Anda di halaman 1dari 4

Bumi dan Alam Semesta : Buruj

Mata Pelajaran Tajuk Masa Objektif Umum Objektif Khusus Objektif Eksplisit : Bumi dan Alam Semesta : Buruj : 60 minit : Sistem Suria : Mengetahui tentang buruj : 1. Melukis dan melabel kedudukan buruj. 2. Menyatakan kepentingan buruj secara lisan. : Konstruktivisme (Projek) : 1. Memerhati 2. Berkomunikasi 3. Mendefinisi secara operasi : 1. Mensyukuri ciptaan Tuhan 2. Minat dan ingin tahu

Strategi Pembelajaran K.P.S

Sikap Saintifik & Nilai Murni KBKK Pengalaman Sedia Ada Sumber P & P

: Menghubungkait : Murid selalu melihat bintang di langit pada waktu malam. : 1. 2. 3. 4. Kad corak buruj Carta OHP Kad tugasan

FASA/ MASA (Peristiwa Pengajaran)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU MURID MEDIA PENGAJARAN KEMAHIRAN GENERIK

SET INDUKSI (ORIENTASI) 5 MINIT

Guru menunjukkan satu keratan akhbar mengenai ramalan zodiak. Guru bertanya kepada murid:Contoh: 1. Bagaimana zodiak ini dicipta? 2. Dari mana asalnya?

Murid melihat dan mendengar.

Keratan akhbar/ majalah

KPS: Meramal

Murid menjawab soalan guru.

Contoh: Zodiak dicipta berdasarkan kedudukan bintang-bintang.

FASA I PENCETUSAN IDEA 15 MINIT

Guru menerangkan kepada murid mengenai tajuk yang akan dipelajari. Guru memberi setiap kumpulan satu kad tugasan dan bahan untuk projek. Guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti kad tugasan tersebut.

Murid mendengar penerangan guru. Murid membuat projek mengikut kumpulan berdasarkan kad tugasan.

Kad tugasan

KPS: Mentafsir maklumat

FASA II PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA 15 MINIT

Guru meminta setiap kumpulan bertukar-tukar hasil kerja yang mereka buat. Guru bertanyakan beberapa soalan, Contohnya: 1. Apakah yang anda nampak? Guru menerangkan tentang buruj yang mereka boleh lihat pada waktu malam.

Murid memperhatikan hasil tugasan kumpulan lain. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan.

Perbincangan

KPS: Berkomunikasi

Murid mendengar dan mencatat.

FASA III APLIKASI IDEA 20 MINIT

Guru memberi lembaran kerja yang perlu disiapkan. Guru meminta murid melukis dan melabel kedudukan buruj tersebut.

Murid menyiapkan lembaran kerja tersebut. Murid melukis dan melabel.

Lembaran kerja

KPS: Memerhati Melabel

Guru bertanya soalan-soalan: Contoh: 1. Nyatakan buruj yang boleh dilihat. PENUTUP (REFLEKSI) 3. Buruj belantik untuk apa? 5 MINIT 4. Biduk untuk apa? 5. Pari untuk apa? Guru menerapkan sikap menghargai dan mensyukuri ciptaan Tuhan serta mengetahui fungsi sesuatu ciptaanNya. 2. Apakah kepentingan buruj?

Murid menjawab soalan-soalan: Contoh jawapan: Belantik, pari, biduk.

Perbincangan

KPS: Berkomunikasi Nilai Murni: Mensyukuri ciptaan Tuhan

Mendengar, merenungi dan mensyukuri nikmat dan ciptaan Tuhan.