Anda di halaman 1dari 3

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK

Hari : Kelas: Bilangan Murid : Tema/Tajuk: Masa: Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

Selasa Tahun 3 Bestari 20 orang Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10 000 7.30 8.30 pagi 1.2 ( i ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila nombor itu diberi dalam perkataan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

1. Guru memberikan kad perkataan dan menyuruh murid-murid membaca kad yang diberikan. 2. Murid menulis nombor yang diberikan dalam angka. 3. Guru membahagikan murid kepada 5kumpulan. (Permainan Silang Kata ) 4. Setiap murid diberi sekeping sampul surat yang mengandungi silang nombor. 5. Murid menyelesaikan teka silang nombor. 6. Murid menyelesaikan soalan pengukuhan.

EMK : Bahan Bantu Belajar: Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:

Kreativiti dan Inovasi, bekerjasama Kad perkataan, Sampul Surat, Kad Silang Kata, Lembaran Kerja Murid menulis nombor berdasarkan perkataan yang diberi. (Teka silang nombor dan lembaran kerja).

Refleksi:

5 daripada 20 orang murid yang tidak dapat menulis sebarang nombor hingga 10 000 akan diberi bimbingan pada p&p yang seterusnya.

PERMAINAN TEKA SILANG NOMBOR

Selesaikan teka silang nombor yang diberikan.


2.

1.

3.

5.

4.

6.

MELINTANG 1. Enam ribu lapan puluh lapan 4. Dua ribu satu 5. Tujuh ribu seratus empat belas

MENEGAK 2. Tujuh ribu sembilan puluh 3. Lapan ribu tujuh ratus lima puluh dua 6. Sepuluh ribu

Nama : _________________ Kelas : _________________

Tulis nombor bagi perkataan berikut.

1. Lapan ribu tujuh ratus lima belas 2. Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lapan 3. Lima ribu dua puluh lapan 4. Seribu empat 5. Enam ribu dua ratus sebelas

Anda mungkin juga menyukai