Ayat Kursi

´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦ ¸ .:.>!. «´.¸. ¸´¸ ¸¯¡. .«l !. _¸· ¸,´¡..´.l¦ !.´¸ _¸· ¸_¯¸¸¦ _. ¦: _¸¦
_±:¸ .:..¸s ¸¸| .¸«¸.:¸|¸, `¡l-, !. _,, `¸¸¸,¸.,¦ !.´¸ ¯¡¸±l> ¸´¸ ¿¡L,¸>`, ¸,`_:¸, _¸. .¸«¸.l¸s ¸¸| !.¸, ´,!:
_¸.´¸ «¯,¸.¯¸´ ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´¡>´¸ ¯_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦ ¸___¸
ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA'KHUDZUHUU SINATUW WA
LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA'U
'INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA'LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA
YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN 'ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI'A
KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL
'ALIYYUL AZHIIM.
 
255.  Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus 
menerus  mengurus  (makhluk-Nya);  tidak  mengantuk  dan  tidak  tidur.  Kepunyaan-Nya  apa  yang 
di  langit  dan  di  bumi.  tiada  yang  dapat  memberi  syafa'at  di  sisi  Allah  tanpa  izin-Nya?  Allah 
mengetahui  apa-apa  yang  di  hadapan  mereka  dan  di  belakang  mereka,  dan  mereka  tidak 
mengetahui  apa-apa  dari  ilmu  Allah  melainkan  apa  yang  dikehendaki-Nya.  Kursi[161]  Allah 
meliputi  langit  dan  bumi.  dan  Allah  tidak  merasa  berat  memelihara  keduanya,  dan  Allah  Maha 
Tinggi lagi Maha besar.