Anda di halaman 1dari 7

Tumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pertumbuhan dianggap sebagai salah satu ciri-ciri yang paling asas dan mudah

dilihat daripada yang hidup. Apakah pertumbuhan? . Pada umumnya, pertumbuhan disertai dengan proses metabolik (kedua-dua anabolik dan katabolik), yang berlaku dengan mengorbankan tenaga. Oleh itu, sebagai contoh, perkembangan daun adalah pertumbuhan. Bagaimana anda menggambarkan bengkak sekeping kayu apabila diletakkan di dalam air? Pengertian Pertumbuhan 1. Pertumbuhan boleh ditakrifkan sebagai peningkatan tetap tidak dapat dipulihkan dalam saiz organ atau bahagian-bahagiannya atau daripada sel individu iaitu proses perubahan biologi yang akan berlaku pada makhluk hidup iaitu dapat meliputi perubahan saiz berupa pertambahan tinggi , besarnya dan juga berat . 2. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif , ertinya boleh diukur dan dilihat langsung . 3. Alat yang boleh digunakan untuk mengukur pertumbuhan pada tanaman disebut dengan auksanometer ( busur tumbuh ) 4. Pertumbuhan juga bersifat tidak dapat dipulihkan , ertinya tidak akan berubah kembali ke asal , kerana makhluk hidup yang sudah mengalami pertumbuhan tidak akan boleh mengecil kembali . Pengertian Perkembangan 1. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tahap yang lebih sempurna pada makhluk hidup . 2. Perkembangan ini bersifat kualitatif , yang ertinya tidak boleh diukur . 3. Tumbuhan dan haiwan boleh dikatakan dewasa apabila sudah dapat berkembang biak ( membiak ) . 4. Perkembangan pada makhluk hidup ini lebih dilihat sebagai proses pembentukan rangkaian dan organ sehingga individu akan mempunyai bentuk morfologi yang khas

Kadar pertumbuhan

1. Pertumbuhan

meningkat itu,

per kadar

unit

masa

dipanggil boleh

sebagai

kadar secara boleh

pertumbuhan. Oleh

pertumbuhan sebahagian

dinyatakan organisma

matematik. Organisma,

atau

daripada

menghasilkan lebih banyak sel dalam pelbagai cara 2. Dalam pertumbuhan aritmetik, berikutan pembahagian sel mitosis, hanya satu sel terus membahagi manakala yang lain membezakan dan matang. 3. Untuk pertumbuhan geometri, kedua-dua sel-sel progency mengikuti

pembahagian sel mitosis dengan mengekalkan keupayaan untuk membahagi dan terus berbuat demikian. 4. Semasa perkembangan embrio kedua-dua jenis kadar pertumbuhan adalah terlibat. Ini mengubah zigot satu sel ke dalam organisma multisel

Perkembangan Pertumbuhan

Perkembangan pertumbuhan adalah urutan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah kehidupan sel, organ atau organisma, termasuk pertumbuhan, pembezaan, kematangan dan hal menjadi uzur, turutan yang ditunjukkan dalam gambarajah yang ditunjukkan di dalam video. Turutan tersebut termasuklah, semasa kitaran hayatnya dari percambahan benih melalui pertumbuhan, kematangan, berbunga, pembentukan benih dan tua. Hormon tumbuhan 1. Pengawal selia pertumbuhan tumbuhan atau hormon tumbuhan adalah kecil, molekul mudah pelbagai komposisi kimia. 2. Dalam kepekatan yang rendah, hormon tumbuhan mengawal pertumbuhan, pembezaan dan perkembangan dengan menggalakkan atau menghalang yang sama 3. Auksin adalah hormon tumbuhan yang mengekalkan dominasi apikal. 4. Dominasi apikal adalah satu fenomena yang mana, kehadiran putik apikal tidak membenarkan tunas sisi yang berhampiran untuk berkembang. 5. Pemotongan leher apikal merupakan kaedah yang terbaik dalam pertumbuhan tunas sisi seperti yang ditunjukkan dalam rajah di dalam video.

6. Di

dalam

video

juga

disertakan

jadual

perbandingan

pengawal

selia

pertumbuhan tumbuhan iaitu auksin, gibberellin, cytokinin, asid abscisic dan etilena pada tumbesaran tumbuhan. 7. Tanda positif menunjukkan penglibatan hormon tumbuhan di dalam kategori perkembangan akar, pertumbuhan lanjutan, ketika muda, berbunga, penghasilan buah-buahan, usia matang dan kedormanan. Photoperodism 1. Tindak balas tumbuhan untuk tempoh siang hari dan malam dipanggil sebagai photoperodism. 2. Tumbuhan siang panjang memerlukan pendedahan kepada cahaya untuk tempoh yang melebihi tempoh kritikal dengan jelas sebelum pembungaan dimulakan 3. Tumbuhan siang pendek memerlukan pendedahan kepada cahaya untuk tempoh yang kurang daripada tempoh kritikal dengan jelas sebelum

pembungaan dimulakan.

Soalan 1. Apakah maksud pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Pertumbuhan: peningkatan tetap tidak dapat dipulihkan dalam saiz organ atau bahagian-bahagiannya atau daripada sel individu iaitu proses perubahan biologi yang akan berlaku pada makhluk hidup iaitu dapat meliputi perubahan saiz berupa pertambahan tinggi , besarnya dan juga berat . Perkembangan: proses menuju tercapainya kedewasaan atau tahap yang lebih sempurna pada makhluk hidup .

2. Apa yang berlaku pada tumbuhan ketika dalam kadar pertumbuhan geometri? Untuk pertumbuhan geometri, kedua-dua sel-sel progency mengikuti

pembahagian sel mitosis dengan mengekalkan keupayaan untuk membahagi dan terus berbuat demikian.

3. Jelaskan tentang tindakbalas photoperodism? Photoperodism adalah tindak balas tumbuhan untuk tempoh siang hari dan malam. Tumbuhan siang panjang memerlukan pendedahan kepada cahaya untuk tempoh yang melebihi tempoh kritikal dengan jelas sebelum pembungaan dimulakan Tumbuhan siang pendek memerlukan pendedahan kepada cahaya untuk tempoh yang kurang daripada tempoh kritikal dengan jelas sebelum

pembungaan dimulakan.

4. Terangkan tentang hormon tumbuhan dan apakah yang berlaku semasa hormon berkepekatan rendah? Hormon tumbuhan juga dipanggil sebagai pengawal selia pertumbuhan tumbuhan adalah kecil, molekul mudah yang mengandungi pelbagai komposisi kimia. Dalam kepekatan yang rendah, hormon tumbuhan mengawal pertumbuhan, pembezaan dan perkembangan dengan menggalakkan atau menghalang.

5. Apa maksud dominasi apical? Dominasi apikal adalah satu fenomena yang mana, kehadiran putik apikal tidak membenarkan tunas sisi yang berhampiran untuk berkembang.

Refleksi

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya akhirnya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan individu dan juga kumpulan dengan jayanya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Encik Ahmad Syukri B Ahmad yang banyak membantu kami menyiapkan tugasan yang diberi dan curahan ilmu tentang biologi. Tugasan yang diberikan sedikit berlainan iaitu kajian tentang video yang dimuat turun sendiri mengikut tajuk yang ditetapkan. Agak teruja juga ketika mendapat tugasan ini kerana Encik Ahmad Syukri juga sering menggunakan video dalam pengajaran dan pembelajaran beliau. Setiap kumpulan perlu membuat ulasan dari video, jadi kami telah melantik seorang ketua kumpulan iaitu Fatin Hamamah Bt Salahuddin bagi menguruskan tentang tugasan ini manakala 4 lagi ahli kumpulan masing-masing mencari video dan membuat ulasan. Saya dipertanggungjawabkan untuk mencari video tentang Tumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Pada sangkaan awal, tajuknya agak mudah dan tajuk yang kita biasa jumpa. Tetapi setelah mula membuat kajian tentang video yang dikehendaki saya mengalami sedikit kesulitan dalam memilih video yang terbaik kerana kebanyakan video adalah dari Indonesia dan agak kurang menarik. Tambahan pula bahasanya agak sukar difahami. Akhirnya setelah puas memilih, saya telah memilih sebuah video berbahasa Inggeris. Video tersebut adalah antara video yang terbaik yang saya jumpa dan isinya bertepatan apa yang saya kehendaki. Pada awalnya agak sukar juga untuk saya memahami isi kandungannya dan akhirnya dengan bantuan kamus dan juga google translate dapat juga saya memahami apa yang di sediakan. Secara tidak langsung banyak ilmu yang saya perolehi terutama tentang tajuk. Setelah siap saya teruskan dengan pembinaan soalan. Alhamdulillah saya dan ahli kumpulan dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Terima kasih kepada semua ahli kumpulan kerana komited

dalam menyiapkan tugasan ini terutama kepada ketua kumpulan. Juga sekali lagi jutaan ucapan terima kasih kepada pensyarah kami.