,
demografi [1] segmen kecil berdasarkan penjagaan kulit, penjagaan
pendapatan, jantina, umur, latar peribadi, penjagaan rambut,
belakang, taraf perkahwinan, pemakanan, pakaian dalam,
agama, dan bangsa [1] barangan kemas, jam
- Keperluan dan kehendak tangan, aksesori dan
pengguna dikaitkan dengan faktor peralatan rumah [1]
jantina iatu wanita dan lelaki [1] - Bagi pengguna lelaki : ACM
- Jantina berlainan lazimnya menawarkan produk
mempunyai keperluan yang wangian dan pakaian dalam
berbeza [1] [1]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 - Produk seperti alat solek, barangan
kemas, aksesori wanita dan
peralatan rumah keluaran Avon
Cosmetics Malaysia dipelbagaikan
mengikut citarasa, minat, dan
pandangan pengguna [1]
- Cth: Pelbagai produk peralatan
rumah seperti langsir, sarung
kusyen, cadar, dan perkakas
memasak tidak melekat [1] atau,
- Produk penjagaan diri, seperti
wangian, alat solek, penjagaan kulit,
penjagaan peribadi, penjagaan
rambut dan pemakanan [1] atau,
- Produk perhiasan diri, seperti
barangan kemas, jam tangan dan
aksesori [1]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Pembolehubah - Produk seperti alat solek, barangan
asas kemas, aksesori wanita dan
peralatan rumah keluaran Avon
segmentasi
Cosmetics Malaysia dipelbagaikan
Psikografi mengikut citarasa, minat, dan
pandangan pengguna [1]
- Cth: Pelbagai produk peralatan
rumah seperti langsir, sarung
kusyen, cadar, dan perkakas
memasak tidak melekat [1] atau,
- Produk penjagaan diri, seperti
wangian, alat solek, penjagaan kulit,
penjagaan peribadi, penjagaan
rambut dan pemakanan [1] atau,
- Produk perhiasan diri, seperti
barangan kemas, jam tangan dan
aksesori [1]
Jelaskan dua pemboleh ubah asas segmentasi yang diaplikasikan oleh Avon
Cosmetics Malaysia (ACM),[10]
Bil Fakta Huraian Kaitan kes
2 Pembolehubah - Segmentasi pasaran - Produk seperti alat solek, barangan
asas berasaskan psokigrafi kemas, aksesori wanita dan
peralatan rumah keluaran Avon
segmentasi melibatkan pembahagian
Cosmetics Malaysia dipelbagaikan
Psikografi [1] pasaran kepada segmen mengikut citarasa, minat, dan
kecil berdasarkan gaya pandangan pengguna [1]
hidup, kelas sosial, - Cth: Pelbagai produk peralatan
citarasa, dan personaliti [1] rumah seperti langsir, sarung
kusyen, cadar, dan perkakas
memasak tidak melekat [1] atau,
- Keperluan dan kehendak
- Produk penjagaan diri, seperti
pengguna dikaitkan dengan wangian, alat solek, penjagaan kulit,
faktor gaya hidup iaitu penjagaan peribadi, penjagaan
terdapat pengguna yang rambut dan pemakanan [1] atau,
mementingkan penampilan - Produk perhiasan diri, seperti
barangan kemas, jam tangan dan
diri [1]
aksesori [1]
Huraikan dua strategi penyasaran pasaran yang telah digunakan oleh Al-Ikhsan Sport.
[10]
No Fakta Huraian Kaitan kes
 Barangan yang dijual di Al-Ikhsan
1 tertumpu kepada barangan sukan sahaja
 Al-Ikhsan Sports Girl memfokuskan
pemasaran kepada wanita sahaja.
Kelengkapan seperti singlet sukan, seluar
ketat, sarung tangan kecergasan, tikar
yoga, lilit kepala, stoking dan topi yang
berjenama terkenal Adidas, Nike, Reebok
dan Puma hanya boleh didapati di kedai
khas ini sahaja.
2  Baju Jenama popular Nike, Adidas, Puma,
Reebok, Umbro, Lotto dan Diadora setiap
jenama dijual pada harga antara RM100-
RM500 bagi segmen yang berbeza.
 Memasarkan produk yang berkait rapat
dengan arena sukan dunia seperti Liga
Bola Sepak England, Piala Eropah (Euro),
Formula Satu (F1), Sukan Olimpik Beijing
serta Piala Dunia 2010.
Huraikan dua strategi penyasaran pasaran yang telah digunakan oleh Al-Ikhsan Sport.
[10]
No Fakta Huraian Kaitan kes
pemasaran  Barangan yang dijual di Al-Ikhsan
1 tertumpu kepada barangan sukan sahaja
tertumpu  Al-Ikhsan Sports Girl memfokuskan
pemasaran kepada wanita sahaja.
Kelengkapan seperti singlet sukan, seluar
ketat, sarung tangan kecergasan, tikar
yoga, lilit kepala, stoking dan topi yang
berjenama terkenal Adidas, Nike, Reebok
dan Puma hanya boleh didapati di kedai
khas ini sahaja.
2  Baju Jenama popular Nike, Adidas, Puma,
Reebok, Umbro, Lotto dan Diadora setiap
jenama dijual pada harga antara RM100-
RM500 bagi segmen yang berbeza.
 Memasarkan produk yang berkait rapat
dengan arena sukan dunia seperti Liga
Bola Sepak England, Piala Eropah (Euro),
Formula Satu (F1), Sukan Olimpik Beijing
serta Piala Dunia 2010.
Huraikan dua strategi penyasaran pasaran yang telah digunakan oleh Al-Ikhsan Sport.
[10]
No Fakta Huraian Kaitan kes
pemasaran perniagaan  Barangan yang dijual di Al-Ikhsan
1 memilih beberapa tertumpu kepada barangan sukan sahaja
tertumpu segmen pasaran  Al-Ikhsan Sports Girl memfokuskan
yang boleh pemasaran kepada wanita sahaja.
disasarkan dengan Kelengkapan seperti singlet sukan, seluar
campuran ketat, sarung tangan kecergasan, tikar
pemasaran yang yoga, lilit kepala, stoking dan topi yang
sama berjenama terkenal Adidas, Nike, Reebok
dan Puma hanya boleh didapati di kedai
khas ini sahaja.
2  Baju Jenama popular Nike, Adidas, Puma,
Reebok, Umbro, Lotto dan Diadora setiap
jenama dijual pada harga antara RM100-
RM500 bagi segmen yang berbeza.
 Memasarkan produk yang berkait rapat
dengan arena sukan dunia seperti Liga
Bola Sepak England, Piala Eropah (Euro),
Formula Satu (F1), Sukan Olimpik Beijing
serta Piala Dunia 2010.
Huraikan dua strategi penyasaran pasaran yang telah digunakan oleh Al-Ikhsan Sport.
[10]
No Fakta Huraian Kaitan kes
pemasaran perniagaan  Barangan yang dijual di Al-Ikhsan
1 memilih beberapa tertumpu kepada barangan sukan sahaja
tertumpu segmen pasaran  Al-Ikhsan Sports Girl memfokuskan
yang boleh pemasaran kepada wanita sahaja.
disasarkan dengan Kelengkapan seperti singlet sukan, seluar
campuran ketat, sarung tangan kecergasan, tikar
pemasaran yang yoga, lilit kepala, stoking dan topi yang
sama berjenama terkenal Adidas, Nike, Reebok
dan Puma hanya boleh didapati di kedai
khas ini sahaja.
2 Pemasaran  Baju Jenama popular Nike, Adidas, Puma,
dibezakan Reebok, Umbro, Lotto dan Diadora setiap
jenama dijual pada harga antara RM100-
RM500 bagi segmen yang berbeza.
 Memasarkan produk yang berkait rapat
dengan arena sukan dunia seperti Liga
Bola Sepak England, Piala Eropah (Euro),
Formula Satu (F1), Sukan Olimpik Beijing
serta Piala Dunia 2010.
Huraikan dua strategi penyasaran pasaran yang telah digunakan oleh Al-Ikhsan Sport.
[10]
No Fakta Huraian Kaitan kes
pemasaran perniagaan  Barangan yang dijual di Al-Ikhsan
1 memilih beberapa tertumpu kepada barangan sukan sahaja
tertumpu segmen pasaran  Al-Ikhsan Sports Girl memfokuskan
yang boleh pemasaran kepada wanita sahaja.
disasarkan dengan Kelengkapan seperti singlet sukan, seluar
campuran ketat, sarung tangan kecergasan, tikar
pemasaran yang yoga, lilit kepala, stoking dan topi yang
sama berjenama terkenal Adidas, Nike, Reebok
dan Puma hanya boleh didapati di kedai
khas ini sahaja.
2 Pemasaran Syarikat  Baju Jenama popular Nike, Adidas, Puma,
dibezakan menyasarkan Reebok, Umbro, Lotto dan Diadora setiap
beberapa segmen jenama dijual pada harga antara RM100-
pasaran dan cuba RM500 bagi segmen yang berbeza.
mereka bentuk  Memasarkan produk yang berkait rapat
produk yang dengan arena sukan dunia seperti Liga
berbeza bagi Bola Sepak England, Piala Eropah (Euro),
setiap segmen Formula Satu (F1), Sukan Olimpik Beijing
serta Piala Dunia 2010.
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
1 Barangan seperti stoking, lilit kepala,
aksesori sukan, selipar yang dijual di Al-
Ikhsan [1] pada harga yang murah[1]
merupakan produk mudah beli kerana
pengguna tidak membuat perbandingan
yang tinggi terhadap produk seperti ini.

2 Baju Jenama popular yang dijual


seperti Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbr
o, Lotto dan Diadora [1]

Setiap jenama mempunyai baju seperti


untuk berlari, kasual, jersey yang
ditawarkan serendah RM100 hingga
mencecah RM500 untuk memberi pilihan
kepada pelanggan untuk membuat
keputusan. [1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
1 Produk mudah Barangan seperti stoking, lilit kepala,
beli [1] aksesori sukan, selipar yang dijual di Al-
Ikhsan [1] pada harga yang murah[1]
merupakan produk mudah beli kerana
pengguna tidak membuat perbandingan
yang tinggi terhadap produk seperti ini.

2 Baju Jenama popular yang dijual


seperti Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbr
o, Lotto dan Diadora [1]

Setiap jenama mempunyai baju seperti


untuk berlari, kasual, jersey yang
ditawarkan serendah RM100 hingga
mencecah RM500 untuk memberi pilihan
kepada pelanggan untuk membuat
keputusan. [1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
1 Produk mudah Produk yang biasanya dibeli Barangan seperti stoking, lilit kepala,
beli [1] oleh pengguna dengan kerap aksesori sukan, selipar yang dijual di Al-
dengan kadar perbandingan Ikhsan [1] pada harga yang murah[1]
yang minimum kerana merupakan produk mudah beli kerana
pengguna telah mempunyai pengguna tidak membuat perbandingan
pengalaman dan yang tinggi terhadap produk seperti ini.
pengetahuan. [1]
2 Baju Jenama popular yang dijual
seperti Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbr
o, Lotto dan Diadora [1]

Setiap jenama mempunyai baju seperti


untuk berlari, kasual, jersey yang
ditawarkan serendah RM100 hingga
mencecah RM500 untuk memberi pilihan
kepada pelanggan untuk membuat
keputusan. [1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
1 Produk mudah Produk yang biasanya dibeli Barangan seperti stoking, lilit kepala,
beli [1] oleh pengguna dengan kerap aksesori sukan, selipar yang dijual di Al-
dengan kadar perbandingan Ikhsan [1] pada harga yang murah[1]
yang minimum kerana merupakan produk mudah beli kerana
pengguna telah mempunyai pengguna tidak membuat perbandingan
pengalaman dan yang tinggi terhadap produk seperti ini.
pengetahuan. [1]
2 Produk beli belah Baju Jenama popular yang dijual
[1] seperti Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbr
o, Lotto dan Diadora [1]

Setiap jenama mempunyai baju seperti


untuk berlari, kasual, jersey yang
ditawarkan serendah RM100 hingga
mencecah RM500 untuk memberi pilihan
kepada pelanggan untuk membuat
keputusan. [1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
1 Produk mudah Produk yang biasanya dibeli Barangan seperti stoking, lilit kepala,
beli [1] oleh pengguna dengan kerap aksesori sukan, selipar yang dijual di Al-
dengan kadar perbandingan Ikhsan [1] pada harga yang murah[1]
yang minimum kerana merupakan produk mudah beli kerana
pengguna telah mempunyai pengguna tidak membuat perbandingan
pengalaman dan yang tinggi terhadap produk seperti ini.
pengetahuan. [1]
2 Produk beli belah Pengguna membeli dengan Baju Jenama popular yang dijual
[1] kadar yang kurang kerap seperti Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbr
misalnya -setahun sekali o, Lotto dan Diadora [1]
-mereka akan
membandingkan ciri seperti Setiap jenama mempunyai baju seperti
kesesuaian, mutu, harga untuk berlari, kasual, jersey yang
produk sebelum membuat ditawarkan serendah RM100 hingga
keputusan untuk mencecah RM500 untuk memberi pilihan
membelinya. kepada pelanggan untuk membuat
keputusan. [1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
3 Mereka bentuk produk yang berbeza
melalui jualan produk rasmi Harimau
Selatan hasil perjanjian dengan Persatuan
Bola Sepak Negeri Johor (PBNJ) [1] semua
produk rasmi Johor Darul Takzim akan
berada di lebih 59 buah outlet Al-Ikhsan
seluruh negara sahaja.

Kasut larian terbaru Puma Devotion hanya


ekslusif di jual di outlet al-Ikhsan sahaja[1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
3 Produk istimewa Mereka bentuk produk yang berbeza
[1] melalui jualan produk rasmi Harimau
Selatan hasil perjanjian dengan Persatuan
Bola Sepak Negeri Johor (PBNJ) [1] semua
produk rasmi Johor Darul Takzim akan
berada di lebih 59 buah outlet Al-Ikhsan
seluruh negara sahaja.

Kasut larian terbaru Puma Devotion hanya


ekslusif di jual di outlet al-Ikhsan sahaja[1]
Jelaskan dua klasifikasi produk yang dikeluarkan oleh Al-Ikhsan Sport. [8]
No Fakta[1] Huraian[1] Kaitan kes[2]
3 Produk istimewa Barangan yang mempunyai Mereka bentuk produk yang berbeza
[1] ciri-ciri yang unik yang sukai melalui jualan produk rasmi Harimau
oleh pengguna dari segi Selatan hasil perjanjian dengan Persatuan
jenama, gaya atau Bola Sepak Negeri Johor (PBNJ) [1] semua
jenisnya.[1] produk rasmi Johor Darul Takzim akan
berada di lebih 59 buah outlet Al-Ikhsan
seluruh negara sahaja.

Kasut larian terbaru Puma Devotion hanya


ekslusif di jual di outlet al-Ikhsan sahaja[1]
TANGGUNGJAWAB
CALON
BAB 4..
BOLEH MENGINGAT
& MENULIS SEMUA
FAKTA KHUSUS
YANG WUJUD
DALAM BAB 4...
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN


TERHADAP PENYATA KEWANGAN
1. PEMEGANG SAHAM/PEMILIK
2. PELABUR/BAKAL PELABUR
3. PIHAK PENGURUSAN
4. PEMIUTANG
5. BANK
6. PEMBEKAL
7. AGENSI KERAJAAN
8. KESATUAN SEKERJA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 BENTUK PENYATA KEWANGAN


1. PENYATA PENDAPATAN
2. KUNCI KIRA-KIRA
3. PENYATA ALIRAN TUNAI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 SUMBER DANA JANGKA PANJANG


1. BON
2. SAHAM BIASA
3. SAHAM KEUTAMAAN
4. EKUITI
5. PINJAMAN JANGKA PANJANG
6. DEBENTUR
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 SUMBER DANA JANGKA PENDEK


1. OVERDRAF
2. PINJAMAN BERKALA
3. PEMFAKTORAN
4. NOTA JANJI
5. KREDIT DAGANGAN
6. KREDIT PUSINGAN
7. SURAT KREDIT
8. PENERIMAAN JURUBANK
9. TRUST RECEIPT [RESIT AMANAH]
10.PINJAMAN BERJANGKA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 JENIS RISIKO
1. RISIKO YANG BOLEH DIINSURANSKAN
2. RISIKO YANG TIDAK BOLEH DIINSURANSKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 PRINSIP-PRINSIP INSURANS
1. GANTI RUGI [SUBROGASI, CARUMAN, LIMPAH]
2. DOKTRIN PUNCA TERDEKAT
3. KEPENTINGAN BOLEH DIINSURANSKAN
4. PENUH PERCAYA MUTLAK
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 4 : KEWANGAN

 PRINSIP-PRINSIP TAKAFUL
1. KEPATUHAN SYARIAH (GHARAR, MAISIR, RIBA’,
AKAD, JUAL BELI)
2. MENANGGUNG RISIKO BERSAMA
3. TABARRU’ (SEDEKAH)
4. SIMPANAN ATAU PELABURAN
TANGGUNGJAWAB
CALON
BAB 5..
BOLEH MENGINGAT
& MENULIS SEMUA
FAKTA KHUSUS
YANG WUJUD
DALAM BAB 5...
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


STRATEGIK
1. MENARIK
2. MEMBANGUN
3. MENGEKAL SUMBER MANUSIA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PROSES PERANCANGAN SUMBER


MANUSIA
1. ANALISIS KERJA (PENGHURAIAN KERJA DAN
SPESIFIKASI KERJA)
2. MENENTUKAN KEPERLUAN
3. MEMENUHI KEPERLUAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 KAEDAH MENENTUKAN KEPERLUAN


SUMBER MANUSIA
1. MERAMAL SUMBER DALAMAN DAN LUARAN
2. CARTA PENGGANTIAN
3. INVENTORI KEMAHIRAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PROSES PENGAMBILAN SUMBER


MANUSIA
1. MENARIK MINAT
2. PEMILIHAN
3. PENAWARAN KERJA
4. INDUKSI
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 KAEDAH MENARIK MINAT/MEREKRUT


CALON YANG LAYAK MEMOHON SUATU
JAWATAN
1. IKLAN
2. HEBAHAN UMUM
3. HEAD-HUNTING
4. WALK-IN
5. RUJUKAN
6. PERTEMUAN/KERJASAMA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PROSES PEMILIHAN CALON YANG


LAYAK DALAM PROSES PENGAMBILAN
SUMBER MANUSIA
1. BORANG PERMOHONAN
2. SEMAKAN RUJUKAN
3. TEMU DUGA
4. UJIAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 CONTOH UJIAN PEMILIHAN


1. UJIAN FIZIKAL
2. UJIAN PERSONALITI/PSIKOMETRIK
3. UJIAN KOGNITIF
4. UJIAN SIMULASI
5. UJIAN KESIHATAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 JENIS LATIHAN YANG DIKENDALIKAN


OLEH SESEBUAH SYARIKAT
1. LATIHAN SAMBIL BEKERJA
2. LATIHAN DI LUAR WAKTU KERJA
3. PEMBELAJARAN KENDIRI
4. LATIHAN PENGINSTITUSIAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 JENIS LATIHAN SAMBIL BEKERJA


1. PUSINGAN KERJA
2. PERANTISAN
3. MELAKUKAN TUGAS KHAS
4. SIMULASI KERJA
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 CIRI-CIRI PENILAIAN BERKESAN


1. PENILAIAN BERTERUSAN
2. BERDASARKAN SPESIFIKASI DAN
PENGHURAIAN KERJA
3. ADIL DAN SAKSAMA
4. KAEDAH SISTEMATIK BERPERATURAN
5. HASILKAN SATU PERBANDINGAN TEPAT
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 MASALAH DALAM PENILAIAN PRESTASI


PEKERJA
1. PENILAIAN SUBJEKTIF
2. TIDAK SETARA DENGAN PRESTASI SEBENAR
3. BIAS PERIBADI
4. KECENDERUNGAN MEMUSAT
5. MURAH HATI
6. TERLALU TEGAS
7. FAKTOR NEGATIF SAHAJA [KESAN HORN]
8. FAKTOR POSITIF SAHAJA [KESAN HALO]
9. RECENCY ERROR [PERLAKUAN TERKINI]
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PAMPASAN - GANJARAN KEWANGAN


1. GAJI ASAS
2. UPAH
3. ELAUN-ELAUN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 CONTOH ELAUN DALAM GANJARAN


KEWANGAN
1. ELAUN (COLA)
2. ELAUN KHIDMAT AWAM
3. ELAUN PERUMAHAN
4. ELAUN PAKAIAN
5. ELAUN KERJA LEBIH MASA
6. ELAUN PENGANGKUTAN
7. ELAUN KRITIKAL
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 FAEDAH KEWANGAN
1. KOMISEN
2. BONUS
3. KWSP
4. PERKESO
5. PINJAMAN KEWANGAN
6. PERKONGSIAN UNTUNG
7. BIASISWA PENDIDIKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 FAEDAH BUKAN KEWANGAN


1. KEMUDAHAN RAWATAN
2. PERCUTIAN
3. TEMPAT PENJAGAAN KANAK-KANAK
4. TEMPAT PENYUSUAN KANAK-KANAK
5. KEMUDAHAN KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN
6. KEMUDAHAN PENGANGKUTAN
7. KEMUDAHAN PENGINAPAN
8. KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL DAN KELAB
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PENENTU PAMPASAN [GANJARAN &


FAEDAH]
1. KEMAMPUAN ORGANISASI
2. JENIS TUGAS PEKERJAAN
3. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KERJA
4. GANJARAN DIBERI OLEH PESAING
5. PERMINTAAN DAN PENAWARAN BURUH
6. KESETARAAN PAMPASAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PROSES TINDAKAN DISIPLIN


1. AMARAN LISAN
2. AMARAN BERTULIS
3. SURAT TUNJUK SEBAB
4. INKUIRI
5. HUKUMAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 MASALAH DALAM TINDAKAN DISIPLIN


1. TIDAK ADIL
2. TIDAK IKUT PROSEDUR
3. DIBUANG TANPA NOTIS
4. TIADA LAPORAN SALAH LAKU
5. TIADA BUKTI
6. CABARAN PERUNDANGAN
7. PROSEDUR TINDAKAN PERLU DIMAKLUMKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 JENIS-JENIS HUKUMAN BERKAITAN


DISIPLIN
1. KEHILANGAN FAEDAH KERJA
2. PENURUNAN PANGKAT
3. PENGGANTUNGAN KERJA
4. PEMECATAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 SKIM KEMUDAHAN PENAMATAN


PERKHIDMATAN
1. PENAMATAN PERKHIDMATAN SECARA WAJIB
2. PENAMATAN PERKHIDMATAN SECARA
SUKARELA
3. PENAMATAN PERKHIDMATAN KERANA
DIBERHENTIKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 SKIM KEMUDAHAN PENAMATAN


PERKHIDMATAN
1. PENAMATAN PERKHIDMATAN SECARA WAJIB
2. PENAMATAN PERKHIDMATAN SECARA
SUKARELA
3. PENAMATAN PERKHIDMATAN KERANA
DIBERHENTIKAN
FAKTA KHUSUS WAJIB INGAT
BAB 5 : SUMBER MANUSIA

 PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SISTEM


PERHUBUNGAN DI MALAYSIA
1. KERAJAAN
2. MAJIKAN
3. PEKERJA
4. KESATUAN SEKERJA
5. MAHKAMAH/TRIBUNAL
SEKIAN
TERIMA KASIH
SELAMAT MAJU JAYA!

TEMUi Cg aZLy @
www.pengajianperniagaanstpm.blogspot.com
FaCeBooK : PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM BAHARU
or Cg aZLy’s HoTLiNe 010-9290902