Anda di halaman 1dari 10

Piriyanga a/p Sambasevam Thanasvathi a/p Nearu Vikneswary a/p Elankovang Kokilavani a/p Manokaran Chandralekha a/p Meganathan

1. Senaraikan sifat fizikal alkana. 2. Senaraikan sifat kimia alkana. 3. Antara berikut bahan manakah yang mengalami tindak balas penukargantian dengan klorin dalam kehadiran cahaya matahari? a) etana b) etena c) etanol d) asid etanoik 4. Apabila bilangan atom karbon per molekul dalam alkana rantai lurus bertambah, maka i) ketumpatan ____________ ii) peratus karbon mengikut jisim ____________ iii) takat didih _____________

5.

H H C H HCCCCCH

6.

H H CH3 C C CH3 CH2 CH3 CH3

7.
CH3 CH3 CH CH CH2 CH3 CH CH3 CH3

8.

CH3 CH2 CH3 CH CH CH2 CH3

CH CH3 CH3

9.
CH2CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2CH3 CH3 CH2 CH3

Penggantian Radikal Bebas 10. Metana bertindak dengan klorin dengan kehadiran cahaya ultraungu untuk sebatian bahan apabila atom hidrogen dalam molekul metana adalah diganti oleh atom klorin secara progres. a) CH4 + Cl2 _____ + HCl b) ____ + ____ CH2Cl2 + HCl c) CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + _____ d) ____ + Cl2 CCl4 + HCl

1) i) T.lebur dan t.didih rendah. ii) Ketumpatan. iii) Keterlarutan. iv) Kekonduksian elektrik. 2) i) Kereaktifan. ii) Pembakaran alkana. iii) Tindak balas penukargantian. 3) A 4) Bertambah

5) 2-metilpentana 6) 2,3-dimetilpentana 7) 2,3,4-trimetilheksana 8) 4-etil-2,3-dimetilheksana 9) 3,3-dietil-5-metilnonana 10) a) CH3Cl b) CH3Cl , Cl2 c) HCl d) CHCl3