Anda di halaman 1dari 11

PENGERTIAN HUKUM

WAJIB,HARAM,MAKRUH,SUNAT
DAN HARUS

WAJIB
SURUHAN-SURUHAN ALLAH SWT YANG JIKA DITUNAIKAN
AKAN MENDAPAT GANJARAN PAHALA DAN JIKA
DITINGGALKAN AKAN DIBERI BALSA SEKSA ATAU DOSA.
CONTOH PEKARA WAJIB IALAH SOLAT FARDHU LIMA
WAKTU,PUASA DI BULAN RAMADHAN,MENUTUP AURAT, DAN
MEMBAYAR ZAKAT

HARAM
LARANGAN ATAU TEGAHAN ALLAH SWT.PELAKUNYA AKAN
MENDAPAT DOSA DAN ORANG YANG MENINGGALKANNA
AKAN MENDAPAT GANJARAN PAHALA
CONTOH PEKARA HARAM IALAH MEMINUM
ARAK,BERJUDI,BERZINA, DAN BERJUDI

MAKRUH
PERKARA YANG SANGAT DIGALAKAN AGAR
DITINGGALKAN NAMUN TIDAKLAH BERDOSA BAGI
YANG MENGERJAKANNYA
CONTOH PEKARA MAKRUH IALAH MEMBASUH ANGGOTA
WUDUK LEBIH DARI TIGA KALI

SUNAT
SURUHAN ALLAH SWT YANG SANGA DIGALAKKAN
UNTUK MELAKSANAKANNYA.JIKA MELAKUKANNYA AKAN
MENDAPAT PAHALA DAN TIDAK BERDOSA JIKA
MENINGGALKANNNYA
CONTOH PEKARA SUNAT IALAH BERSEDEKAH DAN
SOLAT SUNAT HARI RAYA

HARUS
PERKARA YANG DIBERI KEBEBASAN KEPADA
SESEORANG SAMADA UNTUK MELAKUKANYA ATAUPUN
MENIGGALKANNYA

BEZA ANTARA SATU HUKUM DENGAN


HUKUM YANG LAIN
WAJIB

HARAM

SUNAT

MAKRUH

SURUHAN ALLAH SWT YANG WAJIB DILAKSANAKAN


MELAKUKAN SURUHAN ALLAH SWT AKAN MENDAPAT
BALASAN PAHALA
MENINGGALKANNYA MENDAPAT BALASAN DOSA

SURUHAN ALLAH SWT YANG WAJIB DITINGGALKAN


MELAKUKAN PEKARA INI BERDOSA DANAZAB YANG
PEDIH
MENINGGALKAN PEKARA HARAM AKAN MENDAPAT
PAHALA

PEKARA YANG DIGALAKKAN OLEH AGAMA UNUK


DILAKUKAN
MENDAPAT PAHALA JIKA DILAKUKAN
MENINGGALKANNYA TIDAK BERDOSA

PEKARA YANG DIGALAKKAN UNTUK DITINGGALKAN


MENINGGALKAN MENDAPAT PAHALA
DILAKUKAN TIDAK MENDAPAT DOSA

IMPLIKASI PELNGGARAN
HUKUM WAJIB,HARAM
DAN MAKRUH

IMPLIKASI PELANGGARAN
HUKUM WAJIB
MENDAPAT KEMURKAAN DAN BALASAN AZAB YANG
PEDIF
INDIVIDU ITU AKAN RASA RESAH GELISAH (HILANG
KETENANGAN JIWA)
AMALAN YANG DILAKUKAN TERPESONG DARIPADA
KEBENARAN
MENDATANG KAN MASALAH DAN KEROSAKAN DA;AM
MAYARAKAT

IMPLIKASI PELANGGARAN
HUKUM HARAM
MANUSIA SENTIASA BERKEINGINAN UNTUK
MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG DIMURKAI ALLAH
SWT
MANUSIA MENJADI RESAH GELISAH DAN SERING
DITIMPA MASALAH DALAM HIDUP
HILANG SIFAT BELAS KASIHAN SESAMA INSAN
TIDAK MENDAPAT RAHMAT DAN PETUNJUK DARIPADA
ALLAH SWT

IMPLIKASI PELANGGARAN
HUKUM MAKRUH
TIDAK DISUKAI MASYARAKAT
PERBUATAN YANG HAMPER TIADA FAEDAH KEPADA
PEMBUATNYA
MENGHALANG SESEORANG DARIPADA MENDAPAT
PAHALA
MENYEBABKAN INDIVIDU MELAKUKAN PEMBAZIRAN

Anda mungkin juga menyukai