Anda di halaman 1dari 29

NOTA BALAGHAH

BAHASA ARAB TINGGI


SPM

ADAPTED FROM :

Arab2u.blogspot.com

MISWAR BIN ABDUL HALIM

SMKAF, FORM 5 2010

1
KANDUNGAN

BI TAJUK MUKA SURAT


L
1 JINAS 3

2 USLUB KHOBARI 5

3 USLUB INYAIE 8

4 AL-IQTIBAAS 11

5 MAJAZ DAN HAKIKAT 12

6 TASYBIIH 16

7 MAJAZ MURSAL 19

8 ISTI’AARAH 23

9 KINAYAH 27

2
NOTA balaghah Tg 5 JINAS ( ‫) الجناس‬
Alhamdulillah kita teruskan siri pembelajaran bahasa arab SPM kita dengan memaparkan
tajuk balaghah yang seterusnya iaitu JINAS .

Perhatikan contoh JINAS AL TAM ( sempurna ) berikut. 4 ciri yang dinayatakan di atas
terdapat dalam semua contoh di bawah .

3
Sebaliknya contoh jenis ke 2 iaitu JINAS GHAIRU TAM ( tidak sempurna) , TIDAK
MENEPATI 4 ciri yang dinyatakan di atas tadi.
Contoh no 1 ; tidak menepati susunan huruf,
contoh no 2 ; tidak sama dari sudut barisnya,
contoh no 3 ; tidak sama jenis hurufnya,
contoh no 4 ; tidak sama bilangan hurufnya.

Moga paparan ini menambahkan lagi pemahaman pengunjung khususnya calon SPM terhdapa
tajuk di atas. Selamat meneruskan perjuangan bersama ; arab2u.blogspot.com

4
Nota balaghah tg5 Uslub khobari
Alhamdulillah siri bimbingan belajar bahasa arab dalam arab2u ini dapat kita teruskan. Kali
ini kita bicarakan tajuk balaghah tingkatan 5 iaitu uslub khobari ( ‫ ) األسلوب الخبري‬.

Lihat contoh2 berikut ;

5
Perhatikan kesilapan calon ketika menjawab soalan berkaitan ;

6
Selamat mengulangkaji ....

7
Nota balaghah tg5 Uslub Insyaie

Assalamualaikum

setelah kita sama pelajari dan amati tajuk uslub khobari sebelum ini, marilah kita teruskan
dengan perbincangan tajuk balaghah berikut ini.

Perhatikan contoh berikut ;

8
huraian ;

( ‫ ) انشاء طلبي‬bermaksud uslub ini menutut pendengar berbuat sesuatu . Perhatikan lima uslub
yang digunakan .
( ‫ @ ) النداء‬seruan ; menutut pendengar memberi perhatian
( ‫ @ ) األمر‬suruhan ; meminta pendengar membuat sesuatu

9
( ‫ @ ) النهي‬larangan ; meminta pendengar menghindarkan sesuatu perkara
( ‫ @ ) اإلستفهام‬pertanyaan ; pendengar perlu menjawab persoalan
( ‫ @ ) التمني‬harapan ; mengharapkan sesuatu yang meutahil dari pendengar

Sebaliknya
Apakah perbezaan antara (‫ ) التراجي‬dan ( ‫? )التمني‬

( ‫ ) التمني‬adalah impian dan harapan yang tidak mungkin digapai atau mustahil. contoh di atas ;
alangkah baiknya @ harap2 masa boleh kembali biarpun untuk sesaat ,

sebaliknya ( ‫ ) التراجي‬adalah harapan yang boleh dicapai spt contoh di atas ; semoga Allah
memberikan taufik kepada kamu

Selamat menjalani ibadah berpuasa ....

nota balaghah tg5 Iqtibas


10
Assalamualaikum buat calon SPM

Perhatikan nota balaghah tg 5 berikut. cuba fahami dengan baik . Nantikan latih tubi
berikutnya untuyk lebih mendalami tajuk ini.

Selamat berjuang memburu kecemerlangan ...

nota balaghah tg4 majaz dan hakikat


11
Assalamualaikum buat semua pengunjung dan calon SPM 2009..

Dalam siri pembelajaran bahasa arab online ini, kita teruskan


dengan membahaskan nota balaghah tingkatan 4 diikuti tajuk2
lain selepas ini. Perhatikan senarai tajuk pada peta minda di
atas. Sebagai muqaddimah, ustaz mulakan dengan tajuk yang mudah
difahami supaya mampu meningkatkan minat pelajar untuk terus
bersama kami dalam arab2u.blogspot.com ini ....

12
Perhatikan arahan soalan di atas ;

Tentukan jenis hakikat dan majaz pada soalan berikut .

Soalan ni menghendaki calon menentukan samada ayat tersebut


dari jenis hakikat atau majaz. Oleh itu pertimbangan utama
adalah mengenalpasti kalimah yang yang dimaksudkan dan qorinah
yang menghalang dari ia menerima maksud sebenar. sebagai contoh
...

‫يمشي البحر في المسجد‬

Laut sedang berjalan di masjid

Apa yang diperhatikan, perkataan LAUT bukan memberi maksud


sebenar , ini kerana LAUT tidak boleh berjalan dan LAUT juga
bukan tempatnya di dalam masjid.

Jadi perkataan berjalan dan masjid adalah "qorinah" yang


menghalang perkataan LAUT dari menerima maknanya yang sebenar.

‫رأيت القمر في الليل‬

13
aku telah melihat bulan pada waktu malam

Perkataan bulan memang memberi maksud sebenar kerana adanya


perkaitan sebenar( ‫ ) عالقة‬dengan perkaataan malam

Untuk lebih mendalami tajuk ini, cuba perhatikan nota berikut


di bawah ini ..

Arahan soalannya ;

Tentukan hakikat lughawi dan majaz lughawi . Sebenarnya benda yang sama je seperti di atas
tadi .

14
Bahasa Arab Tinggi terus gemilang bersama arab2u.blogspot.com

15
Nota balaghah tg4 Tasybih ‫التشبيه‬
Siri nota balaghah Bahasa Arab Tinggi SPM diteruskan dengan memberikan huraian
berkaitan tajuk tasybih . Perhatikan nota dibawah.
Cuba fahami dengan baik .

Dari contoh2 di atas jelas


kepada kita bahawa tasybih ( ‫ ) التشبيه‬itu ialah perumpamaan dimana kita mengumpamakan
sesuatu benda dengan sesuatu yang lain sepertinya. Pada asasnya ia terbina dari 4 rukun iaitu
( ‫ ) وجه الشبه ( ) األداة ( ) المشبه به ( ) المشبه‬. Namun pembahagian jenis2 tasybih bergantung
kepada wujud atau tiadanya 2 rukun iaitu ( ‫ ) األداة‬dan ( ‫) وجه الشبه‬

Contoh 1 ; Ubat itu pahit seperti peria .

huraian ; Dalam contoh ini terdapat ke semua rukun tasybih iaitu ubat ( ‫ ) المشبه‬pahit ( ‫وجه الشبه‬
) seperti ( ‫ ) األداة‬peria ( ‫) المشبه‬

contoh 2 : Ilmu itu cahaya .

huraian ; Dalam contoh ini pula ia terbina dengan 2 rukun tasybih sahaja iaitu ilmu ( ‫) المشبه‬
dan cahaya ( ‫ ) المشبه به‬manakala huruf tasybih ( ‫ ) األداة‬dan huraian tasybih ( ‫ ) وجه الشبة‬tiada
dalam ayat tersebut.

16
Arahan soalan (a) Tentukan
jenis tasybih dalam ayat berikut . Di sini calon dikehendaki menentukan jenis2 tasybih dengan
tepat seperti jadual di atas.

Manakala arahan soalan (b) ;


Terangkan rukun-rukun tasybih bagi perkataan yang bergaris. Jadi calon mesti menguasai dan
memahami dengan baik supaya tidak terkeliru.

Berikut pula adalah contoh soalan bagi kertas 2. Arahan berbunyi ; Letakkan huruf tasybih ( )
dalam ayat tasybih dengan cara @ayat kamu sendiri manakala soalan berikutnya berikan
contoh untuk jenis tasybih berikut

17
Diharapkan semua calon dan
bakal calon dapat memahami dengan jelas. sebarang kemusykilan sila .. tinggalkan jejak
untuk dihubungi semula. sekian , wassalam

Gemilang Bahasa Arab Tinggi bersama arab2u.blogspot.com

18
Nota Balaghah Tg4 Majaz Mursal
Siri nota balaghah Bahasa Arab Tinggi SPM kita teruskan dengan paparan tajuk Majaz
Mursal .

Arahan soalan dibawah menghendaki calon mengeluarkan kalimah yang membawa maksud
majaz mursal dan menerangkan alaqahnya ( ‫ ) عالقته‬. Setiap satu jawapan akan menyumbang
markah. Kegagalan calon menjawab kedua2 nya akan menyebabkan pemotongan markah
kelak.

‫استخرجْ المجاز المرسل مع بيان عالقته‬

Perhatikan maksud sebenar yang


dikehendaki oleh majaz mursal di atas

19
Huraian lanjut ;

Dalam contoh 1 - " Racun telah dikebumikan di kubur "


perkataan racun tidak membawa makna sebenar dalam ayat ini kerana maksud sebenar adalah
mayat yang mati disebabkan racun. Jadi alaqah atau hubungkait antara kedua perkataan ini
adalah sebab atau punca kerana racun menjadi penyebab kematian tersebut. kalimah majaz
di sini ialah racun

Dalam contoh 3 - " Berapa ramai ramai kami telah hantar bala tentera dan mata-mata "
Perkataan mata di sini tidak memberi maksud mata sebenar(pancaindera kita) tetapi yang
dimaksud kan ialah penyiasat yang menggunakan mata mereka untuk menyiasat. Apa
perkaitan mata dan penyiasat? mata itu sendiri adalah satu juzuk atau sebahagian dari
keseluruhan diri penyiasat tersebut. Jadi alaqah disini dinamakan juziyyah atau sebahagian

Lihat contoh seterusnya

20
Antara arahan soalan yang lain adalah seperti berikut ;

‫بيّن عالقة المجاز المرسل فيما تحته خط مما يأتِي‬

21
‫ضح عالقات المجاز المرسل في الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي‬
ّ ‫و‬

Jelaskan alaqah majaz mursal pada perkataan yang bergaris

‫عيّن عالقة المجاز المرسل فيما تحته خط مما يأتِي‬


Tentukan alaqah majaz mursal pada perkataan yang bergaris

Diharapkan kepada semua calon bahasa arab tinggi SPM 2009 dapat mengambil sepenuhnya
manfaat dari paparan ini.

BAT terus gemilang bersama ; arab2u.blogspot.com

nota Balaghah tg4 istia'rah


22
Alhamdulillah kita teruskan bahagian balaghah dalam Bahasa Arab Tinggi ini dengan tajuk
Isti'arah

23
Dalam latihan di bawah ini ... arahan soalan berbunyi ;
tentukan atau jelaskan jenis isti'arah pada ayat berikut .

24
25
Kepada calon SPM ; moga
bahan ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tajuk ini. Salam Ramadhan buat
semua..

26
nota balaghah tg 4 Kinayah

Assalamualaikum buat para pengunjung khususnya calon SPM Bahasa Arab Tinggi tahun
2009. Sejak kebelakangan ini ustaz sering mendapat permintaan pengunjung terutama calon2
SPM agar dapat memperbanyakkan bahan atau nota ringkas untuk tajuk-tajuk kritikal.
Memandangkan post pertama sebelum ini adalah balaghah iaitu tajuk tasybih , maka dalam
kesempatan ini kita teruskan perbincangan dengan tajuk kinayah.

Cuba perhatikan latihan dan huraian di bawah ini. Soalan menghendaki calon mengeluarkan
atau menentukan perkataan yang merujuk kepada kinayah dan apakah jenisnya .

** kesilapan pada arahan ( ‫ ) عالقة‬, yang dikehendaki iailah ( ‫) نوع‬

27
28
Antara arahan soalan lain adalah :

‫عيّن الكلمات التي تدل على الكناية في العبارات اآلتية‬

Tentukan kalimah yang menunjukkan kinayah

‫بين نوع الكناية فيما يأتِي‬

Jelaskan jenis kinayah

Semoga huraian ini dapat membantu para calon untuk memahami tajuk ini dengan lebih jelas.

Cemerlang BAT SPM bersama : arab2u.blogspot.com

29