Anda di halaman 1dari 60

UJIAN APTITUD SEKOLAH RENDAH (UASR) BAGI MURID TAHUN ENAM UPSR 2009

4 7 MEI 2009 Hotel Corpthorne Orchid Pulau Pinang

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Apa beza UASR dan Ujian Pencapaian? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Cadangan & Kesimpulan

Sesi ini:
Latar

Belakang

Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Apa beza UASR dan Ujian Pencapaian? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Cadangan & Kesimpulan

LATAR BELAKANG

UPSR:

satu mekanisme untuk melaporkan pencapaian murid dalam pembelajaran di sekolah rendah digunakan juga sebagai kaedah pemilihan ke SBP dan sekolah-sekolah lain seumpamanya

LATAR BELAKANG

Persoalan: Adakah UPSR sesuai untuk memilih murid ke sekolahsekolah yang khusus seperti Sekolah Sukan, Sekolah Seni, Sekolah aliran Agama dan sebagainya?

LATAR BELAKANG

Persoalan: Bolehkah UPSR meramal kejayaan murid dalam bidang- bidang tertentu?

LATAR BELAKANG

Pemilihan murid harus mengambil kira kebolehan am, minat dan kecenderungan, bakat, serta potensi murid untuk berjaya dalam bidangbidang berkenaan

Mahukah kita ubah senario dalam sistem pendidikan kita?

1. Murid berlumba-lumba mendapatkan sebanyak mungkin A dalam peperiksaan tanpa memahami kekuatan dan potensi

Mahukah kita ubah senario dalam sistem pendidikan kita?

2. Guru berlumba-lumba untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengenali dan memahami keperluan dan potensi murid

Mahukah kita ubah senario dalam sistem pendidikan kita?

3. Ibu bapa berlumba-lumba untuk membandingkan bilangan A yang diperoleh anak masing-masing tanpa mengenali dan memahami kekuatan dan potensi sebenar anak

Mahukah kita ubah senario dalam sistem pendidikan kita?

4. Kertas ujian dan keputusan UPSR dianggap amat berharga; menjadi buruan kerana melibatkan peluang ke sekolah terpilih

Apa yang mewajarkan perubahan?

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

TUMPUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi (kapasiti) individu secara menyeluruh dan bersepadu

KURIKULUM KEBANGSAAN
Selari dengan falsafah dan objektif pendidikan kebangsaan KBSR diperkenalkan pada 1983 dan KBSM pada 1988; pentaksiran dilihat dari perspektif yang lebih luas. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, memainkan peranan dalam proses pemilihan, akauntabiliti, pemulihan, diagnostik, bimbingan, dan penentuan keperluan pembangunan pendidikan.

Apa yang mewajarkan perubahan?

PIPP (2006-2010)

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010


Lembaga Peperiksaan sebagai agensi pelaksana untuk memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik Teras Kedua: Membangunkan Modal Insan Sistem pentaksiran dan penilaian yang lebih holistik Pendekatan pentaksiran berasaskan sekolah Teras Keenam: Melonjakkan Institusi Pendidikan

Merintis perubahan dan pembaharuan Fokus dan strategi pelaksanaan dengan melaksanakan projek rintis

Untuk membuat perubahan


Kita perlu bercakap juga tentang keperluan mendesak untuk segera menginsankan pentaksiran dalam pendidikan agar proses pembentukan modal insan menjadi lebih berkesan.

Insan
Kepelbagaian:

Pelbagai dimensi Pelbagai kebolehan / keupayaan Pelbagai minat Pelbagai bakat Pelbagai personaliti Pelbagai perasaan Pelbagai pilihan Pelbagai kemahiran Pelbagai budaya dan kepercayaan Pelbagai kaedah

Bagaimana berubah?

KURANGKAN KEBERGANTUNGAN KEPADA GRED & SKOR DARIPADA PEPERIKSAAN (e.g. UPSR) Jangan jadikan satu-satunya indikator kebolehan murid

Bagaimana berubah?

PERKENALKAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UNTUK MENGUMPUL DATA DAN MAKLUMAT DIRI MURID (PERSONALITI DAN POTENSI) YANG BOLEH MEMBANTU PEMBELAJARAN

LATAR BELAKANG
Saranan KPPM:
adakan

satu ujian pemilihan murid ke Tingkatan Satu

Tindakan
LPM mencadangkan:

Ujian Aptitud Sekolah Rendah

Sesi ini:

Latar Belakang

Apakah

Ujian Aptitud Sekolah Rendah?


Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Apa beza UASR dan Ujian Pencapaian? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Kesimpulan

Apa itu Ujian Aptitud Sekolah Rendah?

Sejenis ujian psikometrik (ujian yang mengukur trait psikologi seperti kebolehan am, potensi, personaliti) Ujian yang mengukur potensi murid sekolah rendah untuk berjaya dalam pembelajaran yang akan dilaluinya di masa hadapan mengikut kebolehan, minat dan kecenderungan Ujian yang mampu meramalkan kejayaan murid dalam program pembelajaran yang dirancang khusus untuk mereka Satu alat pentaksiran alternatif yang boleh digunakan untuk tujuan pemilihan

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah?

Apakah

tujuan UASR?

Apakah yang diukur oleh UASR ? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

UASR
Tujuan Ujian
Untuk mendapat data bagi tujuan pemilihan murid-murid yang layak memasuki program khusus pendidikan seperti SBP, Sekolah Sukan, Sekolah Seni, Sekolah Men Agama dan tujuan pemilihan yang lain.

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR?

Apakah

yang diukur oleh UASR ?

Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

UASR
Konstruk yang diukur
Meliputi potensi intelek yang diwakili oleh:

Kemahiran Berfikir Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan Minat, Kecenderungan dan Kesediaan

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ?

Apa

beza UASR dan Ujian Pencapaian?


Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Kesimpulan

Apa bezanya?
Ujian

Pencapaian mengukur setakat mana murid telah menguasai pembelajaran (menoleh ke belakang) Aptitud mengukur potensi murid untuk berjaya dalam pembelajaran (memandang ke depan)

Ujian

Apa bezanya?
Ujian

Pencapaian merujuk kurikulum Aptitud tidak memerlukan kurikulum

Ujian

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ?

Bagaimana

format UASR ?

Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

UASR
Format Ujian
Satu kertas ujian objektif aneka pilihan mengandungi tiga Bahagian dengan 61 item. Masa - 90 minit. Tiga bahagian adalah seperti berikut:
a) Bahagian I: Kemahiran Berfikir (20 item) b) Bahagian II: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan (20 item) a) Bahagian III: Minat, Kecenderungan (20 item) Kesediaan (1 item)

UASR
Bahagian I: Kemahiran Berfikir
Berfikir secara verbal kebolehan melihat hubungan antara perkara yang diwakili oleh nombor atau abjad atau perkataan atau rangkai kata dalam suatu siri, analogi atau logik. Berfikir secara non verbal kebolehan melihat hubungan antara beberapa objek yang diwakili oleh bentuk atau corak dalam suatu siri, analogi atau persamaan

UASR
Bahagian II: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan

Kebolehan menyelesai masalah dalam konteks kehidupan seharian (rutin) dan juga tidak rutin berdasarkan situasi yang dicipta

Bahagian I dan II:

Bah I - Kemahiran Berfikir (20 item) Bah II - Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan (20 item) 4 opsyen (A, B, C, D) Ada kunci jawapan betul

Bahagian III: (Minat, Kecenderungan & Kesediaan )


Tiada jawapan salah Murid perlu menjawab secara jujur ikut minat, kecederungan dan kesediaan 5 opsyen: Setiap pilihan jawapan A E memberi petunjuk minat dan kecenderungan Item 61 tentang kesediaan murid tinggal di asrama

Contoh-contoh soalan:
Kemahiran Berfikir Secara Verbal 1. Pilih huruf yang sesuai untuk mengisi tempat kosong bertanda ( ) bagi urutan berikut: H, K, N, Q, ( ) A P B R C S *D T

2.

Jika Siang :: Malam maka Panjang :: A Bulat B Kurus *C Pendek D Rendah

Contoh Soalan:

Kemahiran Berfikir Secara Non Verbal

? A B C D

Contoh Soalan:

Kemahiran Menyelesaikan Masalah


Empat beradik Along, Angah, Uda dan Ucu membahagikan wang sebanyak RM1000 seperti berikut: Along mendapat sebanyak jumlah wang Uda dan Ucu. Jika Angah mendapat RM400, berapakah wang yang diterima Along?

A RM150

B RM200

*C RM300

D RM600

Minat dan Kecenderungan


Antara berikut, apakah yang paling anda minati? A Menyanyi C Mengaji B Memanah D Membaca

Contoh Soalan: Kesediaan


Antara berikut, yang manakah pilihan anda untuk bersekolah di Tingkatan Satu? A Tinggal di rumah dan bersekolah di sekolah berhampiran rumah anda Tinggal di asrama yang tidak berapa jauh daripada rumah anda Tinggal di asrama yang jauh daripada rumah anda Tinggal dan bersekolah di mana-mana sahaja

B
C D

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Bagaimana format UASR ?

Siapakah

kumpulan sasaran pertama UASR?


Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan? Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

MURID TAHUN 6 TAHUN 2009

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR?

Bilakah

UASR dilaksanakan?

Bagaimana UASR dilaporkan? Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

Bila laksana?
dicadangkan

untuk dilaksanakan pada tahun 2008 secara Rintis sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2009 bersama peperiksaan UPSR.

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan?

Bagaimana

UASR dilaporkan?

Pelaksanaan UASR pada tahun 2009 Cadangan dan Rumusan

PELAPORAN - CADANGAN

Bahagian I dan II: Mengikut Band 1 4


Bahagian III: Ikut Petunjuk Kecenderungan (PK)

Bahagian I dan II TIDAK digabung dengan Bahagian III

Bahagian I dan II

Tahap kemahiran calon dalam kedua-dua bahagian ini dilaporkan dalam bentuk Band 1 hingga Band 4 dengan Band 4 merupakan band tertinggi. Setiap band akan didefinisikan secara deskriptif untuk memberi maklumat tentang kebolehan am calon merujuk kepada kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Bahagian III
Petunjuk

Kecenderungan (PK) ialah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kecenderungan murid terhadap aliran akademik, agama, sukan, seni dan teknik atau vokasional.

Pengiraan Petunjuk Kecenderungan


Akademik Agama Sukan Seni Tek / Vok

Bil pilihan

10

10/20 =

1/20 =

6/20 =

3/20 = 1/20 =

0.50

0.05

0.30

0.15

0.05

Contoh pelaporan
Ujian Aptitud

Kemahiran Berfikir Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kecenderungan:


Akademik Agama Sukan Seni Teknik/Vok

4 3

13.0 6.4 10.9 7.8 6.4

Sesi ini:

Latar Belakang Apakah Ujian Aptitud Sekolah Rendah? Apakah tujuan UASR? Apakah yang diukur oleh UASR ? Apa beza UASR dan Ujian Pencapaian? Bagaimana format UASR ? Siapakah kumpulan sasaran pertama UASR? Bilakah UASR dilaksanakan? Bagaimana UASR dilaporkan?

Cadangan

dan Kesimpulan

Cadangan
Semua ujian aptitud yang digunakan diperakui oleh pakar dalam bidang psikologi Status kertas ujian tertutup; dikutip semula Prosedur & Peraturan: sama seperti UPSR. Ujian akan datang ditadbir secara atas talian (on-line), atas permintaan (ondemand)

Kesimpulan
UASR

adalah instrumen alternatif UASR akan mula dijalankan 2009 Dengan UASR, kita dapat lebih maklumat tentang murid Pentaksiran lebih holistik Dengan lebih maklumat, kita boleh buat keputusan lebih baik dan adil

UJIAN APTITUD SEKOLAH RENDAH BAGI MURID TAHUN ENAM MULAI TAHUN 2009

Pelaksanaan
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan Bil. 190, 14 Nov 2008 memutuskan:
-

Semua murid tahun 6 mulai tahun 2009 perlu menduduki UASR selepas UPSR, pada hari terakhir, sebelah petang Anggaran: 570 515 calon pada tahun 2009

Pelaksanaan
Tarikh dan waktu dimasuk dalam jadual UPSR Pentadbiran & pengurusan ujian meliputi sebahagian operasi UPSR

Kod Kertas
(seperti yang diluluskan oleh Pengarah Peperiksaan)

KOD 013 Ujian Aptitud bagi calon SK KOD 023 Ujian Aptitud bagi calon SJKC KOD 033 Ujian Aptitud bagi calon SJKT

Format Borang OMR UASR 2009


Perkataan UJIAN APTITUD di bucu kanan bahagian atas borang Ruang jawapan untuk 75 soalan Soalan 1 40: 4 opsyen Soalan 41 75: 5 opsyen A Maklumat Calon: Nama Calon, Angka Giliran (Bermaklumat), No. Sijil Kelahiran, Nama Kertas, Kod Kertas. B (Calon Tidak Hadir) C (Kes Khas)