Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Sains

Tarikh : 23.8.2017 ( Rabu)

Masa : 60 minit ( 7.30am-8.30am)

Kelas : 4 Arif

Bilangan pelajar :

Tajuk : Sifat Bahan

Standard kandungan : 7.2 Memahami sifat-sifat bahan

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan penembusan


cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar secara betul
dengan menjalankan eksperimen.
2. Menyatakan contoh bahan-bahan dari segi kebolehan
penembusan cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar
dengan betul melalui perbincangan.

3. Menjelaskan sifat bahan yang digunakan secara betul dari


segi kebolehan penembusan cahaya dengan menjalankan
aktiviti.

Pengetahuan yang sedia ada : Murid-murid pernah melihat objek yang diperbuat
daripada bahan lut sinar, lut cahaya dan legap dalam
kehidupan.

Kemahiran Proses Saintifik (KPS) : Memerhati, meramal, berkomunikasi, mengelas.

Kemahiran Berfikir (KBSB) : Membezakan, menghubungkaitkan, menganalisis,


menyelesaikan masalah.

Sikap saintifik & Nilai Murni : 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling
2. Bekerjasama dan berani mencuba
3. Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Bahan bantu mengajar : Bikar, minyak, paparan slaid, kadbod, kertas berwarna,
plastik pembalut buku,kertas surih dan kain kasa, kepingan
gambar, paparan slaid, Gambar rumah, skrin hospital ,
kereta, lidi, kayu ais krim, plastik, kertas warna dan kain.
dan lembaran kerja.
ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN
FASA / MASA
1. Guru memastikan murid-murid berada dalam keadaan
Memperkenalkan tajuk tuk belajar.
2. Guru membuat demonstarasi silap mata dimana guru
kan bikar bersaiz kecil ke dalam bikar yang bersaiz be
menuangkan minyak sepenuhnya ke dalam bikar besa
Orientasi
(5 minit) bikar kecil hilang.
3. Murid-murid diminta memberikan pendapat masing-m
tang demonstrasi tersebut.
4. Guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid.
Demonstrasi Silap Mata
“Disappearing Beaker”
i.Apakah yang terjadi apabila minyak dituangkan ke d
besar ? Mengapa ?
ii.Mengapakah bikar kecil boleh melihat sebelum m
minyak ke dalam bikar besar ?
iii.Apakah bahan lain yang tidak membenarkan caha
businya ?

5. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembe


“Penembusan Cahaya”

Membuat ramalan dan 1. Murid-murid diagihkan kepada empat kumpulan.


Pencetusan mengenal pasti bahan
2. Guru mengedarkan beberapa beberapa jenis bahan da
idea yang boleh mempunyai
( 10 minit ) kebolhan penembusan model cermin seperti kadbod, kertas berwarna, plasti
cahaya buku,kertas surih dan kain kasa kepada setiap kumpu
3. Murid-murid memerhati setiap bahan tersebut dan m
bahannya dari segi kebolehan penembusan cahaya.
4. Murid-murid berbincang dalam kumpulan dan menyata
yang manakah dapat melihat objek serta mengenal
bahannya.
5. Murid-murid melekatkan kad imbasan yang ditulis d
kataan lut sinar, lut cahaya dan legap pada setiap m
cermin tersebut.
6. Guru menulis jawapan murid pada papan putih.
7. Jawapan murid disemak bersama-sama dengan gu
menjalankan aktiviti penyiasatan pada fasa penstruktu
1. Murid-murid diagihkan kepada empat kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi kepingan gambar yang berw

Penstrukturan menguji setiap bahan yang diberi dari segi keboleh


Idea busan cahaya.
( 15 minit )
3. Murid-murid meletakkan setiap bahan secara berasin
kepingan gambar dan mengenal pasti sama ada gamb
kelihatan jelas atau tidak.
4. Guru menekankan nilai bekerjasama semasa menjalan
penyiasatan.
5. Setiap kumpulan diberi masa selama 10 minit untuk m
penyiasatan.
6. Murid-murid menulis pemerhatian mereka pada lemba
7. Wakil murid dari setiap kumpulan membaca hasil p
mereka.
8. Murid-murid berbincang mengenai hasil pemerhatian m
sama guru dengan melihat paparan slaid.
9. Murid-murid berbincang bersama guru mengenai istila
lut cahaya dan legap.
10. Guru membetulkan miskonsepsi murid dengan memb
. wapan murid pada fasa pencetusan.
11. Guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid da
murid untuk beranikan diri untuk menjawab soalannya

i. Jika kamu ingin membalut buku teks Sains, apakah


balut yang akan kamu pilih ? Mengapa ?
ii. Bagaimanakah penggunaan cermin lut sinar boleh
peniaga mempromosikan jualanya?
iii. Pada pandangan anda, mengapakah cermin mata h
haya ?

1. Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan.


2. Murid-murid diberi tiga situasi dan dipaparkan pada s

Aplikasi Idea
( 27 minit ) 3. Setiap kumpulan diberi gambar rumah, skrin hospital
dan beberapa bahan seperti lidi, kayu ais krim, pla
warna dan kain kasa.
4. Murid-murid membaca situasi dan mereka cipta pi
skrin hospital dan cermin kereta berdasarkan sifat bah
busan cahaya dengan menggunakan bahan-bahan ya
kan.
5. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti
masa 15 minit.
6. Guru membimbing murid-murid dalam melakukan akt
7. Beberapa murid dipilih dalam setiap kumpulan untuk
kan dan membentangkan hasil mereka.
8. Murid-murid berbincang bersama guru mengenai has
9. Kumpulan yang dapat menyelesaikan masalah situ
mereka cipta hasil mereka dengan betul akan menda
daripada guru.
10. Guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid.

i. Mengapa kita boleh melihat orang yang menun


kereta? Pada pandangan anda mengapakah k
banyakan kereta mempunyai cermin berwarna

ii. Anda ingin mereka cipta payung yang boleh mel


daripada cahaya matahari dan juga hujan. Apak
han yang sesuai yang anda akan pilih. Mengapa

1. Guru membantu murid mengingati semula pembelaja


dengan meminta semua pelajar menyatakan contoh b
legap, lut cahaya dan lut sinar.
2. Beberapa murid dipilih untuk menjawab soalan ku
tunjukkan pada paparan slaid.

3. Murid-murid diberi lembaran kerja sebagai kerja ruma

4. Guru menekankan nilai menghargai keseimbangan a


jadi.