Anda di halaman 1dari 2

Holistik

Skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada hasil karya
murid.
Skema = ciri-ciri karya (contoh: cemerlang, baik, lemah)
Penilaian secara menyeluruh.

Langkah2
Menentukan bilangan kategori gred
- Contoh: cemerlang, baik, lemah/cemerlang, baik, sederhana, lemah
- Huraikan kriteria yang menentukan tahap kualiti setiap kategori atau gred ciri-ciri
- Perhatikan hasil karya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dapatkan satu gambaran
keseluruhan mengenai kualiti karya
Kelebihan holistik :
- Pemeriksaan tidak mengambil masa yang panjang
- Pemeriksaan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa
- Pemeriksa mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada pelajar yg kreatif dan inovatif
Kelemahan
- Memerlukan pemeriksa berpengalaman dan menguasai bidang atau mata pelajaran
berkenaan sbagai pemeriksa
- Pemarkahan hanya secara umum tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus
- Kemungkinan perselisihan dalam memberikan markah antara pemeriksa
- Kesan halo dan kesan horn
- Kesan halo : pemeriksa memberi markah yang tinggi kepada hasil kerja murid yang kurang
baik atau sederhana kerana dia mengenali murid tersebut
- Kesan horn : pemeriksa memberi markah yg rendah kepada murid yg kurang berkebolehan
- Soalan karangan atau esei

ANALITIK
- Sangat terperinci
- Semua guru boleh melaksanakan pemeriksaan
- Soalan berstruktur
- Perlu dijawab secara terperinci
- Mempunyai pecahan
- Memerlukan masa yang panjang untuk memeriksa kertas