Anda di halaman 1dari 5

SUSUN ATUR BILIK DARJAH

ABAD KE-21
1

SUSUN ATUR BILIK

Kekuatan:
Murid yang lemah dalam
kelas atau murid yang boleh
menjadi guru muda dan
pembimbing rakan di
kedudukan meja paling
hampIr dengan guru (M1
M4).
Susunan membolehkan
murid melaksanakan
rangkaian kolaborasi,
meningkatkan kemahiran
berfikir dan memberi
peluang untuk
menggunakan peta visual
yang dipelajari.
Kelemahan:
Bilangan murid adalah
terhad iaitu 24 orang.

2
2:

M1

M2

M3

M4

Meja Guru

SUSUN ATUR BILIK DARJAH

M
M

M1
M2
Ruang
aktiviti

M3
M4
M5
M6

Meja Guru

Ruang
aktiviti

M
M

Kekuatan:
Murid PERMATA
(Pelajar Malas Tidak
Aktif) yang
memerlukan perhatian
guru diletakkan paling
hampir dengan guru
(M1 M10).
Kedudukan murid M1
M10 boleh digilirkan
bergantung kepada
subjek yang tidak
dikuasai oleh murid.
Ruang yang besar bagi
pelaksanaan aktiviti
dalam PdP seperti
gallery walk, mix-pairshare, elevator talk

SUSUN ATUR BILIK DARJAH


ABAD KE-21
3

SUSUN ATUR BILIK DARJAH 3:

Ruang
aktiviti

M1
M2

Ruang
aktiviti

M3
M4
M5
M6
M7
M8
Meja Guru

4
4:

Kekuatan:
Pembentukan
kumpulan
berempat lebih
mudah dan
pada masa
yang sama,
ruang tersedia
untuk
melakukan
aktiviti.

SUSUN ATUR BILIK DARJAH

M1

M2

M3

M4

Ruang
aktiviti

Meja Guru

Kekuatan:
Ruang untuk
aktiviti tersedia
di bahagian
tengah bilik
darjah.
Susun atur
hampir sama
dengan susun
atur bilik darjah

SUSUN ATUR BILIK DARJAH


ABAD KE-21
5
5:

SUSUN ATUR BILIK DARJAH

M9

M1

M1
7

M2
5

M1
0

M2

M1
8

M2
6

M1
1

M3

M1
9

M2
7

M1
2

M4

M2
0

M2
8

M1
3

M5

M2
1

M2
9

M1
4

M6

M2
2

M3
0

M1
5

M7

M2
3

M3
1

M1
6

M8

M2
4

M3
2

Kekuatan:
Kedudukan
murid (M1-M8
dan M9-M16)
boleh digilirkan
mengikut
minggu.
Kedudukan
murid yang
paling hampir

Meja Guru

6
SUSUN ATUR BILIK
DARJAH 6:

M9

M10

M11

M27

M28

M29

Kekuatan:

M12

M
M13
M14

M15

M
M
2
M
1

M26

M16

M25

M17
M18

M23

Meja
Guru

M24

M22

M21

M20

M19

Murid PERMATA
(Pelajar Malas
Tidak Aktif) di
bahagian tengah
lingkaran iaitu
M24 M29.
Ruang di tengah
bilik darjah
digunakan untuk
aktiviti murid.

Kelemahan:
Papan putih
mudah alih perlu
digunakan.

SUSUN ATUR BILIK DARJAH


ABAD KE-21

7M9
M8
M10
M7
x M11
M6
M12
M5
x M13
M4
ABADM14
KE-21
M3
x
M15
M2
M1
8
x M16
DARJAH 8:
xX
X
X
M11

M12
M18

M13

M18

Xx M10
X

x
SUSUN ATUR
x BILIK
M17 M32 x
.
Kekuatan:
M18 M31
Kedudukan
x
x M19 M30 x
Meja Guru
murid (M1-M8
M20 M29
ATUR
BILIK DARJAH
x
x M21SUSUN
x
M28
dan M9-M16)
M22 M27
boleh digilirkan
x
x
x
M23 M26
mengikut
M24 M25 x
xSUSUN ATUR
x BILIK
x X

M14

M15

x
x

x X
M16

x
x

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

X
M17
M1
9
M2
0

Ruang Aktiviti

M2
1
M2
2

M1

M2

X
M27

M2
3
M2

MEJA
GURU

x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X

minggu.
Kedudukan
murid yang
paling hampir
Kekuatan:

Murid PERMATA
(Pelajar Malas
Tidak Aktif)
berada di depan
Meja Guru iaitu
M1, M2, M27,
M28. Ruang
aktiviti di tengah
bilik darjah.

Anda mungkin juga menyukai