Anda di halaman 1dari 2

Masa:

7.40 pagi 8.10 pagi


Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
1 Bijak

Bidang: kemahiran manipuasi alatan


Tajuk: balingan atas kepala
Standard Kandungan
Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan
yang betul.
Standard pembelajaran:
Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan atas
kepala.
Cadangan Aktiviti:
1. Aktiviit memanaskan badan
2. aktiviti mengena sasaran
3. aktiviti berapa jauh balingan
4. aktiviti balingan ke sasaran
Refleksi:

Masa:
8.40pagi 9.10 pagi
Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
5 Bestari

Bidang: gimnastik asas


Tajuk: putaran badan
Standard Kandungan:
Berkebolehan melakukan kemahiranputaran dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dan mendarat dengan
kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.
Cadangan Aktiviti:
1. aktiviti memanaskan badan
2. aktiviti lompat menegak dan putar
3. permainan kecil aksi kami
4. menyejukkan badan
Refleksi:

Masa:
9.10pagi 10.10 pagi
Mata Pelajaran:
Sais
Kelas:
4 Bijak

Tema: Proses Hidup Tumbuhan


Standard Kandungan: Fotosintesis
Standard Pembelajaran: Menyatakan tumbuhan membuat makanan
sendiri dengan menjalankan proses fotosintesis melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Objektif Pembelajaran: Menyatakan fotosintesis ialah proses tumbuhan
membuat makanan sendiri
Aktiviti
1. Membuat aktiviti kumpulan mencari maklumat mengenai fotosintesis
di dalam pelagai media.
2. Menggunakan maklumat yang diperoleh dan menerjemahkan dalam
persembahan
3. Membuat pembentangan hasil dapatan
4. Membuat rumusan
KPS: Memerhati, mengelas
Refleksi:

Masa:
11.30 pagi- 12.30 tgh
hari
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : pecahan
Standard Kandungan : menamakan pecahan wajar
Standard Pembelajaran : mengenal dan menentukan pecahan sebagai
sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan objek dan gambar.
Objektif pembelajaran; Murid berupaya menentukan pecahan dengan
betul dan tepat.
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menamkan pecahan wajar.
2. Aktiviti menulis pecahan berdasarkan gambar yang diberi
3. Melukis objek berdasarkan pecahan yang diberi
4. Aktiviti kuiz
5. Mengedarkan lembarana kerja.
Pentaksiran: Lisan dan Bertulis
EMK : Kreatif dan Inovasi
Refleksi :