Anda di halaman 1dari 1

soalan esei 1. Buat satu jadual yang boleh membezakan ras, rasisme, prejudis, strereotaip dan diskriminasi.

Ras rasisme prejudis Kelompok manusia yang Ditakrifkan sebagai Pandangan negatif mempunyai persamaan pandangan, pemikiran, atau mengenai ahli atau kelompok dari segi ciri-ciri fizikal kepercayaan negatif oleh etnik lain yang tersemat (warna kulit dll). Ciri-ciri sesuatu kelompok sosial dalam hati seseorang atau fizikal tersebut ditentukan atau para anggotanya kelompok etnik tertentu; oleh baka yang diwarisi terhadap sesuatu kelompok prejudis tidak diluahkan dari generasi ke generasi. lain berdasarkan perbezaan secara terbuka. Contoh : Mongoloid, wajah fizikal-biologikal atau Lazimnya pandangan ini Negroid dan Austroloid. ras semata-mata yang tidak berasaskan maklumat Pada dasarnya, ras boleh dilakukan secara terbuka yang jelas, tepat atau dikatakan sebagai melalui perilaku atau mencukupi. kelompok sosial yang tindakan. Sikap prejudis disalurkan mempunyai tanda Layanan berat sebelah atau dari satu generasi kpd pengenalan kolektif sikap bermusuhan terhadap generasi yang lain. berasaskan ciri-ciri fizikalseseorang berasaskan Kesannya semakin mudah biologikal yang nyata keturunan bangsanya. dilihat apabila berlaku seperti warna kulit, warna Fahaman yang persaingan bagi mata, warna rambut dan menekankan bahawa suku mendapatkan sesuatu yang sebagainya. kaum sendiri sahaja yang terhad sama ada dalam Ciri yang paling ketara paling unggul. aspek politik, ekonomi atau untuk membezakan Rasisme wujud pada 2 sosial. kumpulan manusia ialah tahap: Apabila prejudis disuarakan, warna kulit. prejudis menjadi stereotaip. Ras juga merujuk kepada 1. Tahap Individu satu kelompok manusia kepercayaan dan sikap yang menganggap diri dan individu / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza daripada 2. Tahap Institusi melibatkan kelompok mereka dasar & pelaksanaan yang berasaskan dasar bersifat diskriminasi perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah dan sifat-sifat ini berkaitan dengan sifat-sifat atau kebolehan moral & intelek mereka.

strereotaip merupakan kenyataankenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik seperti semua orang tidak bersifat kasar dan sebagainya. Stereotaip ialah gambaran yang berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yang lain. Hal ini terhasil daripada pertembungan dua atau lebih komuniti etnik. Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yang negatif dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik memandang rendah terhadap kumpulan etnik yang lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yang menebal.

diskriminasi Ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Merupakan manifestasi prasangka yang wujud dalam kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis dan stereotaip dalam sesebuah masyarakat. Diskriminasi berlaku dalam banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja, serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik.