Anda di halaman 1dari 10

PENGENALAN USAHASAMA

Usahasama adalah suatu perkongsian strategik di mana dua atau lebih ramai individu atau
syarikat bersetuju menyumbang barang-barang, perkhidmatan-perkhidmatan dan atau modal
untuk satu perusahaan komersial yang biasa.Ia boleh dikatakan hampir sama dengan perkongsian
tetapi ia bukan merupakan sebuah perkongsian

Ada kalanya, usahasama seperti lebih banyak kerja daripada hasilnya. Walaubagaimanapun,
pemilik perniagaan yang berfikir dengan cara ini sebenarnya mempunyai penetapan yang salah
untuk berada dalam perniagaan. Pemilik perniagaan yang berfikiran ke hadapan akan sentiasa
mencari cara untuk meningkatkan kedudukan dan hasil perniagaan, serta mencari kelebihan pada
perniagaannya di tempat lain.

Jika seorang pemilik perniagaan sedang mencari kelebihan-kelebihan baru pada perniagaannya,
maka usahasama mungkin merupakan satu peluang atau platform untuk membina kelebihan itu.
Usahasama merupakan perkongsian perniagaan serta memerlukan kepercayaan dan kerjasama
bagi memastikan usaha ini berjaya. Namun, mereka tidak perlu untuk menjalinkan satu
usahasama yang tetap dan pemilik perniagaan tidak perlu berkongsi rahsia perniagaan kerana ia
boleh dieksploitasikan oleh pihak lain untuk mengambil kesempatan atas hubungan usahasama.

Pengusaha di seluruh dunia terkenal sebagai seorang yang sangat bercita-cita dan bersemangat
untuk membawa serta memajukan perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi, seperti
yang diimpikan. Tetapi dalam beberapa keadaan, pelaburan modal yang banyak diperlukan untuk
mengambilalih projek tertentu. Banyak kali hal itu terjadi di mana seseorang individu atau
sesebuah syarikat mengalami kekurangan dalam keperluan modal dan tenaga kerja yang
diperlukan, untuk menyelesaikan sesebuah projek. Oleh kerana itu, mereka menggalakkan proses
untuk meningkatkan pusingganti syarikat. Dalam hal ini, dua atau lebih individu boleh
bekerjasama dan membentuk satu ikatan bagi memenuhi keeprluan kewangan, teknikal dan
tenaga kerja. Ini merupakan konsep satu usahasama dimana ia hanya boleh dijalankan selepas
menandatangani perjanjian sah antara rakan kongsi syarikat.
KEBAIKAN USAHASAMA

Kekuatan kolaborasi antara syarikat dan usahasama semakin mendapat perhatian penyelidik-
penyelidik dalam pengurusan strategi dan antarabangsa. Kolaborasi ini memberi jalan untuk
mengkaji dan menganalisis kesannya terhadap inovasi, pertumbuhan dan penciptaan nilai dalam
pelbagai industri. Terdapat banyak kelebihan usahasama yang akan dibincangkan dengan lebih
lanjut dalam laporan ini.

Sebagai permulaan, usahasama membantu dua pekongsi untuk membesarkan asas perniagaan.
Syarikat boleh menjual produk di tempat yang sebelum ini mereka tidak mempunyai sebarang
perniagaan di situ. Dengan berpandukan contoh ini- syarikat kosmetik di Asia menandatangani
perjanjian usahasama dengan sebuah syarikat gergasi berasaskan kosmetik di Eropah dan
mereka bersama-sama membuat keputusan untuk menyediakan produk dan memasarkan produk
dalam kedua-dua benua. Dalam kes ini, syarikat Asia akan mendapat kelebihan ke atas reputasi
yang telah wujud pada syarikat Eropah untuk menjual produk di Eropah dan sebaliknya. Ini
akan membantu kedua-dua syarikat untuk meningkatkan pusingganti dan akhirnya sekaligus
dapat meningkatkan keuntungan.

Kelebihan usahasama juga termasuk meningkatkan pengeluaran dan strategi pemasaran. Visi dan
cara pemikiran pihak pengurusan kedua-dua syarikat adalah berbeza. Oleh itu, syarikat yang
menjalankan usahasama boleh mendapatkan teknologi baru dan terkini untuk pengeluaran
dengan melakukan kerja secara bersama. Selalunya, syarikat boleh mendapatkan bahan mentah
dan sumber-sumber dari syarikat usahasama untuk meningkatkan pengeluaran. Syarikat dalam
usahasama selalu mengekalkan harta individu, aset serta pegangan dan ini merupakan salah satu
kelebihan terbesar dalam usahasama.

Memenuhi keperluan kewangan dan tenaga kerja dan pada masa yang sama mengurangkan risiko
kerugian modal yang besar adalah antara kelebihan syarikat usahasama. Jika dua pemaju
hartanah sebenar berkumpul untuk sebuah projek pembinaan, mereka boleh berkongsi kos
pelaburan yang terlibat dalam membeli tanah, kos pembinaan dan kos tenaga manusia. Selain
dengan perkongsian keuntungan-keuntungan itu, risiko dalam perniagaan itu juga dapat
dikurangkan dengan kerugian ditanggung oleh kedua-dua syarikat.
Kejayaan sesebuah perkongsian selalunya bergantung kepada pelaksanaannya berbanding dalam
prosesnya sendiri. Perjanjian mesti dibuat dengan lengkap dan teliti untuk mengelakkan konflik
dan salah faham wujud antara semua pihak. Semua maklumat yang paling menonjol sehinggalah
ke maklumat yang paling kecil mesti ada kepentingan tertentu, seperti asset-aset, pekerja,
keuntungan, belanja dan lain-lain yang berkaitan dengan perkongsian. Dengan cara ini, tiada lagi
keraguan bahawa usahasama akan mencapai matlamat dan objektif.

Kegagalan usahasama, biasanyan disebabkan oleh perselisihan faham antara pihak yang terlibat,
kekurangan pengetahuan dan konflik pendapat. Kepercayaan sepatutnya menjadi asas utama
dalam membentuk perkongsian. Apa yang membawa usahasama kepada kejatuhan adalah kerana
mempunyai pandangan berbeza, visi yang tidak jelas dan matlamat yang tidak tepat.
Walaubagaimanapun, masalah-masalah ini masih boleh diselesaikan dengan membuat rundingan
bagi mengelakkan perkongsian dibubarkan.

Kadang-kadang ia agak berisiko untuk menjalankan usahasama dengan seseorang atau dengan
individu-individu yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeza. Budaya yang berbeza
mempunyai cara yang berbeza dalam menjalankan perniagaan, berdepan dengan masalah dan
juga dalam membimbing orang. Ini boleh membawa kepada masalah utama pada masa hadapan.
Dengan mempunyai matlamat yang berbeza, ia adalah mustahil untuk menggabungkan idea dan
konsep membuatkan perniagaan kacau bilau dan rumit. Fikiran tidak akan boleh disesuaikan
dengan usahasama seperti ini.

Ia adalah sangat mencabar untuk meletakkan perkongsian dan ia memerlukan banyak usaha dan
kesungguhan untuk memastikan ianya berjaya. Usahasama akan menjadi efektif, berjaya dan
menguntungkan jika kedua- dua belah pihak bersetuju dengan satu matlamat dan disuaikan
kearah yang sama. Perkara yang paling penting dalam usahasama bukan apa yang tertulis dalam
perjanjian atau di atas kertas, tetapi kepercayaan yang wujud antara satu sama lain dan tiada apa
yang boleh menandinginya. Anggaplah kepercayaan sebagai bahan utama dalam mencapai
objektif syarikat. Selalu tetapkan dalam fikiran bahawa mempunyai matlamat yang umum, misi
dan visi adalah faktor utama yang mentadbir perkongsian bersama.
KESAN USAHASAMA TERHADAP INOVASI DAN PERTUMBUHAN SYARIKAT.

Usahasama telah menjadi satu keperluan dalam hampir semua sektor ekonomi. Walaupun
usahasama mempunyai banyak kelebihan tetapi adalah digalakkan bagi sesebuah syarikat untuk
mendapatkan khidmat nasihat peguam sebelum meneruskan rancangan usahasama.
Inovasi mewakili penerimaan idea, proses, produk atau perkhidmatan baru yang dibangunkan
secara dalaman atau diperolehi daripada persekitaran luaran.(David Mulford, 2005). Penerimaan
inovasi adalah mengikut daripada dan bergantung kepada kemahiran pentadbiran, strategik dan
teknikal sesebuah organisasi.(Nelson dan Winter, 1982). Pada masa ini, fenomena usahasama
banyak diperkatakan mengenai topik dalam bidang pengurusan strategi dan pengurusan
antarabangsa.

Dalam esei ini, kami akan melihat inovasi dan pertumbuhan menerusi beberapa aspek yang akan
dibincangkan dengan lebih lanjut. Secara ringkasnya ia akan dibincangkan seperti perspektif di
bawah:

a) Penembusan pasaran
b) Membina kredibiliti dalam pasaran tertentu yang disasarkan
c) Masuk ke pasaran baru
d) Penggabungan sumber
e) Memaksimumkan keuntungan
f) Perkongsian dan pemindahan teknologi
g) Inovasi produk
h) Inovasi proses
Pertumbuhan

a) Penembusan pasaran

Syarikat- syarikat dengan produk dan perkhidmatan yang sama boleh juga secara bersama
memaksa untuk penembusan pasaran yang mereka tidak akan dan tidak boleh
pertimnbangkan tanpa pelaburan sumber- sumber besar. Tambahan pula, sesuai dengan
peraturan setempat, sesetengah pasaran hanya boleh ditembusi atau dimasuki melalui
usahasama dengan syarikat tempatan. Perbezaan budaya, bahasa dan amalan menjadi punca
atau halangan kepada sebuah perniagaan untuk bersaing dan menembusi pasaran negara luar.
Dan disebabkan itulah usahasama dilihat sebagai satu jalan penyelesaian atau platform untuk
membawa produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan ke pasaran baru. Selain itu juga,
terdapat halangan lain seperti peraturan setempat di negara- negara tertentu yang mengawal
kemasukan produk dan perniagaan dari negara luar dengan mewujudkan cukai, duti import
dan sebagainya yang menjadi halangan utama kepada setiap syarikat untuk memperluaskan
pasaran ke negara luar. Dengan usahasama, segalanya dapat dipermudahkan kerana kita
mempunyai hubungan dengan syarikat yang berada dalam pasaran yang ingin dimasuki. Ia
juga membantu syarikat untuk bersaing dan mengukuhkan kedudukan dan imej syarikat di
pasaran luar.

b) Membina kredibiliti dalam pasaran tertentu yang disasarkan

Perniagaan-perniagaan kecil mungkin tidak mempunyai reputasi yang diperlukan untuk


menjadi sebuah perniagaan yang besar. Mencari rakan kongsi usahasama yang tepat dengan
pengiktirafan kebangsaan dan reputasi, sekaligus boleh meningkatkan kredibiliti perniagaan
kecil itu sendiri. Jika anda memiliki idea strategik yang boleh digunakan oleh syarikat
nasional, usahasama yang dijalankan boleh menyuntik dorongan dan keperluan serta
membuka peluang untuk terus maju. Jangan hanya berfikir tentang usaha sama dalam skala
kecil dengan kedai di seberang jalan, berfikirlah dengan lebih luas. Berusaha untuk
meluaskan pasaran syarikat ke pasaran tertentu yang boleh mengukuhkan kredibiliti syarikat
yang dapat meyakinkan pengguna terhadap produk dan seterusnya nama syarikat semakin
dikenali ramai.
c) Merebut peluang untuk pertumbuhan produk

Melalui usahasama ini juga syarikat bukan saja mampu bekerjasama dengan para usahawan
yang bijak dan berstrategi malah juga memperolehi peluang-peluang perniagaan yang
mungkin tidak pernah dimiliki. Contohnya, penggabungan di antara dua sumber mungkin
mampu membuka peluang untuk syarikat menggunakan pelbagai teknik pemasaran yang
baru dan mahal. Syarikat juga berkesempatan untuk meningkatkan lagi sumber baru bagi
meningkatkan lagi kredibiliti sebuah syarikat. Paling penting, syarikat tersebut akan meraih
kepercayaan  para pelanggan rakan usahasama. Satu teori yang menguntungkan ialah dengan
hanya satu pelaburan sahaja syarikat tersebut mampu mengaut pelbagai peluang keemasan
yang muncul.

Hasil usahasama mampu mewujudkan hubungan dua hala yang kukuh dan profesional  di
antara dua usahawan yang sama atau berbeza bidang. Persepakatan ini juga mampu
membuka peluang untuk kedua-dua usahawan membina satu institusi atau kumpulan yang
stabil dan mempunyai para pelanggan berpotensi. Semakin ramai orang yang mempercayai
syarikat tersebut, semakin cerah  peluang mereka untuk melakukan perniagaan dengan
pelanggan dan ini merupakan salah satu kesempatan terbesar yang tidak mahu dilepaskan.

d) Penggabungan sumber-sumber yang diperlukan

Persepakatan di antara dua perniagaan merupakan satu perkara yang terbaik dilakukan oleh
dua orang usahawan yang berlainan. Ia mungkin mampu menggabungkan dua sumber yang
berlainan untuk satu pemasaran sahaja. Usahasama di antara dua orang usahawan atau lebih
ini mampu memberikan manfaat dari sudut sumber yang terdapat pada setiap rakan
usahasama tersebut. Ini mampu memberikan keuntungan yang maksimum dan lebih
memberikan pilihan kepada para pembeli. Proses usahasama ini juga berkemungkinan
mampu memberikan lebih banyak dana, sumber, dan menjimatkan. Sebagai seorang
usahawan yang bijak dan berstrategi sudah tentu mengetahui potensi dan kualiti masing-
masing serta mampu merebut peluang keemasan ini.
Perkongsian pelbagai sumber seperti bahan mentah, tenaga kerja dapat membantu kedua-dua
syarikat menghasilkan produk yang lebih bermutu dan kemudahan perkongsian bahan
mentah, tenaga kerja juga dilihat dapat mengurangkan kos. Dalam sesetengah kes, syarikat
yang besar boleh memutuskan untuk membentuk usahasama dengan perniagaan yang lebih
kecil bertujuan untuk mendapatkan harta intelektual, teknologi atau sumber-sumber dengan
cepat di mana jika tidak agak sukar untuk mendapatkannya walaupun dengan duit yang
banyak. Maklumat yang dikongsi boleh menjadi keperluan penting dan perlu secepat yang
mungkin, kedua-dua pihak berbincang dan bertukar pengetahuan. Ia melibatkan mesyuarat,
jawatankuasa yang menentukan operasi, berkongsi acara syarikat, pertukaran pekerja dan
promosi dalaman.

e) Memaksimumkan keuntungan

Objektif setiap perniagaan ialah untuk ‘mendapatkan wang‘ yang mana ini adalah asas dalam
setiap perniagaan iaitu keuntungan atau kerugian. Oleh itu jika sebuah syarikat melakukan
usahasama, ini bermakna objektif usahasama tersebut adalah untuk mendapatkan ‘lebih
banyak wang‘ atau ‘lebih banyak keuntungan’. Usahasama dapat memberi peluang untuk
menarik lebih ramai pelanggan dan sekaligus memberi peluang untuk memiliki rangkaian
pelanggan yang besar dan hasilnya ia mampu memaksimunkan keuntungan. Selain itu
usahasama merupakan suatu perniagaan yang dijalankan secara bersama dan wujud
perkongsian barang, perkhidmatan, modal, sumber bahan, tenaga kerja antara rakan
usahasama di mana ia dapat meningkatkan keuntungan melalui dan mengurangkan kos.
Syarikat dapat menghasilkan produk yang lebih bermutu dan dapat memasarkannya ke
pasaran yang lebih luas dimana ia tidak memerlukan masa yang lama untuk produk dikenali
di pasaran baru kerana syarikat usahasama di pasaran tersebut sudah dikenali pengguna.
Kedudukan syarikat usahasama yang kukuh di pasaran yang baru dimasuki juga dapat
membantu mengukuhkan imej syarikat di mata pengguna serta pelabur seterusnya membantu
meningkatkan harga saham syarikat serta saiz pasaran. Mempunyai syarikat yang lebih besar
boleh membimbing kepada pembesaran perniagaan dan itu bermakna lebih besar pendapatan
atau hasil untuk syarikat.
f) Perkongsian dan pemindahan teknologi.

Anda mungkin mempunyai impian besar untuk meluaskan perniagaan anda dengan
teknologi. Namun, berbanding dengan berusaha untuk mendapatkan modal bagi
pengembangan teknologi, pertimbangkan apakah usaha sama akan lebih menguntungkan
pada akhirnya. Jika anda meminjam wang, anda mempunyai kewajipan untuk membayar
semula sebelum anda mengenali keuntungan yang cukup besar. Dengan menggunakan
teknologi dan sumber yang telah dimanfaatkan oleh syarikat usahasama, anda boleh
membina dan meningkatkan pendapatan perniagaan lebih cepat dengan berkongsi
keuntungan. Jika dilihat pada perkembangan teknologi kebanyakannya di negara-negara
maju seperti Eropah adalah lebih canggih dan terkini jika dibandingkan dengan negara-
negara yang kurang membangun. Jadi melalui usahasama ia dapat membantu mewujudkan
perkongsian teknologi di mana apabila syarikat di Eropah menjalankan usahasama dengan
syarikat di Asia, syarikat boleh menggunakan teknologi yang ada pada syarikat Eropah itu
bagi mengeluarkan produk yang lebih bermutu dan berinovasi.

Inovasi

g) Inovasi produk

Modal yang lebih besar membawa maksud pilihan perniagaan yang lebih besar, pasaran yang
lebih luas dan untung yang lebih besar. Lebih banyak produk boleh dikeluarkan dan lebih
banyak perkhidmatan boleh dijalankan apabila anda mempunyai sumber- sumber yang lebih
baik. Perkongsian segala sumber, teknologi serta idea mendorong kepada pengeluaran
produk dan perkhidmatan yang lebih bermutu dan berinovasi. Pendapat dan idea yang dijana
dari kedua- dua belah pihak beserta penggabungan sumber teknologi, pekerja, bahan dan
sebagainya membantu meningkatkan inovasi produk. Di mana produk yang dihasilkan ada
terdapat perbezaan berbanding sebelumnya yang membolehkan syarikat bersaing dengan
pesaing- pesaing dalam dan luar negara. Ia seterusnya dapat membantu meningkatkan jualan
dan pendapatan untuk syarikat lebih berdaya saing pada masa hadapan. Seperti yang selalu
diperkatakan, dua kepala adalah lebih baik daripada satu. Penyatuan idea, konsep dan
pendapat membawa makna kemungkinan yang lebih besar tetapi semua ini harus diperah
kepada hanya satu idea yang bernas.

h) Inovasi proses
Inovasi atau pembaharuan dalam proses banyak dibantu oleh penggabungan teknologi. Ini
kerana teknologi adalah faktor penting yang terlibat secara langsung dalam penghasilan
sesuatu barang atau perkhidmatan. Selain teknologi sumber tenaga kerja juga dilihat sebagai
faktor penting yang membawa kepada inovasi dalam proses penciptaan produk. Jika dilihat
syarikat boleh menimba ilmu dengan perniagaan usahasama mengenai proses pengeluaran
yang lebih baik berbanding sebelum ini di mana mungkin syarikat usahasama itu mempunyai
rantaian proses yang lebih baik dan berkesan dan boleh membantu dalam pengurangan kos.
Usahasama juga dipercayai dapat membantu dalam proses pengurusan dan pentadbiran
syarikat. Perkongsian bukan hanya dilakukan terhadap pekerja di bahagian pengeluaran
tetapi juga di bahagian pentadbiran di mana ia dapat membantu syarikat melakukan
penyelarasan organisasi untuk pentadbiran dan pengurusan yang lebih baik jika terdapat
kekurangan.
RUJUKAN
1) When Do Joing Venture Creates Value oleh Partha Monharan dan Ashis Nanda, Feb
1998
2) Shareholder Wealth Effects Of Joint Venture Strategies oleh Gertjan Schut dan Ruud Van
Frederikslust.
3) International Joint Venture And The Value Of Growth Options oleh Tony W. Tong,
Jeffrey J. Reuer dan Mike W. Peng
4) Impact Of Joint Venture Companies On Innovation And Growth In Indian Insurance
Industry oleh Mohid Anand
5) Joint Venture Investments And The Market Value Of The Firm oleh Edwards Jones dan Jo
Danbolt.