Anda di halaman 1dari 2

Masa:

7.40 pagi 8.10


pagi
PERHIMPUNAN
PAGI

1. Nyanyian Lagu-lagu Sekolah


2. Bacaan Ikrar, Moto dan Visi Sekolah, Bacaan Rukun
Islam dan Rukun Iman
3. Bacaan Doa
4. Ucapan Guru Bertugas
5. Ucapan Pentadbir Sekolah
Refleksi:

Masa:
9.10 pagi
10.10 pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : Nombor Bulat hingga 10000
Standard Kandungan : 1.3 melengkapkan sebarang
rangkaian nombor
Standard Pembelajaran :
Murid berupaya untuk:
1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000
secara:
(a) seribu-seribu,
(b) seratus-seratus,
(c) sepuluh-sepuluh,
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun.
Cadangan Aktiviti :
1. Menjalankan aktiviti susun set kad nombor
2. Menjalankan aktiviti menggunakan garis nombor
3. Mengedarkan lembaran kerja
EMK : Kreatif dan Inovasi
Pentaksiran: lisan dan Bertulis
Refleksi :

Masa:
Transisi tahun 1
10.30 -11.30 pagi
Mata Pelajaran: Tajuk : Teknik TOC (Mencita-citakan kejayaan)
Sains
Kelas:
Aktiviti:
1 Bijak
- Guru bercerita dan bersoal jawab tentang cita-cita
- Murid menamakan cita-cita masing-masing
- Murid mencantumkan jigsaw puzzle yang
mengandungi gambar pekerjaan.
Refleksi

Anda mungkin juga menyukai