Anda di halaman 1dari 4

BASELINE DAN KPI PENGURUSAN ASRAMA 2015

FOKUS 1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

KPI

AKSES : Peningkatan Enrolmen Murid Asrama

BASELINE

2014

2015

2016

223

227 (2.0 %)

232 (2.0%)

237 (2.0%)

FOKUS KHAS

Taskforce
Peningkatan
Jumlah Murid
Asrama

PELAN TINDAKAN
i.
ii.

Pelantikan Ahli Jawatankuasa Task Force


Mengadakan promosi dan kempen
tinggal di asrama

iii.

Menganalisis
dan
mengenalpasti
permasalahan asrama mengikut tahap
pencapaian berdasarkan maklumat yang
sedia ada

iv.

Bertindak di atas maklumat daripada


instrument pemantauan warden dan
penyelia asrama secara berterusan

i.

Membuat
pemantauan
dan
menyediakan laporan status fizikal
asrama (intrumen yang digunakan :
Laporan Harian Penyelia Asrama,
Laporan Harian Warden, Laporan
Harian Pemantauan Asrama dan
Laporan Program Kelas Persediaan
terancang)
Menyediakan kemudahan pembelajaran
di asrama
Menyediakan capaian internet di asrama

Meningkatkan
Kemudahan
Pembelajaran di
Asrama
ii.
iii.
i.

Semua Guru
Adalah Guru
Asrama
(Program Kelas
Persediaan
Terancang)

ii.

iii.

iv.

Melibatkan lebih banyak guru di dalam


Jawatankuasa Pengurusan Asrama
Membahagikan tugas di kalangan guru
bukan warden bersesuaian dengan tugas
hakiki sekolah
Menyediakan jadual bertugas semua
guru untuk Program Kelas Persediaan
Terancang)
Memantau kehadiran guru sewaktu
Kelas Persediaan berjalan

PELAKSANAAN

PERSONEL

Sepanjang tahun

Jawatankuasa Pengurusan
ASRAMA

PK HEM
Sepanjang tahun

Warden Asrama
Penyelia Asrama

PK HEM
Sepanjang tahun

Warden Asrama
Penyelia Asrama
Semua Guru

FOKUS 2

PENJANAAN KEJAYAAN AKADEMIK

KPI

KUALITI : Peningkatan Pencapaian Terbaik Dalam Peperiksaan

BASELINE

2014

2015

2016

PMR : 18

20 (1.0 %)

22 (1.0%)

24 (1.0%)

SPM : 02

03 (25%)

04 (25%)

06 (50%)

FOKUS KHAS

PELAN TINDAKAN
i.

Kelas Persediaan

ii.

Berfokus Malam
iii.

Menyediakan instrument pemantauan

iv.

Pelaporan oleh ketua warden secara


minggua semasa Perjumpaan Mingguan
Warden dan Pentadbir

i.

Membentang cadangan melaksanakan


program ini di dalam Mesyuarat
Pengurusan Asrama kali pertama
Mendapatkan tenaga pengajar di
kalangan guru-guru SMK Sultan
Badlishah
Menyediakan buku pemantauan kelas
tambahan dan laporan guru kelas
tambahan
Pelaporan oleh ketua warden secara
minggua semasa Perjumpaan Mingguan
Warden dan Pentadbir

ii.

Kelas Tambahan
Terancang

iii.

iv.

i.

Konferensi
Waris ASRAMA
Ting 3 dan 5

ii.
iii.
iv.
v.

i.

Audit Kurikulum
ASRAMA

ii.

Ting 3 dan 5

iii.
i.

Kem Kemahiran
Belajar

ii.
iii.

i.

Seminar
Menjawab
Peperiksaan

Memaklumkan kepada semua guru


konsep Kemenjadian Pelajar Asrama
Tanggungjawab Bersama. Sejumlah 8
jam ditagih daripada masa semua guru
untuk menjayakan program ini.
Mengeluarkan jadual bulanan untuk
pemantauan Kelas Persediaan Berfokus
Malam

ii.
iii.

PELAKSANAAN

PERSONEL

Sepanjang tahun

Jawatankuasa Pengurusan
ASRAMA
Semua Guru

PK HEM
Sepanjang tahun

Warden Asrama
Guru-guru matapelajaran
yang dikenalpasti

Mengedarkan borang PROBING


kepada pelajar utk diserahkan kepada
guru matapelajaran
Mendapatkan analisis keputusan dan
slip keputusan peperiksaan
Membahagikan tugas di kalangan
warden untuk sesi konferensi
Menyampaikan borang PROBING
kepada waris
Membuat post-mortem dan penilaian
keberkesanan program

4 kali setahun

Mendapatkan analisis keputusan bagi


pelajar Tingkatan 3 dan 5
Mendapat feedback daripada guru kelas
tambahan akan perkembangan murid
Menyusun aktiviti pemulihan untuk
kelompok pelajar yang lebih kecil

4 kali setahun

Jawatankuasa Pengurusan
Asrama

Mendapatkan bantuan Unit Bimbingan


dan Kaunseling
Menyediakan kemudahan untuk kem
Membuat post-mortem dan penilaian
keberkesanan program

Mengikut
Keperluan

Kaunselor Sekolah

Mendapatkan bantuan Unit Bimbingan


dan Kaunseling
Menyediakan kemudahan untuk kem
Membuat post-mortem dan penilaian
keberkesanan program

Mengikut
Keperluan

Guru-guru yang dilantik

PK HEM
Warden Asrama
Penyelia Asrama
Semua Guru

FOKUS 3

PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN

KPI

KUALITI : Penurunan Bilangan Murid Terlibat Jenayah Buli

BASELINE

2014

2015

2016

2 (25 %)

1 (50%)

0 (50.0%)

FOKUS KHAS

PELAN TINDAKAN
i.

Program
Penghayatan
Kerohanian

Pemupukan
Budaya
Penyayang

ii.

iii.

Pelaporan oleh ketua warden secara


minggua semasa Perjumpaan Mingguan
Warden dan Pentadbir

i.

Membentang cadangan melaksanakan


program ini di dalam Mesyuarat
Pengurusan Asrama kali pertama
Merancang Sambutan Hari Lahir
sebanyak tiga kali setahun
Merancang jamuan akhir tahun asrama
Lawatan Home Visit bagi penghuni
asrama yang mempunyai masalah
keluarga

ii.
iii.
iv.

i.

Pembudayaan
Esprit de
Corps

Menyediakan jadual untuk aktiviti


penghayatan kerohanian
Mendapatkan tenaga penceramah
daripada kalangan ustaz dan ustazah
sekolah

ii.

iii.

Merancang pertandingan kebersihan


antara kamar
Pemenang akan dihadiahkan lawatan
keluar bersama mentor atau foster
parent
Kebanyakan aktiviti akan dilaksanakan
di dalam Kelompok Homeroom
masing-masing bagi menjana
pembudayaan Esprit de Corps ini

PELAKSANAAN

Sepanjang tahun

PERSONEL

Jawatankuasa Pengurusan
ASRAMA
Penceramah Yang telah
dikenalpasti

PK HEM
Sepanjang tahun

Warden Asrama
Mentor / Foster Parent

PK HEM
Sepanjang tahun

Warden Asrama
Penyelia Asrama
Semua Guru

FOKUS 4

PENJANAAN KECEMERLANGAN KOKURIKULUM & SUKAN

KPI

KUALITI : Peningkatan Bilangan Penglibatan Kebitaraan Asrama

BASELINE

2014

2015

2016

15 %

20 %

25%

30%

FOKUS KHAS

PELAN TINDAKAN
i.

Kem Kebitaraan
Koku Asrama

Engagement
Asrama

Merancang kem kebitaraan asrama bagi


memastikan semua penghuni asrama
mendapat pengetahuan di dalam
kebitaraan asrama masing-masing.
Menyediakan jurulatih yang efektif bagi
memastikan kecemerlangan
pencapaian di dalam pertandingan
peringkat daerah dan negeri

ii.

iii.

Menyediakan jadual latihan dan


jurulatih

i.

Membentang cadangan melaksanakan


program ini di dalam Mesyuarat
Pengurusan Asrama kali pertama
Mendapatkan sekolah yang boleh
diexchange kemahiran
Mendapat persetujuan sekolah terbabit
Pelaksanaan program dan pelaporan

ii.
iii.
iv.
i.

Mengenalpasti bajasa yang akan diguna


sebagai Bahasa integrasi
Menyediakan pelbagai input dalam
bentuk cetakan dan diletakan di sekitar
kawasan asrama
Menggunakan Bahasa integrasi
seminggu sekali semasa rollcall pagi.
Membuat post-mortem dan penilaian
keberkesanan program

ii.

Pembudayaan
Bahasa Jepun

iii.
iv.

PELAKSANAAN

PERSONEL

Mengikut
Keperluan

Jurulatih yang dilantik

JK Kebitaraan Asrama

PK HEM

Mengikut
keperluan

Warden Asrama
PK HEM SMK Labu Besar

PK HEM
Warden Asrama

4 kali setahun

Penyelia Asrama
Semua Guru

KPI (Key Performance Index) Berdasar Pelan Transformasi Asrama Harian


KPI

2013 (TOV)

2014

2015

2016

SEKOLAH
MENENGAH

223

240

255

270

SEKOLAH
MENENGAH (SPM)

2.27

2.20

2.15

2.10

BILANGAN PELAJAR
TERLIBAT BULI

SEKOLAH
MENENGAH

15 %

20 %

25 %

30 %

SEKOLAH
MENENGAH

AKSES
Peningkatan
enrolmen murid
asrama

KUALITI
Gred Purata Asrama
(GPA)
Sahsiah Murid
Asrama
Kebitaraan Asrama

EKUITI
Band Asrama

Anda mungkin juga menyukai