Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Sains Tahun 2 KSSR) Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi Kelas : Tahun 2 Melur

Bilangan Murid : Orang Masa : 60 Minit Tunjang : 4 Terang dan gelap. Tajuk : 4.1Menganalisis keadaan terang dan gelap Objektif : i. Untuk mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api. ii. Untuk membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. kesihatan diri sendiri. iii. Untuk menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. iv. Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia v. Menjelaskan pemerhatian melalu lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Kemahiran proses sains : i. Membuat perbezaan, memerhati, membuat inferens dan membuat uji kaji. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui dan memahami perbezaan cerah dan gelap Kemahiran Berfikir : i. Menjana Idea. ii. Berfikiran Kritis dan Memberi Pendapat. Nilai Murni : i. Menghargai kejadian alam. ii.Mengetahui kepentingan cahaya. Bahan Sumber : Komputer dan LCD, slide gambar sumber cahaya.ppt.

Fasa Fasa orientasi: (Engage)

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mengenal pasti 1. Guru menayangkan sumber cahaya sedutan video Boboiboy seperti matahari, sewaktu siang dan lampu, lampu kemudian menayangkan suluh dan api. lagi sedutan video Boboiboy semasa waktu malam. Pemerhatian 2. Kemudian guru bertanya kepada murid apa yang mereka dapat lihat. Berdasarkan gambargambar ini, apakah yang dapat kamu lihat? Murid diberi peluang untuk membuat inferens melalui pemerhatian.

Catatan Gambar-gambar sumber cahaya diambil daripada internet. Teori BrunerPengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. Oleh itu, guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan

Fasa Pencetusan idea: (Explore).

Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain)

1. Fasa Aplikasi idea: (Elaborate)

Inferens 3. Guru akan membantu murid dengan memberi klu sekiranya mereka masih tidak dapat meneka. 4. Jika murid berjaya menjawab dengan betul, guru perlu memuji murid. Perbezaan 1. Murid dibahagikan kepada 4 keadaan cerah kumpulan. dan gelap. 2. Guru memberikan jadual Membezakan perbezaan antara siang dan keadaan terang malam. dan gelap melalui 3. Murid berbincang secara penyiasatan berkumpulan untuk mengisi jadual tersebut. Mengapakah keadaan menjadi cerah pada waktu siang dan gelap pada waktu malam. Menerangkan 1. Setiap kumpulan dibekalkan bagaimana dengan lampu suluh. bayang-bayang 2. Guru juga memberikan dihasilkan melalui kadbod kepada setiap aktiviti. kumpulan. 3. Murid dikehendaki meletakkan tangan di depan lampu suluh dan memerhati bayang-bayang yang dihasilkan di atas kadbod. Murid boleh membuat bentuk bayangbayang mengikut bentuk yang mereka suka. 4. Kemudian, aktiviti tersebut diulang di luar kelas. Membuat perbandingan Untuk 1. Guru membawa muridMembezakan murid ke stor berdekatan. keadaan terang Murid-murid masuk ke dan gelap melalui dalam stor mengikut penyiasatan. kumpulan yang dibahagikan sebelum ini. Kemudian, pintu stor ditutup.

Slide powerpoint Melibatkan teori Bruner.Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu, atau latihan penyiasatan.

Menjana idea dan pendapat.

Murid diminta mengecam rakan mereka semasa dalam gelap. Adakah mereka mampu mengenali rakan mereka dalam keadaan gelap. Teori Piaget Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan

Fasa Refleksi (Evaluate)

Sesi soal jawab 1. Guru meminta murid untuk mengisi dan menyiapkan lembaran kerja yang diberi. 2. Murid diminta menceritakan apa yang mereka belajar sepanjang aktiviti tadi.

yang berlaku di persekitaran mereka. Setiap pelajar akan membentuk perwakilan pengetahuan frame of reference mereka sendiri melalui pengalaman yang dialami (Johnson & Gott, 1996)

LEMBARAN KERJA NAMA KELAS : _________________________________________________ : __________

Keadaan

Gambar A

Gambar B

Suasana (gelap/cerah) Lampu (ada/tiada)

Matahari (ada/tiada) Bintang (kelihatan/tidak kelihatan)

Anda mungkin juga menyukai