!!! C;J!

A XJAAÇ
{S?JJUo·Ut·oSoS,
AC1AZJZU tJATJ !C;1 1C1ZJ
{S?UJ?ß·Ut·o7²ß,
Didapati ramai pelajar terdedah kepada makanan
segera dan minuman berkarbonat. Perkara yang
sama juga berlaku atas para pengajar di sekolah.
Status nutrisi dan kesihatan memberikan
pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan
prestasi pelajar di sekolah.
Diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab
kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak
stabil.
#estoran makanan segera muncul di merata-rata
tempat & perniagaan restoran makanan segera
juga berkembang secara besar-besaran.
Pendedahan warga sekolah terhadap makanan
segera dan minuman berkarbonat semakin
membimbangkan
Isu ini mengakibatkan impak yang besar terhadap
kehidupan seharian terutamanya dalam kalangan
remaja.
engenalpasti
pengetahuan warga
sekolah tentang
makanan segera dan
minuman berkarbonat.
engenalpasti konsistensi
pengambilan makanan
segera & minuman
berkarbonat oleh warga
sekolah
engetahui kesan daripada
makanan segera dan minuman
berkarbonat yang diambil
oleh warga sekolah
terutamanya kesihatan.
dakah warga
S Seri #ompin
mempunyai
pengetahuan yang
baik tentang
makanan segera
dan minuman
berkarbonat ?
pakah
konsistensi
pengambilan
makanan segera
dan minuman
berkarbonat oleh
warga sekolah ?
pakah kesan
daripada
pengambilan
makanan segera
dan minuman
berkarbonat oleh
warga sekolah ?
P ajian dijalankan di S Seri #ompin.
P #esponden terlibat adalah warga S Seri #ompin.
O 20 orang pelajar sekolah
O 5 orang guru Tingkatan 6
P engenalpasti kuantiti pengambilan makanan segera dan minumn
berkarbonat serta kesannya dalam kehidupan seharian warga
sekolah terutamanya pada kesihatan.
P engkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan makanan
segera dan minuman berkarbonat serta konsistensi pengambilan
oleh pelajar.
P Beberapa eksperimen telah dijalankan di atas makanan segera
minuman berkarbonat untuk mendapatkan maklumat yang lebih
lanjut.
emberikan maklumat kepada warga sekolah mengenai
kesan kepada kesihatan mereka apabila mengambil
makanan segera dan minuman berkarbonat.
engelakkan warga sekolah daripada terus
mengamalkan gaya pemakanan yang tidak sihat.
embantu pelajar dan guru meningkatkan pengetahuan
dari segi pemakanan mereka.
emberikan maklumat-maklumat yang penting
mengenai jumlah kalori yang terkandung dalam
makanan segera dan minuman berkarbonat yang mereka
ambil.
#eka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah
penyelidikan berbentuk kuantitatiI. aedah yang digunakan
sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai
instrumen pengumpulan data.
Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada
persoalan kajian yang timbul. Soalan-soalan tersebut
dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi
memastikan responden menjimatkan masa menjawab
memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat
memberikan kerjasama sepenuhnya.
Sebanyak 30 salinan set soal selidik dan ujian telah
diedarkan kepada 20 orang pelajar dan 5 orang guru
Tingkatan 6 S Seri #ompin.
P Persoalan ajian (i) : dakah warga S Seri #ompin
mempunyai pengetahuan yang baik tentang makanan segera dan
minuman berkarbonat ?
0
5
10
15
20
Ya
Tidak
Tidak pasti
JumIah
Jumlah
raI 1: esedaran responden tentang ramuan dan jumlah kalori yang
terkandung dalam minuman berkarbonat dan makanan segera
P Persoalan ajian (ii): pakah konsistensi pengambilan
makanan segera dan minuman berkarbonat oleh warga
sekolah ?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 hingga 2 3 hingga 4 5 dan ke atas Tidak minum
JumIah
Jumlah
raI 2 : uantiti minuman berkarbonat yang di ambil oleh
responden dalam seminggu.
P Persoalan ajian (iii): pakah kesan daripada pengambilan
makanan segera dan minuman berkarbonat oleh warga sekolah
?
raI 3 : Jenama minuman berkarbonat dan makanan segera
mengikut pilihan responden.
12%
24%
64%
Jenama minuman berkarbonat yang digemari
Pepsi
Coca-cola
100 plus
P Persoalan ajian (iv): pakah tahap kesedaran responden
mengenai kesan apabila mengambil minuman berkarbonat ?
Ya
Tidak
Tidak pasti
0 5 10 15 20 25
JumIah
Jumlah
raI 4:kesedaran responden tentang kesan pengambilan
minuman berkarbonat
akanan segera dan minuman ringan menjadi
budaya dalam kalangan warga sekolah.
ebanyakan daripada responden sedar akan kesan
minuman ringan dan makanan segera kepada
mereka.
Iklan komersial memberi pengaruh yang besar
kepada pengamal makanan segera dan minuman
berkarbonat

7: .9 907.3 202-07.. 8.9: 5030-. 09.9 !07.7.9.9 203.7 /804.5. 2./..: .. 05.: 507.3 /.2.3 8007./ 8. $9.3.5 502-0. . 503.7 907/0/.3 0248 . :. /.7-43. 89.7.3 503..3 /.7 /804.8.39/.8 50.02:7:3. -07..9.3 8.9 7.39/.3:.3 23:2.3 -07.3 08. 50..8 5../.9.9:83:978 /.3 . 8.- ./.2.7.3 57089.

.3 !03/0/. 804. :..3 202-2-.3.3 2.5 2.-. 2:3.3-08.7 907.3.3 708947....9 5073.7..3 80. 7.3 702.5 0/:5.3 .#08947.9 802./.7 -08.3.7.3 25.3 80. /.3 8: 3 203.9.3 8007. -08.3 8007.7.. . .. 9025.3..3 907:9. /.. 907.3 2.2.3 23:2. -0702-.3 -07./.2 .: /207.9.7.3 8007.3.3.9.7-43.

3 2.89 50309.3. 9039.3.3/./.7.9 40 .75.89 43889038 503.3.9 0303.3 .3 . 804.:.0303. 0309.7-43. /..7.3 23:2.3 8007.2- 40 .3 -07.9 .3..3 -07.7-43.3 -07. 907:9..3 8007.7-43. /.9. 804.7. 804.3 23:2.3 /. 23:2.3 8007.2-. 08.5.3 2.: 08.5.2. 2.

7.9 40 . 9039.3 23:2.:.3 23:2..3 23:2. /. 50309.9 5.3 -07.7-43..2-.. 08.3 2.7. . 43889038 503.3 .9 40 .3 2.3.3 -07. 503.7-43.75.7.3 2. $$07#4253 2025:3./..3 8007. 804.2-..3. /./. /.. 5.3 -07.3 /.3 8007.3 -. .7-43.3.3 8007. 804.

:2..3. 080/..3 23:2. 08507203 90.. 08. /.3.7-43.3.7 804.3 2.5.8 2. O 47.3 8007. $$07#4253 P O 47. 08.3 50309.9 :39: 203/.7..7 P 0-07.3 /.3..89 :.3 P 03.7-43.33.5.3 /.9.3 ...9 .5.2-. /.3. /.7.3 40 50.2.3 50.9.3 -07.3 23:23 -07.399 503.7.3:7:%3.7-43. 43889038 503.3 8007.350. ..2-.3.3 2.30- .2 0/:5.7.3 -07..3 /.9. 23:2.. 5.9 .:.3 8007./. 907:9..9 8079. /.3 80.3 2.9 8079.3:9 P .3 /$$07#4253 P #08543/03 907-.7 -0703. 804.3 0303.9../..

.3 -07.3 ..9 02-. /.:2.3 2.3 05.3 23:2.3 2.2 2.7 /.47 .2.:.7-43./.32070.3 8007.3.3.3907. :2. 203.3 /..350393 20303.2- .75. /..9 05./.3 -07.3. .-. 08. 804.3 23:2..9.9.3 2070.3 .9 .9 .3 :7:2033.3 8007.3 .3/:3 /. 02-07.2- 2.. 08..7-43.39/.7. /. 907:8 203. .7. ..:2../. .7 80 502.9 2. 804.3. 502.:2.3 50309.5.9 030. 8.3 2070. 20303.02-07.39: 50.

. 202.20..3 80984.3..9.392-: $4...3 $$07#4253 .#0.5..8 -.3/.3 07...8.. 8.3 2. 80503:3.350.3./:3..3 708543/03 /.3:7: %3.3 708543/03 2032./. /...2 84.3 05.3.32:/. 905. 203./.2. 5030/.3.80/80-. $0-.9 /.3.3 . 3897:203503:25:.7. /0/.9 202-07. 47.3 //.2 -039: ..390.9..3503. /.91 . $4./.3/:3..3 90780-:9 /7.3 47./..3 73.3.3 :./.0/.3 84.:84. 50784..202-07 02:33.-039:.3 84..3 805... 80/ 3 203:7:8 05.8.3 .9.3 .3 90.3-07-039::. 80/ /.399.89.3.7 /.

P !0784.89 :2.3 23:2.3 -07..2 23:2.3 8007.3 .3 -07. . 9039.3 /. %/. 7.7.9 /.7.:.3 .47 .3 7.3/:3 /.3 907.   ...1080/. . /. $$07#4253 2025:3.3 /. 50309.2:.3 :2.7-43.3 708543/03 9039..3.9 :2.7-43.3 2. .3-.3 8007.3. %/.3 2..5..

3 23:2.1:.2- 40 708543/03 /. 7.3. /.      3.9 .3 .9...30.7.3 -07.8 %/.7-43. 43889038 503. :2..3/.3 2.3 -07.399 23:2.23:2 :2.2-.3 5.7-43. 804.. /.3 8007. 3..P !0784.2 8023: .9 40 .

4./..3 -07. . 804. /.3 /.P !0784.2.103.7  !058 4.3 8007.9 /. 23:2. 203:9 5.2-.9 40 .3 2.3 -07. 08. 03.3/02.3.75..3-07..2.7-43. 5:8 7.7-43.3 708543/03 ..3 5.7..7-43.3 23:2..9.3.3 . 503.3 2.23:2.3 8007.

5..1080/. :2.3 . 08.   7.3 23:2.89 %/.9 . %/.-.3 ... 5.5. 203.3708543/03 9039.3 .2-.9 :2.5 080/.3 708543/03 20303. 9.3 08.3 -07.3 503.7. .P !0784.7-43.3 -07.7-43..7.2- 23:2.

. 2.75.3 8007.3 73.7.7-43.3.2.3 42078.2 .3.7 05./.3.3 73. 0-..3-08.7: ... 503.3 /.. 05.3 /./. 804.3 23:2...3 8007. 2070./ -:/.. 708543/03 80/.7 .3 23:2. /.3 8007. .3 08.3 .3.3. /.9 .3 -07.3 2.3 23:2. 202-07 503.. /.3 203./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful