Anda di halaman 1dari 16

SISTEM BILANGAN RIIL

R : Bilangan Riil
Bilangan Irasional

Q : Bilangan Rasional

Bilangan Pecahan

B : Bilangan Bulat

Bil. Bulat Negatif

C : Bilangan Cacah

Bilangan Nol

A : Bilangan Asli

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan


dalam bentuk : a
b

Contoh :

5
9 , 25 , 7 atau 0,137137137

Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat

a
dinyatakan dalam bentuk : b
Contoh :

7 , 13 ,

atau 0,134726

Bilangan bulat : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,


Bilangan asli : 1, 2, 3, 4, ...
Bilangan cacah : 0, 1, 2, 3, 4, ...

Sifat-sifat Urutan bilangan riil


1. Trikotomi : Jika x dan y bilangan-bilangan, maka pasti satu
diantara yang berikut berlaku :
x<y

atau

x=y

atau

x>y

2. Ketransitifan : x < y dan y < z x < z

Contoh : x = 4, y = 5 dan z = 6 , maka


x < y dan y < z x < z
4 < 5 dan 5 < 6

4<6

3. Penambahan : x < y x + z < y + z


4. Perkalian. Bilangan z positif, x < y x.z < y.z
Bilangan z negatif, x < y x.z > y.z

Interval
Misal dua bilangan a dan b serta berlaku urutan a < b,
digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut :
a

Interval adalah suatu himpunan bagian dari bilangan


real yang memenuhi pertidaksamaan tertentu

Penulisan Himpunan
{ x| a < x < b }
{ x| a x b }
{ x| a < x b }

Notasi
(a , b)
[a , b]
(a , b]

Grafik
(

Penulisan Himpunan
{ x| x b }

Notasi

Grafik

(-~ , b]

]
b

{ x| x < b }

(-~ , b)

)
b

{ x| x a }

[a , ~)

[
a

{ x| x > a }

(a , ~)

(
a

(-~ , ~)

Pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka


yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan
mengandung variabel.

Bentuk umum pertidaksamaan :

A(x) D(x)

B(x) E(x)
dengan A(x), B(x), D(x) dan E(x) adalah suatu polinom dan
B(x)0, E(x)0

Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari


semua bilangan real yang membuat pertidaksamaan
berlaku. Himpunan bilangan real itu disebut Himpunan
Penyelesaian (HP)
Cara mencari Himpunan Penyelesaian (HP) :
1. Bentuk pertidaksamaan diubah menjadi :

P(x)
0 , dengan cara :
Q(x)
a. Ruas kiri atau ruas kanan dinolkan
b. Menyamakan penyebut dan menyederhanakan
bentuk pembilangnya

2. Dicari titik-titik pemecah (pembuat nol) dari


pembilang dan penyebutnya, dengan cara P(x)
dan Q(x) diuraikan menjadi faktor-faktor linear
atau faktor kuadrat.
3. Gambarlah titik pemecah pada garis bilangan,
kemudian berilah tanda ( + , - ) pertidaksamaan
disetiap selang bagian yang muncul.

Contoh :
1. 3x < 6

2.

3x < 6 ) : 3
x<2

4x 16
4x 16 ) : 4
x4

Hp { X | X <2 }

Hp { X | X 4 }

( -~ , 2 )

[4,~)

3. 3 < 3x < 12

4.

3 < 3x < 12 ) : 3

7 < 2x 1 11

Tiap-tiap suku ditambah dengan 1

7 +1<2x1+1 11+1

1<x<4

8 < 2x 12
1

Hp { x | 1 < x < 4 }

8 < 2x 12 ) : 2

4<x6

(1,4)
4

Hp { x | 4 < x 6 }
(4,6]

5.

X2 6x + 5 > 0

Hp { x | x<1 U x>5 }

X2 6x + 5 = 0
(X 1)(x - 5 )= 0

(-~ , 1) U (5,~)

X = 1 atau x = 5
+++

--1

+++
5

Titik uji

Nilai x2-6x+5

Tanda

0
2
7

(0)2 6(0) + 5 = +5
(2)2 6(2) + 5 = -3
(7)2 6(7) + 5= +12

+ atau > 0
- atau < 0
+ atau > 0

6.

2x 4
0
x 1

Pembuat nol untuk penyebut dan pembilang adalah :

2x+4 = 0 maka x=-2


+++
-2

---

dan x1 = 0 maka x = 1

+++
1

Hp { x | x -2 U x > 1 }
(-~ , -2 ] U (1,~)

7.

2x 4 6 7x 3x + 6
2x 4 6 7x

dan 6 7x 3x + 6

2x + 7x 6 + 4

dan 7x 3x -6 + 6

9x 10

dan 10x 0

10
x
9

dan x 0

0
HP (-~,

10
][0,~)
9

10
9

atau [ 0,

10
]
9

8.

Latihan
Nyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut
degan cara menuliskan selang dan sketsa grafiknya.

1. 6x-10 5x 16
2. -6 < 2x + 3 < -1
3. 3x2 11x 4 0
5. 2 + 3x < 5x + 1 < 16

x 5
0
6.
2x 1
3
2
7.
x 5

x2
1 x
8.
4 2x
2x 5 x 2

9.
x -1 x 6
2
2x

5
x

7
10.
0
x-2