Anda di halaman 1dari 1

Masa:

8.10 pagi 9.10


pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : sukatan dan geometri


Tajuk :Jisim
Standard Kandungan: Menganggar dalam unit gram dan
kilogram
Standard Pembelajaran:
Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram
dan bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar.
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Membuat anggaran jisim sesuatu objek mengikut logik.
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti membuat anggaran melalui gambar rajah
2. Menulis anggaran pada jadual
3. Menimbang objek merekod jism sebenar objek
4. Membandingka jawapan anggaran dengan timbangan
sebenar.
5. Memberi penerangan/penjelasan
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :

Masa:
9.10pagi 10.10
pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
1 Bijak

Bidang : sukatan dan geometri


Tajuk :masa dan waktu
Standard Kandungan: menyebut dan menulis waktu
Standard Pembelajaran:
Mengenal pasti dan menyatakan setengah dan satu perempat
berdasarkan muka jam.

Objektif Pembelajaran: murid berupaya menulis waktu yang


diberi dengan betul.
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan gambar jam
2. Menunjukkan setengah dan satu perempat jam
3. Murid melukis jam dan menulis waktu jam
4. Membuat lembaran kerja
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :