Anda di halaman 1dari 4

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH

SCE3108

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Tarikh
: 20 Jun 2013
Masa
: 11.15 12.15 tengah hari
Kelas
: 6 Bestari
Bil.Murid
: 27 orang
Mata pelajaran
: Sains
Bidang
: Menyiasat Bahan
Tajuk
: Pengawetan Makanan
Objektif
: 1.2
Untuk mensintesis konsep pemeliharaan makanan.
Hasil pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat:1. menerangkan cara-cara untuk memelihara makanan.
2. memberikan contoh makanan bagi setiap jenis pemeliharaan
makanan.
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, berkomunikasi, membuat inferens,
eksperimen
Kemahiran Manipulatif : 1. Mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati.
2. membersihkan peralatan sains.
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah belajar mengenai kerosakan makanan.
Pengetahuan sebelumnya : Murid-murid telah belajar mengenai kerosakan
makanan..
Bahan Bantu Mengajar : Ikan segar, ikan masin, betik, susu, sayur-sayuran, kad
kilat, garam, gula, cuka, botol, kertas kerja, kertas mahjung.

Disediakan oleh:
Mariati Binti Ahmad
PPG Sains Feb 2012

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH

Fasa
Set Induksi
(5 minit)

Isi Kandungan
Untuk menarik minat
murid
Soalan
Sila lihat di sini. Apa
yang anda boleh lihat?
Jawapan
Ikan
Soalan
Baik, sekarang anda
boleh beritahu saya
mana makanan akan
bertahan lebih lama ?

Aktiviti
1. Guru menunjukkan dua
jenis makanan di
hadapan kelas.
2. Guru meminta murid
menamakan makanan
yang ditunjukkan
kepada mereka.
3. Guru bertanya mana
makanan akan tahan
lebih lama.

SCE3108

Catatan
BBM
Ikan segar
Ikan masin
KPS
Memerhati

4. Lalu meminta muridmurid menyatakan


bagaimana untuk
menyimpan makanan
supaya ia akan tahan
lebih lama.

Jawapan
Murid menunjukkan ikan
segar
Soalan
Bagaimana kita
memastikan ikan yang
segar jadi tahan lebih
lama?

Pencetusan
Idea
(15 minit)

Disediakan oleh:
Mariati Binti Ahmad
PPG Sains Feb 2012

Jawapan
Murid memberikan
jawapan mereka
Namakan kaedah
pemeliharaan.
(Pemerhatian,
berkomunikasi)

1. Guru menunjukkan
BBM
pelbagai jenis makanan Ikan
di hadapan kelas
Susu
2. Guru meminta murid- Betik
murid untuk memikirkan
Sayur
Soalan
cara-cara untuk
Kelas, bolehkah beritahu
menyimpan makanan ini
KPS
saya bagaimana untuk
supaya tahan lebih
Memerhati
menyimpan makanan ini
lama.
Berkomunikasi
supaya ia akan bertahan 3. Guru lalu memanggil
lebih lama?
seorang murid untuk
memberikan beberapa
Jawapan
jawapan.
Simpan dalam peti sejuk 4. Guru meminta murid
memperkenalkan namaPenerangan guru
nama setiap kaedah
Kaedah ini dipanggil
pemeliharaan .
pembekuan /
1

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH

pengeringan / penjerukan
/ pengasinan /
pembotolan /
pengetinan /
pempasteuran /
pelilinan / pembungkusan
vakum / penyejukan.
Penstrukturan Eksperimen

Semula Idea (mengeksperimen/pemer


(20 minit )
hatian

Langkah
Potong buah- buahan.
Campurkan buah
buahan dengan
garam.
Cuci dan bilas buah.
Letakkan buahbuahan ke dalam
larutan gula pekat.
Tambah sedikit cuka.
Masukkan buahbuahan di dalam botol
dan tutup dengan
kemas.
Aplikasi Idea
(15 minit)

Guru memberi
penerangan berkaitan
eksperimen
Murid menjalankan
eksperimen dengan
bimbingan
Murid menulis laporan
eksperimen di dalam
buku

SCE3108

.BBM
Garam
Gula
Cuka
Betik
Botol
KPS
Mengeksperimen
Memerhati
KM
Mengendalikan
spesimen dengan
betul dan berhatihati.
Membersihkan
peralatan sains.

Perbincangan
(berkomunikasi,
membuat inferens)

1, Guru dan murid-murid


BBM
membincangkan langkah- Kad Imbasan
langkah penjerukan
Lembaran kerja
.2. Guru menerangkan
Soalan
fungsi gula dan cuka dalam KPS
proses.
Bolehkah anda
Membuat inferens
beritahu saya kenapa 3. Guru menunjukkan kad Berkomunikasi
kita perlu meletakkan imbasan mengenai
langkah-langkah dan
buah-buahan ke
meminta murid-murid untuk
dalam larutan gula
menyusun semula langkahpekat dan cuka
langkah pembuatan
Bolehkah anda
meramalkan apa yang
akan berlaku kepada .4 Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada
betik jika kita tidak
setiap murid
memelihara
.5. Murid menyiapkan
lembaran kerja dalam masa
Jawapan
Ia akan rosak/buruk yang ditetapkan.
Arahan
Kini, anda boleh

Disediakan oleh:
Mariati Binti Ahmad
PPG Sains Feb 2012

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH

Penutup
(5 minit)

menyusun semula
langkah-langkah
penjerukan yang anda
baru sahaja dilakukan
Penulisan kaedah
pemeliharaan.
Sebelum menamatkan
pelajaran kita hari ini,
saya ingin memanggil
beberapa anda untuk
datang ke hadapan.
Soalan
Saya mahu 4 orang
untuk menulis jenis
kaedah pemeliharaan
bagi makanan.

1. Guru menunjukkan
empat jenis makanan
pada murid.
2. Teacher memanggil
empat orang murid
untuk menulis kaedahkaedah yang boleh
digunakan untuk
mengekalkan makanan
di atas kertas majung.
3. Guru memeriksa
jawapan murid.

SCE3108

BBM
Kertas Majung

KPS
Membuat
kesimpulan
Berkomunikasi

4 orang murid keluar


dan menulis jawapan
di atas kertas
mahjung .

Disediakan oleh:
Mariati Binti Ahmad
PPG Sains Feb 2012

Anda mungkin juga menyukai