Anda di halaman 1dari 8

ISU KEKELUARGAAN

1.0 Pengenalan

Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap

empat penjuru dunia ini tentang isu keluarga. Pada sosial saat ini, banyak

keluarga mengalami kesulitan menangani karena kurangnya

pengetahuan, kemampuan, dan fleksibilitas untuk berubah. Keluarga

yang mengalami kesulitan beradaptasi seringkali berkutat pada halangan-

halangan yang ada dalam keluarga , iaitu sikap dan tingkah laku yang

manghambat fleksibilitas dan menghalangi penyesuaian kembali dengan

situasi yang baru. Keluarga bermasalah merupakan keluarga yang

mempunyai krisis yang meruncing di dalam rumah tangga akibat daripada

masalah keluarga. Masalah-masalah yang mengalami dalam sebuah

keluarga seperti penceraian ibu bapa, penjagaan anak-anak, penderaaan

kanak-kanak, keganasan rumah tangga, keluarga tunggal, ibu bapa

bekerja sepenuh masa, konflik keluarga dan sebagainya. Krisis-krisis ini

kemudiannya telah mengakibatkan timbul pelbagai keadaaan negatif

dalam perhubungan ahli-ahli keluarga tersebut.

2.0 Faktor-Faktor

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan ditakrifkan sebagai satu keadaan apabila sesebuah

keluarga tidak memperoleh pendapatan yang cukup bagi

menampung perbelanjaan keperluan asas, seperti makanan,


pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan serta pengangkutan

yang diperlukan oleh ahli keluarga bagi membolehkan mereka

menjalankan kegiatan harian dengan baik. Ketua keluarga yang

tidak memperolehi pendapatan yang mencukupi untuk

menampung keperluan sesebuah keluarga akan berhadapan

dengan masalah rumahtangga. Pendidikan formal anak-anak

seperti persekolahan juga terganggu. Faktor luaran seperti kos

sara hidup yang meningkat juga membebankan perbelanjaan

keluarga itu, lebih-lebih lagi keluarga yang tidak mempunyai

sumber pendapatan yang tetap dan mempunyai ramai

anak.Keluarga miskin yang berpindah ke bandar biasanya terpaksa

tinggal di kawasan setinggan. Akibat kesesakan di kawasan

setinggan, keluarga miskin menghadapi banyak kekurangan

contohnya sesak dan tidak teratur serta menghadapi kekurangan

kemudahan asas seperti bekalan air paip, elektrik, kemudahan

tandas dan tempat membuang sampah. Kawasan setinggan yang

tidak tersusun ini menjadi sarang masalah social seperti jenayah

dan penyalahgunaan dadah. Mereka yang tinggal di kawasan

setinggan juga mudah dijangkiti penyakit berjangkit yang

mendatangkan masalah kepada keluarga. Apabila masalah

kewangan sering berlaku dan keadaan rumah serta persekitaran

tidak selesa, ahli keluarga sering mengalami tekanan emosi.

Pergaduhan dan pertelingkahan sering berlaku di antara suami dan

isteri berpunca daripada kekurangan wang. Keadaan negatif ini

berterusan menyebabkan keadaan keluarga menjadi tidak


tenteram. Maka timbul lagi masalah keluarga yang lain, seperti

penceraian dan keganasan rumahtangga.

2.2 Pengangguran

Pengangguran ditakrifkan sebagai keadaan seseorang yang aktif

daripada segi ekonomi tetapi tidak bekerja atau tidak mempunyai

sebarang pekerjaan. Suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap

atau malas bekerja mengakibatkan kehidupan dalam keluarganya

tidak sempurna. Apabila suami tidak bekerja, beban untuk

menyempurnakan perbelanjaan keluarga diserahkan kepada isteri

dan anak-anak. Bila isteri terpaksa bekerja untuk menyara

keluarga, pengurusan anak-anak dan rumahtangga terabai.

Pengabaian ini boleh mengakibatkan anak-anak tidak mendapat

kasih sayang atau disiplin mereka tidak dikawal. Keadaan ini

membawa anak-anak terpedaya dengan aktiviti yang merugikan

sehingga timbul bermacam-macam masalah keluarga.

2.3 Pengabaian Tanggungjawab

Ibu bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab dengan baik akan

menyebabkan pengurusan keluarga tidak terurus dengan baik.

Pengabaian tanggungjawab ditakrifkan sebagai sikap yang tidak

atau sangat sedikit memberikan perhatian kepada kewajipan yang

dipikul oleh ahli keluarga. Ibu bapa yang tidak menjaga disiplin
anak-anak menjadikan anak-anak bebas melakukan kesalahan.

Ramai remaja mengalami kekosongan jiwa dan rohani kerana tidak

mendapat didikan serta perhatian sewajarnya daripada

ibu.Selanjutnya, suami yang tidak menunaikan tanggungjawab

utama seperti memberi nafkah zahir kepada keluarga, akan

memberi tekanan kepada pihak isteri dan anak-anak untuk

memikirkan cara mendapatkan wang yang cukup bagi menyara

kehidupan. Pengabaian tanggungjawab juga boleh berbentuk, tidak

memberi didikan yang sempurna pada anak-anak. Ibu-bapa

sebaliknya mengharapkan institusi formal seperti sekolah untuk

memberi didikan kepada anak-anak.Ibu bapa juga kurang memberi

didikan agama kepada anak-anak mereka. Ini akan menjadikan

kehidupan anak-anak terumbang-ambing tanpa sebarang panduan

agama yang kukuh daripada zaman kanak-kanak. Apabila dewasa,

anak-anak akan bertindak di luar hukum agama dan mengikut

naluri bebas tanpa diberi panduan oleh ibu bapa.

2.4 Hubungan Anggota Keluarga Tidak Harmoni

Masalah akan timbul bila perhubungan di antara keluarga tidak

harmoni. Hubungan yang tidak harmoni ditakrifkan sebagai tidak

menunjukkan sebarang penyesuaian atau persetujuan pendapat,

sikap dan perasaan antara satu sama lain.Perpecahan atau

pertelingkahan di antara suami dan isteri boleh menimbulkan

keadaan kucar-kacir. Pertelingkahan berpunca dari wujudnya sikap


tidak hormat menghormati antara satu sama lain. Suami tidak

menghormati isteri dan anak-anak pula tidak menghormati ibu

bapa. Isu poligami sering menjadi bahan perdebatan masalah

kelaurga kerana suami tidak adil dalam melayan isteri

menyebabkan satu pihak (isteri) tidak berpuas hati. Apabila kerap

berlaku pertengkaran, maka tiada lagi persefahaman yang wujud

dalam keluarga. Anak-anak pula merasa kurang mendapat kasih

sayang dan panduan. Setiap individu di dalam keluarga tidak

mempedulikan hal ahli keluarga yang lain. Perhubungan antara

ahli menjadi semakin renggang dan tidak harmoni. Apabila setiap

anggota dalam sesuatu keluarga tidak memeperdulikan hal ahli

yang lain, dan tidak pula memberi galakan kepada anggota

keluarga yang lain, contohnya bapa tidak mengucapkan tahniah

apabila anaknya berjaya dalam sesuatu peperiksaan, maka

perhubungan tidak harmoni berlaku. Begitu juga sekiranya

pasangan tidak dapat menerima kelemahan isteri atau suami,

sehingga sering kali pasangan di persalahkan. Maka hubungan

harmoni tidak wujud lagi dalam keluarga.

3.0 Cara-cara

3.1 Peranan Suami Dan Isteri Dalam Rumahtangga

Daripada segi peranan yang dimainkan oleh pasangan keluarga,

secara keseluruhannya suami memiliki sifat tegas, menitikberatkan

pendidikan akademik dan agama kepada anak-anak, berjimat


cermat dalam perbelanjaan harian, sering member galakan kepada

isteri, menjadi perancang ekonomi keluarga, prihatin terhadap

masalah keluarga, mempunyai cogan kata dalam keluarga, bersifat

terbuka dan sering member ingatan terhadap peneguhan agama

kepada ahli-ahli keluarga. Antara pesanan yang diperlihatkan oleh

isteri ini ialah menjalankan tanggungjawab terhadap suami dan

keluarga dengan tabah dan sabar, bekerjasama dengan suami

dalam soal pendidikan akademik dan agama kepada anak-anak,

membantu dari segi kewangan, memberi sumbangan fikiran,

memantau soal-soal keluarga dan mempunyai matlamat yang

positif dalam kehidupan.

3.2 Cara Mendidik Anak

Pasangan ibu bapa harus berganding bahu dalam mendidik anak-

anak, memberikan asuhan atau didikan akademik dan agama yang

seimbang, bersifat terbuka dan toleransi, komunikasi yang baik

sesama ahli keluarga, meluangkan masa bersama ahli keluarga dan

sentiasa mendoakan kesejahteraan atau kebaikan ahli-ahli

keluarganya.. Di samping itu, kesemua anak-anaknya mendapat

pendidikan agama secara formal sebagai mengimbangi pencapaian


akademik mereka sekurang-kurangnya darjah tiga sekolah agama.

Ibu bapa juga memperlihatkan sifat-sifat keistimewaan sehingga

mereka ini berjaya mewujudkan rumah tangga yang harmoni.

3.3 Sifat-sifat Keistimewaan

Bagi pihak suami, mereka sering menjadi sumber rujukan keluarga

dan masyarakat, berpandangan jauh dan memiliki misi dan visi,

dalam keluarga memiliki gaya kepimpinan yang baik, komunikasi

yang berkesan dan pengurusan masa yang cekap. Bagi pihak isteri

pula, pasangan keluarga ini mempunyai sikap yang positif dan

berpandangan jauh, bertanggungjawab, penyayang dan pendidikan

agama yang baik. Kesemua sifat-sifat istimewa ini membantu ke

arah menjadikan pasangan hidup dalam harmoni dan bahagia.

Keluarga yang bahagia akan menyebabkan sesuatu tugas dan kerja

yang dijalankan dapat dilakukan dengan dengan sempurna dan

efisien. Secara ikhtisarnya, ibu bapa yang bijaksana dalam

merancang dan mengurus kehidupan keluarga. Konsep “Rumahku

Syurgaku” perlu dijadikan budaya dan falsafah hidup keluarga.

3.4 Hubungan Kejiranan

Setiap pasangan keluarga harus menjalin hubungan kejiranan yang

baik, saling mempercayai, bersepakat, bekerjasama, beramah mesra,

dan saling tolong-menolong antara satu sama lain serta perihatin

dengan jiran-jiran. Pada hari ini, hidup berjiran merupakan amalan


yang wajar dipelihara dalam masyarakat hari ini. Tanpa kehidupan

yang baik dengan jiran, kecacatan sebenarnya telah berlaku dalam

keperibadian seseorang manusia. Semangat kejiranan harus dipupuk

dalam minda setiap ahli keluarga, sekiranya jiran sebelah atau diri-

sendiri mengalami sebarang kesusahan, boleh mendapat bantuan

antara satu sama lain.

4.0 Kesimpulan

“Keluarga Bahagia Penjana Produktiviti Negara”. Demikianlah sebuah

slogan yang meletakkan keluarga sebagai nukleus untuk membangunkan

sesebuah negara. Keluarga merupakan entiti terkecil dalam masyarakat

yang akan bergabung dan berkembang menjadi sebuah bangsa dan

negara. Ibu bapa patut bergigih usaha untuk menyelesaikan segala

masalah yang dihadapi dalam keluarganya dengan mengutamakan

pemupukan keluarga bahagia. Dengan ini, keluargalah yang terlebih

dahulu menjadi penjananya. “Utamakan Keluarga: Semakin Hari Semakin

Sayang.”