Anda di halaman 1dari 2

NAMA: Noremy Liana Binti Sundang ( BA14110427 )

PATRON CLIEN
Sistem petron-client merupakan satu sistem yang melibatkan dua jenis sosial
masyarakat. Hal ini memberi maksud bahawa sistem petron client ini melibatkan
dua susun lapis masyarakat, iaitu masyarakat yang kaya (Patron) dan
masyarakat yang miskin (Client). Namun begitu, wujudnya sistem ini adalah
demi memenuhi kepentingan kedua-dua pihak. Antara petron dan client, mereka
saling bergantung antara satu sama lain. Sistem ini menerangkan bahawa,
setiap

client

yang

berada

dibawah

seseorang

petron,

perlu

mendapat

perlindungan, makanan, tempat tinggal. Sebagai client, mereka perlu memberi


perkhidmatan atau sesuatu kepada petron mereka masing-masing. Petron yang
bertanggungjawab

sebagai

perlindung

bagi

client,

akan

menerima

perkhidmatan-perkhidmatan tertentu sebagai membalas jasanya yang menjaga


dan menjamin keamanan clientnya. Clientnya yang terhutang budi akan
menawarkan pelbagai perkhidamatan untuk petronnya. Sebagai contohnya,
dalam masyarakat pertanian, di mana petron-petron akan membantu clientnya
dengan memberi perlindungan dan melancarkan kehidupan sosial mereka setiap
hari, oleh itu client akan memberikan perkhidmatan kepada petronnya sebagai
penanam di kebun-kebun petron, sebagai orang suruhan petron dan sebagainya.
Hal ini dapat dilihat di mana seseorang petron mampu mendapatkan tenaga
kerja dan memenuhi keperluannya dengan hanya sistem petron-client ini. Hal ini
membantu kedua-dua pihak saling melengkapi antara satu sama lain. Namun
begitu, kadangkala kita melihat sistem ini seolah-olah satu pengeksploitasian
kepada pihak client. Petron dan client ini terhasil daripada keperluan dan
kehendak

antara

dua

pihak

yang

saling

memerlukan.

Petron

misalnya,

merupakan seorang petani yang kaya dan mempunyai tanah yang lebih daripada
1 hektar dan memerlukan tenaga kerja untuk melancarkan sector pertaniannya.
Manakala

client,

memerlukan

merupakan

perlindungan

petani

dan

atau

pekerjaan.

masyarkat
Kondisi

yang

yang

miskin

dan

memungkinkan

timbulnya hubungan patron-klien antara petani maju dan buruh tetap adalah
karena adanya ketimpangan sumber daya ekonomi (pemilikan tanah dan
penyediaan lapangan pekerjaan). Mereka saling memerlukan, klien memerlukan
keamanan

dan

perlindungan

untuk

memenuhi

jaminan

subsistensinya

sepanjang tahun untuk menghadapi krisis. Scott (1976), klien memerlukan


jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Sebaliknya patron memerlukan
1

tenaga kerja sepanjang waktu untuk kelancaran kegiatan ekonominya. Dalam


merekrut buruh tetap sebagai klien diperlukan satu proses panjang dengan satu
pengamatan, apakah buruh rajin bekerja, dapat bekerja sama, dapat dipercayai,
patuh atau penurut, dan mempunyai kesetiaan. Demikian sebaliknya seorang
buruh atau klien memilih majikan sebagai patron kerana
tidak cerewet

ertinya tidak

boleh bekerjasama,

banyak menegur, dapat memberikan pekerjaan

sepanjang waktu atau tidak banyak cuti, luwes dan teposlira ertinya boleh
membaca situasi, misalnya ingin membantu ketika anggota keluarga client sakit,
memberi bonus ketika mendapatkan keuntungan besar, memberi hadiah ketika
menyambut hari perayaan dan sebagainya, dermawan dan tidak kedekut.
Kesimpulannya, Jika kedua-dua pihak berasa sesuai dan selesa, boleh di bawa
berkerjasama, tidak kaku

dalam melakukan suatu kegiatan

hubungan patron-klien.

maka tercipta