sulalatus salatin – pertuturan segala raja-raja.

Sultan Alaudin Riayat Syah menyuruh Tun Sri Lanang menulis sebuah hikayat Melayu Penaklukan Raja Iskandar Syah Raja ISkanndar Syah ingin pergi melihat matahari terbit. Maka didengari oleh Raja Kinda Hindi. Berperanglah Raja Kinda Hindi dengan Raja Iskandar Syah. Raja Kinda Hindi dekalahkan dan ditangkap, baginda diislamkan dan dilepaskan ke negeri baginda. Raja Kinda Hindi mempunyai seorang anak bernama Puteri Syarul Bariyah. Baginda ingin mengahwinkan anak nya dengan Raja Iskandar Syahb dan mendapat nasihat daripada Perdana Menterinya. Baginda menyurh memanggilkan Nabi Kindir Perkahwinan Puteri Syahrul Bariyah Nabi Kindir menjadi wali perkahewinan antara Raja Iskandar dangan Puteri Syarul Bariyah. Setelah berkahwin, Raja Iskandar membawa isterinya pergi melihat matahari terbit. Setelah melihatnya, Raja Kinda Hindi memohon kepada Raja Iskandar supaya memberi anaknya tinggal bersamanya. Maka permintaan itu dipersetujui dan berangkatlah Raja iskandar untuk menakluk negeri2 lain yg belum ditakluknya. Zuriat Raja Islandar. Raja Iskandar – Puteri Syarul Bariyah. Dapat anak Raja Aristun Syah yg memrintah nereri hindi selama 355 tahun. Berkahwin dengan anak raja Turkistan dan mendapat anak bernama Raja Aftus 120. Raja Aska’inat 3, Raja Kasdas 12, Raja Amtabus 13, Raja Zaman 7, Raja Kharu 30, Raja Arkhad 9, Raja Kudar 70, Nabtayusar 40/, Raja Ardis berkahwin dengan anak Raja Nursyiwan dapat anak nema Raja Dermadus, Tersi Berderas kahwin dengan anak Raja Sulan dapat anak Raja Hiran, Raja Suran & Raja Fandin. Perjalanan Menakluk Negeri China. Kerajaan Amdus Negara terlalu besar takluknya oleh Raja Suran cucu Raja Sulan. Tetapi China bukan takluknya. Maka dikumpulkan rakyat. Raja seremai 1200 dan negeri yang bertemu dengan Raja Suran menjadi takluknya. Sampailah Raja Suran ke Gangga Negara. Didengari oleh Raja Gangga Syah Johan maka disuruhnya tutup pintu

kota dan dibuatkan parit dipenuhi air. Setelah Raja Suran berya masuk ke kota Gangga Negara. Maka dipanah Raja Gangga Syah Johan dan mengenai gajah Raja Suran, lalu Raja Suran memgal kepala Raja Gangga Syah Johan. Dan Raja Suran berkahwin dengan saura Raja Gangga iaitu Puteri Dara Segngga. Selepas itu bertemu pula dengan negara Langgiu yang diperintah oleh Raja Chulan. Maka rakyat Siam pun berperang dengan rakyat Kelingn. Dalam peperangan itu, Raja Chulan telah dipanah oleh Raja Suran. Raja Chulan mempuntyai seorang anak iaitu Tuan Puteri Onang Kiu dan dikahwini oleh Raja Suran Raja Suran meneruskan perjalanan ke Temasek. A[abila didengari oleh Raja Chinam. Seorang perdana menteri China mencadangkan meletakkan jarum karat dalam sebuah perahu yang besar, pohon yg sudah berbuah di dlem nya dan seorang tua yang sudah tanggal giginya lalu dibelayarkan ke Temasik. Maka China di dalam perahu itu pun dipersembahkan kepada Raja Suran dan mengatakan sewaktu mereka keluar dari China mereka masih muda dan terumur 12 tahun sehinggalah sampai ke Temasik mereka sudah tua. Mendengarkan kera=kata China itu, Keling dan Raja Suran tidak jadi meneruskan hasrat mereka ke China Hendak Mengetahui Isi Laut Raja Suran berfikir bahawa segala di daratan sudah diketahuinya tetapi di lautan tidak diketahuinya. Maka disuruhnya perbuat peri kaca yang berkunci dari dalam dan berpesawat. Setelah siap maka ditenggelamkan Raja Suran di dalam peti itu dan baginda jatuh di bumi bernama Dika. Rakayat negeri itu berketurunan Bu Sum dan setengah mereka Islam dan setengah lagi Kafir. Apabila mereka melihat Raja Suran, mereka amat hairan dan dibawanya berjumpa raja mereka iaitu Raja Aktabu’l Ard. Raja itu amat takjub dengan kedatangan baginda. Zuriat Raja Suran. Raja Aktabul’l Ard ada seorang anak bernama Tuan Purteri Mahtabul Bahrin dan dikahwinkan dengan Raja Suran, mereka mendapt tiga org anak stelah tiga tahun berkahwin. Maka datang raja jin Asmaghiah Peri dan disuruh Raja Suran perbuatkan Tiga biji mahkota bersama pakaian sebagai tanda Raja Iskandar. Maka dibawanya mahkota itu dan diberinya kepada Raja Aktabu’l Ard. Raja Suran menyuruh Raja

Aktabu’l memberkan mahkota itu kapada anakya apabila besar dan dihantarkan de dunia supaya tidak terputus takluk Raja Iskandar. Selepas itu. Raja Suran diberikan kuda semberni unyuk keluar dari dunia. Setelah keluar, baginda mengarah perbuatkan tanda supaya diketahui segala orang yang dia sudah pergi ke laut. Maka diambil batu dan dimasuk kan harta berupa emas, perak, permata dan dikatanya harta itu akan dimiliki oleh cucunya yang akan menakluk negeri bwh angina. Maka pulanglah raja Suran ke negara Keling dan deoerbuatkan negeri yang amt luas yg mempunyai tasik yang terlalu besarnya dan hutan yang lebar sebagai tempat baginda berburu. Negeri itu dinamai Bijaya Negara. Kemudian Raja Suran mendapat seorang anak perempuan bernama Puteri Cendani Wasis hasil dengan Tuan Puteri Onang Kiu anak Raja Chulan. Dan dengan isterinya Puteri Dara Segangga dapat tiga org anak iaitu Citram Syah, Paladu Tani dan Nila Manam. Puteri Wasis dikahwinkan dengan Raja China. Raja Paladu Tani dirajakan di Amdan Negara, Nila Manam di Bijaya Negara dan Citram Syah di Candu Kami. Maka Raja Citram Syah mendapat negeri yang kecil dan berngkat untuk menakluk negeri di tepi laut. Setelah byk negeri ditakluk dan sampai ke Laut Salbe maka kapal2nya di musnahkan taufan yg amat kuat.