Anda di halaman 1dari 30

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG MENGGAMBAR

3.0 Sinopsis Tajuk ini meliputi cara merancang pelbagai aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan dan Harian dalam bidang Menggambar, dengan mengaplikasikan konsep dan definisi aktiviti Pendidikan Seni Visual, konsep KBSR dan teori pembelajaran. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek merancang aktiviti dalam bidang Menggambar untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3.1 Hasil Pembelajaran 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Merancang dan menyediakan persediaan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian dalam bidang Menggambar; Menyediakan bahan bantu mengajar atau sumber pengajaran dan pembelajaran berkaiatan dengan aktiviti pembelajaran; Menerangkan konsep pedagogi (pendekatan, strategi, kaedah dan teknik); Mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) proses penghasilan karya Menggambar; dan 3.1.5 Mengenalpasti prinsip, konsep, definisi dan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang Menggambar. dalam

3.2 Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Menggambar

Rancangan Pengajaran Tahunan

Rancangan Pengajaran Harian

Alat dan Bahan

Jenis Aktiviti

Pedagogi

ICT

Asas Menggambar Konsep, definisi, prinsip dan kemahiran

3.3 Kandungan

MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG MENGGAMBAR


3.3.1 Perancangan Merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bidang Menggambar dengan mengaplikasikan konsep PSV, konsep KBSR dan teori pembelajaran dalam rancangan tahunan 3.3.2 Alat dan Bahan 3.3.3 Teknik 3.3.4 dan harian. (rujuk Bahagian Perkembangan Kurikulum). Bertanggungjawab ke atas penyediaan alat dan bahan yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran untuk menjalankan aktiviti dalam bidang menggambar. Mengenal pasti teknik-teknik yang sesuai untuk menjalankan aktiviti dalam bidang menggambar. Mengenal pasti jenis-jenis tema dan subjek 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Hal Benda 3.3.5 Jenis Aktiviti 3.3.6 Pedagogi 3.3.7 ICT

Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti dalam bidang menggambar mengikut tahap kemahiran murid. Mengenal pasti jenis pendekatan, menyesuaikan penggunaan strategi dan mengaplikasikan kaedah serta teknik dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Mengenal pasti dan mengaplikasikan perisian ICT yang sesuai untuk menghasilkan karya seni digital

3.4

Kepentingan Perancangan dan Persediaan Mengajar

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual (PSV) perlu berpusatkan murid dengan menjalankan aktiviti-aktiviti interaksi lisan yang dapat merangsangkan pemikiran dan daya imaginasi murid serta dapat membina keyakinan diri untuk berkomunikasi secara rasional dan logik. Aktiviti pembelajaran PSV yang dirancang mestilah sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan murid untuk mengembangkan daya kreatif dan menajamkan persepsi serta ekspresi. Perancangan merupakan panduan kepada guru Pendidikan seni Visual untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih sempurna dan berkesan. Perancangan juga merupakan panduan kepada guru-guru PSV untuk mengambil perhatian kepada aspek-aspek yang berikut: (a) Rancangan pengajaran (b) Persediaan guru dan murid (c) Kaedah pengajaran (d) Pengelolaan pengajaran (e) Teknik penyoalan (f) Penyertaan murid (g) Penerapan nilai estetik dan etika (h) Penerapan nilai murni dan kemahiran berfikir (i) Penilaian kemajuan murid 3.5 Tujuan Perancangan Pengajaran Tujuan membuat perancangan pengajaran adalah supaya guru dapat membuat persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dengan memberi tumpuan kepada aspek seperti : Perkembangan pengajaran yang beperingkat mengikut urutan; Kesinambungan rancangan pengajaran 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

3.6

Kesinambungan jenis bidang dan aktiviti; Perkembangan daya kreatif murid; Kepelbagaian dan kesesuaian alat dan bahan; Pelaksanaan aktiviti individu dan kumpulan; dan Pelaksanaan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Definisi Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan ialah dokumen yang mengandungi minggu/tarikh, Pengajaran mingguan dan tertentu kandungan/kemahiran, Pembelajaran yang Harian jam ialah tarikh interaksi dokumen dan hari, pelaksanaannya dan catatan berdasarkan Proforma.

Rancangan harian dan

perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran mengandungi unit/kumpulan, masa mata pelajaran/tajuk, kandungan/kemahiran, hasil pembelajaran, strategi dan refleksi/catatan. Pengajaran dan Pembelajaran merujuk kepada proses perkembangan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan pelajar.

3.7 CONTOH : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 2 ( MENGGAMBAR )

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

63

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

BIDANG

HASIL PELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Cadangan teknik seperti: a. stensilan b. kolaj c. gurisan d. lukisan e. gosokan f. capan g. catan h. resis i. cetakan

Menggambar

Menggambar Aras 1 a) Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. b) Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Aras 2 a) Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak, dan bahan kering. Aras 3 a) Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. b) Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. c) Mengumpul hasil kerja.

64

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

3.8 CONTOH : RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2010


MINGGU 1 03.01.10 07.01.10 BIDANG/TAJUK Menggambar Tajuk: Gambar Negatif dan Positif (Aktiviti Lukisan) HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding. OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat lakaran gambar. 2. Mewarna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 3. Mewarna bahagian latar dengan warna hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiata yang dijalankan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat CATATAN

2 10.01.10 14.01.10 Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Corak (Aktiviti lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

3 15.01.10 19.01.10

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk : Mobail Kasih Sayang (Aktiviti mobail)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati. 2. Mengantung bentukbentuk hati pada penyangkut baju untuk dijadikan mobail. 3. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Mengenal Kraf Tradisional

Aras 1

62

Pada akhir pembelajaran

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

22.01.10 26.01.10

Tajuk: Kelarai (Aktiviti anyaman)

1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

5 29.01.10 02.02.10

Menggambar Tajuk: Corak cetakan (Aktiviti cetakan)

Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk yang dikehendaki. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

6 05.02.10 09.02.10

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Bunga Tulip ( Aktiviti cetakan atau capan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melakar dan menebuk gambar bunga tulip. 2. Membuat garisan grid di atas kertas lukisan. 3. Menerap motif ke atas kertas lukisan dengan menggunakan plat yang telah dibuat. 4. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

7 12.02.10 16.02.10

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Bekas Serbaguna (Aktiviti lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Aras 3 1. Membuat bekas serbaguna

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 8 19.02.10 23.02.10 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kelarai (Aktiviti anyaman) Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 9 26.02.10 23.02.10 10 05.03.10 09.03.10 Menggambar Tajuk: Bentuk Geometri (Aktiviti ton warna) Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah cahaya. 2. Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

11 19.03.10 23.03.10

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk : Sapu Tangan (Aktiviti ikatan dan celupan)

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat.

Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan

2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

63

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan. 12 26 .03.10 30.03.10 Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Burung (Aktiviti origami) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan 13 02.04.10 06.04.10 Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Aktiviti tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang) Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. M14 09.04.10 13.04.10 Menggambar Tajuk : Makhluk Asing (Aktiviti catan) Aras 1 1. Memerhati tayangan mengenai cerita makhluk asing. Aras 2 1. Meniru dan melakar gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 3 1. Mewarna lakaran makhluk asing dengan teknik catan. M15 16.04.10 13.04.10 Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Rama-rama (Aktiviti lipatan dan guntingan) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggambarkan secara lisan tentang makhluk asing yang telah ditayangkan oleh guru. 2. Membuat lakaran secara spontan berdasarkan pemerhatian. 3. Mewarna lakaran makhluk asing. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan

64

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. M16 23.04.10 27.04.10 M17 30.04.10 04.05.10 Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Beg Kertas (Aktiviti pembungkusan) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. M18 07.05.10 11.05.10 Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Beg Kertas (Aktiviti pembungkusan) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. M19 14.05.10 18.05.10

rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

65

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

M20 21.05.10 25.05.10

M21 04.06. 10 08.04.10

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kuda Kepang (Aktiviti lakaran dan guntuingan)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Membuat lakaran bentuk kuda. Aras 3 1. Mengunting lakaran yang telah dihasilkan. 2. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan alat dan teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu alat permainan. 2. Menari dengan kuda kepang. 3. Menghasilkan kuda kepang sebagai alat permainan. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan.

M22 11.06.10 15.06.10

Menggambar Tajuk: Keindahan Alam (Aktiviti resis)

Aras 1 1. Menggambar dan menggunakan pelbagai bahan teknik melalui penerokaan. Aras 2 1. Memilih dan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai dengan penghasilan gambar. Aras 3 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami konsep resis. 2. Meningkatkan kemahiran mengolah warna. 3. Menerapkan nilai mencintai alam. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiatan yang dijalankan.

M23 18.06.10 22.06.10

Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Kuda Kepang (Aktiviti cetakan bermotifkan kulit haiwan)

Aras 2 1.Mengolah motif berdasarkan ojek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat.

66

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Aras 3 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan warna yang sesuai.

2. Menghias kuda kepang dengan corak yang dihasilkan. 3. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

M24 25.06.10 29.06.10

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

M25 02.07.10 06.07.10

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Labu Sayong (Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah picitan)

Aras 1 1. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan tembikar.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang tembikar. 2. Membentuk tembikar melalui proses lingkaran dan picitan. 3. Menghasilkan labu sayong secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional menggunakan plastesin dengan mengikut proses sebenar. Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan bahan dan teknik. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

M26 09.07.10 13.07.10

Menggambar Tajuk: Kampung Saya (Menggambar menggunakan Aktiviti kolaj)

Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran memotong dan menyususn. 2. Menyedari bahawa kolaj dapa menimbulkan permukaan yang timbul.

67

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. M27 16.07.10 20.07.10 Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Hiasan dinding (Membentuk dan membuat binaan dengan aktiviti filiografi) Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan. M28 23.07.10 27.07.10 M30 06.08.10 10.08.10 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan aktiviti melukis, menggunting dan mencantum.) Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma) Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster) M31 13.08.10 17.08.10 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan aktiviti melukis, menggunting dan mencantum.) Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma)

3. Menghasilkan kolaj kampung saya daripada pelbagai bahan kekacang.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat corak dengan menyilang benang pada nombor yang sama pada arah yang bertentangan. 2. Meningkatkan kemahiran mengira. 3. Menghasilkan filiografi secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagianbahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. 3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagianbahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian.

68

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster)

3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

M32 27.08.10 31.08.10 M33 03.09.10 07.09.10 M34 10.09.10 14.09.10 M35 17.09.10 21.09.10 Menggambar Tajuk: Hidupan Laut ( Menggambarkan dengan aktiviti mozek) Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut. Aras 2 1. Membuat aktiviti mozek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Aras 3 1. Membuat mounting secara mozek pada gambar yang telah disiapkan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghargi alam sekitar. 2. Menyusun dan memanipulasi bahan kreatif.

M36 24.09.10 28.09.10

Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah (Membuat rekaan corak dengan aktiviti lipatan dan gosok warna air)

Aras 1 1. Mengetahu konsep gabungan lipatan dan gosokan menghasilkan tona warna yang menarik. Aras 2 1. Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan tona warna.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa warna. 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan campuran warna untuk menghasilkan tona warna yang menarik.

69

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Aras 3 2. Menghasilkan corak bunga yang menarik. M37 01.10.10 05.10.10 Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Kereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan aktiviti susunan dan cantuman) Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai seperti kotak. Aras 2 1. Menyusun dan membina model kereta. Aras 3 1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat , bahan, teknik serta proses membuat model kereta. 2. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat , bahan, teknik serta proses membuat model kereta. 2. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan bentuk wau bulan dan ragam hiasnya. 2. Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan corak yang simetri. 3. Menghargai kraf tradisional.

M38 08.10.10 12.10.10

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Kereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan aktiviti susunan dan cantuman)

Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai seperti kotak. Aras 2 1. Menyusun dan membina model kereta. Aras 3 1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.

M39 15.10.10 19.10.10

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan).

Aras 1 1. Melihat dan memerhati bentuk wau bulan. Aras 2 1. Melipat, menekap dan menggunting kertas warna. Aras 3 1. Menyusun dan menampal hasil corak ke atas permukaan rupa wau bulan.

M40 22.10.10 26.10.10

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan.

Aras 1 1. Melihat dan memerhati bentuk wau bulan. Aras 2 1. Melipat, menekap dan menggunting kertas warna. Aras 3 1. Menyusun dan menampal hasil corak ke atas permukaan rupa wau bulan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan bentuk wau bulan dan ragam hiasnya. 2. Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan corak yang simetri. 3. Menghargai kraf tradisional.

M41

70

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

29.10.10 02.10.10 M42 05.10.10 09.10.10 M43 12.11.10 16.11.10

Disediakan oleh, ....................................... (nama guru) Guru PSV Tahun 6.

Disemak oleh, ................................... (nama panatia) Ketua Panitia PSV.

3.9 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA : PENDIDIKAN SENI VISUAL : 6 Amin : MENGGAMBAR : Menghasilkan jalinan melalui teknik Frottage (gosokan) dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop : Buah-buahan Persepsi Visual Unsur Seni - Jalinan : 60 Minit

71

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik frottage untuk menghasilkan gubahan buah-buahan tempatan dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran murid dapat: meneroka bahan yang mempunyai kesan jalinan; menceritakan proses untuk mendapat kesan jalianan; menghasilkan kesan frottage pada kertas; dan memilih dan mengaplikasikan jalinan untuk menghasilkan gubahan buah-buahan dengan mengaplikasikan ICT. : Menghargai ciptaan Ilahi dan keindahan alam.

PENERAPAN NILAI

KEMAHIRAN BERFIKIR : Membanding beza kesan jalinan, berfikiran kreatif dan kritis KEPERLUAN : Alat : Pensil, pensil warna, krayon, oil pastel, gunting, set komputer dan perisian Adobe Photoshop.

Bahan : Gam, Kertas lukisan Rujukan: Huraian SukatanPelajaran, Buku sumber Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contohcontoh jalinan sentuh dan jalinan tampak. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah didedahkan dengan unsur seni garisan. PROSEDUR : 1. Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran. 2. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi Kemahiran Berfikir -Kritis dan Kreatif, Teori Kecerdasan pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri dan Pembelajaran Kontekstual. 3. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi. 4. Menunjukkan contoh-contoh berbagai jenis jalinan. 5. Menunjuk cara menghasilkan jalinan dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop. 6. Menghasilkan gubahan buah-buahan. 7. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi. 8. Penutup Sosial atau Penutup Kognitif. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid mengetahui kesan-kesan jalinan yang terdapat pada permukaan buah. STRATEGI PENGAJARAN

BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (set orientasi) 1. Guru menunjukkan beberapa jenis buah yang mempunyai berlainan jalinan. 2. Guru dan murid berbincang mengenai jenisjenis jalinan. 3. Perbincangan

Pembelajaran Kontekstual

Kemahiran Berfikir Menjana idea

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

tentang ciri-ciri jalinan sentuh dan jalinan tampak. 4. Jalinan boleh didapati dari sumber alam ciptaan Ilahi dan objek buatan manusia. 5. Guru memberi definisi Jalinan. 6. Guru menunjuk contoh hasil siap. Aktiviti 2 (set peralihan) 1.Guru menunjukan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kesan jalinan. 2.Guru menunjukcara untuk mendapatkan kesan-kesan jalinan melalui teknik frotage. 3. Guru menerangkan aktiviti ini dijalankan dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop. 4. Guru memilih murid secara rawak untuk menjalankan sesi latihan.

http://textures.forrest.cz/ http://astronomy.swin.edu.au/~ pbouke/texture/ http://www.grsites.com/textures/ http://www.grsites.com/textures/ red009.shtml Murid dapat membezakan ciriciri jalinan sentuh dengan jalinan tampak.

Aras 2 Murid dapat memahami alat dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan kesan-kesan jalinan. Murid memahami proses untuk menghasilkan gubahan dengan menggunakan teknik frottage. LANGKAH 1

Kemahiran Intrapersonal

LANGKAH 2

LANGKAH 3

Aktiviti 3 1. Guru memerhati murid menjalankan aktiviti frottage. 2. Guru membimbing murid yang belum mencapai tahap. 3. Guru membuat pengayaan kepada murid yang sudah mencaoai tahap.

Aras 3. Murid menjalankan aktiviti frottage dengan bimbingan guru.

Pembelajaran Akses Kendiri - bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan.

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Sesi Apresiasi dan Refleksi Guru memilih beberapa hasilan murid untuk sesi perbincangan baik, sederhana dan kurang mencapai tahap Guru mempamerkan hasil karya murid. Guru merumus ketiga-tiga kategori hasil kerja murid.

Murid berkenaan dapat menyatakan tentang kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada hasil karya mereka. Murid yang lain dapat memberi komen dan menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang diperolehi.

Teori Kecerdasan Pelbagai - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

Penutup - Kognitif Guru menunjukkan hasil jalinan yang diperolehi dari pelbagai teknik. Guru menyatakan fungsi aktiviti yang dijalankan. - Sosial Guru dan murid menyanyikan lagu buahbuahan tempatan. Catatan Refleksi : Rumusan Pensayarah:

Murid lebih jelas tentang aktiviti yang dipelajari.

Teori Kecerdasan Pelbagai - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

Pembelajaran diakhiri dengan perasaan seronok dan gembira.

3.10

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Peringkat Permulaan Pengajaran (Set Orientasi)

Pada peringkat ini strategi digunakan untuk: . menarik perhatian murid kepada guru . mempastikan murid dalam keadaan bersedia untuk belajar mencungkil pengetahuan yang sedia ada pada murid mengaitkan pelajaran lepas dengan pelajaran baru menarik perhatian dan minat murid pada pelajaran yang akan dijalankan. Peringkat Perkembangan Pelajaran (Set Peralihan) Pada peringkat ini kaedah digunakan untuk: 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

menduga kefahaman murid mengenai bahan pelajaran yang dibincangkan memastikan penyertaan murid secara aktif dan menyeronokan mengekalkan minat murid serta tumpuan perhatian mereka. . sesi apresiasi dan refleksi untuk memberi peluang kepada murid membicara dan memebri pendapat tentang hasil kerja mereka. . guru merumus ketiga-tiga kategori hasil kerja murid. Peringkat Penutup (Set Penilaian) Boleh dijalankan penutup sosial atau penutup kognitif. Pada peringkat penutup teknik digunakan untuk: membuat rumusan isi penting pelajaran (kognitif). menguji kefahaman murid secara menyeluruh (kognitif). . mengulangi langkah aktiviti (kognitif). . kepentingan dan kegunaan aktiviti yang dijalankan (kognitif). . Alat dan bahan yang lain boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti. (kognitif). . Mengadakan sesi lakonan (sosial). . Menyanyikan lagu berkaitan dengan aktiviti (sosial). Pada umumnya turutan menyoal di dalam kelas boleh dijalankan seperti berikut: . guru mengemukakan soalan kepada murid . guru memberi masa untuk murid menjawab . guru boleh tujukan soalan tersebut kepada semua murid di kelas . guru boleh memanggil murid tertentu menjawab . guru memberi perhatian kepada jawapan yang dikemukakan dan seterusnya ajukan jawapan murid tersebut kepada murid yang lain.

Merancang Pengajaran Dan Pembelajaran Bidang Membuat Corak Dan Rekaan


4.0 Sinopsis

Tajuk ini meliputi cara merancang pelbagai aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan, dengan mengaplikasikan konsep dan definisi aktiviti Pendidikan Seni Visual, konsep KBSR dan teori pembelajaran. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek merancang aktiviti dalam bidang Membuat Corak 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

dan Rekaan untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 4.1 Hasil Pembelajaran 4.1.1 Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tahunan dan Harian dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan; 4.1.2 Mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam proses penghasilan karya Membuat Corak dan Rekaan; dan 4.1.3 Mengenalpasti prinsip, konsep, definisi dan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan.

4.2

Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Merancang pengajaran dan pembelajaran Bidang Membuat Corak dan Rekaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ALAT DAN BAHAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MASA

MOTIF

AKTIVITI Corak Terancang 63 Corak Tidak Tereancang Corak Tradisional

JENIS SUSUNAN

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

REKAAN

4.3

Kandungan Merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bidang Membuat Corak dan Rekaan dengan mengaplikasikan konsep PSV, konsep KBSR dan teori pembelajaran dalam rancangan tahunan dan harian. (rujuk Bahagian Perkembangan Kurikulum). Bertanggungjawab ke atas penyediaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk menjalankan aktiviti.

Perancangan

Alat dan Bahan

Teknik Motif Jenis Susunan Corak Terancang

Mengenal pasti teknik-teknik yang sesuai untuk menjalankan aktiviti. Mengenal pasti jenis-jenis motif. Mengenal pasti jenis-jenis susunan. Dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak. Dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis,meniup,mengayak, menggolek dan sebagainya. Pengihasilan Corak menggunakan motif tradisional. Corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yg berunsur tradisi. Contoh:Corak bunga buluh , Corak pucuk rebung, Corak bunga, Kiambang, Bunga Kotak Bercampur, Bunga Tumpangan, Bunga Katang Cinta, Bunga Topengan, BungaTelepok, Bunga Putu Mangga, bunga Cabang (rujuk buku Panduan Khas Pendidikan seni KBSR tahun 6). - Membuat satu rekaan dari corak yang telah dihasilkan.

Corak Tidak Terancang Corak Tradisional

Rekaan

4.4

Definisi 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan ialah dokumen yang mengandungi minggu/tarikh, Pengajaran mingguan dan tertentu kandungan/kemahiran, Pembelajaran yang Harian jam ialah tarikh interaksi dokumen dan hari, pelaksanaannya dan catatan berdasarkan Proforma.

Rancangan harian dan

perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran mengandungi unit/kumpulan, masa mata pelajaran/tajuk, kandungan/kemahiran, hasil pembelajaran, strategi dan refleksi/catatan. Pengajaran dan Pembelajaran merujuk kepada proses perkembangan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan pelajar.

4.5

CONTOH : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN LIMA ( MEMBUAT CORAK DAN REKAAN )

BIDANG

HASIL PELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI a. catan b. lukisan c. kolaj d. resis e. menghias objek f. lipatan dan guntingan g. menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

Membuat Corak dan Rekaan

Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. Menyusun motif mengikut grid. 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

i. ii. iii. iv.

Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

4.6
MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


: PENDIDIKAN SENI VISUAL : 4 Cerdas : Membuat Corak dan Rekaan : Menghasilkan corak terancang dengan menggunakan ICT : Corak Terancang : 60 Minit

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik menghasilkan corak terancang dengan menggunakan perisian komputer. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran murid dapat: Mengenal pasti motif untuk menghasilkan corak; menceritakan proses untuk menghasilkan corak dengan menggunakan ICT; menghasilkan corak dengan memilih dan mengaplikasikan ICT. : Menghargai corak ciptaan Ilahi dan keindahan alam.

PENERAPAN NILAI

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

KEMAHIRAN BERFIKIR : Membanding beza corak terancang dengan corak tidak terancang, berfikiran kreatif dan kritis KEPERLUAN : Alat : Set komputer dan printer .

Bahan : Kerta A4, Kertas lukisan Rujukan: Huraian SukatanPelajaran, Buku sumber Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contohcontoh corak terancang dan corak tidak terancang. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah didedahkan dengan corak tidak sengaja. PROSEDUR : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi Kemahiran Berfikir - Kritis dan Kreatif, Teori Kecerdasan pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri dan Pembelajaran Kontekstual. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi. Menunjukkan contoh-contoh berbagai jenis corak. Menunjuk cara menghasilkan corak dengan menggunakan perisian komputer. Menghasilkan corak terancang ulang sekata. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi. Penutup Sosial atau Penutup Kognitif.

BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (set orientasi) 1. Guru menunjukkan beberapa jenis buah yang mempunyai corak. 2. Guru dan murid berbincang mengenai jenisjenis corak. 3. Perbincangan tentang ciri-ciri corak terancang dengan corak tidak terancang 4. Corak boleh didapati dari sumber alam ciptaan Ilahi dan objek buatan manusia. 5. Guru memberi definisi

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid mengetahui kesan-kesan corak yang terdapat pada permukaan buah dan serangga.

STRATEGI PENGAJARAN

Pembelajaran Kontekstual

Kemahiran Berfikir Menjana idea

Murid dapat membezakan ciriciri corak terancang dengan corak tidak terancang

http://textures.forrest.cz/ http://astronomy.swin.edu.au/~ pbouke/texture/ http://www.grsites.com/textures/ http://www.grsites.com/textures/ red009.shtml

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

corak. 6. Guru menunjuk contoh hasil siap. Aktiviti 2 (set peralihan) 1.Guru menunjukan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan corak. 2.Guru menunjukcara untuk mendapatkan kesan-kesan corak melalui pengaplikasian ICT. 3. Guru menerangkan aktiviti ini dijalankan dengan menggunakan perisian ICT 4. Guru memilih murid secara rawak untuk menjalankan sesi latihan. Aras 2 Murid dapat memahami alat dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan kesan-kesan jalinan. Murid memahami proses untuk menghasilkan corak dengan menggunakan ICT. LANGKAH 1 Kemahiran Intrapersonal

LANGKAH 2

LANGKAH 3

Aktiviti 3

Aras 3. Murid menjalankan aktiviti mencorak dengan bimbingan guru. Pembelajaran Akses Kendiri - bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan.

4
5 6

Guru memerhati murid menjalankan aktiviti membuat corak. Guru membimbing murid yang belum mencapai tahap. Guru membuat pengayaan kepada murid yang sudah mencapai tahap.

Sesi Apresiasi dan Refleksi Guru memilih beberapa hasilan murid untuk sesi perbincangan

Murid berkenaan dapat menyatakan tentang kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada hasil karya mereka. Murid yang lain dapat memberi

Teori Kecerdasan Pelbagai - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

baik, sederhana dan kurang mencapai tahap

komen dan menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang diperolehi.

Guru mempamerkan hasil karya murid. Guru merumus ketiga-tiga kategori hasil kerja murid.

Penutup - Kognitif Guru menunjukkan hasil jalinan yang diperolehi dari pelbagai teknik. Guru menyatakan fungsi aktiviti yang dijalankan. - Sosial Guru dan murid menyanyikan lagu buahbuahan tempatan. Catatan Refleksi : Rumusan Pensayarah:

Murid lebih jelas tentang aktiviti yang dipelajari.

Teori Kecerdasan Pelbagai - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

Pembelajaran diakhiri dengan perasaan seronok dan gembira.

Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran sebelum melaksanakan pengajaran di bilik darjah ? 4.7 Situasi Semasa menjadi guru pelatih anda telah menjalani satu sesi praktikum (amalan professional). Pelbagai persiapan dan perancangan yang telah anda lakukan demi untuk menjadikan diri anda seorang guru pelatih yang cemerlang.

Pernahkah anda membuat refleksi setelah anda menjadi guru terlatih tentang persediaan dan perancangan yang telah anda lakukan semasa 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Aktiviti 1 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________

Rumusan: Dalam memartabatkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah, salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dan tindakan oleh guru Pendidikan Seni Visual ialah aspek perancangan. Ketrampilan, kewibaan dan komitmen guru Pendidikan seni Visual di dalam membuat perancangan, pengurusan, pelaksanaan, menilai dan membuat penambahbaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran merupakan langkah-langkah ke arah mencapai kecemerlangan.

Latihan A (i) Berikan pendapat anda mengapakah perlunya seorang guru Pendidikan Seni Visual membuat perancangan sebelum melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (ii) Bincangkan bagaimanakah cara untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran anda dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Latihan B 62

PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR

Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan

Secara berkumpulan cuba anda fikirkan bagaimanakah cara untuk memperkasakan bidang Membuat Corak dan Rekaan di sekolah anda.

Anda boleh menghantar hasil latihan anda kepada pensyarah melalui online atau semasa jadual interaksi.

62