Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kecergasan

Tajuk : Imbangan

Kemahiran : a. Imbangan sisi

b. Imbangan Bangau

Tarikh : 27 Julai 2010

Masa : 30 minit

Tahun : 5 Bestari

Bil murid : 20 orang

Objektif eksplisit : Di akhir pembelajaran, murid dapat :-

a. Psikomotor - Mengimbangkan diri sekurang-kurangnya 10 daripada 12 dalam tempoh masa


15 saat tanpa bantuan guru.

b. Kognitif - Mengenal pasti otot yang terlibat semasa proses imbangan.

c. Afektif - Bekerjasama dan bertolak ansur semasa melakukan aktiviti mengimbang diri.

Pengalaman sedia ada : Murid telah mempelajari dan melakukan asas pergerakan kelenturan pada pengajaran dan

pembelajaran yang lepas.


Penerapan nilai : Patuh, berusaha, tolong menolong.

Penggabungjalinan : Kemahiran berlari.

Kesepaduan : Matematik – membuat kiraan semasa perlakuan.

Bahan bantu mengajar : Tali, tempurung kelapa, sketel, kad warna

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN ORGANISASI CATATAN


MASA
Permulaan - Memanaskan badan - Lari bebas dalam ruang Nilai :
(3 minit) dan meningkatkan kadar yang disediakan. -Patuh.
8.00-8.03 denyutan nadi. - Pijak tali yang sama warna - Bekerjasama
dengan kad yang guru BBM:
angkat apabila wisel ditiup. -Tali
-Sketel
-Kad warna
• Sketel -Wisel

Tali

- Guru menandakan
kawasan menggunakan
sketel dan tali (jarak
antara tali 15m)
- Murid berlari bebas dalam
ruang yang disediakan.
- Guru meniup wisel sambil
mengangkat kad yang
berwarna.
- Murid perlu memijak tali
yang sama warna dengan
kad yang diangkat guru.

Perkembangan -Penerangan kaedah Imbangan sisi -Guru menunjukkan kaedah Nilai:-


(15 minit) melakukan imbangan sisi -kaki kanan digunakan untuk yang betul untuk melakukan - Tolak ansur
8.03-8.18 dan imbangan bangau. berpijak. imbangan sisi dan imbangan - Berusaha
-Demonstrasi imbangan -tangan kanan diangkat bangau. - Hormat-
sisi dan imbangan -badan disengetkan ke -Murid dikehendaki mengikut menghormati
bangau. bahagian kanan. pergerakan guru.
-Gerak kerja kelas -kaki kiri dirapatkan pada -Murid perlu kekal selama 15 BBM:-
kaki kanan dan masih saat bagi setiap imbangan. -Tempurung kelapa
terangkat. -Sekiranya dalam tempoh 15 -Sketel
-tangan kiri didepakan. saat seorang dari murid
-imbang selama 15 saat. gagal maka seluruh kelas
perlu mengulanginya.
Imbangan bangau.
-tangan didepakan.
-sebelah kaki diangkat dan
diletakkan di bahagian lutut
kaki bersebelahan.

Melakukan aktiviti kelas


-Bentuk empat kumpulan.
-Berjalan melalui laluan
yang telah disediakan untuk
setiap kumpulan.
-Lakukan imbangan sisi -Tempurung
pada tempurung berwarna -Imbangan sisi
merah selama lima saat. -Imbangan bangau.
-Lakukan imbangan bangau -Guru menyusun tempurung
pada tempurung berwarna kelapa seperti dalam
biru selama lima saat. gambarajah.
-Murid dibahagi kepada 4
Penerangan mengenai otot kumpulan.
yang terlibat. -Setiap kumpulan perlu
melalui laluan yang telah
dibina menggunakan
tempurung dalam tempoh
masa 30 saat.

Kemuncak - Permainan kecil -Bentuk dua kumpulan -Guru membentuk murid Nilai:-
(8 minit) ”Kaku terbang bebas” -Melantik ketua bagi setiap dalam dua kumpulan. -Peka
8.18-8.26 -Membentuk dua kumpulan. -Seorang ketua dilantik bagi -Kesepaduan
kumpulan - setiap kumpulan. - Jujur.
-Guru memberikan arahan.
-Ketua perlu duduk di atas BBM:-
kerusi dan membelakangi -Kerusi
ahli lain. -Bola
- Sebiji bola diletakkan di
belakang ketua.
- Ketua perlu menyebut
a,e,i,o,u dan kemudian
menyebut kaku atau terbang
atau bebas.
-Semasa ketua menyebut
a,e,i,o,u, ahli lain boleh
bergerak bebas ke arah bola.
-Sekiranya ketua menyebut
perkataan kaku, terbang atau
bebas, ahli lain perlu berhenti
bergerak dan statik dalam
keadaan yang dikehendaki
ketua.
-Ahli lain yang gagal
mengikut arahan ketua akan
keluar dari permainan.
Penutup - Menyejukkan badan - Berlari setempat dari laju -Guru mengarahkan murid Nilai:-
(4 minit) - Perbincangan ke perlahan dilakukan melakukan aktiviti -Patuh
8.26-8.30 sebagai aktiviti menyejukkan menyejukkan badan. -Kerjasama
badan. - Murid dipilih secara rawak
- Guru memilih murid secara untuk menunjukkan BBM:-
rawak dan mengarahkan kemahiran imbangan.
murid tersebut menunjukkan - Murid ditanyakan mengenai
kaedah imbangan yang otot yang terlibat dalam
telah dipelajari. proses imbangan.
-Guru bertanyakan otot yang - Guru menerangkan
terlibat. kepentingan imbangan.

Refleksi
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_