Anda di halaman 1dari 3

Asal Usul Batu Seremban

Batu Serembat juga dikenali sebagai Batu Selambut atau Serembat. Permainan ini gemar dimain oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasanya dimain secara berkumpulan dua orang atau lebih. Objek-objek seperti guli kaca, biji getah, ketulan batu kerikil sederhana besar atau ketulan-ketulan objek lain yang berbentuk bulat digunakan dalam permainan ini. Objek-objek ini dikenali sebagai buah. Batu seremban selalunya dimain pada waktu lapang di serambi rumah, di dalam rumah atau di mana sahaja mereka mahu dengan memerlukan permukaan lantai yang rata. Pemain juga harus duduk diatas lantai supaya ia lebih senang dimainkan. alam permainan Batu Seremban, !erdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Permainan ini akan bermula dengan peringkat pertama yang mudah, di mana sebiji buah yang dinamakan buah satu digunakan, sehingga ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang teratas dinamakan buah tujuh.

CARA BERMAIN
PERATURAN PERTANDINGAN

Format Pertandingan Pertandingan akan dijalankan secara liga satu pusingan. Setiap pasukan dikehendaki mengemukakan 5 orang pemain. Peraturan Bermain 1. Setiap pemain bermain 3 pusingan. 2. Pada masa mengambil buah-buah itu, pemain tidak boleh men entuh mana-mana buah ang berhampiran 3. Pemain hendaklah men ambut buah ang dilambung sebelum buah ang dilambung jatuh ke lantai. !. "iap satu-satu peringkat, semua buah dikumpulkan dan disertakan untuk peringkat ang lain. 5. Pemain lain akan mengambil gilirann a bermain apabila sesuatu kesilapan # kesalahan ang telah di lakukan. $. Sekiran a pemain dapat menghabiskan permainan sehingga buah timbang, pemain tidak boleh meneruskan satu tahap permainan lagi.

%. &alam pusingan lepas itu, seorang pemain men ambung permainann a di peringkat ia telah melakukan kesalahan. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BATU SEREMBAN 1. Pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang ang ditetapkan oleh pihak penganjur. 2. pemain ang tidak hadir pada masa ang ditetapkan dan setelah masa menunggu selama 1' minit diberi maka pihak la(an akan diberi kemenangan percuma. 3. Pemain-pemain ang sedang bermain dilarang meninggalkan permainan tanpa i)in pengadil atau *hli +a(atankuasa "eknikal Pertandingan. !. Semua perla(ana akan diadili oleh pengadil ang dilantik oleh penganjur samada terdiri daripada kalangan peserta ang tidak bermain mahu pun daripada kalangan Pega(ai # *hli +a(atankuasa "eknikal Pertandingan. 5. Pihak penganjur berhak meminda jadual dan tarikh kejohanan sekiran a perlu. ,otis pindaan akan diberitahu dari masa ke semasa. $. &alam keadaan tertentu, dimana tidak din atakan dalam undang-undang kejohanan ini terdapat sebarang kekeliruan dan masalah, maka keputusa daripada pihak penganjur adalah dikira muktamad. %. hadiah-hadiah akan diberi kepada +ohan, ,aib +ohan dan -etiga.
CARA BERMAIN Batu Satu Serakkan buah dilantai, ambil satu dan lambung. sebelum buah yang dilambung jatuh, pungut satu buah dan terus sambut buah yang dilambung tabi dengan tangan yang sama Sama seperti buah satu, cuma pungut dua buah setiap kali dilambung. Sama seperti buah satu dan dua, bezanya sekali lambung pungut satu dan lambung kedua pungut tiga Sama, cuma pungut keempat - empat buah dengan sekali lambung. Serakkan biasa, ambil 3 buah ditangan kanan dan dua buah ditangan kiri, lambung satu buah yang ditangan kanan, sambil meletakkan ke lantai buah-buah yang ada dikedua-dua tangan

Buah Dua

Buah Tiga

Buah Empat

Buah Lima

dan segera sambut buah yang dilambung. Sekali lagi lambung dan terus pungut semula buah di lantai dengan kedua-dua tangan dua buah ditangan kiri dan dua ditangan kanan! Sambut buah yang dilambung dan sekali lambung kumpulkan buah ke tangan kanan. Buah Sentuh Seperti buah satu, cuma sentuh sahaja setiap buah dilantai dengan sekali lambung pungut kesemua buah. Sama, cuma setiap kali lambung, pungut satu buah satu buah dan masukkan ke tangan kiri hingga habis dan sekali lambung kumpulkan ke tangan kanan semula. Serakkan buah, ambul satu dan lambung, pungut satu buah. Sekali lagi dilambung sambil menukar buah ditangan dengan satu buah dilantai. #lang sekali kesemua buah-buah ditukar. $khir sekali, sambil lambung letakkan buah ditangan ke lantai dan sekali lambung pungut kesemua buah. Sama seperti buah tukar, bezanya kedua-dua biji buah dilambung dan cepat-cepat tangan kiri menyambut satu buah dan tangan tangan kanan pungut satu buah di lantai terus sambut buah yang dilambung kumpulkan ke tangan kanan. #ntuk menentukan mata % p&int timbang buah ke belakang tapak tangan sekiranya dapat lima, disambut semula ke tapak tangan dengan angka lima juga dan mata di kira lima.

Buah "ungut

Buah Tukar

Buah Lambung -

Buah Timbang

CARA MENENTUKAN KEMENANGAN 'umpulan yang dapat memungut mata yang terbanyak dikira pemenang. HUKUMAN LARANGAN (ati )! +! 3! *ika pemain tidak dapat menyambut buah yang di lambung. 'etika memungut buah di lantai, tersentuh buah lain. "ada langkah timbang, ketika menyambung semula ke tapak tangan, jumlahnya tidak sama, tetapi jumlah buah dalam tangan b&leh diambilkira sebagai mata, dan pemain tidak b&leh meneruskan satu lagi tahap permainan.