Anda di halaman 1dari 20

Dibangunkan pada kurun ke-9.

Ahli matematik India Ahli matematik Parsi (AlKhawarizmi) Ahli matematik Arab (AlKindi) Tersebar ke dunia barat pada Zaman Pertengahan.

Pelbagai set simbol yang mewakili nombor dalam angka Hindu-Arab. dibahagikan ke dalam tiga kumpulan:

Angka Arab Barat (Eropah) Angka Arab Timur Angka India

berasal dari "angka Arab barat " yang dibangunkan di al-Andalus dan Maghreb. digunakan dengan abjad Latin, abjad Cyril dan abjad Greek

abjad Arab yang berkembang di negara Iraq. juga terdapat dalam Urdu dan Parsi. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan glif untuk digit Arab timur terutamanya untuk digit empat, lima, enam, dan tujuh.

digunakan dengan aksara dari keluarga Brahmik di India dan Asia Tenggara.

EROPAH

Hindu-Arab

Arab Timur (Parsi dan Urdu)

Devanagari (Hindi)

Tamil

Perkembangan sistem perpuluhan berasal dari matematik India ketika era empayar Gupta. Sekitar 500 M, ahli astronomi Aryabhata menggunakan perkataan kha ("kekosongan") untuk menanda "sifar" dalam jadual digit.

 Perkembangan di India ini telah diambil alih oleh

matematik Islam pada kurun ke-8, seperti yang direkodkan dalam kronologi cendekiawan (awal kurun ke-13) karya Al-Qifti
 Sistem angka ini kemudiannya dibincangkan

oleh ahli matematik Parsi, Al-Khawarizmi dalam bukunya, Tentang pengiraan dengan angka Hindu (825M)

Ahli matematik Arab Al-Kindi dalam bukunya, Tentang penggunaan angka India [kitab fi isti'mal al-'adad al-hindi] (830M). Kedua karya ini memainkan peranan besar dalam menyebarkan sistem angka India ke seluruh dunia Islam dan akhirnya ke Eropah.

 Dalam Kristian Eropah, angka Hindu-Arab

pertama kali muncul (dari 1 hingga 9, tanpa sifar) dalam Codex Vigilanus
 Antara tahun 967 dan 969, Gerbert of Aurillac

menemui dan mempelajari tentang pendaraban dan pembahagian.

Pada tahun 999M, beliau memperkenalkan sempoa model baru yang dipanggil sempoa Gerbert, dengan mengadaptasi token-token yang mewakili angka Hindu-Arab, dari satu hingga sembilan. Leonardo Fibonacci memperkenalkan angka Arab, penggunaan nombor sifar, dan sistem kedudukan perpuluhan kepada dunia Latin. Sistem angka ini dipanggil "angka Arab" oleh orang Eropah.

Bentuk moden seperti yang kita gunakan dengan abjad Latin hari ini (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) adalah hasil dari lewat kurun ke-15 hingga awal kurun ke-16. Di dunia Arabsehingga zaman modensistem angka Hindu-Arab digunakan hanya oleh ahli matematik.

1. Penggunaan 10 digit. 2. Dikumpulkan dalam kumpulan sepuluh. 3. Menggunakan nilai tempat. 4. Menggunakan sistem tambah dan darab.

 Menggunakan 10 digit atau simbol-simbol untuk

mewakili nombor.  Digit-digit berikut adalah: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dalam sistem nombor Hindu-Arab:  Sepuluh di nilai tempat sa digantikan dengan satu di nilai tempat puluh.  Sepuluh di nilai tempat puluh digantikan sebagai satu di nilai tempat ratus ..

 Bermula dari kanan ke kiri.


ribu ratus puluh sa

NAMAKAN NILAI TEMPAT BAGI 4687?


Jawapan :
ribu 4 ratus 6 puluh 8 sa 7

4687 = 7 sa 8 puluh 6 ratus 4 ribu

 Nilai yang diberikan didarabkan dengan setiap

nilai tempat.  Seterusnya, jumlahkan semua hasil darab yang diperolehi.  Contoh:  (4 1000) + (6 100) + (8 10) + (7 1) = 4000 + 600 + 80 + 7 = 4687

 DIANTARA NOMBOR-NOMBOR HINDU-ARAB


0: Zero 1: Satu 2: Dua 3: Tiga 4: Empat 5: Lima 6: Enam 7: Tujuh 8: Lapan 9: Sembilan 10: Sepuluh 15: Lima belas 20: Dua puluh 30: Tiga puluh empat 40: Empat puluh 100: Seratus 590: Lima ratus tujuh puluh

Nombor dari 1 hingga 10 mempunyai nama yang unik. Bilangan dari 11 hingga 19 mempunyai BELAS" diakhir nama nombor tersebut untuk nombor dari 1 hingga 9 Contoh: 13 = tiga belas

Untuk nombor-nombor dari 20 hingga 99, nilai tempat puluh dinamakan dahulu diikuti oleh nombor dari 1 hingga 9. Contoh: 20 = dua puluh 21 = dua puluh satu Nombor bagi ratus, ribu dan seterusnya juga ditulis seperti diatas.