Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI

SEJARAH TAHUN 4
Mata Pelajaran dan Kelas Sejarah Tahun 4
Tema / Tajuk Tokoh Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Masa 10.30 11.30 Pagi
Fokus Standard Kandungan
2.1 Mengetahui dan memahami perjalanan Parameswara ke
Melaka
Standard Pembelajaran
2.1.1 Menyatakan latar belakang Parameswara.
2.1.2 Menerangkan perjalanan Parameswara
2.1.3 Menjelaskan sebab-sebab perjalanan Parameswara

Objektif Pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat :
I. Menyatakan latar belakang Parameswara
II. Menerangkan perjalanan Parameswara
III. Menjelaskan sebab-sebab perjalanan Parameswara

Aktiviti 1. Menayangkan video sejarah pembukaan Melaka
2. Jelaskan tentang latar belakang Parameswara
3. Melihat peta pengembaraan Parameswara
4. Bercerita sebab-sebab pengembaraan Parameswara

EMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, Power Point, LCD,kad arahan
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran DSP

RefleksiProsedur Pelaksanaan
Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari
/ Kemahiran Generik
CatatanSET INDUKSI (5 minit)

1. Guru menyangkan gambar Kota A Famosa.
2. Berdasarkan gambar, guru menanyakan
soalan kepada murid:
Contoh Soalan:
1. Apakah gambar yang anda lihat?
2. Dimanakah letaknya kota ini ?
3. Namakan kota ini ?

1. Inkuiri
2. Sumbangsaran
3. Kecedarsan
Pelbagai-
Linguistik
Ruang
4. Kemahiran
Koperatif.
5. Pembelajaran
Berbentuk
Komputer

LANGKAH 1 (10 minit)

1. Guru menerangkan latar belakang
Parameswara.
2. Guru menggunakan flash card untuk
menerangkan kedudukan Parameswara
3. Murid diminta baca flash card tersebut
dan kemudian guru terangkan.
4. Flash card itu ialah Parameswara, raja
dan Palembang.
1. Kecerdasan
Pelbagai-
Linguistik
2. KontektualLangkah 2 (10 minit)
1. Guru memperkenalkan peta perjalanan
Parameswara.
2. Guru meminta murid menamakan kawasan:
Sumatera
Semenanjung Tanah Melayu
3. Guru menerangkan nama tempat yang dituju
oleh Parameswara.
4. Guru menyediakan peta kosong.
5. Guru menggunakan aktiviti hands on iaitu
labelkan perjalanan Parameswara.
Guru meminta murid untuk melabelkan
tempat.
Guru meminta murid untuk melabelkan
arah perjalanan.
1. Kecerdasan
pelbagai-
kinestitek
linguistik
2. Inkuiri
3. Kemahiran
berfikir
4. Konstruktivisme
LANGKAH 3 (15 minit)

1. Guru menerangkan sebab-sebab
perjalanan Parameswara.
2. Guru menerangkan sebab pertama
( Majapahit ke Temasik )
3. Dengan menggunakan gambar dan peta
guru menerangkan perjalanan
Parameswara.
4. Setelah menerangkan guru menjalankan
aktiviti permainan yang dinamakan kotak


1. Kecerdasan
Pelbagai-
Visual ruang
Linguistik
Muzik
2. Inkuiri
3. Pembelajaran
Masteri
4. Kaedah
Bercerita


beracun.
5. Cara bermain kotak beracun adalah
seperti berikut:
Guru memberi penerangan tentang
permainan tersebut.
Permainan akan dilaksanakan
dalam kelas.
Kotak akan bergerak daripada satu
murid ke satu murid yang lain
apabila muzik dipasang dan
berhenti bergerak apabila muzik
diberhentikan.
Murid yang memegang kotak
apabila muzik berhenti akan
memilih soalan yang terdapat
dalam kotak tersebut.
Murid diminta membaca dan
menjawab soalan yang dipilihnya.
Guru menilai jawapan yang
diberikan oleh murid.

5. Belajar Sambil
Bermain


LANGKAH 4 (15 minit)

1. Guru menerangkan selanjutkan perjalanan
Parameswara.
2. Guru menerangkan Temasik ke Muar.
3. Pendekatan peta dan gambar.
4. Guru menjalankan aktiviti teka silang kata
secara berpasangan.


1. Kecerdasan
pelbagai-
Visual Ruang
Linguistik
2. Inkuiri
3. Pembelajaran
Koperatif
4. Belajar Sambil
Bermain
PENUTUP (5 minit )
1. Guru merumuskan kembali pelajaran hari ini
dengan mengimbas kembali pengasas
Melaka dan peristiwa yang membawa kepada
pembukaan Melaka.
2. Guru mengukuhkan pembelajaran hari ini
dengan menggunakan aktiviti mengisi tempat
kosong di hadapan kelas.


1. Kecerdasan
pelbagai-
Linguistk
Kinestetik
2. Inkuiri
3. TOC

Anda mungkin juga menyukai