Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN SISTEM FAIL PRASEKOLAH 2014 BIL 1 NAMA FAIL PENGURUSAN AM KANDUNGAN -Sejarah penubuhan kelas Prasekolah -Pengenalan

prasekolah -Bilangan staf dan murid -Fail Meja Guru -Bidang Tugas Guru -Fail Meja PPM -Bidang Tugas PPM -Pelan kebakaran sekolah -Maklumat Segala maklumat mengenai Prasekolah (visi, misi,moto, piagam pelanggan,matlamat pra, peraturan prasekolah) -Salinan Dokumen lain-lain yang berkaitan Blue print Plan bangunan

PENGURUSAN KURIKULUM

-Analisa masa KSPK -Penjelasan kurikulum KSPK setiap tunjang -Sukatan / Huraian KSPK Jadual waktu Prasekolah Perancangan strategik Kurikulum Rancangan Tahunan Prasekolah - Rujukan. Takwim Tema Tahunan -Perancangan Pembangunan Kurikulum Perancangan strategik Perancangan taktikal Program jangka panjang Program jangka pendek Takwim (kurikulum) -Rekod perkembangan murid (kelas) Analisis Kajian / Pentaksiran 4M (program KEMBARA) Junior Kids Programme Analisis peratusan penguasaan murid mengikut tunjang pembelajaran * hanya laporan keseluruhan kelas.( Individu letakkan dalam fail peribadi/portfolio murid). -Pencerapan / Penyeliaan

Jadual Pencerapan Guru Jadual Penyeliaan PPM Salinan Laporan pencerapan pihak sekolah / pemantauan (akademik) pihak nazir/ppd/jpn/kpm -Salinan dokumen lain yang berkaitan

PENGURUSAN KOKURIKULUM

-Ko-Akademik Perancangan Pembangunan Kokurikulum Prasekolah. Takwim tahunan kokurikulum - Hari sukan - Sukaneka - Konvokesyen Pra - Lawatan sambil belajar - Hari keluarga - Sambutan Harijadi - Program 1 Malaysia Borang kebenaran ibubapa Kertas kerja berkaitan. Salinan dokumen lain yang berkaitan

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1.Pemilihan Murid Senarai nama murid yang memohon Jawatankuasa Pemilihan Surat siaran pengambilan murid baru Syarat-syarat kemasukan murid Surat makluman murid layak dan borang setuju terima murid Surat makluman calon KIV Surat makluman calon yang gagal Carta aliran Pelaksanaan kemasukan murid baru 2.Pendaftaran Murid Senarai nama murid yang Berjaya dipilih Contoh borang pendaftaran Senarai Nama & maklumat Murid dan Maklumat Ibu Bapa / Penjaga -Borang Permohonan Kemasukan Murid Ke Prasekolah -Borang /surat pengakuan ibu bapa (jika ada) ** cth : surat anak angkat -Surat doktor / sijil sakit murid **special case

PENGURUSAN KEWANGAN

-Anggaran Perbelanjaan 1. Duit Kokurikulum 2.Duit LPBT 3.Duit PCG Makan -Salinan Dokumen Invois Nota minta LO -Surat panggilan mesyuarat -Minit mesyuarat

PENGURUSAN PRASEKOLAH

-Struktur Organisasi Prasekolah JPN - umum PPD - umum Sekolah -Takwim dan Carta Gant Prasekolah -Jawatankuasa Pengurusan Prasekolah -Mesyuarat Pengurusan Prasekolah Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Handout -Salinan laporan pemantauan pengurusan prasekolah pihak ppd/jpn/bpsh/kpm

PEKELILING/ SURAT SIARAN

-Semua surat siaran atau pekeliling yang berkaitan ** Buatkan petisyen

MESYUARAT/ TAKLIMAT/KURSUS/ BENGKEL

-Surat Panggilan -Bahan-bahan sokongan yang diterima semasa hadir.

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN

Jawatankuasa Pemuafakatan Prasekolah Minit mesyuarat Pemuafakatan Prasekolah Aktiviti Waris Surat panggilan mesyuarat Surat lantikan jawatankuasa

10

HARTA MODAL & INVENTORI

-Salinan Dokumen Surat terima Surat perjanjian Sijil Akuan Penerimaan Salinan laporan kedudukan stok

11

PENYELENGGARAAN & PELUPUSAN

-Surat permohonan /laporan kerosakan / pelupusan / penggantian peralatan dan penyelenggaraan bangunan prasekolah -Salinan dokumen berkaitan

12

AKTIVITI TAHUNAN LAPORAN/ DOKUMENTASI

- Laporan Aktiviti (buatkan petisyen) Bidang Kurikulum Bidang Kokurikulum Bidang HEM Permuafakatan/waris Post Mortem

13

PROFIL MURID (INDIVIDU)

-Portfolio Butiran Peribadi Murid Salinan Sijil Lahir Salinan Kad Pengenalan Ibu Bapa/ Penjaga Rekod Kesihatan Murid Rekod Kemajuan dan Perkembangan Murid Rekod perkembangan murid Senarai Semak Rekod Anekdot Rekod Berterusan Evidance (hasil kerja terbaik murid)

14

KEW.PS-4 / PEMBELIAN BAHAN BASAH / KERING

-Salinan dokumen Nota minta Invois Surat perjanjian tender SSM pembekal Kad petak Maklumat asas sekolah/kelas Maklumat asas Guru dan PPM Salinan sijil Guru/PPM (jika ada) Senarai Nama Murid SMPK

15

DATA MAKLUMAT ASAS SEKOLAH / KELAS/ GURU/PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM) / MURID

16

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTERGRASI)

SK/SJKC/SJKT tidak berkenaan