Anda di halaman 1dari 1

Kesahan konstruk bermaksud satu ujian/alat untuk mengukur sifat manusia (psikologi).

Ujian ini
dilaksanakan untuk mengetahui tahap kerisauan, ketakutkan, sikap , emosi dan sebagainya.
Perlaksanaan ujian ini dilakukan untuk proses pengambilan kerja dan sebagainya.

● Contoh kesahan konstruk : Ujian UKCG-Psikometrik pengambilan calon guru bagi


mengetahui sama ada individu menepati karakter sebagai seorang guru ataupun tidak.

Kesahan Ramalan merujuk kepada skor sesuatu ujian bagi membolehkan guru meramal prestasi
muridnya pada masa hadapan.

● Contoh kesahan ramalan : Ujian percubaan UPSR, dengan menjawab soalan ujian percubaan
UPSR, guru boleh meramal keputusan sebenar murid pada peperiksaan UPSR. Maka kesahan
ramalan itu betul dan tepat dan kebolehpercayaan pada ujian percubaan itu tinggi.

Disediakan oleh : MOHAMAD FARHAN BIN SABLI (PIMK 1)