Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIRAN: URUSAN PEMBELIAN

Semak tahap stok


Semak peruntukan
Senarai pembelian pada Nota Minta dan
dapatkan kelulusan Pengetua/Guru
Besar
Betul
Ya

Pentadbir sediakan tiga salinan borang pesanan.
- Salinan asal dan kedua kepada pembekal.
- Salinan ketiga ditinggalkan dalam Buku
Pesanan.
Terima barang dan Nota Penghantaran, invois dan
Pesanan Asal.
Semak barang, nota penghantaran, invois/ bil.
- Pastikan kualiti barang.
- Pastikan kuantiti barang
- Cop tarikh terima pada Bil/ Invois
Betul
Masuk stok dan simpan barang. Rekod dalam
Daftar Stok dan Inventori:
- KEW PS 3 -KEW PS 4
-KEW PS 5
Cop dan tandatangan pengesahan stok.

Rekod Bil/ Invois dalam Daftar Bil
Tidak lulus
Minta penjelasan
dan sediakan
senarai baru yang
diluluskan
Tidak betul
Minta betulkan dan
bekalkan semula
barang