Anda di halaman 1dari 24

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA TENGGARA

PENGENALAN ILMU TAMADUN


NAMA PENSYARAH: USTAZ SHAIROZI BIN HASHIM DISEDIAKAN OLEH: AMY TING SHU TING CHEONG JENG SHUAN ALVIN TONY LOH KENT CHEE PISMP PJ(SJKC) SEMESTER 1

PENGENALAN
Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406M) pada abad yang ke-14 Masihi melalui kitabnya Mukaddimah. Menggunakan latar belakang sejarah sebagai asas memahami realiti masyarakat, bangsa dan umat. Beliau berjaya mengeluarkan teori,faktor,analisis kemajuan dan kemunduran umat terdahulu untuk menjadi panduan kepada umat yang mendatang. Pengajian ketamadunan membicarakan teori, konsep asas,ciri serta sifat tamadun secara konseptual,teritikal dan abstrak. Sejarah tamadun; pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian, jatuh bangun kemajuan dan kemunduran atau kajian tentang masa lampau.

Interaksi Tamadun
Merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama,pegangan nilai,bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun

Faktor-faktor Interaksi antara Tamadun Kepimpinan


Misi politik Peranan golongan agamawan

Perdagangan

Geografi

Perkahwinan

Jenis-jenis Interaksi
1. Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama. (a) Semua sempadan adalah sama (b) Perbezaan kecil dari segi variasi (c) Mudah berinteraksi & perubahan adalah kecil (d) Devian mudah dikenali & ditolak (e) Pemimpin yang ingin menguasi dunia akan menimbulkan kacau bilau & peperangan (f) Semangat nasionalisme yang sempit (g) Persaingan menguasai sumber ekonomi negara lain bagi memenuhi keperluan ekonomi kapitalis.

2) Interaksi membawa kepada perubahan


(a)Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama. (b)Interaksi antara budaya dengan peradaban yang berbeza (c) Interaksi antara peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan (d)Interaksi antara peradaban yang setara sederhana

Penghalang Interaksi
Daerah / geografi Semangat nasionalisme yang sempit Kaum migran dan bukan migran Bahasa Kepercayaan Budaya Penguasaan ekonomi Penguasaan politik

Tiada kumpulan yang dominan Pemikiran penjajah Penguasaan teknologi Konflik & pergaduhan antara etnik Peperangan & keselamatan Tradisional & moden Definisi bangsa, budaya & peradaban

Pelbagai Contoh Interaksi Negatif


Perang Salib antara Kristian dengan Islam Pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi oleh pemeluk agama Kristian Eropah pada abad ke9, ke-8 dan abad ke-20 (Nazi) Pembunuhan ke atas pemimpin-pemimpin yang sederhana dan cintakan keamanan Pembunuhan orang Islam dan pemusnahan masjid oleh orang Hindu di Ayudhya, India

Peristiwa 3 Mei 1969 dan Kampung Medan Peristiwa pembunuhan ke atas umat Islam di Tak Bai, Pattani Peristiwa 11 September 2001 Ethnic cleaning di Bosnia

Contoh Interaksi Sejarah dalam Konteks Malaysia


1) (a) (b) (c) Interaksi dengan tamadun India Bahasa Kesenian Kesusasteraan

2) Interaksi dengan tamadun Cina (a) Kebudayaan (b) Kesenian (c) Kesusasteraan 3) Interaksi dengan tamadun Arab 4) Interaksi dengan tamadun peribumi

Kesan Positif Pertembungan Antara Tamadun


Mendapat perlindungan, keamanan & kestabilan. Contoh: tamadun Islam dengan Yahudi Arab dalam Perlembangan Madinah. Seni mempertahankan diri, teknologi pengeluaran gula daripada tebu & astronomi dikembangkan di negara China. Pengetahuan membuat kertas & penggunaan kompas dipelajari oleh tamadun India

Pedagang Arab-Parsi dengan negara China telah mengembangkan perdagangan dan ekonomi. Ramai pedagang arab menetap di negara China dan berkahwin dengan wanita tempatan. Tamadun China dengan tamadun Melayu melibatkan kemajuan teknologi dan kebendaan. Contoh : Gula, sutera dan tembikar datang dari China. Hubungan diplomatik negara China dengan Melayu turut berkembang, khususnya pada zaman Dinasti Yuan dan Ming serta Kesultanan Melayu Melaka. China telah membantu masyarakat Jepun dalam aspek falsafah, agama, kesusateraan dan pertanian.

Kesan Negatif Pertembungan Antara Tamadun


Pendidikan Kristian Eropah telah membunuh banyak orang Yahudi pada abad ke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua. Pada Zaman Pertengahan di Eropah, Perang Salib telah berlaku antara orang Islam dengan penganut agama Kristian. Hubungan antara tamadun India dan tamadun China juga bermasalah di mana pada peringkat awal perkembangan agama buddaha di negara China. Ia mendapat tentangan hebat daripada penganut Confucius. Para sami Buddha telah ditangkap, dipenjarakan dan kuil-kuil Buddha telah dimusnahkan.

Keluarga

Kegiatan Ekonomi

Kesihatan

Persoalan Etika

Komuniti

Alam Sekitar

Kerajaan

Pendidikan

Alam Sekitar

Persamaan
Prinsip hidup secara harmoni dengan alam sekitar diterima oleh semua agama. Alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. Manusia dipertanggungjawabkan sebagai khalifah

Perbezaan
Memelihara alam sekitar diberi pentafsiran positif sehingga alam sekitar disembah dan dilihat sebagai Divine Power.

_ _

Keluarga Persamaan Perbezaan

Prinsip yang meletakkan Pengabaian konsep keluarga sebagai asa kekeluargaan pembentukan masyarakat Wujudnya hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan Konsep kekeluargaan pengajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan hormatmenghormati

Komuniti
Persamaan
Sangat mempengaruhi dalam menentu personaliti dan identiti seseorang manusia

Perbezaan

Fenomena seperti ini bukan bermakna seseorang tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti trasional Dapat memastikan bahawa Dalam sejarah nilai-nilai dan norma-norma ketamadunan, kemantapan murni dalam masyarakat komuniti mencapai sering dihormati keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu. Contohnya Islam dan Buddhisme

Kegiatan ekonomi Persamaan


Dalam tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks Moral Semesta Wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme(eight fold path)

Perbezaan
Dalam Islam, konsep halal dan haram ada hubungan rapat dengan akhlak Konsep wang, laba, ganjaran, pasaran sangat mempengaruhi pertimbangan moral

Kerajaan
Persamaan Falsafah tamadun tradisional sangat pentingkan persoalan moral sebagai dasar kerajaan Perbezaan Kesetiaan yang diberi oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral

Sifar raja yang adil adalah Jika raja melanggar lunastema utama tamadun lunas keadilan, rakyat silam boleh menyanggah untuk membetulkannya Peranan kerajaan dijelaskan melalui peranan raja

Pendidikan Persamaan Perbezaan


Pembinaan sifat Cara transformasi berlaku seseorang ialah matlamat berbeza daripada satu utama tamadun tradisional tradisi kepada tradisi yang lain Manusia tidak digalak Dalam ajaran Islam, menguasai persekitaran persoalan Tauhid itu luaran tanpa perubahan penting bagi transformasi dalaman yang dilakukan manusia, manakala dalam melalui pengetahuan ajaran Buddha dan Hindu, tentang dirinya sendiri transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri

Kesihatan
Persamaan
Tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan dengan pandangan semesta sesebuah agama
Faktor penting kesihatan tamadun tradisional Pandangan dan pendekatan holistik

Perbezaan

Konsep holistik berdasarknan idea bahawa segala yang wujud saling berhubungan
Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan keharmonian dalam tubuh badan

SEKIAN, TERIMA KASIH