Anda di halaman 1dari 9

Nama : ____________________________

Tajuk : ____________________________

Borang Kemahiran Bercerita


Tandakan (/) pada ruang yang berkenaan tiap-tiap kali sesuatu komponen kemahiran ini
digunakan.
TIDAK
KANDUNGAN STRUKTUR ADA TIADA BOLEH CATATAN
DIGUNA
PERMULAAN
1. Pembukaan menari dan mengekalkan
perhatian murid-murid
2. Pembukaan membina kemesraan
PERKEMBANGAN
1. Bahasa yang digunakan sesuai
2. Pertuturan lancar
3. Suara diperbagaikan
4. Gerak-geri / perasaan sesuai
5. Pergerakan sesuai
6. Variasi rangsangan berkaitan
7. Cerita dikembangkan secara sekuen
8. Tema disampaikan dengan baik

PENUTUP
1. Cerita ada kesudahan
2. Ada peruntukan untuk cadangan aktiviti
berkaitan.