Anda di halaman 1dari 102

‫ٱﳌﻨﺠﻴﺎت‬

PENGERTIAN AL-MUNJIAT
‫ﺎت‬
ِ َ‫ٱﳌ ْﻨ ِﺠﻴ‬ daripada perkataan ‫ َﳒ َﻰ‬yang
Al-Munjiat
ُ berpunca
bererti “terlepas”. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-
Qasas Ayat 21،

‫ﲔ‬ ّٰ ‫ب َﳒِ ّ ِﲎ ِﻣ َﻦ ٱﻟ ْ َﻘ ْﻮ ِم‬


َ ْ ‫ٱﻟﻈﻠ ِ ِﻤ‬ ِّ ‫َر‬
Mafhumnya: “Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang
yang zalim itu.”

Al-Munjiat bolehlah dikatakan sebagai perlepasan


seseorang itu dari semua fitnah di dunia, perlepasan
daripada azab alam barzakh dan perlepasan daripada
kesusahan di hari qiamat.

Al-Munjiat As-Sab’a ‫ﺎت ٱ َّﻟﺴ ْﺒ ِﻊ‬


ِ َ‫ٱﳌ ْﻨ ِﺠﻴ‬ ُ ْ telah diperkenalkan oleh
ulama-ulama yang beramal ‫ﲔ‬ َ ْ ِ ‫ ٱﻟ ْ ُﻌﻠ َ َﻤﺎ ِءٱﻟ ْ َﻌﺎ ِﻣﻠ‬sebagai amalan
membaca beberapa surah Al-Quran, 7 surah kesemuanya,
di mana surah-surah ini dihafaz dan difahami, kemudian
dihayati sehingga ianya memberi perubahan nilai diri ke
arah nilai-nilai yang diunjurkan oleh Allah s.w.t. dalam surah-
surah tersebut dan mengharapkan Allah s.w.t. akan

1
melepaskan mereka dari fitnah-fitnah di dunia ini, di alam
barzakh dan khususnya di alam akhirat kelak.

Surah-surah Al-Munjiat itu ialah،

SURAH JUZU’ NO. SURAH BIL. AYAT

‫ٱ َّﻟﺴ ْﺠ َﺪ ِة‬ As-Sajdah 21 32 30

‫َﻳ ٓﺲ‬ Yasin 23 36 83

‫ﺎن‬
ِ ‫ٱ ُّﻟﺪ َﺧ‬ Ad-Dukhan 25 44 59

‫ٱﻟ ْ َﻮا ِﻗ َﻌ ِﺔ‬ Al-Waqiah 27 56 96

‫ٱ ْﳊ َ ْﺸ ِﺮ‬ Al-Hasyr 28 59 24

ِ ْ ‫ٱ ْ ُﳌﻠ‬
‫ﻚ‬ Al-Mulk 29 67 30

‫ﺎن‬
ِ ‫ٱ ْ ِﻹ ْﻧ َﺴ‬ Al-Insan 29 76 31

JUMLAH AYAT 353

2
SUMBER-SUMBER AMALAN

Amalan Al-Munjiat As-Sab’a ini telah dicatitkan oleh ulama-

ulama yang beramal َ ْ ِ ‫ٱﻟ ْ ُﻌﻠ َ َﻤﺎ ِء ٱﻟ ْ َﻌﺎ ِﻣﻠ‬


‫ﲔ‬ sebagai amalan yang
pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. di mana pernah
dikatakan yang beliau membaca surah-surah ini setiap
malam sebelum baginda tidur.

Amalan ini adalah suatu amalan KERANA ALLAH bagi


memperolehi ganjaran kepada pengamalnya sebagai
pengamal Al-Quran dan menuju ke arah pembentukan
peribadi muslim mengikut unjuran dan hidayah dari ayat-
ayat yang dibaca itu.

Bagi orang-orang Melayu budaya menghafaz Al-Quran tidak


terserlah jika dibandingkan dengan budaya orang Arab di
mana dari peringkat kanak-kanak lagi mereka dianjurkan
menghafaz Al-Quran. Jadi membentuk sekumpulan
penghafaz beberapa surah ini perlu digalakkan agar ianya
menjadi bimbingan hidup.

Di antara hadis-hadis yang boleh diperturunkan untuk


menggambarkan faedah-faedah dan fadilat membaca surah-
surah tersebut ialah,

1 Riwayat dari Imam Hambal dari Jabir r.a., katanya,

“Rasulullah tidak tidur pada malamnya kecuali beliau


membaca surah-surah Alif Lam Mim Tanzil (Surah As-
Sajdah) dan Surah Al-Mulk.”

3
(Petikan dari Tafsir Ibnu Kathir1 ms 457, Jilid. 3)

2. Diriwayatkan dari Imam Bukhari r.a. dari Abdullah bin


Umar r.a. yang menyatakan bahawa Rasulullah pernah
bersabda,

‫َﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮأ َ َﻳ ٓﺲ ِﰱ ﻟ َﻴْﻠ َ ٍﺔأ َ ْﺻ َﺒ َﺢ َﻣ ْﻐ ُﻔ ْﻮ ًراﻟ َ ُﻪ‬


Maksudnya,
“Sesiapa yang membaca Surah Yasin di malam hari
maka Allah s.w.t. akan memberi pengampunan
kepadanya dan terampun dosa-dosanya.”
(Catitan dari Al Jamal Shoghir)

3. Sabda Rasulullah s.a.w.:

‫ن ﻳ ٓﺲ۞ َﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮأ َ َﻫﺎ‬ ِ َٓ ‫ﺐ ٱﻟ ْ ُﻘ ْﺮا‬ ‫ٍﻗ ﻗ‬


ُ ْ ‫ن ﻟ ُﻜ ّ ِﻞ َ ْ ء َﻠ ْ ًﺒﺎ َو َﻠ‬
ِ َّ َ ‫أ‬
َ ‫ﷲ ﻟ َ ُﻪ وأ َ ْﻋ ِﻣ َﻦ ٱﻷ َ ْﺟ ِﺮ َﻛﺄ َ َّﳕﺎ ﻗَﺮأ‬ ‫ُﻳ ِﺮﻳ ُﺪوﺟ َﻪ ٱ ِ ﺗ‬
َ َ ٰ َ ُ ‫ﷲ َ َﻌ ٰ ﻏ ُ َﻔ َﺮٱ‬ ْ َ ْ
‫ﲔ َوﻋ ِْﺸ ِﺮ ْﻳ َﻦ َﻣ َّﺮ ًة۞ َوأ َ ُّ َﳝﺎ ُﻣ ْﺴﻠ ِ ٌﻢ ُﻗ ِﺮ َئ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه إ ِ َذا‬
ِ ْ ‫ن ٱ ْﺛ َﻨ َﺘ‬ ٓ ‫ﻟﻘ‬
َ ‫ٱ ْ ُ ْﺮأ‬
‫ك‬ ٍ ‫ﻚ ٱ ْ َﳌ ْﻮ ِت َﻳ ٓﺲ َﻧ َﺰ َل ِﺑ ُﻜ ّ ِﻞ َﺣ ْﺮ ٍف َﻋ َﺸ َﺮ َة أ َ ْﻣ َﻼ‬ ُ َ ‫أ َ ْﻧ َﺰﻟ َ ُﻪ ِﺑ ِﻪ َﻣﻠ‬

1
Segala rujukan kepada sumber Tafsir Ibnu Kathir dalam risalah ini
adalah rujukan kepada Kitab Tafsir Ibnu Kathir terbitan

‫ﺎﻋ ِﺔ َوٱ َّﻟﻨ ْﺸ ِﺮ َوٱ ّﻟﺘ َْﻮ ِز ْﻳ ِﻊ‬


َ ‫ ﻟ َِّﻠﻄ َﺒ‬،‫َد ُارٱﻟ ْ ِﻔ ْﻜ ِﺮ‬
(Beirut Lebanon 1401 Hijrah, 1984 Masehi)

4
‫ن َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ‬ ُ ‫ﻳﺼﻠ‬ ‫ِ ﺻﻔ‬ ‫ﻳﻘ ﻣ‬
َ ‫ﲔ َﻳ َﺪ ْﻳﻪ ُ ُ ْﻮ ًﻓﺎ ُ َ ّ ْﻮ‬ َ ْ ‫ن َﺑ‬ َ ‫َ ُ ْﻮ ُ ْﻮ‬
‫ﻳﺘﺒﻌ‬ ‫ﻳﺴﺘﻐ ِﻔ‬
‫ن‬ َ ‫ن ﻏ ُ ْﺴﻠ َ ُﻪ َو َ َّ ِ ُ ْﻮ‬
َ ‫ن ﻟ َ ُﻪ َو َﻳ ْﺸ َﻬ ُﺪ ْو‬ َ ‫َو َ ْ َ ْ ُﺮ ْو‬
‫ن َد ْﻓ َﻨ ُﻪ۞ َوأ َ ُّ َﳝﺎ ُﻣ ْﺴﻠ ِ ٌﻢ‬ ِ
َ ‫ن َﻋﻠ َﻴْﻪ َو َﻳ ْﺸ َﻬ ُﺪ ْو‬
ُ ‫ﻳﺼﻠ‬
َ ‫َﺟ َﻨ َﺎز َﺗ ُﻪ َو ُ َ ّ ْﻮ‬
‫ﻚ ٱ ْ َﳌ ْﻮ ِت ُر ْو ُﺣ ُﻪ‬ ُ َ ‫ُﻗ ِﺮ َئ َﻳ ٓﺲ َو ُﻫ َﻮ ِﰱ َﺳ َﻜ َﺮا ِﺗ ِﻪ ﻟ َ ْﻢ ُﻳ ْﻘ َﺒ ْﺾ َﻣﻠ‬
ْ ‫ان ِﺑ ُﺸ ْﺮ َﺑ ٍﺔ ِﻣ َﻦ‬
ٰ ‫ٱﳉ َ َّﻨ ِﺔ َﻳ ْﺸ َﺮ ُﺑ َﻬﺎ َو ُﻫ َﻮ َﻋ‬ ‫ﺿ‬
َ ‫َﺣ ّٰﱴ َﳚ ِﻴْـ َﺌ ُﻪ ِر ْ َﻮ‬
‫ﱪ ِه َو ُﻫ َﻮ‬ ِ ْ ‫ﺚ ِﰱ َﻗ‬ ُ ‫ﺎن َو َ ْﳝ ُﻜ‬ ‫ﻫ‬ ‫ِﻓ ِ ﻳﻘﺒ‬
ٌ ‫َﺮا ِﺷﻪ َو َ ْ ِ ُﺾ ُر ْو َﺣ ُﻪ َو ُ َﻮ َر َّﻳ‬
ِ ‫َر َّﻳﺎن َو َﻻ َﳛ ْ َﺘ ُﺎج إ ِ ٰﱃ َﺣ ْﻮ ٍض ِﻣ ْﻦ ِﺣﻴ‬
‫ﺎض ْٱﻷ َ ْﻧ ِﺒﻴَٓﺎ ِء َﺣ ّٰﱴ‬ َ ٌ
۞‫ﺎن‬ ‫َﻳ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ْ ﻫ‬
ٌ ‫ٱﳉَ َّﻨ َﺔ َو ُ َﻮ َر َّﻳ‬
Maksudnya,
“Setiap sesuatu itu mempunyai HATI; dan HATI
kepada Al-Quran ialah Yasin. Sesiapa membacanya
dan ikhlas kepada Allah terampunlah dosa-dosanya
dan pahalanya ialah seperti membaca Al-Quran
sebanyak 23 kali. Mana-mana muslim yang sedang
NAZAQ dan dibaca Yasin ke atasnya, maka akan turun
10 malaikat bagi setiap huruf Yasin, dan mereka akan
berada di sekelilingnya, berselawat ke atasnya,
memohon supaya Allah mengampunkan dosa-
dosanya, menyaksikan mandinya, mengikut
jenazahnya, menyembahyangkan mayatnya serta
menyaksikan pengkembumiannya. Mana-mana
5
muslim yang dibaca Yasin sewaktu NAZAQnya, maka
rohnya tidak ditarik kecuali setelah dibawa RIDZWAN
(penjaga syurga) yang akan memberitahunya tentang
syurga, sedangkan ia berada di atas tilamnya dan
kesukaan tersebut jelas di mukanya sehingga rohnya
diambil, tenang sewaktu mati, sewaktu dalam
kuburnya, dan tidak perlu lagi kepada air dari perigi
nabi-nabi sehingga masuk ke syurga dengan penuh
ketenangan.”
(Petikan: Kitab Khazinatul Asrar oleh Sheikh Syed Mohd.
Haqqi Nazili m.s. 167 Penertiban Darul Ihya Kutubil Arabiyah –
Mesir)

4. Diriwayatkan dari Sufyan bin Wuki’ dari Zaid bin


Habbab dari Amru dari Yahya bin Ani Kathir dari Abi
Salamah dari Abu Hurairah yang menyebutkan
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda,

ِ ‫َﻣ ْﻦ َﻗ َﺮأ َ َﺣ ٓﻢ ٱ ُّﻟﺪ َﺧ‬


‫ﺎن ِ ْﰱ ﻟ َﻴْﻠ َ ِﺔٱ ْﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔﻏ ُ ِﻔ َﺮﻟ َ ُﻪ‬
Maksudnya,
“Sesiapa yang membaca Surah Ad-Dukhan pada
malam Jumaat agar terampunlah dosa-dosanya.”
(Petikan dari Tafsir Ibnu Kathir ms 138 Jilid 4)

5. Sebuah hadis yang ditulis oleh Ibnul Asakir sewaktu


Abdullah bin Mas’ud r.a. sakit tenat, beliau diziarahi
oleh Syaidina Othman bin Affan yang berkata
kepadanya, “Adakah apa-apa hajatmu kepada ku
tentang anak-anak perempuan mu itu? Tidakkah kamu

6
takut yang mereka akan menjadi fakir selepas kematian
mu?” Jawab Abdullah, “Aku tak perlu apa-apa bantuan
mu, aku telah menyuruh anak-anak perempuan ku
sentiasa membaca Surah Al-Waqiah tiap-tiap malam
kerana aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda,

‫َﻣ ْﻦ َﻗ َﺮأ َ ُﺳ ْﻮ َر ُةٱﻟ ْ ٰﻮ ِﻗ َﻌ ِﺔ ُﻛ ُّﻞ ﻟ َﻴْﻠ َ ٍﺔﻟ َ ْﻢ ُﺗ ِﺼ ْﺒ ُﻪ َﻓﺎﻗَ ٌﺔأ َ َﺑ ًﺪا‬


Maksudnya,
“Sesiapa yang membaca Surah Al-Waqiah tiap-tiap
malam, beliau tidak akan terkena kefakiran selama-
lamanya.”
(Petikan dari Tafsir Ibnu Kathir ms 282 Jilid 3)

6. Disebutkan dalam Kitab Al Itqan, hadis yang


dikeluarkan oleh Ibnu Sunni daripada hadis riwayat
Ibnu Abbas r.a. di mana Rasulullah s.a.w. bersabda,

‫ن َﻳ ْﻘ َﺮأ َ ُﺳ ْﻮ َر ُة ٱ ْﳊ َ ْﺸ ِﺮ‬ َ َ َ َ
ْ ‫أ َّﻧ ُﻪ أ ْو ٰ َر ُﺟ ًﻼ إ ِ َذا أ َﺧ َﺬ َﻣ ْﻀ َﺠ َﻌ ُﻪ أ‬
‫ﺖ َﺷ ِﻬﻴْ ًﺪا‬ ْ ‫ﺖ ُﻣ‬ َّ ‫ن ِﻣ‬ْ ِ ‫َو َﻗ َﺎل إ‬
(‫ﺎن‬
ِ ‫) َﻛ َﺬ ِاﰲ ٱ ْ ِﻹ ْﺗ َﻘ‬
Maksudnya,
“Bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewasiatkan kepada
seorang lelaki apabila hendak tidur maka bacalah
Surah Al-Hasyr dan baginda berkata, “Jika ditakdirkan

7
engkau mati malam itu, maka mati mu akan disaksikan
oleh Allah s.a.w.”
(Begitulah ianya disebutkkan dalam Kitab Al-Itqan)

7. Diriwayat dari Qatadah dari Ibnu Abbas r.a. dari Abu


Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w. yang bersabda,

ُ ‫ﲔ آ َﻳ ٍﺔ َﺷ َﻔ َﻌ‬
‫ﺖ‬ َ ْ ‫ن َﺛ َﻼ َﺛ‬ ِ ٰ ‫ن ُﺳ ْﻮ َر ٌة ِﰱ ٱﻟ ْ ُﻘ ْﺮأ‬ َّ ِ ‫إ‬
َ ‫ َﺗ َﺒ َﺎر‬:‫ﻟ ِ َﺼﺎ ِﺣ ِﺒ َﻬﺎ َﺣ ّٰﱴ ﻏ ُ ِﻔ َﺮﻟ َ ُﻪ‬
ُ ْ ‫ك ٱﻟ َّ ِﺬ ْى ِﺑﻴَ ِﺪ ِه ٱ ْ ُﳌﻠ‬
‫ﻚ‬
Maksudnya,
“Dalam Al-Quran terdapat surah yang mengandungi 30
ayat yang mengimbaskan syafaat kepada
pengamalnya sehingga terampun semua dosa-
dosanya, dianya ialah surah Al-Mulk.”
(Petikan dari Tafsir Ibnu Kathir ms 296 Jilid 4)

8. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata kepada seorang lelaki,

َ ‫ إ ِ ْﻗ َﺮأ ْ َﺗ َﺒ َﺎر‬: ‫ َﻗ َﺎل‬: ٰ ‫ﺚ ُﺗ ْﻔ َﺮ ُح ِﺑ ِﻪ ! َﻗ َﺎل َﺑ‬


‫ك‬ ٍ ‫ﻚ ِﲝ َ ِﺪ ْﻳ‬ َ ‫أ َ َﻻ أ ُ ْﺣ ِﺪ ُﺛ‬
‫ك‬َ ‫ﲨﻴْ ِﻊ َوﻟ َ ِﺪ‬ ِ َ ‫ﻚ َو‬ َ َ ‫اﺣ َﻔ ْﻈ َﻬﺎ َو َﻋﻠ ِ ّ ْﻤ َﻬﺎ أ َ ْﻫﻠ‬
ْ ‫ َو‬،‫ﻚ‬ ِ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ َ
ُ ْ ‫ٱﻟ ّ ِﺬى ِﺑﻴَ ِﺪ ِه‬
‫ٱﳌ َﺠ َﺎدﻟ َ ِﺔ‬ َ َ ‫ﻚ و ِﺟ ْﲑا ِﻧ‬
ُ ْ ‫ﺎٱﳌ ْﻨ ِﺠﻴَ ُﺔ َو‬ُ ْ َّ ِ‫ﻚ َﻓﺈ‬ َ َ َ ‫ﺎن َﺑﻴْ ِﺘ‬ ِ َ‫َو ِﺻ ْﺒﻴ‬
‫ﺐ ﻟ َ ُﻪ‬ ‫ِ ِ ﻄ‬ ِ ِ ‫ُﲡَﺎ ِد ُل أ َ ْو ُﲣَ ِ ﻳ‬
ُ َ ‫ﺎﺻ ُﻢ َ ْﻮ َم ٱﻟ ْ ِﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻋ ْﻨ َﺪ َر ِّﺑ َﻬﺎ ﻟ َﻘ ِﺎرﺋ َﻬﺎ َو ُﺗ ْ ﻠ‬

8
‫ﺖ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﻮ ِﻓ ِﻪ‬ ِ ‫ن ُﻳ َﻨ ِّﺠﻴْ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ‬
َّ ‫اب‬
ْ ‫ٱﻟﻨ ِﺎر إ ِ َذا َﻛﺎ َﻧ‬ َ
ْ ‫ﱃ َر ِّﺑ َﻬﺎ أ‬
َ ِ‫إ‬
‫ﷲ‬ِ ‫ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ ْﻮ ُل ٱ‬.‫ﱪ‬ ِ ‫ٱﷲ ِﺑ َﻬﺎ َﺻﺎﺣ ُِﺒ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ‬
ِ ْ ‫اب ٱﻟ ْ َﻘ‬ ُ ‫َو ُﻳ َﻨ ِّﺠ َﻲ‬
‫ﺎن ِﻣ ْﻦ‬ٍ ‫ﺐ ُﻛ ّ ِﻞ إ ِ ْﻧ َﺴ‬ِ ْ ‫َﺎ ِﰱ َﻗﻠ‬َّ َ ‫ﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ ْﻢ "ﻟ َ َﻮ َد ْد ُت أ‬
ِ ‫َﺻ ّٰ ٱ‬
(‫أ ُّ َّﻣ ِﱴ" ) َﻛ َﺬا ِﰱ َﺗ ْﺬ ِﻛ َﺮ ُة ٱﻟ ْ ُﻘ ْﺮ ُﻃ ِﱮ‬
Maksudnya,
“Tidakkah kau mahu mendengar satu hadis yang akan
menyukakan engkau? Jawabnya ‘Ya’ Katanya:
Bacalah Surah Al-Mulk, dan ajarlah keluarga engkau,
semua anak-anak engkau, anak-anak jiran engkau,
kerana ianya Munjiah dan Munjiah yang akan
menghujah di sisi Allah di hari qiamat untuk
pembacanya dan memohon supaya pembaca itu
dilepaskan dari azab api neraka dan azab kubur.”
Bersabda Rasulullah s.a.w. “Aku sangat berharap
agar surah ini dihafazkan oleh setiap hati
seseorang insan dari ummatku.””
(Petikan Tafsir Ibnu Kathir ms 396 Jilid 4)

9. Di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis riwayat


Muslim daripada Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah
s.a.w. sentiasa membaca Surah As-Sajdah dan Surah
Al-Insan dalam Sembahyang Subuhnya setiap Jumaat.

9
‫ﷲ‬ َّ َ ‫م ِﰱ َﺻ ِﺤﻴْ َﺢ ُﻣ ْﺴﻠ ِ ْﻢ َﻋ ْﻦ اِ ْﺑ ُﻦ َﻋ َﺒ َﺎس أ‬
ِ ‫ن َر ُﺳﻮ ُل ٱ‬ ُ َ ‫ﻗَ ْﺪ َﺗ ُﻘ َّﺪ‬
‫ﺎن َﻳ َﻘ َﺮۖأ ِﰱ َﺻ َﻼ ِة ٱ ُّﻟﺼ ْﺒ ِﺢ َﻳ ْﻮ َم‬ ِ ِ ‫َﺻ ّٰ ٱ‬
َ ‫ﷲ َﻋﻠ َﻴْﻪ َو َﺳﻠ َّ ْﻢ َﻛ‬
(‫ﺎن‬ ِ ‫ٱ ْﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔ )اﻟ ٓ ٓﻢ َﺗ ْ ِ ْﻳ ُﻞ( ٱ َّﻟﺴ ْﺠ ِﺪ ِة َو) َﻫ ْﻞ أ َ ٰ َﻋ َ ٱ ْ ِﻹ ْﻧ َﺴ‬
‫ﷲ‬ َّ َ ‫ﱪ َﻧﺎ اِ ْﺑ ُﻦ َز ْﻳ ٍﺪ أ‬
ِ ‫ن َر ُﺳ ْﻮ َل ٱ‬ َ ٍ ‫ﷲ ِﺑ ْﻦ و َﻫ‬
َ َ ‫ﺐ "أ ْﺧ‬ َ ِ ‫َو َﻗﺎ َل َﻋ ْﺒ ُﺪٱ‬
‫ﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ ّ َْﻢ ﻗ ََﺮأ َ َﻫ ِﺬ ِه ٱ ُّﻟﺴ ْﻮ َر ِة ِﰱ َﺻ َﻼ ِة ٱﻟ ْ ُّﺼ ْﺒ ِﺢ َﻳ ْﻮ ِم‬
ِ ‫َﺻ ّٰ ٱ‬
"(‫ﲔ ِﻣ َﻦ ٱ َّﻟﺪ ْﻫ ِﺮ‬
ٌ ْ ‫ﺎن ِﺣ‬ ِ ‫ٱﳉُ ْﻤ َﻌ ِﺔ ) َﻫ ْﻞ أ َ َٰ َﻋ َ ٱ ْ ِﻹ ْﻧ َﺴ‬ ْ
Maksudnya,
“Seperti yang dijelaskan terlebih dahulu dalam Sahih
Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahawa
Rasulullah s.a.w. membaca Surah As-Sajdah dan
Surah Al-Insan dalam Sembahyang Subuhnya pada
pagi Jumaat. Abdullah bin Wahb berkata, “Kami
diberitahu oleh Ibnu Zaid bahawa dalam Sembahyang
Subuh pagi Jumaat itu Rasulullah s.a.w. membaca
Surah Al-Insan.”

(Petikan Tafsir Ibnu Kathir ms. 453/454 Jilid 4)

10
AMALAN AL-MUNJIAT OLEH PENGAMAL
Sheikh Ahmad Dayarbi merupakan seseorang pengamal
ayat-ayat Al-Quran dalam hubungannya dengan pengubatan
dan pengajarannya di bumi Mesir dan beliau tentu telah
mempelajari amalan beliau melalui perguruan dengan
ulama-ulama beramal yang terdahulu.

Dalam kitab tulisan mengenai keberkesanan amalannya

‫ﲑ‬ ‫ﺎت َّ ﻳ‬
ِ ‫ ُﳎ َ َﺮ َﺑ‬beliau menyebut seperti berikut,
َ ْ ‫ٱﻟﺪ َ ْﺮ ِﰉ ٱﻟ ْ َﻜ ِﺒ‬
‫ٱﻟﺴ َﺠ َﺪ ِة َو ُﺳ ْﻮ َر ٍة‬
َّ ‫ﺎت َوﻫِ َﻲ ُﺳ ْﻮ َر ِة‬
ِ َ‫ٱﳌ ْﻨ ِﺤﻴ‬ ‫) َو ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ ِ َ ِﻗ ٓ ﻟﺴﺒ‬
ُ ْ ‫ﻚ( َﺮأ ُة ٱ َّ ْ ُﻊ‬
‫ﻚ َو ُﺳ ْﻮ َر ٍة‬ ‫ٱﻟﺪ َﺧﺎ ِ ﺳ ﻟ ِ ﺳ‬
ُ ْ ‫ن َو ُ ْﻮ َر ِةٱ ْ ٰﻮ ِﻗ َﻌﺔ َو ُ ْﻮ َر ِة‬
ِ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ َّ ‫ﻳ ٓﺲ َو ُﺳ ْﻮ َر ِة‬
ٰ ‫ﱪ ْو ِج َﻛ َﺬا ﻗَﺎﻟ َ ُﻪ ٱﻟ ْ ُﻌﻠ َ َٓﻤﺎ ِء َوﻗَ َﺎل َﻣ ْﻦ َد َاو َم َﻋ‬ ‫َ ﺳ‬
ُ ُ ْ ‫َﻫ ْﻞ أ ٰ َو ُ ْﻮ َر ُةٱﻟ‬
‫ﲨﻴْ ِﻊ‬ ِ َ ‫ﱳ َو َﳒ ٰﻰ ِﻣ ْﻦ‬ ِ َ ‫ﺎﺣﺎ َو َﻣ َٓﺴ ًﺎء أ َ ِﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ‬
ِ َ ‫ﲨﻴْ ِﻊ ٱﻟ ْ ِﻔ‬ َِ
ً ‫ِ َّﻦ َﺻ َﺒ‬‫ِﻗ َﺮأ‬
‫ْٱﻵﻓﺂ ِت َو َﻧﺎﻫِ ﻴ َ ﺑﺘﺴﻤﻴ ِﺘﻬ‬
ِ َ‫ٱﳌ ْﻨ ِﺠﻴ‬
‫ﺎت‬ ُ ْ ‫ﻚ ِ َ ْ ِ َ ِ َّﻦ‬َ
Maksudnya,
“(Di antara amalan) adalah pembacaan Al-Munjiat As-Sab’a,
iaitu membaca surah-surah As-Sajdah, Surah Yasin, Surah
Ad-Dukhan, Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mulk, Surah Al-
Insan, Surah Al-Buruj. Begitulah pesanan dari ulama-ulama
yang beramal. Mereka terus berkata, “Sesiapa yang selalu
membaca surah-surah ini pagi dan petang akan terhindar
atau terlepas daripada fitnah-fitnah dunia dan dari semua

11
halangan-halangan dan keburukan di dunia dan di akhirat.
Ingatlah nama yang diberi kepadanya ialah AL-MUNJIAT.”

(Petikan Mujarabati Dayarbi Mesir)

Di dalam sebuah buku yang dikatakan ditulis oleh Al-Ghazali

di bawah nama ‫ﻺ َّﻣ ِﺎم ٱﻟ ْ َﻐ َﺰ ِاﱃ‬


ِ ْ ِ ‫ْٱﻷ َ ْو َﻓ ِﺎق ﻟ‬ terdapat perkataan
berikut,

‫ﺎن‬ِ ‫ٱﻟﺪ َﺧ‬ ُّ ‫ﺎت أ َ َّو ُ َﳍﺎ ُﺳ ْﻮ َر ُة ٱ ْﳉُ ُﺮ ِز ﻳ ٓﺲ َو‬


ِ َ‫ٱﳌ ْﻨ ِﺠﻴ‬ ‫ﺗﻘ ُ ﻟﺴﺒ‬
ُ ْ ‫َو َ ْ َﺮأ ٱ َّ ْ ُﻊ‬
َ ‫ﻚ َﻫ ْﻞ أ َ ٰ َﻋ‬
ُ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ َ َ ‫ﺖ ٱﻟ ْ َﻮا ِﻗ َﻌ ِﺔ أ َ ْﳊ َ ْﺸ ِﺮ َﺗﺒ َﺎر‬
ُ ْ ‫ك ٱﻟ ّ ِﺬى ِﺑﻴَ ِﺪ ِه‬ َ ِ ‫إ ِ َذا َو َﻗ َﻌ‬
‫ﺎن‬ِ ‫ٱ ِﻹ ْﻧ َﺴ‬
Maksudnya,
“Hendaklah kamu membaca (dan beramal) dengan As-
Sab’al Munjiat. Surah bermula dari Surah Al-Juruzi (Surah
As-Sajdah), Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Hasyr, Al-
Mulk dan Al-Insan.”

Kemasyhuran beramal dengan surah-surah ini telah lama


terserlah di kalangan ahli-ahli dan ulama-ulama beramal
yang lalu, bukan sahaja di kalangan orang-orang yang
belajar tetapi meliputi mereka-mereka yang telah menghafaz
Al-Quran. Ianya jauh dari mencipta Al-Quran baru atau tidak
membaca keseluruhan Al-Quran dalam amalan harian kita.

Kesimpulannya, secara tidak langsung pengamal akan terus


membuka Al-Quran untuk membacanya setiap hari. Dengan

12
Al-Munjiat akan terujud pencinta Al-Quran yang mula
berjinak dengannya dan peningkatan amalan akan
membawa mereka kepada penghayatan dan amalan
dengan Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran yang
menjanjikan mereka dengan nama Az-Zahrawan.

Amalan ini hanya dilakukan pada setiap malam Jumaat


sahaja sebagai satu latihan amalan dan jika pengamal itu
balik ke rumah amalan ini boleh dilakukan secara
berkeluarga.

Perlu diingatkan bahawa kumpulan kecil yang beramal


dengan surah-surah ini hendaklah dipimpin oleh seorang
yang faham tentang Al-Quran, mempunyai bacaan yang
baik dengan tajwidnya, bacaan yang boleh membimbing
pembaca lain secara bersesama. Mereka harus dijelaskan
pengertian surah-surah tersebut dengan secukupnya
sehingga individu dalam kumpulan itu boleh menghayatinya
dengan baik.

13
PELAKSANAAN AMALAN

1. SEMBAHYANG MAGHRIB

Amalan Al-Munjiat ini dimulai dengan sembahyang Maghrib


berjemaah. Selepas sembahyang maghrib, dilakukan
bacaan wirid seperti biasa.

Pembacaan wirid dan doa yang lazim dilakukan adalah


seperti berikut,

‫ب‬ ‫ٱﻟ ْ َﻘﻴُّ ُ َ ﺗ‬


ُ ‫ﻮم َوأ ُ ْﻮ‬ ‫ٱﷲ ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ َﻢ ٱﻟ َّ ِﺬى َﻵ إ ِﻟ ٰ َﻪ إ ِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ٱ ْﳊَ ُّﻰ‬ َ ‫أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬
(3kali) ‫إ ِﻟ َﻴْ ِﻪ‬
‫ﺖ‬ ُ ْ‫ٱﳊَ ْﻤ ُﺪ ُﳛ ْ ِﻰ َو ُ ِﳝﻴ‬ ْ ‫ﻚ َوﻟ َ ُﻪ‬ ُ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ َ ‫ٱﷲ َو ْﺣ َﺪ ُه َﻵ َﺷ ِﺮ ْﻳ‬ َ
ُ ْ ‫ ﻟ َ ُﻪ‬,‫ﻚ ﻟ َ ُﻪ‬ ُ ‫ٓﻵ إ ِﻟ ٰ َﻪ إ ِ ّﻻ‬
(3/10 kali) ‫ﺪﻳﺮ‬
َ ْ ِ ‫َو ُﻫ َﻮ َﻋ ٰ ُﻛ ّ ِﻞ َ ْ ٍء َﻗ‬
(3/7 kali) ‫ﺎر‬ َّ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ أ َ ِﺟ ْﺮ َﻧﺎ ِﻣ َﻦ‬
ِ ‫ٱﻟﻨ‬
‫ﻚ َﻳ ُﻌ ْﻮ ُدٱ َّﻟﺴ َﻼ ُم َﻓ َﺤﻴِّ َﻨﺎ‬ َ ْ‫ٱﻟﺴ َﻼ ُم َوإ ِﻟ َﻴ‬ َّ ‫ﻚ‬ َ ‫ٱﻟﺴ َﻼ ُم َو ِﻣ ْﻨ‬ َّ ‫ﺖ‬ َ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ أ َ ْﻧ‬
‫ﺖ َﻳﺎ‬ َ ْ‫ﺖ َر َّﺑ َﻨﺎ َو َﺗ َﻌﺎﻟ َﻴ‬ َ ‫ٱﻟﺴ َﻼ ُم َﺗ َﺒ َﺎر ْﻛ‬ ْ ‫َر َّﺑ َﻨﺎ ِﺑﭑ َّﻟﺴ َﻼ ُم َوأ َ ْدﺧِ ﻠ ْ َﻨﺎ‬
ّ ‫ٱﳉَ َّﻨ َﺔ َد َار‬
‫ٱﻹ ْﻛ َﺮا ِم‬
ِ َ ‫اٱﳉَ َﻼ ِل َو‬ ْ ‫َذ‬

14
ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$#

$tΡωδ
÷ $# ∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$#

Îöxî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& t⎦⎪Ï%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$#

tμ≈s9Î) Hω ( Ó‰Ïn≡uρ ×μ≈s9Î) ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ∩∠∪ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$#

Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω ª!$#2۞ ÞΟŠÏm§9$# ß⎯≈yϑôm§9$# uθèδ ωÎ)

#sŒ ⎯tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çμ©9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's?

$tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š⎥÷⎫t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$#

çμ•‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u™!$x© $yϑÎ/ ωÎ) ÿ⎯ÏμÏϑù=Ïã ô⎯ÏiΒ &™ó©y´Î/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ ( öΝßγxù=yz

3
۞ ÞΟŠÏàyèø9$# ’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘{
F $#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

«!$$Î/ z⎯tΒ#u™ <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ⎯ÏμÎn/§‘ ⎯ÏΒ Ïμø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# z⎯tΒ#u™

2
Ayat 163 Surah Al-Baqarah
3
Ayat 255 Surah Al-Baqarah

15
4 ⎯Ï&Î#ß™•‘ ⎯ÏiΒ 7‰ymr& š⎥÷⎫t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ ⎯ÏμÎ7çFä.uρ ⎯ÏμÏFs3Íׯ≈n=tΒuρ

ß#Ïk=s3ムŸω ۞ çÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ

Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκön=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$#

$yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè?

$oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã …çμtFù=yϑym

’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏøî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ⎯ÏμÎ/

èπs3Íׯ≈n=yϑø9$#uρ uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω …çμ¯Ρr& ª!$# y‰Îγx© 4۞š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$#

5
۞ ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# Ⓝ͖yêø9$# uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω 4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ $JϑÍ←!$s% ÉΟù=Ïèø9$# (#θä9'ρé&uρ

’ÎA÷σè? Å7ù=ßϑø9$# y7Î=≈tΒ ¢Οßγ¯=9$# È≅è%6 ۞ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã š⎥⎪Ïe$!$# ¨βÎ)

‘ΑÉ‹è?uρ â™!$t±n@ ⎯tΒ –“Ïèè?uρ â™!$t±n@ ⎯£ϑÏΒ šù=ßϑø9$# äíÍ”∴s?uρ â™!$t±n@ ⎯tΒ šù=ßϑø9$#

’Îû Ÿ≅øŠ©9$# ßkÏ9θè? 7۞ ÖƒÏ‰s% &™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã y7¨ΡÎ) ( çöy‚ø9$# x8ωuŠÎ/ ( â™!$t±n@ ⎯tΒ

4
Ayat 285 & 286 Surah Al-Baqarah
5
Ayat 18 Surah Ali Imran
6
19 Surah Ali Imran (permulaan ayat)
7
Ayat 26 Surah Ali Imran

16
ÏMÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌ÷‚è?uρ ( È≅øŠ©9$# ’Îû u‘$yγ¨Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ Í‘$yγ¨Ψ9$#

8
۞ 5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ â™!$t±n@ ⎯tΒ ä−ã—ös?uρ ( Çc‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ |MÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%

∩⊆∪ 7‰ymr& #·θàà2 …ã&©! ⎯ä3tƒ

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

#sŒÎ) @,Å™%yñ ÎhŸ° ⎯ÏΒuρ ∩⊄∪ t,n=y{ $tΒ ÎhŸ° ⎯ÏΒ ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%

#sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ⎯ÏΒuρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû ÏM≈sV≈¤¨Ζ9$# Ìhx© ⎯ÏΒuρ ∩⊂∪ |=s%uρ

∩∈∪ y‰|¡ym

8
Ayat 27 Surah Ali Imran

17
ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

Ìhx© ⎯ÏΒ ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# Ïμ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%

ÄZ$¨Ψ9$# Í‘ρ߉߹ †Îû â¨Èθó™uθム“Ï%©!$# ∩⊆∪ Ĩ$¨Ψsƒø:$# Ĩ#uθó™uθø9$#

∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# z⎯ÏΒ ∩∈∪

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$#

$tщ
Ï ÷δ$# ∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$#

Îöxî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& t⎦⎪Ï%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$#

∩∠∪ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$#

‫إ ِ ٰ َﳍ َﻨﺎ َﻳ َﺎر َّﺑ َﻨﺎ‬


(33 kali) ‫ﺎن ٱﷲ‬
َ ‫ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
‫ٱﷲ َو ِﲝ َ ْﻤ ِﺪ ِه َدا ِﺋ ًﻤﺎ َﻗﺎ ِﺋ ًﻤﺎ أ َ َﺑ ًﺪا‬
ُ ‫ﺎن‬
َ ‫ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
(33 kali) ‫ٱﳊ َ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟ‬
ْ
18
‫ﲔ َﻋ َ ٰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺣ ٍﺎل َو ِﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ‬
َ ْ ‫ب ٱﻟ ْ ٰﻌﻠ َ ِﻤ‬ ِ ّٰ ِ ‫ٱﳊ َ ْﻤ ُﺪ‬
ِّ ‫ﻪﻠﻟ َر‬ ْ
‫ﱪ‬ َُ
(33 kali)
ُ َ ‫ٱﷲ أ ْﻛ‬
‫ ٓﻵ‬.‫ﷲ ُﺑ ْﻜ َﺮ ًة َوأ َ ِﺻﻴْ ًﻼ‬ ِ ‫ﺎن ٱ‬ َ ‫ﲑا َو ُﺳ ْﺒ َﺤ‬ ِ ّٰ ِ ‫ٱﳊ َ ْﻤ ُﺪ‬
ً ْ ‫ﻪﻠﻟ َﻛ ِﺜ‬ ْ ‫ﲑا َو‬
ً ْ ‫ﱪ َﻛ ِﺒ‬
َُ
ُ َ ‫ٱﷲ أ ْﻛ‬
‫ﺖ‬ُ ْ‫ٱﳊَ ْﻤ ُﺪ ُﳛ ْ ِﻰ َو ُ ِﳝﻴ‬ ْ ‫ﻚ َوﻟ َ ُﻪ‬ ُ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ َ ‫ٱﷲ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻵ َﺷ ِﺮ ْﻳ‬ َ
ُ ْ ‫ ﻟ َ ُﻪ‬.‫ﻚ ﻟ َ ُﻪ‬ ُ ‫إِﻟ ٰ َﻪ إ ِ ّﻻ‬
ِ ‫َو ُﻫ َﻮ َﻋ ٰ ُﻛ ّ ِﻞ َ ْ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ َﺮ َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻﻗُ َّﻮ َة إ ِ َّﻻ ِﺑﭑ‬
‫ﷲ ٱﻟ ْ َﻌﻠ ِ ِّﻲ ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ‬

Sebelum berdoa, dibacakan terlebih dahulu beramai satu


rangkaian surah dan ayat-ayat dari Al-Quran yang dikenali
sebagai Ayat 33. Di antara sumber beramal dengan Ayat 33
ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah
ibnu Umar dari Rasulullah s.a.w. yang berkata,

Maksudnya,
“Sesiapa yang membaca 33 ayat dari Kitab Allah ini pada
satu malam ianya dijauhkan dari 7 perkara, tiada pencuri
yang membuat angkara, menyembuhkan penyakit dalam
diri, terjaga harta dan keluarganya, sehingga menjelang
subuh. Ayat tersebut ialah 4 ayat dari awal Surah Al-

‫ن‬ ‫ﳌﻔﻠ ِﺤ‬


Baqarah hingga
َ ‫ٱ ْ ُ ْ ُ ْﻮ‬ Ayat Al-Kursi dan 2 ayat
selepasnya, 3 ayat terakhir Surah Al-Baqarah, 3 ayat dari
Surah Al-A’raf, 1 ayat akhir Surah Al-Isra’, 10 ayat awal
Surah As-Saffat, 2 ayat dari Surah Ar-Rahman, akhir Surah
Al-Hasyr dan 2 ayat dari Surah Al-Jin”. Begitulah disebut
oleh Al-Yafiee.

(Petikan dari Kitab Mujarabat Dayarbil Kabir)

19
Ayat-ayat ini semuanya menjurus maknanya ke arah
keimanan kepada Allah s.w.t. dan bertawakal denganNya
dalam semua urusan kita di dunia ini dan meyakini konsep
akhirat. Seterusnya, ia akan membentuk keimanan dan
menekankan keperibadian Muslim yang jitu. Faedah dari
amalan ini tidak terkira dan dengan izin Allah s.w.t. ianya
amat hebat sebagai pemakaian seseorang pengamal itu.

Ayat 33 ini juga dikenali sebagai AYAT PENJAGA dan


AYAT PENGAWAL, digunakannya dengan izin Allah s.w.t.
sebagai penawar dari 100 jenis penyakit termasuk penyakit
kusta dan sopak.

20
Ayat-ayat 33 adalah seperti berikut;

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$#

$tщ
Ï ÷δ$# ∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$#

Îöxî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& t⎦⎪Ï%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$#

∩∠∪ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$#


(Surah Al-Fatihah)

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

t⎦⎪Ï%©!$# ∩⊄∪ z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 “W‰èδ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ |=÷ƒu‘ Ÿω Ü=≈tGÅ6ø9$# y7Ï9≡sŒ ∩⊇∪ $Ο!9#

∩⊂∪ tβθà)ÏΖムöΝßγ≈uΖø%y—u‘ $®ÿΕ


Ê uρ nο4θn=¢Á9$# tβθãΚ‹É)ãƒuρ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ

ö/ãφ ÍοtÅzFψ$$Î/uρ y7Î=ö7s% ⎯ÏΒ tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$oÿÏ3 tβθãΖÏΒ÷σムt⎦⎪Ï%©!$#uρ

21
ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ( öΝÎγÎn/§‘ ⎯ÏiΒ “W‰èδ 4’n?tã y7Íׯ≈s9'ρé& ∩⊆∪ tβθãΖÏ%θãƒ

∩∈∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#
(Surah Al-Baqarah Ayat-Ayat 1-5)

’Îû $tΒ …çμ©9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω ª!$#

4 ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ ⎯tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

ô⎯ÏiΒ &™ó©y´Î/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š⎥÷⎫t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ

…çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# çμ•‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u™!$x© $yϑÎ/ ωÎ) ÿ⎯ÏμÏϑù=Ïã

t⎦¨⎫t6¨? ‰s% ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø.Î) Iω ∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm

ωs)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ ⎯yϑsù 4 Äc©xöø9$# z⎯ÏΒ ß‰ô©”9$#

ª!$# ∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm; tΠ$|ÁÏΡ$# Ÿω 4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$#

š⎥⎪Ï%©!$#uρ ( Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# z⎯ÏiΒ Οßγã_Ì÷‚ム(#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ’Í<uρ

22
3 ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# š∅ÏiΒ ΝßγtΡθã_Ì÷‚ムßNθäó≈©Ü9$# ãΝèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& (#ÿρãxx.

∩⊄∈∠∪ šχρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ψ9$# Ü=≈ysô¹r& šÍׯ≈s9'ρé&


(Surah Al-Baqarah Ayat-Ayat 255-257)

÷ρr& öΝà6Å¡àΡr& þ’Îû $tΒ (#ρ߉ö7è? βÎ)uρ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ °!

ª!$#uρ 3 â™!$t±o„ ⎯tΒ Ü>Éj‹yèãƒuρ â™!$t±o„ ⎯yϑÏ9 ãÏøóu‹sù ( ª!$# ÏμÎ/ Νä3ö7Å™$y⇔ムçνθà÷‚è?

⎯ÏμÎn/§‘ ⎯ÏΒ Ïμø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# z⎯tΒ#u™ ∩⊄∇⊆∪ íƒÏ‰s% &™ó©x« Èe≅à2 4’n?tã

ä−ÌhxçΡ Ÿω ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ ⎯ÏμÎ7çFä.uρ ⎯ÏμÏFs3Íׯ≈n=tΒuρ «!$$Î/ z⎯tΒ#u™ <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ

$oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 ⎯Ï&Î#ß™•‘ ⎯ÏiΒ 7‰ymr& š⎥÷⎫t/

$tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ムŸω ∩⊄∇∈∪ çÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ

4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκön=tãuρ ôMt6|¡x.

4 $uΖÎ=ö6s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã …çμtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘

23
$oΨs9 öÏøî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ⎯ÏμÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘

∩⊄∇∉∪ š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ


(Surah Al Baqarah Ayat-Ayat 284-286- )

§ΝèO 5Θ$−ƒr& Ïπ−GÅ™ ’Îû uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ª!$# ãΝä3−/u‘ χÎ)

}§ôϑ¤±9$#uρ $ZWÏWym …çμç7è=ôÜtƒ u‘$pκ¨]9$# Ÿ≅ø‹©9$# ©Å´øóムĸóyêø9$# ’n?tã 3“uθtGó™$#

ª!$# x8u‘$t6s? 3 âöΔF{$#uρ ß,ù=sƒø:$# ã&s! Ÿωr& 3 ÿ⎯ÍνÍöΔr'Î/ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ tΠθàf‘Ζ9$#uρ tyϑs)ø9$#uρ

=Ïtä† Ÿω …çμ¯ΡÎ) 4 ºπuŠøäzuρ %Yæ•|Øn@ öΝä3−/u‘ (#θãã÷Š$# ∩∈⊆∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# >u‘

$yγÅs≈n=ô¹Î) y‰÷èt/ ÇÚö‘F{$# †Îû (#ρ߉šøè? Ÿωuρ ∩∈∈∪ š⎥⎪ωtF÷èßϑø9$#

∩∈∉∪ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ9ø $# š∅ÏiΒ Ò=ƒÌs% «!$# |MuΗ÷qu‘ ¨βÎ) 4 $·èyϑsÛuρ $]ùöθyz çνθãã÷Š$#uρ

(Surah Al-A’raf Ayat-Ayat 54-56- )

24
4 ©o_ó¡çtø:$# â™!$yϑó™F{$# ã&s#sù (#θããô‰s? $¨Β $wƒr& ( z⎯≈uΗ÷q§9$# (#θãã÷Š$# Íρr& ©!$# (#θãã÷Š$# È≅è%

È≅è%uρ ∩⊇⊇⊃∪ Wξ‹Î6y™ y7Ï9≡sŒ t⎦÷⎫t/ ÆtFö/$#uρ $pκÍ5 ôMÏù$sƒéB Ÿωuρ y7Ï?Ÿξ|ÁÎ/ öyγøgrB Ÿωuρ

óΟs9uρ Å7ù=ßϑø9$# ’Îû Ô7ƒÎŸ° …ã&©! ⎯ä3tƒ óΟs9uρ #V$s!uρ õ‹Ï‚−Gtƒ óΟs9 “Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$#

∩⊇⊇ ∪ #MÎ7õ3s? çν÷Éi9x.uρ ( ÉeΑ—%!$# z⎯ÏiΒ @’Í<uρ …ã&©! ⎯ä3tƒ


(Surah Al-Isra’ Ayat-Ayat 110-111- )

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# Οó¡Î0

¨βÎ) ∩⊂∪ #·ø.ÏŒ ÏM≈uŠÎ=≈−G9$$sù ∩⊄∪ #\ô_y— ÏN≡tÅ_≡¨“9$$sù ∩⊇∪ $y|¹ ÏM≈¤¯≈¢Á9$#uρ

Uu‘uρ $yϑåκs]÷t/ $tΒuρ ÇÚ‘ö F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# >§‘ ∩⊆∪ Ó‰Ïn≡uθs9 ö/ä3yγ≈s9Î)

$ZàøÏmuρ ∩∉∪ É=Ï.#uθs3ø9$# >πuΖƒÌ“Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# u™!$uΚ¡¡9$# $¨Ζ−ƒy— $¯ΡÎ) ∩∈∪ É−Ì≈t±yϑø9$#

tβθèùx‹ø)ãƒuρ 4’n?ôãF{$# Z∼yϑø9$# ’n<Î) tβθãè£ϑ¡¡o„ ω ∩∠∪ 7ŠÍ‘$¨Β 9⎯≈sÜø‹x© Èe≅ä. ⎯ÏiΒ

y#ÏÜyz ô⎯tΒ ωÎ) ∩®∪ ë=Ϲ#uρ Ò>#x‹tã öΝçλm;uρ ( #Y‘θãmߊ ∩∇∪ 5=ÏΡ%y` Èe≅ä. ⎯ÏΒ

ô⎯¨Β Πr& $¸)ù=yz ‘‰x©r& ôΜèδr& öΝÍκÉJøtFó™$$sù ∩⊇⊃∪ Ò=Ï%$rO Ò>$pκÅ− …çμyèt7ø?r'sù sπxôÜsƒø:$#

∩⊇⊇∪ ¥>Ηω &⎦⎫ÏÛ ⎯ÏiΒ Νßγ≈oΨø)n=s{ $¯ΡÎ) 4 !$uΖø)n=yz

25
(Surah As-Saffat Ayat-Ayat 1-11- )

Í‘$sÜø%r& ô⎯ÏΒ (#ρä‹àΖs? βr& öΝçF÷èsÜtGó™$# ÈβÎ) ħΡM}$#uρ Çd⎯Ågø:$# u|³÷èyϑ≈tƒ

∩⊂⊂∪ 9⎯≈sÜù=Ý¡Î0 ωÎ) šχρä‹àΖs? Ÿω 4 (#ρä‹àΡ$$sù ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

9‘$¯Ρ ⎯ÏiΒ Ôâ#uθä© $yϑä3ø‹n=tã ã≅y™öム∩⊂⊆∪ Èβ$t/Éj‹s3è? $yϑä3În/u‘ Ï™Iω#u™ Äd“r'Î7sù

∩⊂∈∪ Èβ#uÅÇtG⊥s? Ÿξsù Ó¨$ptéΥuρ


(Surah Ar-Rahman Ayat-Ayat 23-25- )

ô⎯ÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çμtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#u™öà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9

šχρã©3xtGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz

uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪

à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß⎯≈oΗ÷q§9$#

4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$# ß⎯ÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$#

ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ šχθà2Îô³ç„ $£ϑtã «!$# z⎯≈ysö6ß™

26
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çμs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4©o_ó¡ßsø9$# â™!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$#

∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ

(Surah Al-Hasyr Ayat-Ayat 21-24- )

šχ%x. …çμ¯Ρr&uρ ∩⊂∪ #V$s!uρ Ÿωuρ Zπt7Ås≈|¹ x‹sƒªB$# $tΒ $uΖÎn/u‘ ‘‰y` 4’n?≈yès? …çμ¯Ρr&uρ

∩⊆∪ $VÜsÜx© «!$# ’n?tã $uΖåκÏy™ ãΑθà)tƒ


(Surah Al-Jin Ayat-Ayat 3-4-)

Selepas membaca beramai-ramai Ayat 33 di atas ini, maka


imam akan membaca doa yang di antaranya merangkumi
doa menjadikan Al-Quran sebagai jantung hati kita

ِ ْ ‫َر ِﺑﻴْ ِﻊ ٱﻟ ْ َﻘﻠ‬


‫ﺐ‬
dan memohon restu Allah s.w.t. agar terus beramal dengan
Al-Quran.

Selepas berdoa, sembahyang sunat ba’diah Maghrib


dilakukan secara persendirian.

27
2. SEMBAHYANG SUNAT HAJAT YASIN DAN AL-MULK

Setelah selesai sembahyang Maghrib dan sunatnya maka


kumpulan secara jemaah akan mengadakan sembahyang
sunat 2 rakaat dengan 1 salam seperti berikut,

Rakaat Pertama Fatihah + Yasin


Rakaat Kedua Fatihah + Al Mulk

Setiap ahli jemaah diminta menghafaz Surah Yasin dan


Surah Al-Mulk terlebih dahulu. Walau bagaimanapun imam
sembahyang ini akan membaca Surah Yasin dan Surah Al-
Mulk dengan suara yang boleh didengari dengan jelas oleh
jemaah. Oleh yang demikian ia akan memaksa setiap
jemaah menghafaz dua surah ini sekurang-kurangnya dalam
hati atau ingatan mereka. Latihan begini akan memaksa
mereka menghafaz surah-surah ini.

Ini bererti juga melalui amalan sembahyang ini, para


pengamal Al-Munjiat telah membaca 2 surah dari 7 surah-
surah Al-Munjiat.

Para pengamal Al-Munjiat juga mengambil kesempatan


keberkatan bacaan surah-surah Yasin dan Al-Mulk dalam
sembahyang ini untuk memohon kepada Allah s.w.t. secara
berjemaah agar dimakbul segala hajat-hajat persendirian,
hajat-hajat jemaah secara kumpulan dan juga hajat-hajat
am. Permohonan agar ditunaikan segala hajat-hajat ini
dilaksanakan dengan cara bersujud selepas membaca
Tahiyat dan memberi salam solat tersebut. Sebelum disebut
hajat-hajat masing-masing ini imam akan membaca tasbih
berikut,

28
‫ن ٱﻟ َّ ِﺬ ْى‬ ِ ‫َ ِ ﻟﺒ ﻟ ِﻌ‬
َ ‫ﺎن ٱﻟ ّﺬ ْى َ ِ َﺲ ٱ ْ َّﺰ َو َﻗ َﺎل ِﺑﻪ۞ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ‬ َ ‫ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
‫ﺎن ٱﻟ َّ ِﺬى أ َ ْﺣ َ ُﻛ َّﻞ‬ ِ ‫َﺗ َﻌ َﻄ َﻒ ِﺑ ْ ِ ﺗ َﻜ‬
َ ‫ﺎﳌ ْﺠﺪ َو َ َّﺮ َم ِﺑﻪ۞ ُﺳ ْﺒ َﺤ‬ َ ّ
ٰ
۞‫نٱﻟ َّﺘ ْﺴ ِﺒﻴْ ُﺢ إ ِ َّﻻ ﻟ َ ُﻪ‬ۖ ُ ‫ﺎن ٱﻟ َّ ِﺬ ْى َﻻ َﻳ ُﻜ ْﻮ‬ ِ ٍ ‫ﺷ‬
َ ‫َ ْﻲء ِﺑ ِﻌﻠ ْ ِﻤﻪ۞ ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
‫ﺎن ِذى ٱﻟ ْ ِﻌ ِّﺰ‬ ‫ِ ﳌ‬
َ ‫ﺎن ذى ٱ ْ َ ِّﻦ َوٱﻟ ْ َﻔ ْﻀ ِﻞ۞ ُﺳ ْﺒ َﺤ‬ َ ‫ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
‫ﻚ‬ َ ُ ‫ٱﻟﻨ َﻌ ِﻢ۞ أ َ ْﺳﺄ َﻟ‬ ِّ ‫ﺎن ِذى ٱﻟ َّﻄ ْﻮ ِل َو‬ ِ ‫ﻟ ِﻜ‬
َ ‫َوٱ ْ َﺮم۞ ُﺳ ْﺒ َﺤ‬
‫ﻚ‬َ ‫ﲪ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ِﻛ َﺘﺎ ِﺑ‬ ‫ﻟ‬
َ ْ ‫ﻚ َو ُﻣ ْﻨ َﺘ َ ٱ َّﺮ‬ َ ‫ِ َﲟ َﻘﺎ ِﻋ ِﺪ ٱﻟ ْ ِﻌ ِّﺰ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺮ ِﺷ‬
‫ﺎت‬ َّ ‫ﻚ‬
ِ ‫ٱﻟﺘﺂ َّﻣ‬ َ ‫ك ْٱﻷ َ ْﻋ َ ٰ َو َﻛﻠ ِ َﻤﺎ ِﺗ‬
َ ‫ﻚ ٱﻷ َ ْﻋ َﻈ ِﻢ َو ِﺟ ّ ِﺪ‬ َ ‫ﲰ‬ ِ ْ ‫َو ِﺑﭑ‬
َّ ‫ٱﻟ َّ ِﱴ َﻻ ُﳚ َ ِﺎو ْز ُﻫ َّﻦ ِﺑ ٌﺮ و َﻻ َﻓﺎ ِﺟﺮ أ َن ُﺗ َﺼ ِّ َﻋ َ ﳏ َﻤ ٍﺪ َﺻ‬
َّ ُ ٰ ْ ٌ َ ّ ْ
۞‫ٱﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ َﻢ َو َﻋ ٰ آ ِل ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ‬ُ
Maksudnya,
“Maha suci Allah yang bersifat dengan kemuliaan dan Dia
berfirman dengannya. Maha Suci Allah yang mempunyai
dan menjadi mulia dengannya. Maha Suci Allah yang
meliputi ilmuNya segala sesuatu. Maha Suci Allah yang
tidak ditasbih melainNya. Maha Suci Allah yang mempunyai
pemberian dan kelebihan. Maha Suci Allah yang
mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Allah

29
yang mempunyai pemberian dan rahmat. Aku memohon
Rahmat-Mu dari kitab-Mu dan dengan nama-Mu yang mulia
dan kehormatan-Mu yang tinggi dan kalimat-kalimat-Mu
yang sempurna yang tidak dapat diatasi oleh sebarang
kebaikan dan kejahatan bahawa Engkau selawat dan salam
kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan segala keluarganya.”

Selepas memohon hajat-hajat masing-masing dalam sujud,


dibaca pula doa solat sunat hajat seperti berikut sebagai
penutup,

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َو َﻋ َﺰا ِﺋ َﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﺗ‬ َ ‫ﲪ ِﺘ‬


َ ْ ‫ﺎت َر‬ ِ ‫ُﻣ ْﻮ ِﺟ َﺒ‬ ‫ﻚ‬ َ ُ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ اِ َّﻧﺎ َﻧ ْﺴ َﺌﻠ‬
ْ ‫ٱﻟﺴ َﻼ َﻣ َﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ إ ِ ْﺛ ٍﻢ َوٱﻟ ْ َﻔ ْﻮ َز ِﺑ‬
‫ﺎﳉ َ َّﻨ ِﺔ‬ َّ ‫ِﺑ ّ ٍﺮ َو‬ ‫َوٱﻟ ْ َﻐ ِﻨﻴْ َﻤ َﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ‬
‫ﺎﱏ َو َﺗ ْﻌﻠ َ ُﻢ‬ ‫ِﻣ ﺗ‬ ‫ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َﻢ إ ِ َّﻧ َ ﺗﺴﻤ‬،‫ٱﻟﻨ ِﺎر‬ َّ ‫ٱﻟﻨ َﺠﺎ ِة ِﻣ َﻦ‬
ْ ِ ‫ﻚ َ ْ َ ْﻊ َﻛ َﻼ ْﻲ َو َ َﺮى َﻣ َﻜ‬ ّ َّ ‫َو‬
‫ﻚ َﺷ ْﻲ ٌء ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻣ ِﺮ ْى َوأ َ َﻧﺎ ٱﻟ ْ َﺒﺎ ِﺋ ُﺲ‬ َ ْ‫ﳜ َ َﻋﻠ َﻴ‬ ْ َ ‫ﱵ َو َﻻ‬ ‫ﺳِ ﺮى وﻋﻼ ِﻧﻴ‬
ْ ِ َّ َ َ َ ْ ِ ّ
‫ﱰ ُف‬ ِ َ ‫ٱﳌ ْﻌ‬ ‫ﳌﺸ ِﻔ ﳌ ِﻘ‬ ‫ﺚ ْٱﳌﺴ َﺘ ِﺠ ْ ﻟ‬
َ ْ ‫ﲑ َوٱ ْ َﻮ ِﺟ ُﻞ ٱ ْ ُ ْ ُﻖ ٱ ْ ُ ُّﺮ‬ ُ ْ َ ُ ْ‫ٱﳌ ْﺴ َﺘ ِﻐﻴ‬ ُ ْ ‫ﲑ َو‬ُ ْ ‫ٱﻟ ْ َﻔ ِﻘ‬
‫ﻚ إ ِ ْﺑ ِﺘ َﻬ َﺎل‬ َ ْ‫ﲔ َوأ َ ْﺑ َﺘ ِﻬ ْﻞ إ ِﻟ َﻴ‬ ِ ْ ِ‫ٱﳌ ْﺴﻜ‬ ِ ْ ‫ﻚ َﻣ ْﺴﺄ َ ﻟ َ َﺔ‬ َ ُ ‫ﻚ ِﺑ َﺬ ْﻧ ِﺒ ِﻪ أ َ ْﺳﺄ َﻟ‬ َ ْ‫إ ِﻟ َﻴ‬
‫ﺖ‬ ْ ‫ٱﳋﺎ ِﺋ ِﻒ ٱ َّﻟﻀ ِﺮ ْﻳ ِﺮ ُد َﻋ َﺎء َﻣ ْﻦ َﺧ َﻀ َﻌ‬ َ ْ ‫ك ُد َﻋ َﺎء‬ َ ‫ٱﻟﺬﻟ ِـﻴْ ِﻞ َوأ َ ْد ُﻋ ْﻮ‬
َّ ‫ﺐ‬ ِ ‫ٱﳌ ْﺬ ِﻧ‬ ُْ
‫ﻚ أ َ ْﻧ ُﻔ ُﻪ‬َ َ ‫ﻚ ِﺟ ْﺴ ُﻤ ُﻪ َو َرﻏِ َﻢ ﻟ‬ َ َ ‫ﻚ َرﻗَ َﺒ ُﺘ ُﻪ َو َذ َّل ﻟ‬ َ َ‫ﻟ‬
Maksudnya,

30
“Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada-Mu hal-hal
yang dapat menentukan rahmat-Mu dan menguatkan
pengampunan-Mu, memperoleh segala kebaikan,
menyelamatkan dari kejahatan, memperoleh syurga dan
selamat dari api neraka.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapanku,


melihat tempat tinggalku, mengetahui lahir dan batinku, dan
tidak satu urusan pun dari urusanku yang tersembunyi oleh-
Mu. Dan aku adalah hamba yang sengsara dan amat
memerlukan, hamba yang meminta pertolongan dan yang
mohon bantuan, hamba yang penakut, yang minta
dikasihani yang mengakui dan menyatakan semua dosa-
dosanya kepada-Mu. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu
sebagaimana memintanya si miskin, dan aku berdoa
kepada-Mu seperti doanya orang berdosa yang amat hina.
Aku mohon kepada-Mu, seperti orang penakut lagi pula
buta, juga seperti berdoanya orang yang menundukkan
jiwanya, merendahkan raganya dan wajah serta hidungnya
kepada-Mu.”

Kepentingan sembahyang 2 rakaat ini adalah didasarkan


kepada sebuah hadis riwayat Al Hasan dari Rasulullah
s.a.w. yang bersabda,

‫ﲔ ُﻳ ْﻘ َﺮأ ُ ِﰱ أ َ َّو ِل َر ْﻛ َﻌ ٍﺔ ﻳ ٓﺲ َو ِﰱ‬ ْ ‫َﻣ ْﻦ َﺻ َّ ِ ْﰱ ﻟ َﻴْﻠ َ ِﺔ‬


ِ ْ ‫ٱﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔ َر ْﻛ َﻌ َﺘ‬
‫ﻚ أ ُ ْﻋ ِ ِﺑ ُﻜ ّ ِﻞ َﺣ ْﺮ ٍف ُﻧ ْﻮ ًرا َﻳ َﺴ ُﻊ‬ ُ ْ ‫ٱﳌﻠ‬ُ ْ ‫ك ٱﻟ َّ ِﺬى ِﺑﻴَ ِﺪ ِه‬ َ ‫ٱﻟ ّٰﺜﺎ ِﻧﻴَ ِﺔ َﺗ َﺒ َﺎر‬
َ
َّ ‫ﺐ ﻟ َ ُﻪ َﺑ َﺮأ ٓ ٌة ِﻣ َﻦ‬
‫ٱﻟﻨ ِﺎر َو َﻳ ْﺸ َﻔ ُﻊ‬ ِ ِ ْ ِ
ُ ‫ﲔ َﻳ َﺪ ْﻳﻪ َو َﻳﺄ ُﺧ ُﺬ ﻛ َﺘ َﺎﺑ ُﻪ ِﺑﻴَ ِﻤﻴْ ِﻨﻪ َو ُﺗ ْﻜ َﺘ‬ َ ْ ‫َﺑ‬

31
‫ﺎن ُﻣ َﻨﺎ ِﻓ ًﻘﺎ ) َﻛ َﺬا ِﰱ‬ ِ َّ ‫ﲔ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻫ ِﻞ َﺑﻴْ ِﺘ ِﻪ أ َ ٓﻻ َو َﻣ ْﻦ َﺷ‬
َ ‫ﻚ ِﻓﻴْﻪ َﻛ‬ َ ْ ‫ِﰱ َﺳ ْﺒ ِﻌ‬
َّ ‫ٱﻟﺪ ُر‬
(‫ٱﻟﻨ ِﻈﻴْ ِﻢ‬ َّ
Maksudnya,
“Sesiapa yang bersembahyang 2 rakaat pada malam
Jumaat dengan awal rakaat dibaca Yasin dan rakaat kedua
dibaca Al-Mulk, dikurniakan dengan setiap huruf bacaan itu
‘cahaya’ yang terpancar di hadapannya, beliau akan
menerima ‘bukunya’ melalui tangan kanan, dan ditulis
‘lepaskan engkau dari neraka’, serta diberi syafaat oleh
Allah kepada 70 orang ahli keluarganya. Awaslah kepada
mereka yang menolak hakikat ini mungkin terjatuh ke dalam
sifat munafik.” (Begitulah catitan penting dalam buku Durrun
Nazim)
(Petikan dari Khazinatul Asrar oleh Sheikh Haqqi Nazili ms 75)

32
3. BACAAN SURAH-SURAH AL-MUNJIAT

Setelah selesai sembahyang Sunat Yasin dan Al-Mulk


tersebut di atas maka para pengamal akan duduk bersila
dengan menghadapi imam dan bersama memulakan
pembacaan sekumpulan 7 surah dari Al-Quran yang dikenali
sebagai Surah-Surah Al-Munjiat.9 Al-Munjiat terdiri dari
surah-surah berikut,
Surah As-Sajdah10
Surah Yasin
Surah Ad-Dukhan
Surah Al-Waqiah
Surah Al-Hasyr
Surah Al-Mulk
Surah Al-Insan

Sebagai suatu adab untuk menyempurnakan bacaan Surah-


pengamal akan melakukan amalan berikut,

Dibaca,

9
Oleh sebab Surah Yasin dan Surah Al Mulk telah pun dibaca dalam
sembahyang sunat Yasin & Al Mulk maka kumpulan akan membaca baki
5 surah sahaja.
10
Apabila sampai kepada perkataan ‫َﺧ ُّﺮ ْو ُاﺳ َّﺠ ًﺪا‬ dalam pertengahan
Ayat 15 Surah Sajdah kumpulan akan menghadap kiblat dan bersujud
kepada Allah (Sujud Sajdah Tilawah). Dalam sujud itu dibaca,

‫ﲰ َﻌ ُﻪ َو َﺑ َﺼ َﺮ ُه ِﲝ َ ْﻮﻟ ِ ِﻪ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬


ْ َ ‫َﺳ َﺠ َﺪ َو ْﺟ ِ َ ﻟِﻠ َّ ِﺬ ْى َﺧﻠ َ َﻘ ُﻪ َو َ َّﻮ َر ُه َو َ َّﻖ‬
‫ِﲔ‬ َ ْ ‫ٱﷲ أ َ ْﺣ َﺴ ُﻦ‬
َ ْ ‫ٱﳋﺎ ﻟِﻘ‬ ُ ‫ك‬ َ ‫َو ُﻗ َّﻮ ِﺗ ِﻪ َﻓ َﺘ َﺒ َﺎر‬
33
ِ ‫أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮٱ‬
‫ﷲ ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ‬ 11x Memohon ampun dari
semua kesalahan yang
terjadi secara sengaja dan
tidak sengaja sebelum
melakukan amalan ini

‫إﻟﻪ إ ِ َّﻻ ٱﷲ‬


َ ‫َﻵ‬ 11x Sebagai satu adab dan
hormat kepada Allah s.w.t.
(disudahi dengan ِ ‫ُﳏ َ َّﻤ ٌﺪ َّر ُﺳﻮ ُل ٱ‬
‫ﷲ‬ apabila kita memulakan
suatu amalan
pada akhir bacaan ke 11)

ِ ‫ﲪـ ٰ ِﻦ ٱﻟ َّﺮﺣ‬
‫ِﻴﻢ‬ َ ْ ‫ﻪﻠﻟ ٱﻟ َّﺮ‬
ِ ّٰ ‫ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ‬ 11x Menanamkan keyakinan kita
kepada Allah s.w.t. sebagai
‫ﻪﻠﻟ ٱ َّﻟﺼ َﻤ ُﺪ۞ ﻟ َ ْﻢ َﻳﻠ ِْﺪ‬ ُ ّٰ ‫ﻪﻠﻟ أ َ َﺣ ٌﺪ۞ ٱ‬
ُ ّٰ ‫ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ ٱ‬
tempat kita memohon

۞‫َوﻟ َ ْﻢ ُﻳﻮﻟ َ ْﺪ۞ َوﻟ َ ْﻢ َﻳ ُﻜﻦ ﻟ َّ ُﻪ ُﻛ ُﻔ ًﻮا أ َ َﺣ ٌﺪ‬

34
‫‪Kemudian bacalah doa berikut,‬‬

‫َ‬
‫اﺟ َﻌ َﻞ َﺛ َﻮ َاﺑ َﻬﺎ ِ ْﰱ َﺻ ِﺤﻴْ َﻔ ِﺔ َﺳﻴِّ ِﺪ‬ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺗ َﻘ َّﺒ ْﻞ ِﻣ َّﻨﺎ ٰﻫ ِﺬ ِه ٱﻟ ْ ِﻘ ٓﺮأ ِة َو ْ‬
‫ﻚ ِﻷ َ ْر َو ِاح‬ ‫اب ِﻣ ْﺜ َﻞ َذﻟ ِ َ‬ ‫ﺛ‬
‫ٱﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ ْﻢ۞ َو َ َﻮ َ‬ ‫ﲔ َﺻ ّٰ ُ‬ ‫ٱ ْ ُﳌ ْﺮ َﺳﻠ ِ ْ َ‬
‫أ َ ِﺑﻴْ َﻨﺎ َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ أ ٓ َد َم َوأ ُ ِّﻣ َﻨﺎ َﺳﻴِّ َﺪ ِﺗ َﻨﺎ َﺣ َٓﻮأ َ َو َﻣ ْﻦ َوﻟ َ َﺪا ِﻣ َﻦ ْٱﻷ َ ْﻧ ِﺒﻴَٓﺎ ِء‬
‫ﷲ َو َﺳ َﻼ ُﻣ ُﻪ‬ ‫ات ٱ ِ‬ ‫ﲔ َﺻﻠ َ ٰﻮ ُ‬ ‫ﺎﳊ ْ َ‬ ‫ٱﻟﺸ َﻬ َٓﺪا ِء َو َّ‬
‫ٱﻟﺼ ِ ِ‬ ‫ﲔ َو ُّ‬ ‫َوٱ ْ ُﳌ ْﺮ َﺳﻠ ِ ْ َ‬
‫ﱮ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ أ َﲨﻌﲔ۞وﺛﻮاب ِﻣﺜﻞ ذﻟ ِﻚ ِﻷ ٓل ﺑﻴﺖ ٱﻟﻨ‬
‫َ َ ْ ِ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ َّ ِ ِّ‬
‫ٱﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ‬ ‫َوأ َ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َوأ َ ْز َوا ِﺟ ِﻪ َو ُذ ِّر َّﻳ ِﺘ ِﻪ َوأ َ ْﻫ ِﻞ َﺑﻴْ ِﺘ ِﻪ َﺻ ّٰ ُ‬
‫ٱﻟﺪ ْﻧﻴٰﺎ‬
‫ٱﷲ ِﺑ ِﻬ ْﻢ ِﰱ ُّ‬ ‫ٱﷲ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو َﻋ َّﻨﺎ َو َﻧ َﻔ َﻌ َﻨﺎ ُ‬ ‫َو َﺳﻠ َّ ْﻢ۞ َو َر ِ َ ُ‬
‫ن‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫اﺟ َﻌ ِﻞ ٱﻟ ْ ُﻘ‬ ‫ﻢ‬
‫َ‬ ‫ﻬ‬
‫ُ‬ ‫ّٰ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ٱ‬ ‫۞‬ ‫ﻦ‬
‫ِ‬ ‫ٱﻟﺪ َار ْﻳ‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ﰱ‬ ‫ِ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬
‫ِ‬ ‫ﺑ‬
‫ِ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬
‫َ‬ ‫ﻘ‬
‫ْ‬ ‫ﳊ‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫وٱ ْﻷ ٓﺧِ ﺮ ِة وأ َ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬
‫ب‬ ‫ﺖ ﻟ َ َﻨﺎ ِﰱ ِد ْﻳ ِﻨ َﻨﺎ َو ُد ْﻧﻴَﺎ َﻧﺎ َو ا َﺧِ َﺮ ِﺗ َﻨﺎ َﻳ َﺎر َّ‬‫ﺖ ُﻣ ْﻨ ِﺠﻴْ ٌ‬ ‫َو ٰﻫ ِﺬ ِه ْٱﻷ َ ٰﻳ ِ‬
‫ﲔ‪ ،‬آﻣﲔ۞‬ ‫ٱﻟ ْ َﻌ َ ِ‬
‫ﺎﳌ ْ َ‬

‫‪35‬‬
Maksudnya،

“Ya Allah, restuilah pembacaan Al-Quran kami ini, kami


Muhammad Rasul utusan-Mu, salam selawat ke atasnya.
Dan pahala bacaan ini juga dipanjangkan kepada roh bapa
kami Nabi Adam a.s. nenek kami Saidatina Hawa, dan
kepada semua zuriat yang lahir dari kedua-kedua mereka ini
dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka yang
menjadi pejuang ugama, dan orang-orang soleh sebagai
selawat dan salam kami kepada mereka. Begitu juga
pahala bacaan ini dipanjangkan kepada keluarga ahli-ahli
keluarganya. Keredaan Allah ke atas mereka semua,
semoga kami mendapat faedah mereka semua di dunia dan
di akhirat. Ya Allah pertemukan kami semua dengan
mereka, di dunia dan di akhirat. Terimalah doa kami ini. Ya
Allah jadikan pembacaan Al-Quran kami ini melepaskan
kami di dunia dan di akhirat dari sebarang kesusahan, wahai
Allah yang menyayangi kami dan seluruh alam semesta.”

36
‫‪Apabila selesai membaca semua surah-surah ini maka‬‬
‫‪imam akan membaca Doa Khatam Al-Quran berikut.‬‬
‫‪Setiap pengamal memahami bahawa doa ini sangat‬‬
‫‪mustajab selepas membaca ayat-ayat Allah.‬‬

‫ﲪ ِﻦ ٱﻟ َّﺮﺣِﻴْ ِﻢ‬
‫ﷲ ٱﻟ َّﺮ ْ ٰ‬
‫َﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬

‫أ َ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ّ ِ‬
‫ﻪﻠﻟ َﳓْ َﻤ ُﺪ ُه َو ُﻫ َﻮا ْ ُﳌ ْﺴ َﺘ َﺤ ُّﻖ ﻟِﻠ ْ َﺤ ْﻤ ِﺪ َواﻟ ّﺜ ََﻨﺂ ِء‪َ ،‬ﻧ ْﺴ َﺘﻌ ْ ُ‬
‫ِﲔ ِﺑ ِﻪ‬
‫ِﰲ ٱ َّﻟﺴ ّٓﺮا ِء َوٱﻟ َّﻀ ّٓﺮا ِء‪َ ،‬و َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ُه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻬ ِﺪ ْﻳ ِﻪ ِ َﳌﺎ ُﻳ َﻘ ّ ِﺮ ُﺑ َﻨﺎ إ ِﻟَﻴْ ِﻪ‪،‬‬
‫َو ُﻧ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ ِﻪ َو َﻧ َﺘ َﻮ َّﻛ ُﻞ َﻋﻠَﻴ ِﻪ ِﰲ َ ِ‬
‫ﲨﻴْ ِﻊ َﺣﺎ َﻻ ِﺗ َﻨﺎ َو ُﻧ َﺼﻠ ِّ ْﻲ َو ُﻧ َﺴﻠ ّ ُِﻢ َﻋ ٰ‬ ‫ْ‬
‫ﲔ‪َ ،‬وأ َ َّو ُل ُﻣ َﺸ َّﻔ ٍﻊ ِﰲ َﻳ ْﻮ ِم ٱﻟ ْ َﻌ َﺮ ِض‬ ‫أ َ ْﻓ َﻀ ِﻞ َﻣ ْﺒ ُﻌ ْﻮ ٍث ﻟِﻠ ْ َﻌ َ ِ‬
‫ﺎﳌ ْ َ‬
‫ﺎب َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ َو َﻧ ِﺒﻴِّ َﻨﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َو َﻋ ٰ آﻟ ِ ِﻪ َوأ َ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ َﺗ ِﺒ َﻊ‬ ‫َوٱ ْ ِﳊ َﺴ ِ‬
‫ك َﺑ ُﻨ ْﻮ‬ ‫ك َﺑ ُﻨ ْﻮ َﻋ ِﺒﻴْ ُﺪ َ‬ ‫ﻟﺪ ْﻳ َﻦ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ّﻧَﺎ َﻋ ِﺒﻴْ ُﺪ َ‬
‫مٱ ّ ِ‬‫َﻫ ْﺪ َﻳ ُﻪ إ ِ ٰﱃ َﻳ ْﻮ ِ ِ‬
‫ﻚ‪،‬‬ ‫ﻚ ِﺑ ُﻜ ّ ِﻞ اِ ْﺳ ٍﻢ ُﻫ َﻮ ﻟ َ َ‬ ‫ك‪َ ،‬ﻧ ْﺴﺄ َ ﻟ ُ َ‬ ‫ﻚ‪َ ،‬ﻋ ْﺪ ٌل ﻓِﻴْ َﻨﺎ َﻗ َﻀﺎ ُؤ َ‬ ‫إ ِ َﻣﺎ ِﺋ َ‬
‫ﻚ‪ ،‬أ َ ْو َﻋﻠ ّ َْﻤ َﺘ ُﻪ أ َ َﺣ ًﺪا ِﻣ ْﻦ‬‫ﰲ ِﻛ َﺘﺎ ِﺑ َ‬ ‫ﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔﺴ َ َ َﻧ‬
‫ﻚ‪ ،‬أ ْوأ ْ َﺰﻟ ْ َﺘ ُﻪ ِ ْ‬ ‫َ‬ ‫ﲰﻴْ َ‬ ‫َ َّ‬
‫ﻚ َﻳﺎ‬ ‫ك‪َ ،‬ﻧ ْﺴﺄ َ ﻟ ُ َ‬ ‫ﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ َ‬ ‫ِﻚ‪ ،‬أ َ ِوٱ ْﺳ َﺘﺄ ْ َﺛ ْﺮ َت ِﺑ ِﻪ ِﰲ ِﻋﻠ ْ ِﻢ ٱﻟ ْ َﻐﻴْ ِ‬ ‫َﺧﻠْﻘ َ‬
‫‪37‬‬
‫آن ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ َﻢ َر ِﺑﻴْ َﻊ ﻗُﻠ ُ ْﻮ ِﺑ َﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻘ‬ ‫َﺣ ُﻲ ﻳﺎ َﻗﻴُّ ُ َ‬
‫ن َﲡْ َﻌ َﻞ ٱ ْ ُ ْﺮ َ‬
‫ﻮم أ ْ‬ ‫ّ َ‬
‫ﳘ ْﻮ ِﻣ َﻨﺎ َوﻏ ُ ُﻤ ْﻮ ِﻣ َﻨﺎ‬
‫ﺎب ُ ُ‬ ‫ﻫ‬
‫َ‬ ‫ذ‬
‫َ‬ ‫و‬
‫َ‬ ‫ﺎ‪،‬‬ ‫ِﻨ‬
‫َ‬ ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﺰ‬
‫َ‬ ‫ﺎر َﻧﺎ‪َ ،‬و َﺟ َﻼ َء أ َ ْﺣ‬
‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ﺼ‬
‫َ‬ ‫ﺑ‬
‫ْ‬
‫و ُﻧ ْﻮ َرأ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ك ٱ ْ َﳌ َﻌﺎ ِﺻ ْﻲ أ َ َﺑ ًﺪ َاﻣﺂ‬
‫ﱰ ِ‬ ‫ﻳﺂ أَرﺣﻢ ٱﻟﺮ ِاﲪﲔ۞ ٱﻟﻠﻬﻢ ٱرﲪﻨﺎ ﺑ‬
‫َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ّٰ ُ َّ ْ َ ْ ِ َ ْ‬
‫ن َﻧ َﺘ َﻜﻠ ّ ََﻒ َﻣﺎ َﻻ َﻳ ْﻌ ِﻨﻴْ َﻨﺎ‪َ ،‬وٱ ْر ُز ْﻗ َﻨﺎ ُﺣ ْﺴ َﻦ‬ ‫أَﺑ َﻘﻴ َﺘ َﻨﺎ‪ ،‬وٱ ْر َﲪ ٰﻨﺎ أ َ‬
‫ْ‬ ‫ْ ْ َ ْ‬
‫ﻚ َﻋ َّﻨﺎ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺑ ِﺪ ْﻳ َﻊ ٱ َّﻟﺴ َٰﻤ َٰﻮٱ ِت َوٱ ْﻷ َ ْر ِض‬ ‫ٱ َّﻟﻨ َﻈ َﺮ ﻓِﻴْ َﻤﺎ َﻳ ْﺮ ِﺿﻴْ َ‬
‫ﷲ‬
‫ﻚ َﻳﺎ ٱ ُ‬ ‫ﱵ َﻻ ُﺗ َﺮ ِام‪َ ،‬ﻧ ْﺴﺄ َ ﻟ ُ َ‬ ‫ﻷﻛﺮ ِام وٱﻟ ْ ِﻌ َﺰ ِة ٱﻟ َ‬
‫َ َ َْ َ ِ َ ْ َ َ ّ ّ ِ ْ‬
‫ﻳﺎذاٱﳉﻼ ل وٱ ْ ِ‬
‫ن ُﺗﻠ ْ ِﺰ َم‬ ‫ِﻚ و ُﻧ ْﻮ ِروﺟ ِﻬ َ َ‬
‫ﻚأ ْ‬ ‫ﲪ ُﻦ َﻳ َﺎرﺣِﻴْ ُﻢ ِﲜ َ َﻼ ﻟ َ َ َ ْ‬ ‫َﻳﺎ َر ْ َٰ‬
‫ن َﻧ ْﺘﻠ ُ ْﻮ ُه َﻋ ٰ‬ ‫َ‬ ‫ُﻗﻠ ُ ْﻮ ِﺑ َﻨﺎ ِﺣ ْﻔ َﻆ ِﻛ َﺘﺎ ِﺑ َ‬
‫ﻚ َﻛ َﻤﺎ َﻋﻠ ّ َْﻤ َﺘ َﻨﺎ‪َ ،‬و ْار ُز ْﻗ َﻨﺎ أ ْ‬
‫ﻚ َﻋ َّﻨﺎ۞ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺑ ِﺪ ْﻳ َﻊ ا َّﻟﺴ َٰﻤ َٰﻮٱ ِت‬ ‫ٱ َّﻟﻨ ْﺤ ِﻮ ٱﻟ َّ ِﺬ ْي ُﻳ ْﺮ ِﺿﻴْ َ‬
‫اﻹ ْﻛﺮ ِام واﻟ ْ ِﻌ َّﺰ ِة ٱﻟ َّ ِﱵ َﻻ ُﺗﺮا ْ ِم‪َ ،‬ﻧﺴﺄ َ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َوٱ ْﻻ َ ْر ِض َﻳﺎ َذاٱ ْﳉَ َﻼ ِل َو ْ ِ َ َ‬
‫ن ُﺗ َﻨ ِّﻮ َر‬ ‫ﻚ أَ‬ ‫ﲪ ُﻦ ِﲜ َ َﻼ ﻟ َ ﻧ‬
‫ِﻚ َو ُ ُﻮ ِر َو ْﺟ ِﻬ َ ْ‬ ‫ﷲ َﻳ َﺎر ْ َ‬ ‫ﻚ َﻳﺎ ٱ ُ‬ ‫ﻟُ َ‬
‫ن ُﺗ َﻔ ّ ِﺮ َج ِﺑ ِﻪ‬ ‫َ‬ ‫ﻚ أَﺑﺼ َﺎر َﻧﺎ وأ َ ﺗﻄﻠ ِ ِ َ‬
‫ن ُ ْ َﻖ ِﺑﻪ أﻟْﺴِ َﻨ َﺘ َﻨﺎ‪َ ،‬وأ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِﺑ ِﻜ َﺘﺎ ِﺑ َ ْ َ‬

‫‪38‬‬
‫ن َﺗ ْﺴ َﺘ ْﻌ ِﻤ َﻞ ِﺑ ِﻪ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َﻋ ْﻦ ُﻗﻠ ُ ْﻮ َﺑ َﻨﺎ‪َ ،‬وأ َ ﺗﺸ‬
‫ن َ ْ َﺮ َح ِﺑﻪ ُﺻ ُﺪ ْو َر َﻧﺎ‪َ ،‬وأ ْ‬
‫ْ‬
‫ك َو َﻻ ُﻳ ْﺆ ِﺗﻴْ ِﻪ ﻟ َ َﻨﺎ‬ ‫ﲑ َ‬‫أ َ ْﺑ َﺪا َﻧ َﻨﺎ‪َ ،‬ﻓﺈِ ّﻧ َُﻪ َﻻ ُﻳﻌِﻴْ ُﻨ َﻨﺎ َﻋ َ ٱ ْﳊَ ِّﻖ ﻏ َ ُْ‬
‫ﷲ ٱﻟ ْ َﻌﻠ ِ ِّﻲ ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ‬ ‫ﺖ َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ُﻗ َّﻮ َة إ ِ َّﻻ ِﺑﭑ ِ‬ ‫إ ِ َّﻻأ َ ْﻧ َ‬
‫َﻋﻠ ّ ِْﻤ ٰﻨ َﺎﻣﺎ َﻳ ْﻨ َﻔ ُﻌ َﻨﺎ َوا ْﻧ َﻔ ْﻌ ٰﻨﺎ ِ َﲟﺎ َﻋﻠ ّ َْﻤ َﺘ َﻨﺎ َو ِز ْدﻧَﺎ ِﻋﻠ ْ َﻤﺎ‪ ،‬أ َ ْﳊ َ ْﻤ ُﺪ ِ َّﻪﻠﻟِ‬
‫ﷲ ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﺎل أ َ ْﻫ ِﻞ ٱ َّﻟﻨ ِﺎر۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ٱ ْﺟ َﻌ ْﻞ‬ ‫َﻋ ٰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺣ ٍﺎل َو َﻧ ُﻌ ْﻮ ُذ ِﺑﭑ ِ‬
‫اﲨ ًﻌﺎ َﻣ ْﺮ ُﺣ ْﻮ ًﻣﺎ‪َ ،‬و َﺗ َﻔ ُّﺮ َﻗ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِه َﺗ َﻔ ُّﺮ ًﻗﺎ‬ ‫ﲨ َﻌ َﻨﺎ ٰﻫ ٰﺬ ْ‬ ‫َْ‬
‫َﻣ ْﻌ ُﺼ ْﻮ ًﻣﺎ‪َ ،‬و َﻻ َﲡْ َﻌ ْﻞ ﻓِﻴْ َﻨﺎ َو َﻻ َﻣ َﻌ َﻨﺎ َﺷﻘِﻴًّﺎ َو َﻻ َﻣ ْﻄ ُﺮ ْو ًدا َو َﻻ‬
‫ﲔ‪َ ،‬ﻳﺎ َﺣ ُّﻲ َﻳﺎ َﻗﻴُّ ْﻮ ُم‬ ‫ﲪْ َ‬ ‫ِﻚ َﻳﺂأ َ ْر َﺣ َﻢ ٱﻟ َّﺮا ِ ِ‬
‫ﲪﺘ َ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﳏ‬
‫َ ْ ُﺮ ْو ًﻣﺎ ِ َﺮ ْ َ‬
‫ﻚ َﻧﺴ َﺘ ِﺠ ْﲑ‪ ،‬أ َْﺻﻠ ِ ْﺢ ﻟ َ َﻨﺎ َﺷﺄ ْ‬ ‫َ‬ ‫ﺑ‬
‫ِ‬ ‫ا‬‫ﺬ‬‫ٰ‬ ‫ﻋ‬
‫َ‬ ‫ﻦ‬‫ْ‬ ‫ﺚ‪َ ،‬و ِﻣ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬‫ﻐ‬‫ِ‬ ‫ﺘ‬‫َ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻧ‬
‫َ‬ ‫ِﻚ‬‫َ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﲪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ِﺑ‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫ﲔ‪َ ،‬ر َّﺑ َﻨﺎ َﻻ ُﺗ ِﺰغْ‬ ‫َﻧ َﻨﺎ ُﻛﻠ ّ ََﻪ‪َ ،‬و َﻻ َﺗ ِﻜﻠ ْ َﻨﺎ إ ِ ٰﱃ أ َ ْﻧ ُﻔﺴِ َﻨﺎ َﻃ ْﺮ َﻓ َﺔ َﻋ ْ ٍ‬
‫َﻚ‬‫ﲪ ًﺔ إ ِ ّﻧ َ‬ ‫ﻚ َر َْ‬ ‫ﺐ ﻟ َ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪ ْﻧ َ‬ ‫ﻗﻠ ﺑ‬
‫ُ ُ ْﻮ َﺑ َﻨﺎ َ ْﻌ َﺪ إ ِ ْذ َﻫ َﺪ ْﻳ َﺘ َﻨﺎ َو َﻫ ْ‬
‫ﲪ َﻨﺎوٱ ْر َﺣ ْﻢ آ َﺑ َﺎء َﻧﺎ َوأ ُ َّﻣ َﻬﺎ ِﺗ َﻨﺎ َوإ ِ ْﺧ َﻮاﻧ َِﻨﺎ‬ ‫ﺎب۞ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ْار َ ْ‬
‫َ ﻟ‬
‫أ ْﻧ َﺘﺎٱ َْﻮ َّﻫ ُ‬
‫‪39‬‬
‫ﰲ ُﻗﻠ ُ ْﻮ ِﺑ َﻨﺎ ﻏ ًِّﻼ‬
‫ﺎن َو َﻻ َﲡْ َﻌ ْﻞ ِ ْ‬ ‫ﲔ ٱﻟ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ َﺳ َﺒ ُﻘ ْ ُﻮ َﻧﺎ ِﺑ ْ ِ‬
‫ﺎﻹ ْﳝ ِ‬ ‫ٱ ْ ُﳌ ْﺴﻠ ِ ِﻤ ْ َ‬
‫ﻟِﻠ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨ ْﻮا َر َّﺑ َﻨﺎ إ ِ ّﻧ َ‬
‫َﻚ َر ُؤ ْو ٌف َرﺣِﻴْ َﻢ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ْار َ ْ‬
‫ﲪ ُﻬ ْﻢ‪،‬‬
‫اﻋ ُﻒ َﻋ ْﻨ ُﺤ ْﻢ‪َ ،‬وأ َ ْﻛ ِﺮ ْم ُﻧ ُﺰ َ ُﳍ ْﻢ َو َو ِّﺳ ْﻊ ُﻣ ْﺪ َﺧﻠ َ ُﻬ ْﻢ‬
‫‪،‬و ْ‬‫َو َﻋﺎ ِ ِﻓ ِﻬ ْﻢ َ‬
‫ﱪ ِد۞ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺟﺎ ِِزﻫِ ْﻢ ِﺑ ْ‬ ‫ِ ﻟ َﺜﻠ ِ‬
‫ﺎﳊَ َﺴ َﻨﺎ ِت‬ ‫َوٱﻏْﺴِ ﻠ ْ ُﻬ ْﻢ ِﺑﭑ ْ َﳌﺂء َوا ّ ْﺞ َوٱﻟ ْ َ َ‬
‫ﺎك‬‫ِﻚ ِر َﺿ َ‬ ‫ﲪﺘ َ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻋﻔ ﻏﻔ‬
‫ﺎﻟﺴﻴِّ ٓﺌﺎ ِت َ ْ ًﻮ َاو ُ ْ َﺮا َﻧﺎ‪َ ،‬وﻟ َ ِّﻘ ِﻬ ْﻢ ِ َﺮ ْ َ‬‫إ ِ ْﺣ َﺴ ًﻨﺎ َو ِﺑ َّ‬
‫ﻧﺎه ِﻣ َﻦ‬‫ﻗ ْ‬ ‫ﺛ‬ ‫َ‬
‫ﱪ َو َﻋ َﺬا ِﺑ ِﻪ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ أ ْو ِﺻ ْﻞ َ َﻮ َ‬
‫اب َﻣﺎ ََﺮأ ُ‬ ‫َو ِﻗ ِﻬ ْﻢ ﻓ ِْﺘ َﻨ َﺔ ٱﻟ ْ َﻘ ْ ِ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻚ َو ِر ْﺿ َﻮا َﻧ َ‬ ‫ﲪ َﺘ َ‬ ‫آن ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ إِﻟَﻴْ ِﻬ ْﻢ َو َﺿﺎ ِﻋ ْﻒ َر ْ َ‬ ‫ٱﻟ ْ ُﻘ ْﺮ ِ‬
‫َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ٱ ْﻧ ُﻘﻠ ْ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﺿﻴْ ِﻖ ٱﻟﻠ ّ ُُﺤ ْﻮ ِد َوٱﻟ ْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ِرإ ِ ٰﱃ َﺳ َﻌ ِﺔ‬
‫ﳐ ُﻀ ْﻮ ٍد َو َﻃﻠ ْ ٍﺢ َﻣ ْﻨ ُﻀ ْﻮ ٍد ِ‬
‫‪،‬وﻇ ّ ٍﻞ‬ ‫ﰲ ﺳِ ْﺪ ٍر َ ْ‬ ‫ﻟﻘﺼ‬
‫ٱ ُّﻟﺪ ْو ِر َوٱ ْ ُ ُ ْﻮ ِر‪ْ ِ ،‬‬
‫ِﲑ ٍة َﻻ َﻣ ْﻘ ُﻄ ْﻮ َﻋ ٍﺔ َو َﻻ‬ ‫ﳑ ُﺪ ْو ٍد‪َ ،‬و َﻣﺂ ٍء َﻣ ْﺴ ُﻜ ْﻮ ٍ‬
‫ب‪َ ،‬و َﻓﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ َﻛﺜ ْ َ‬ ‫َْ‬
‫ِﲔ‬ ‫ﲔ َوٱ ِّﻟﺼ ّ ِﺪ ْﻳﻘ ْ َ‬ ‫ﳑ ُﻨ ْﻮ َﻋ ٍﺔ‪َ ،‬ﻣ َﻊ ٱﻟ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ أ َ ْﻧ َﻌ ْﻤ َ‬
‫ﺖ َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ٱ َّﻟﻨ ِﺒﻴِّ ْ َ‬ ‫َْ‬
‫ﲔ۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ‬ ‫ﲪْ َ‬‫ِﻚ َﻳﺂ أ َ ْر َﺣ َﻢ ٱﻟ َّﺮ َ ِ‬ ‫ﲪﺘ َ‬ ‫ﺎﳊ ْ َ ﺑ‬
‫ﲔ ِ َﺮ ْ َ‬ ‫َوٱ ُّﻟﺸ َﻬ َﺪآ ِء َوٱ َّﻟﺼ ِ ِ‬

‫‪40‬‬
‫ﻚ ِﰲ‬ َ ‫ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد‬
َ ‫ك ٱﻟ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ ُﺗ َﺒﺎﻫِ ْﻲ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻣ َﻼ ِء َﻛ َﺘ‬ ُ ‫اﺟ َﻌﻠ ْ َﻨﺎ َوإ ِ َّﻳ‬
ْ
‫ﻚ‬َ ‫ َو ْار ُز ْﻗ َﻨﺎ ُﺣ ْﺴ َﻦ ٱ َّﻟﻨ َﻈ ِﺮ إ ِ ٰﱃ َو ْﺟ ِﻬ‬،‫ٱ ْ َﳌ ْﻮﻗ ِِﻒ ٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ‬
َ ْ ‫ﲔ َوٱ ِّﻟﺼ ّ ِﺪ ْﻳﻘ‬
‫ِﲔ‬ َ ‫ٱﻟ ْ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َﻣ َﻊ ٱﻟ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ أ َ ْﻧ َﻌ ْﻤ‬
َ ْ ِّ‫ﺖ َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ٱ َّﻟﻨ ِﺒﻴ‬
‫َ ِﺎر ِﰲ‬َ َ ‫ﲔ ٱﻟ َّ ِﺬ ْﻳ َﻦ َﲡْ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢ ْ ِﺘ ِﻬ ُﻢ ِ ٱ ْﻷ‬ ِ ِ ‫َوٱ ُّﻟﺸ َﻬ َﺪآ ِء َوٱ َّﻟﺼ‬
َ ْ ‫ﺎﳊ‬
َ ‫ َد ْﻋ ٰﻮ ُاﻫ ْﻢ ﻓِﻴْ َﻬﺎ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َﻧ‬،‫ﺎت ٱ َّﻟﻨﻌِﻴْ ِﻢ‬
‫ﻚ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َو َﲢِﻴَّ ُﺘ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻴْ َﻬﺎ‬ ٍ ‫َﺟ َّﻨ‬
‫۞ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ‬.‫ﲔ‬ ِ َ ‫ب اﻟ ْ َﻌ‬
َ ْ ‫ﺎﳌ‬ ِ َّٰ ِ ‫ن ٱ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ‬
ِّ ‫ﻪﻠﻟ َر‬ ِ َ ‫ َوآﺧِ ُﺮ َد ْﻋ َﻮا َﻧﺎ أ‬،‫َﺳ َﻼ ُم‬
َ ‫ﻋ‬ ‫ﺻ ﻋ‬
۞‫ِﲔ‬ َ ْ ‫ﲨﻌ‬ َ ْ ‫َ ِّ َ ٰ َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َو َ ٰ آﻟ ِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ أ‬

Maksudnya,
“Syukur hanya kepada Allah. Kami sedang mengucapkan
syukur dan Allah adalah yang paling berhak menerima
syukur dan terima kasih dari kami. Kami memohon hanya
kepada Allah samada di waktu kesenangan atau kesusahan.
Kami memohon keampunan dan hidayah yang boleh
mendekatkan kami kepadaNya. Kami beriman denganNya,
bertaubat dan bertawakal dalam segala urusan kami. Salam
dan selawat kami kepada yang termulia yang pernah
dibangkitkan untuk keseluruhan alam dan orang yang
pertama yang akan memberi syafa’at di hari kiamat iaitu

41
Saidina Muhammad, keluarga serta sahabat dan pengikut-
pengikutnya yang memperolehi hidayat sehingga ke hari
akhirat.

Ya Allah kami adalah hamba-Mu. Anak kepada hamba-Mu,


cucu kepada hamba-Mu, segala Qadha Engkau akan
terkena ke atas kami, oleh itu kami memohon dengan berkat
seluruh nama-nama-Mu Yang Engkau telah menamakan Diri
Engkau atau yang Engkau pernah catatkan dalam Al-Quran
atau pernah Engkau ajar kepada salah seorang daripada
hamba Engkau, atau nama-nama yang terdapat dalam Ilmu
Ghaib milik-Mu, kami memohon Ya Hayyu, Ya Qayyum
jadikanlah Al-Quran itu bunga hati kami, cahaya hidup kami,
penerang kepada kekusutan kami dan penghilang resah
gelisah kami wahai Allah yang penuh rahmat.

Ya Allah, berilah rahmat kepada kami supaya kami


meninggal semua maksiat-maksiat terhadap-Mu, berilah
rahmat kepada kami supaya kami meninggalkan perkara
yang tidak penting bagi kami, berilah rezeki kepada kami
untuk melihat perkara-perkara yang Engkau reda ke atas
kami. Ya Allah yang mencantikkan langit dan bumi, Yang
mempunyai ketinggian dan kemuliaan, dan keagungan yang
tidak pupus, kami memohon kepada-Mu Ya Allah, Ya
Rahman Ya Rahim, dengan kemuliaan-Mu, dan cahaya
wajah-Mu, terangkanlah hati kami untuk menghafaz Al-
Quran-Mu sebagaimana yang pernah Engkau ajarkannya,
dan berilah rezeki membacanya mengikut cara yang Engkau
redai ke atas kami.

Ya Allah mencantikkan langit dan bumi, punyai ketinggian


dan kemuliaan, dan kemuliaan yang tidak pupus, kami
memohon kepada-Mu, Ya Allah, Ya Rahman, dengan
ketinggian Mu, dan Nur Wajah Mu, cahayakanlah

42
penglihatan kami dan lembutkan lidah kami, dan
permudahkanlah hati kami, lapangkan dada kami, dan
pergunakanlah ia untuk badan kami, kerana tidak ada yang
mendorong kami kepada AL-HAQQI kecuali Engkau Ya
Allah, tidak ada kekuatan dan helah kecuali dengan-Mu
Yang Maha Agung.

Ya Allah, ajarkanlah kami dengan ilmu yang boleh


memunafaatkan, dan berilah munafaat daripada ilmu itu dan
tambahkan ilmu kami. Syukur Ya Allah di atas semua hal
dan kami memohon perlindungan-Mu dari hal ahli neraka.

Ya Allah, jadikanlah kumpulan ini kumpulan yang penuh


rahmat, perpisahan kami sebagai perpisahan yang dijagai-
Mu. Jangan ada di antara kami orang yang celaka,
terbuang, dan jauh dari rahmat-Mu dengan berkat rahmat-
Mu Ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon
pertolongan, jauhkanlah kami dari neraka Engkau.
Perbetulkanlah keadaan kami, dan janganlah kami
mempunyai rasa bangga diri sedikit pun. Ya Allah,
janganlah sesatkan kami setelah kami diberi hidayat,
berikanlah rahmat-Mu, kerana Engkau adalah Maha
Pemberi.

Ya Allah berilah rahmat-Mu kepada kami, bapa, datuk dan


nenek kami, sekalian saudara-saudara muslimin yang telah
pergi terlebih dahulu, janganlah beri pada kami rasa dengki
kepada orang yang beriman, Ya Allah Engkau Maha
Penyayang.

Ya Allah, rahmatkanlah mereka, maafkanlah mereka, dan


sejahterakanlah mereka, muliakanlah pemergian mereka itu
dan perluaskan kubur mereka, serta mandikanlah mereka
dengan air yang bersih.

43
Ya Allah segala amal baik mereka dibalaskan dengan
kebajikan-Mu, dan segala kejahatan mereka diberi
pengampunan oleh-Mu, dan pertemukanlah kami dengan
mereka dengan keredaan-Mu. Jauhkanlah mereka dari
azab kubur dan fitnah-fitnahnya.

Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami kepada mereka


dan gandakan ganjarannya serta keredaan-Mu ke atas
mereka.

Ya Allah pindahkanlah mereka dari kubur yang sempit


kepada kawasan yang luas bersama-sama dengan orang-
orang yang telah Engkau beri nikmat, iaitu Nabi-Nabi,
Siddiqin, Syuhada dan Solihin, dengan rahmat-Mu.

Ya Allah jadikanlah kami dan mereka daripada hamba-


hamba-Mu yang akan terpegun dengan Malaikat di hari
Kiamat. Berilah rezeki kepada kami supaya dapat kami
melihat wajah-Mu yang mulia bersama-sama orang-orang
yang telah kau beri nikmat iaitu bersama-sama dengan
Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Solihin yang berada di
dalam Syurga Naim.

Doa mereka padaNya, Maha Suci Mu Ya Allah, tahiyyat


mereka ialah salam. Akhir doa kami ialah Al Hamdulillahi
Rabbul ‘Alamin.

Salam selawat kepada Saidina Muhammad, dan keluarga


serta sahabat-sahabat semua.”

44
SINOPSIS DAN PENGHAYATAN DOA KHATAM AL-
QURAN

1. Bersyukur kepada Allah dan menghayati Rasulullah


s.a.w. dan mengharapkan syafaatNya di hari akhirat
nanti.

2. Memperakukan kekerdilan diri kepada Allah s.w.t. dan


memohon kepadaNya agar meresapkan nur Al-Quran itu
ke dalam dada kita agar segala derita dan kesusahan
duniawi ini dilepaskan oleh Allah s.w.t.

3. Memohon bimbingan Allah s.w.t. melalui RAHMATNYA


agar terjauh dari segala maksiat dan memohon
keredaanNya.

4. Memohon Allah s.w.t. meredai kita menjadikan Al-Quran


sebagai buah hati kita, agar keseluruhan Al-Quran akan
dihayati oleh kita.

5. Memohon kepada Allah s.w.t. agar Al-Quran yang dibaca


dapat menyinari hati kita, dan permudahkan lidah
membacanya, meresapkan rasa ketagihan hati
merenung kandungan dan ajarannya, melapangkan dada
bergantung kepada Allah s.w.t. dengan menggunakan
Al-Quran dalam keperluan hidup kita.

6. Memohon Allah s.w.t. menambahkan ilmuNya kepada


kita dan bersyukur di atas penerimaanNya kepada kita.

7. Memohon Allah s.w.t. merahmati ibu bapa kita yang telah


pergi dan kumpulan ini dirahmatiNya. Memohon Allah

45
s.w.t. memulihkan keadaan kita dan dijauhkan daripada
kemurkaanNya di atas keterlanjuran kita.

8. Agar Allah s.w.t. mengampunkan semua mereka yang


beriman yang telah pergi dan agar kita juga mendapat
RAHMAT yang sama apabila kita mati nanti.

9. Memohon dengan setulus ikhlas agar Allah s.w.t.


mengampunkan kita atas semua dosa-dosa kita.

Amalan Al-Munjiat berakhir di sini dan waktu yang diambil


untuk amalan ini selalunya melampaui waktu Maghrib dan
awal waktu Isya’. Amalan kumpulan Al-Munjiat tidak habis
di sini sahaja, tetapi diteruskan dengan membaca Al-Quran
selepas sembahyang Isya’.

4 SEMBAHYANG ISYA’

Bacaan Surah-Surah Al-Munjiat pada biasanya akan


mengambil masa sehingga masuk waktu Isya’. Maka
dengan selesainya bacaan tersebut diteruskan sembahyang
Isya’ berjemaah.

46
5. BACAAN SURAH AL-KAHFI

Sebagai tambahan kepada amalan, dibaca pula Surah Al-


Kahfi selesai sahaja sembahyang Isya’.

Amalan membaca Surah Al-Kahfi ini adalah didasarkan


kepada galakan-galakan yang didapati dari amalan-amalan
para ulama-ulama yang beramal.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Said Al


Khudri a.s., Rasulullah s.a.w. pernah bersabda,

‫ َﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮأ َ ُﺳ ْﻮ َر ُة ٱﻟ ْ َﻜ ْﻬ ِﻒ‬: ‫ٱﷲ َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ ْﻢ َﻗﺎ َل‬ َّ َ ‫أ‬


ِ ‫ن َر ُﺳ ْﻮ َل ٱ‬
ُ ‫ﷲ َﺻ َﻞ‬
(‫ٱﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔ‬ ِ ْ ‫ٱﳊَﺎ ِﻛ ْﻢ َﺻ ِﺤﻴْ ُﺢ‬
ْ ‫ ﻟ َﻴْﻠ َ ُﺔ‬: ‫ٱﻹ ْﺳ ٰﻨﺎ ِد َﻗ ْﻮﻟ ُ ُﻪ‬ ْ ‫ِﰱ َﻳ ْﻮ ِ ۖم ْﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔ ) َوﻗَﺎ َل‬
‫أ َ ٓﺿﺄ َ ﻟ َ ُﻪ‬
‫ٱﳉ ُ ْﻤ َﻌ ِﺔ أ َ ٓﺿﺄ َ ﻟ َ ُﻪ ِﻣ َﻦ‬
ْ ‫ﲔ۞ َﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮأ َ َﻫﺎ ﻟ َﻴْﻠ َ ِﺔ‬ ِ ْ ‫ٱﳉ ُ ْﻤ َﻌ َﺘ‬
ْ ‫ﲔ‬ َ ْ ‫ِﻣ َﻦ ٱ ُّﻟﻨ ْﻮ ِر َﻣﺎ َﺑ‬
۞‫ﺖ ٱﻟ ْ َﻌ ِﺘﻴْ ِﻖ‬ِ ْ‫ﲔ ٱﻟ ْ َﺒﻴ‬ َ ْ ‫ٱ ُّﻟﻨ ْﻮ ِر ِﻓﻴْ َﻤﺎ َﺑﻴْ َﻨ َﻪ َو َﺑ‬
(‫ٱﻟﺪ َرا ِﻣ ْﻲ َﻣ ْﻮ ُﻗ ْﻮ ًﻓﺎ‬
َّ ‫)أ َ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ‬

Maksudnya,
Bahawa Rasulallah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang
membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat (berkata Al-
Hakim; pada malam Jumaat) akan tersibarlah cahaya ke
atasnya di antara hari itu sehingga ke hari Jumaat yang

47
akan datang. Sesiapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada
malam Jumaat akan tersibarlah cahaya ke atasnya di antara
dirinya dengan Baitul Atiq”.

(Begitulah hadis ini dikeluarkan oleh Ad Darimi. Petikan dari


kitab Khaninatul Asrar, oleh Sheikh Syed Mohd Haqqi Nazili)

48
CARA BERAMAL

Bagi memperolehi barakah dari amalan ini, berdasarkan


kepada pengamal Surah Al-Kahfi kumpulan pengamal akan
duduk dalam satu bulatan dan bersama dengan imam
memulakan bacaannya.

Sebelum memulakan bacaan ini, hendaklah terdapat salah


seorang itu dalam kumpulan ini yang telah menghafaz surah
ini dan memahami maknanya dengan baik membimbing ahli
jemaah kepada bacaan yang teratur, ikhlas dan meresapkan
fahaman surah ini ke dalam diri semua.

Permulaan amalan pembimbing atau imam akan membaca


doa pohon disampaikan salam kepada Nabi Mohammad
s.a.w. seperti berikut,

‫ب‬َّ ‫ٱﳌ َﻘ ِﺎم َو َر‬ ‫ٱﳊ ّ ِﻞ َوٱ ْﳊَ َﺮ ِام َو َر َ ﻟ ﻛ‬ َّ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َر‬
َ ْ ‫ب ٱ ُّْﺮ ْ ِﻦ َو‬ ّ ِْ ‫ب‬
ِ ‫ٱ ْ َﳌ ْﺸ َﻌ ِﺮ ٱ ْﳊ َ َﺮ ِام ِ ِﲝَ ِّﻖ ُﻛ ّ ِﻞ أ َ َﻳ ٍﺔ أ َ ْﻧ َﺰﻟ ْ َﺘ َﻬﺎ ِﰱ َﺷ ْﻬ ِﺮ َر َﻣ َﻀ‬
ْ‫ﺎن َﺑﻠ ِّﻎ‬
‫ُر ْو َح ْﳏ َ َّﻤ ٍﺪ ِﻣ َّﻨﺎ َﲢِﻴَّ ًﺔ َو َﺳ َﻼ ًﻣﺎ‬
Maksudnya،

“Ya Allah Ya Tuhanku yang memiliki Tanah Halal dan


Haram dan yang mentadbir ke empat-empat sudut Baitullah
dan Tuhan Maqam Ibrahim dan Tuhan kepada
Masy’arilharam. Dengan kebesaran ayat Al-Quran yang
diturunkan di malam bulan Ramadhan, panjangkanlah
49
selawat dan salam kami kepada roh Rasulullah Muhammad
s.a.w.”

Kemudian imam akan membaca selawat atas Nabi


Mohammad s.a.w. seperti berikut,

ِ َ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّ ِﻞ َﻋ ٰ ﺳﻴ ِ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﺻ َﻼ ًة ُﺗ ْﻨ ِﺠﻴ َﻨﺎ ِﺑ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ‬


‫ﲨﻴْ ِﻊ‬ ْ َّ
‫ﲨﻴ‬ ِ ‫ْٱﻷ َ ْﻫ َﻮ ِال َو ْٱﻵ َﻓ‬
‫ﺎت‬ِ ‫ﺎﺟ‬ َ َ‫ﺎت َو َﺗ ْﻘ ِ ﻟ َ َﻨﺎ ِﺑ َﻬﺎ َ ِ ْ َﻊ ْﳊ‬
َ ‫ك أ َ ْﻋ‬
َ ‫ﺎت َو َﺗ ْﺮ َﻓ ُﻌ َﻨﺎ ِﺑ َﻬﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ‬ ِ َ ‫َو ْﺗ َﻄ ِّﻬ ُﺮ َﻧﺎ ِﺑ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ‬
َّ ‫ﲨﻴْ ِﻊ‬
ِ ‫ٱﻟﺴﻴِّ َﺌ‬
‫ات ِﰱ‬
ِ ‫ﲑ‬َ ْ ‫ٱﳋ‬
ِ َ ‫ﺎت ِﻣ ْﻦ‬
َ ْ ‫ﲨﻴْ ِﻊ‬ ِ ‫ﺎت َو ُﺗ َﺒﻠ ِّ ُﻐ َﻨﺎ ِﺑ َﻬﺎ أ َ ْﻗ َ ٱﻟ ْ َﻐ ٰﺎﻳ‬
ِ ‫ٱﻟﺪ َر َﺟ‬ َّ
‫ﺎت َو َﻋ ٰ آﻟ ِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ ِﻢ‬ِ ‫ٱﳌ َﻤ‬ َ ْ ‫ٱ ْﳊَﻴَﺎ ِة َو َﺑ ْﻌ َﺪ‬
Maksudnya,
“Ya Allah, selamat dan sejahtera ke atas penghulu kami
Nabi Mohammad s.a.w. sebagai rahmat yang dengannya
Engkau selamatkan kami daripada segala ketakutan dan
kerosakan dan Engkau tunaikan bagi kami dengannya
semua hajat dan Engkau bersihkan bagi kami dengannya
semua keburukan dan Engkau angkatkan kami dengannya
di sisi Engkau setinggi-tinggi darjat dan Engkau sampaikan
kepada kami dengannya kesudahan tujuan dari segala
kebaikan sepanjang hayat dan sesudah mati. Selamat
sejahtera ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda.”

50
‫‪Kemudian imam akan teruskan dengan salam dan selawat‬‬
‫‪seperti berikut,‬‬

‫ﷲ َو َﺑ َﺮ َﻛ ُﺎﺗ ُﻪ ‪ ،‬أ َ َّﻟﺴ َﻼ ُم‬ ‫ﲪ ُﺔ ٱ ِ‬


‫ﱮ َو َر َْ‬ ‫ﻚ أ َ ُّﻳ َﻬﺎ َّ‬
‫ٱﻟﻨ ِ ُّ‬ ‫أ َ َّﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠ َﻴْ َ‬
‫َﻋﻠ َﻴْ ُﻜ ْﻢ َﻳﺎ ُر ُﺳ َﻞ ٱﷲ ‪َ ،‬و َﻳﺂ أ َ ْﻧ ِﺒﻴَﺂ َء ٱﷲ‪َ ،‬و َﻳﺎ أ َ ْوﻟ ِـﻴَﺂ َء ٱﷲ‪َ ،‬وأ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ‬
‫ﺖ َﻳﺎ ﺧِ ْﻀ ُﺮ‬‫ﺖ َﻳﺎ ُﻣ ْﻮ ٓ ‪َ ،‬وأ َ ْﻧ َ‬ ‫ب ٱﻟ ْ َﻜ ْﻬ ِﻒ‪َ ،‬وأ َ ْﻧ َ‬ ‫َ‬
‫َﻳﺂ أ ْﺻ َﺤﺎ َ‬
‫ٱﻟﺴ َﻼ ْم‬
‫ﻚ‪َ ،‬و َّ‬‫ﲔ َو َﻣ ْﻦ َﻣ َﻌ َ‬‫ٱﻟﺴ َّﻼ ُم‪َ ،‬و ِذى ٱﻟ ْ َﻘ ْﺮ َﻧ ْ ِ‬ ‫َﻋﻠ َﻴْ ُﻜ َﻤﺎ َ‬
‫ن ِ ْﰱ ُﺳ ْﻮ َر ِة ٱﻟ ْ َﻜ ْﻬ ِﻒ ٱ َّﻟﺸ ِﺮ ْﻳ ِﻒ‬ ‫َﻋﻠ َﻴ ُﻜﻢ أ َ ْﻧ ُﺘﻢ ْ ﻛ‬
‫ٱﳌ ْﺬ ُ ْﻮ ُر ْو َ‬ ‫ْ ْ ُ َ‬
‫ﲔ‬‫ﺎﳊ ْ َ‬ ‫ٰﻫ ِﺬ ِه‪ ،‬أ َ َّﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠ َﻴْ َﻨﺎ َو َﻋ ٰ ِﻋ َﺒﺎ ِد ٱ ِ‬
‫ﷲ ٱ َّﻟﺼ ِ ِ‬

‫‪51‬‬
Kemudian setiap ahli jemaah akan bersyahadah dan
berselawat Ibrahimiah secara beramai-ramai seperti
berikut,

َّ َ ‫ٱﷲ َوأ َ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ‬
ِ ‫ن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َر ُﺳ ْﻮ ُل ٱ‬
،‫ﷲ‬ َ َ َ
ُ ‫ن ﻵ إ ِﻟ ٓ َﻪ إ ِ ّﻻ‬
ْ ‫أ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ‬
‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّ ِﻞ َﻋ ٰ َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َو َﻋ ٰ آ ِل َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ‬
‫ك‬ ْ ‫ﺖ َﻋ ٰ َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ إ ِ ْﺑ َﺮاﻫِ ﻴْ َﻢ َو َﻋ ٰ آ ِل َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ إ ِ ْﺑ َﺮاﻫِ ﻴْ َﻢ َو َﺑ ِﺎر‬ َ ْ‫َﺻﻠ َّﻴ‬
ٰ ‫ﺖ َﻋ‬ َ ‫َﻋ ٰ َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َو َﻋ ٰ آ ِل َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ َﺑ َﺎر ْﻛ‬
‫ﻚ‬ َ ‫ﲔ إ ِ َّﻧ‬َ ْ ‫َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ إ ِ ْﺑ َﺮاﻫِ ﻴْ َﻢ َو َﻋ ٰ آ ِل َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ إ ِ ْﺑ َﺮاﻫِ ﻴْ َﻢ ِﰱ ٱﻟ ْ َﻌﺎ َ ِﳌ‬
‫ﲪﻴْ ٌﺪ َﳎِﻴْ ٌﺪ‬
َِ

Imam akan membaca Al-Fatihah dan memulakan bacaan


Surah Al-Kahfi tersebut.11 Apabila pembacaan sampai

11
Apabila bacaan sampai ke penghujung Ayat 10,

‫ﲪ ًﺔ َو َﻫﻴِّ ْﺊ ﻟ َ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ ا َ ْﻣ ِﺮ َﻧﺎ َر َﺷ ًﺪا‬ َ ‫َر َّﺑ َٓﻨ ٰﺎءا ِﺗ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪ ْﻧ‬
َ ْ ‫ﻚ َر‬
jemaah adalah digalakkan angkat tangan sebagai menghormati
sebahagian ayat yang berupa doa ini

52
kepada perkataan َ َّ َ ‫َوﻟ ْﻴَ َﺘﻠ‬
‫ﻂ ْف‬ iaitu perkataan yang menjadi
hati Al-Quran dan merupakan titik tengah keseluruhan ayat-
ayat Al-Quran, imam akan membaca Doa Ahmar12 berikut
bagi mengambil barakah dari penghayatan Al-Quran

12
Ini adalah sebahagian daripada Doa Ahmar

53
‫ﲪ ِﻦ اﻟ َّﺮ ِﺣﻴْ ِﻢ‬
‫ﷲ اﻟ َّﺮ ْ ٰ‬
‫ِﺑ ْﺴ ِﻢ ا ِ‬

‫ٱﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ َّ ِ‬
‫ﻪﻠﻟ‬ ‫ﷲ َواِ َﱃ ٱ ِ‬
‫ﷲ َو ْ‬ ‫ﷲ َو ِﻣ َﻦ ٱ ِ‬ ‫ﷲ َو ِﺑﭑ ِ‬ ‫َو ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْ َ‬
‫ﲔ ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬
‫ﳑﺎأ َ َﺧ ُﺎف َوا َ ْﺣ َﺬ ُر۞‬
‫ﱪ َوأ َ َﻋ ُّﺰ َوأ َ َﺟ ُّﻞ ِ َّ‬ ‫ﷲو ُ َ‬ ‫َ‬
‫اﷲ أ ْﻛ َ ُ‬ ‫َو َﻻ إ ِﻟ ٓ َﻪ إ ِ ّﻻ ٱ ُ َ‬
‫ﷲ ُﺑ ْﻜ َﺮ ًة‬
‫ﺎن ٱ ِ‬ ‫ﲑا َوٱ ْﳊ َ ْﻤ ُﺪ ِ َّ ِ‬ ‫ٱ ْ َ‬
‫ﲑا َو ُﺳ ْﺒ َﺤ َ‬ ‫ﻪﻠﻟ َﻛ ِﺜ ْ ً‬ ‫ﱪ َﻛ ِﺒ ْ ً‬
‫ﷲ أ ْﻛ َ ُ‬
‫ٱﳌ َﻌ ِﺎﰲ‬‫ﷲ ُْ‬‫ﺎﰲ ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬
‫ﷲ ٱﻟ ْ َﻜ ِ ْ‬
‫ﺎﰲ ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬
‫ﷲ ٱ َّﻟﺸ ِ ْ‬ ‫َوأ َ ِﺻﻴْ ًﻼ۞ ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬
‫ﷲ ٱﻟ َّ ِﺬ ْي َﻻ َﻳ ُﻀ ُّﺮ َﻣ َﻊ ٱ ْ ِ‬
‫ﲰ ِﻪ َﺷ ْﻲ ٌء ِﰱ ْٱﻷ َ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ‬ ‫ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٱ ِ‬
‫آن َﻣﺎ ُﻫ َﻮ‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َو ُﻫ َﻮ ٱ َّﻟﺴ ِﻤﻴْ ُﻊ اﻟ ْ َﻌﻠ ِﻴْ ُﻢ۞ َو ُﻧ َ ِّ ُل ِﻣ َﻦ ٱﻟ ْ ُﻘ ْﺮ ِ‬ ‫َّ‬
‫ﺎﰲ۞‬ ‫ﺖ َّﻟﺸ ِ ْ‬ ‫ﲔ۞ ٱﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ أ َ َﻧﺎ ٱﻟ َّﺮا ِ ْ َوأ َ ْﻧ َ‬‫ﲪ ٌﺔ ﻟ ِﻠ ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َ‬
‫ِﺷ َﻔ ٌﺎء َو َر ْ َ‬
‫ﱪأ َ ُّﻳ َﻬﺎ‬ ‫ﷲ أ َ ْﻛ َﱪ ٱ ُ َ‬
‫ﷲ أ ْﻛ َ ُ‬ ‫ﱪٱ ُ ُ‬
‫ﺖ۞ ٱ ُ َ‬
‫ﷲ أ ْﻛ َ ُ‬ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷ ّ ِﺮ َﻣﺎ َﻗ َﻀﻴْ َ‬ ‫أ َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َ‬
‫ﰊ َو َر ِّﺑ ُﻜ َﻤﺎ َو َﺧﺎﻟ ِ ِﻘ ْﻲ‬ ‫ﷲ َر ِ ّ ْ‬ ‫ان أ َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑﭑ ِ‬ ‫ﱪ ِ‬ ‫َ‬
‫ﺎن ٱ ْﻷ ْﻛ َ َ‬ ‫ٱﳌﻠ َ َﻜ ِ‬ ‫َْ‬
‫َو َﺧﺎﻟ ِ ِﻘ ُﻜ َﻤﺎ َو ُﻣ َﺼ ِّﻮ ِر ْي َو ُﻣ َﺼ ِّﻮ ِر ُﻛ َﻤﺎ َﺧﺎﻟ ِ ِﻖ ٱ ُّﻟﺼ َﻮ ِر َو َر ِاز ِق‬
‫ﺎت َوٱﻟ ْ َﺒ َﻼ ِء‬ ‫ﺎت َوٱﻟ ْ َﻌ َ‬
‫ﺎﻫ ِ‬ ‫ٱﻟ ْ َﺒ َﺸ ِﺮ۞ أ َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑﭑ ِ‬
‫ﷲ ِﻣ ْﻦ َ ِ‬
‫ﲨﻴْ ِﻊ ٱ ْﻵ َﻓ ِ‬
‫‪54‬‬
‫اﳋ َﺒ ِﺎل۞ أ ُ ِﻋﻴْ ُﺬ‬
‫َوٱ ْﻻ َ ْﻣ َﺮا ِض َوٱ ْﻵ ْﺳ َﻘ ِﺎم َوٱﻟ ْ َﻜ َﺴ ِﻞ َوٱ ْﳋُ ُﻤ ْﻮ ِد َو ْ ِ‬
‫ٱﻟﺘ َﻤ ِﺎم‬ ‫ﮏ َّ‬ ‫ﻚ ٱﻟ ْ ِﻌ َﻈ ِﺎم َوآ َﻵ ِﺋ َ‬ ‫ﲰﺎ ِﺋ َ‬ ‫ﺎﻋ ِﺔ ِﺑﺄ َ‬ ‫َﻧ ْﻔ ِ َو ٰﻫ ِﺬ ِه ْ‬
‫ٱﳉَ َﻤ َ ْ َ‬
‫ﻚ َوا ْ َﳌﻠ َ ُﻜ ْﻮ ُت۞ َﻳﺎ‬ ‫ٱﳌﻠ ْ ُ‬ ‫ﻣ‬ ‫اٱﳉ َ َﻼ ِل َو ْ ِﻛ ِ‬
‫ٱﻻ ْ َﺮام۞ َﻳﺎ َ ْﻦ ﻟ َ ُﻪ ْ ُ‬ ‫َﻳ َﺎذ ْ‬
‫ﻚ َﻳﺎ‬ ‫ﮏ َﻣﺎا َ ْﻋ َﻈ َﻢ َﺷﺄ ْ َﻧ َ‬ ‫ﱪ ْو ُت۞ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َﻧ َ‬ ‫اﳉَ َ ُ‬ ‫َﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﻪ ْ‬
‫اﳉَ َﻼ ُل َو ْ‬
‫ﲔ َﻳ َﺎرا ِﺣ َﻢ‬ ‫َﻓﺎ ِﻃ َﺮٱ َّﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْاﻷ َ ْر ِض َﻳ َﺎﻣﻠ ْ َﺠﺄ َ ٱ ْ َﳌﻠ ْ ُﻬ ْﻮ ِﻓ ْ َ‬
‫ﺎﱐ‬
‫اﻹ ْﺣ َﺴ ِ ْ‬ ‫ﺎن َﻳﺎ َذاٱﻟ َّﺮأ ْ َﻓ ِﺔ َو ْ ِ‬ ‫ٱﻟﺴﻠ ْ َﻄ ِ‬ ‫ﲔ َﻳ َﺎذاٱﻟ ْ َﻌ َﻈ َﻤ ِﺔ َو ُّ‬‫ٱﳌ َﺴﺎ ِﻛ ْ َ‬ ‫َْ‬
‫ﺎﺟﺎ ِﺋ ُﺮ َﻻ ُﳚ َ ُﺎر َﻋﻠ َﻴْ ِﻪ۞‬ ‫ﺎن َﻳﺎ ﻗَﺎﻫِ ُﺮ َﻻ ُﻳ ْﻘ َﻬ ُﺮ َﻳ َ‬ ‫ﺎن َﻳ َﺎﻣ َّﻨ ُ‬ ‫ﺎﺣ َّﻨ ُ‬ ‫َﻳ َ‬
‫ﻚ ِﻣ َﻦ‬ ‫ن َوٱ ْ ِﳌ َﺤ ِﻦ َوأ َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َ‬ ‫ب ٱﻟ ْ َﺒ َﺪ ِ‬ ‫ﮏ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬا ِ‬ ‫أ َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َ‬
‫ﱪ ِﰲ ٱ َّﻟﻨ ْﻔ ِﺲ َوٱﻟ ُّﺮ ْو ِح َوٱ َّﻟﺪ ِم‬ ‫ﲪ ِﺮ َو ِﻣ َﻦ َّ‬
‫ٱﻟﺪا ِء ْاﻷ َ ْﻛ َ ِ‬ ‫ٱﻟ ّ ِﺮ ْﻳ ِﺢ ْٱﻷ َ ْ َ‬
‫ﻚ‬ ‫ﺐ۞ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َﻧ َ‬ ‫ٱﳉﻠ ْ ِﺪ َوٱﻟ ْ ُﻌ ُﺮ ْو ِق َوٱﻟ ْ َﻌ َﺼ ِ‬ ‫َوٱﻟﻠ َّ ْﺤ ِﻢ َواﻟ ْ َﻌ َﻈ ِﻢ َو ْ ِ‬
‫ن۞ َﻓ ُﺴ ْﺒ ٰﺤ َﻦ‬ ‫ﻮ‬
‫ْ‬ ‫ﺖ أ َ ْﻣ ًﺮا َﻓﺎ ِ َّﳕﺎ َﺗ ُﻘ ْﻮ ُل ﻟ َ ُﻪ ُﻛ ْﻦ َﻓﻴَ ُﻜ‬
‫إ ِ َذاﻗَ َﻀﻴْ َ‬
‫ُ‬ ‫َ‬

‫‪55‬‬
‫ﱪ‬ َ ُ ‫ٱﻟ َّ ِﺬى ِﺑﻴ ِﺪ ِه َﻣﻠ َ ُﻜ ْﻮ ُت ُﻛ ّ ِﻞ َ ٍء وإ ِﻟ َﻴ ِﻪ ُﺗﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮن۞ ٱ‬
ُ َ ‫ﷲ أ ْﻛ‬ َ ْ ْ َ ْ َ
۞‫ﱪ‬ َُ ‫ﷲ أ َ ْﻛ‬
ُ ‫ﱪٱ‬ َُ ‫ﷲ أ َ ْﻛ‬
ُ ‫ٱ‬
Maksudnya:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang; dan denganNya kami memohon pertolongan;
dan dengan Allah; dan dari Allah; dan kepada Allah; dan
segala pujian tertentu bagi Allah; dan tiada Tuhan melainkan
Allah; dan Allah Maha Besar, yang Maha Mulia dan Maha
Agung; yang aku takut dan bimbang terhadapNya. Allah
Maha Besar dengan segala kebesaranNya; segala pujian
tertentu bagi Allah, sebanyak-banyak pujian. Dan Maha
Suci Allah pagi-pagi dan petang-petang. Dengan nama
Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah yang
mencukupkan; dan dengan nama Allah yang menyihatkan;
dengan nama Allah yang dengan namaNya tiada memberi
mudarat sesuatu apa jua di bumi dan di atas langit, dan Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan Kami
turunkan setengah-setengah dari Al-Quran yang menjadi
penawar dan rahmat untuk orang-orang yang beriman.

Ya Allah, aku yang menjampi dan Engkau yang


menyembuhkan. Aku berlindung dengan-Mu daripada
kejahatan yang Engkau telah takdirkan. Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku berlindung
dengan Allah, Tuhanku dan Penciptaku, Pembentukku dan
Pencipta rupa bentukku dan Pemberi rezeki sekalian
manusia. Aku berlindung dengan Allah daripada sekalian
kebinasaan, dan segala maksiat, bala bencana, penyakit

56
dan segala kesakitan, kemalasan, kemunduran dan
kebinasaan.

Ya Allah, lindungilah penanggung (pengguna) suratku ini


dengan nama-Mu yang Maha Mulia dan Maha Agung; dan
sifat-sifat-Mu yang sempurna, wahai yang mempunyai
kebesaran dan kekayaan. Wahai Tuhan yang memiliki
kerajaan dan alam malakut; wahai Tuhan yang memiliki
keagungan dan kegagahan. Maha Suci Engkau, alangkah
besarnya Engkau wahai Pencipta segala langit dan bumi.
Wahai Tuhan tempat berlindung mereka yang menyesal
(akan dosa-dosa mereka); wahai Tuhan yang Maha
Pengasih terhadap orang-orang miskin; wahai Tuhan
Pemilik kebesaran dan kekuasaan, wahai Tuhan yang
mempunyai belas kasihan dan memberi kebajikan dan
Ihsan; wahai Tuhan yang banyak kasih sayang, wahai
Tuhan yang banyak memberi; wahai Tuhan yang Maha
Gagah dan tiada sesiapa pun yang mampu
mengalahkanNya; wahai yang melindungi dan Dia tidak
memerlukan perlindungan, aku berlindung dengan-Mu dan
azab ke atas badan dan kesempitan; dan aku berlindung
dengan-Mu dari penyakit Angin Ahmar dan penyakit yang
besar dari menimpa ke atas diri dan roh, darah dan daging,
dan tulang dan kulit, urat dan urat saraf.

Maha Suci Engkau; yang apabila Engkau menghendaki


sesuatu maka Engkau hanya mengatakan “Jadilah! Maka
jadilah ia”. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar.”

Selepas dibaca doa ini dan diamalkan oleh para pengamal,


maka Surah Al-Kahfi akan dibaca sehingga selesai.
Seterusnya imam akan membaca Doa As-Sami’ berikut,

57
‫‪181 x‬‬ ‫ﺖ ٱ َّﻟﺴ ِﻤﻴْ ُﻊ ٱﻟ ْ َﻌﻠ ِﻴْ ِﻢ‬ ‫ﻚ أ َ ْﻧ َ‬‫َر َّﺑ َﻨﺎ َﺗ َّﻘ َﺒ ْﻞ ِﻣ َّﻨﺎ إ ِ َّﻧ َ‬
‫‪181 x‬‬ ‫ﲰﻴْ ُﻊ‬ ‫ﻳﺎ َ َ ِ‬
‫ﺖ ُﻧ ْﻮ َر ُه ِﰱ‬ ‫ﻚ ٱﻟ َّﺴ ِﻤﻴْ ُﻊ ٱﻟ َّ ِﺬى َﺑ َﺴ ْﻄ َ‬ ‫ﲰ َ‬ ‫ﲰﻴْ ٌﻊ ِﺑﺎ ْ ِ‬ ‫ﻚ َ ِ‬ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ َّﻧ َ‬
‫ﲰﺎ ِﻋ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َﺑ َﺮ َﻛ ِﺔ‬ ‫ﺖ َ َﳍﺎ ﻗَ ِﻮ َى أ َ‬ ‫ات۞ َﻓ َﻘ ِﺒﻠ ْ َ‬ ‫ا َ ْﻃ َﻮ ِار ٱ ْ َﳌ ْﻮ ُﺟ ْﻮ َد ِ‬
‫ّ ْ َ‬
‫ﺐ‬ ‫ﺐ ﻏ َ َﺮا ِﺋ ِ‬ ‫ﲰ ِﺎع َﻋ َﺠﺎ ِﺋ ِ‬ ‫َ‬ ‫ﻟﻨ ﳌﺒﺴ‬
‫آﺛﺎ َ ِرٱ ُّ ْﻮ ِر ٱ ْ َ ْ ُ ْﻮ ِط۞ َﻓﻠ َ ّﺬ َ َﳍﺎ َ َ‬
‫ﺎن َﻣ َﻌ ِﺎﱏ ْٱﻷ َ ْﺳ َﺮ ِارٱ ْﻵ ِ ِﳍﻴَ ِﺔ ِﰱ‬ ‫ﺎن أ َ ْﻓ َﻨ ِ‬‫َﺗ ْﺮ ِﺿﻴْ ِﻊ۞ أ َ ْﳊَ ِ‬
‫ﺎت ٱﻟ َّﺮ َّﺑﺎ ِﻧﻴَّ ِﺔ۞ َﻗ ُﺒ ْﻮ ًﻻ ُﳎَ َّﺮ ًدا َﻋ ْﻦ َﻋﺸِ ﻴَّ ِﺔ‬
‫ﺎن َﻣ َﺜ ِﺎﱏ ٱﻟ ْ َﻜﻠ ِ َﻤ ِ‬
‫ا َ ْﻓ َﻨ ِ‬
‫ﺎت ٱﻟ ْ َﺒ َﺸ ِﺮ َّﻳ ِﺔ َوٱ َّﻟﻨ ُﻌ ْﻮ ِت ْ‬
‫ٱﳉَ ْﺴ َﻤﺎ ِﻧﻴَّ ِﺔ۞ ُﻣ َ َّ ًﻫﺎ َﻋ ْﻦ َﻛ َﺜﺎ ِﺋـ ِﻒ‬ ‫ٱﻟﺼ َﻔ ِ‬
‫ِّ‬
‫ﺖ َ َﳍﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺮا ِﺋ ِﺲ‬ ‫ٱﻟﻄ َﺒﺎ ِﺋ ِﻊ ٱﻟ ْ َّﻨ ْﻔ َﺴﺎ ِﻧﻴَّ ِﺔ۞ َﻓ َﺮاﻏ َ ْ‬
‫ﺐ َّ‬ ‫َﻛ َﺘﺎ ِﺋ ِ‬
‫ﺎت۞‬ ‫ﻚ ٱﻟ ْ َﻜﻠ َِﻤﺎ ِت ﻟ ُ ْﺒ َﺲ َﻣ َﺜ ِﺎﱏ َّ‬
‫ٱﻟﺘ َﺠﻠ ِّﻴَ ِ‬ ‫ﺎن َﻣ َﺜ ِﺎﱏ ِﺗﻠ ْ َ‬‫أ َ ْﻓ َﻨ ِ‬
‫ﴰ ْﻮ ِش أ َ ْﻧ َﻮ ِار ٱﻟ ْ ُﻐﻴُ ْﻮ ِ‬
‫ب َﻃﺎ ﻟ ِ َﻌ ًﺔ‬ ‫ﻚ ٱﻟ ْ ُﻘﻠ ُ ْﻮ ِ‬
‫ب ُُ‬ ‫ﱪ َز ْت َ َﳍﺎ ِﰱ َﻓﻠ َ ِ‬
‫َﻓ َ َ‬

‫‪58‬‬
‫ﺎض ٱﻟ ْ َﻜ َﺮ ِم‬ ‫ﺖ ِﻣ ْﻦ َر َﻳ ِ‬‫ات۞ َﻓ َﺮﻫِ َﺒ ْ‬ ‫ﺎﻫ َﺪ ِ‬ ‫ٱﳌ َﺸ َ‬ ‫ﻟِ‬ ‫ِﻣ‬
‫ْﻦ َﻣ َﻄﺎ ِﻊ ْ ُ‬
‫ن َﻋ ٰ‬ ‫ﲢ‬ ‫ِ‬ ‫ﺨ َﺮ ْت ِﰱ َﻣﻴَﺎ ِد ْﻳ ِﻦ َﺑ َﺴﺎ ِﺗ ْ ِ‬
‫ﲔ ٱﻟ ْ ِﻘ َﺪم۞ َوﻟ َ ْﻢ َ ْ َﺰ ْ‬ ‫َو َﺗ َﺒ َّ‬
‫ﻚ ٱﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ِﻣ ْﻦ َﻛ ِﺮ ْﻳ ِﻢ‬
‫آت۞ َﻓ ُﺴ ْﺒ َﺤﺎ َﻧ َ‬ ‫ﺎت َوﻟ َ ْﻢ َﺗ ْﻔ َﺮ ُح ِ َﲟﺎ ُﻫ َﻮ ٍ‬
‫َﻣﺎ َﻓ َ‬
‫ﺖ‬ ‫ﻚ ۞ َﻓ َﻀ ِﺤ َﻜ ْ‬ ‫ﲪ َ‬ ‫ﺖ ِﻣ ْﻦ َر ِﺣﻴْ ِﻢ َﻣﺎ ا َ ْر ََ‬ ‫ﻚ َو َﺗ َﻌﺎﻟ َﻴْ َ‬ ‫َﻣﺎأ َ ْﻛ َﺮ َﻣ َ‬
‫ﲪ ِﺔ ُﺛ ُﻐ ْﻮ َرا َ ْﻫ ِﻞ َّ‬ ‫ﻟ‬ ‫ِ ﻟﻜ‬ ‫ِﻣ‬
‫ات۞‬ ‫ٱﻟﺴ َﻌ َﺎد ِ‬ ‫ْﻦ ِر َﻳﺎض ٱ ْ َ َﺮ ِم َوٱ َّﺮ ْ َ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻚ ِﺑﺄ َ َﻧﺎ ِﻣ ِﻞ ٱﻟ ْ ِﻌ َﻨ َﺎﻳ ِ‬
‫ﺎت۞ َﻧ ْﺴﺄ َﻟ ُ َ‬ ‫ب أ َ ْوﻟ ِـﻴَﺎ ِﺋ َ‬ ‫ﻗﻠ‬
‫َﻓﺎ ْﻗ َﺘ َﻄ َﻔ َﻬﺎ ُ ُ ْﻮ ُ‬
‫ن‬‫اٱﻟﺪﻋﺂ ِءٱﻟ ْ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻜ ُﻨ ْﻮ ِ‬ ‫ٱﻟﻠ ّٰ ُّﻬ َﻢ ِ َﲟﺎ أ َ ْو َد ْﻋ َﺘ ُﻪ َﻫ َﺬ ُّ‬
‫ن َﺗ ْﻐ ِﻤ ْﺴ َﻨﺎ ِﰱ‬ ‫ن ا َ ْﻧ َﻮ ِار َ َ‬ ‫ك َو َﳏ ْ ُﺰ ْو ِ‬ ‫ا َ ْﺳ َﺮ ِار َ‬
‫ك أ ْ‬
‫ﺎن ٱﻟ ْ َﻔ ْﻀ ِﻞ‬ ‫ن َﺗﻠ ْ ِﺰ ْﻣ َﻨﺎ ِﰱ َز َﻣ ِ‬ ‫َﲝْ ِﺮٱﻟ ْ َﻜﺮ ِم وٱﻟ َﺮ ْﲪ ِﺔ وأ َ‬
‫َ َ ّ َ َ ْ‬
‫ﺎب ْٱﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ِر َو َﺗ ْﻨ َﻜﺸِ َﻒ ﻟ َ َﻨﺎ‬ ‫ﱴ ُﺗ ْﻨ َﻘﺎ َد إ ِﻟَﻴْ َﻨﺎ ِﺻ َﻌ َ‬‫ٱﻟﻨ ِﻌ َﻤ ِﺔ َﺣ ّٰ ۗ‬
‫َو َّ‬
‫ﻚ َوٱ ْ َﳌﻠ َ ُﻜ ْﻮ ِت َو ُﻛ َّﻞ ُﻧ ْﻮ ٍر َﻳﺎ ُﻧ ْﻮ ِرٱ ُّﻟﻨ ْﻮ ِر إ ِ ْﻓ َﻌ ْﻞ‬ ‫ٱﳌﻠ ْ ِ‬
‫ﺐ ُْ‬
‫ِ ِ‬
‫ﻋ َﺠﺎﺋ َ‬
‫ﲔ۞‬ ‫ﻚ َﻳﺎ ا َ ْر َﺣ َﻢ ٱﻟ َّﺮ ِ ِ‬
‫اﲪ ْ َ‬ ‫ﺑ‬
‫ِ َﺮ ْ َ‬
‫ﲪ ِﺘ َ‬ ‫ﰉ‪..............‬‬

‫‪59‬‬
Maksudnya,

“Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pendengar, dengan


nama-Mu As-Sami yang telah memancarkan Nur-Mu
kepada keseluruhan kejadian-Mu (di dunia ini).

Maka Engkau telah menerima kekuatan pendengaran


semua kejadian-Mu itu dengan berkat kesan-kesan Nur
yang terpecik ini, maka dengan itu telinga dan pendengaran
akan merasa kelazatan tentang kepelikan dan keajaiban
dendangan rentak lagu bagi makna-makna rahsia-rahsia
Ketuhanan-Mu itu dalam lubuk hati melalui nama Rabbaniah
itu.

Ianya sebagai satu penerimaan-Mu kepada mereka dan


ianya suci dari pengaruh sifat kemanusiaan dan dorongan
hawa nafsunya, suci daripada tabiat kemanusiaan.

Maka lahirlah kesucian pendengar dan terangkatlah


perasaan melalui dengaran kalimat-kalimat tersebut akan
penjelasan (Tajali) hakikat. Lahirlah dengan jelas dari lubuk
hati keseluruhan cahaya Nur Allah yang ghaib, dapat
disaksikan dengan penyaksian yang meyakinkan.

Dengan itu berenanglah ia dalam kemuliaan Allah, dan


berterbanglah diri dan jiwa dalam qadim (hidup zat Allah).
Hidup dalam masa itu tidak gusar kerana kehilangan
sesuatu dan ia tidak pula akan suka kerana mendapat
sesuatu. Cetusan hati pada ketika itu ialah “Maha Suci Mu
Ya Allah kerana memberi kemuliaan itu dan Maha Agung
kerana memberi rahmat itu”.

60
Maka hati-hati manusia dari kalangan Yang Berbahagia
beramal akan terus meriadahkan dengan penuh
kegembiraan akan nama-nama-Mu yang Mulia dan Rahmat
itu.

Kemudiannya inilah diikuti beramai oleh cara wali-wali-Mu


dan penuh kesungguhan dan penyerahan.

Ya Allah, Ya Tuhan Ku, dengan rahsia-rahsia doa agong


tersebut di atas yang datangnya dari simpanan rahsia-Mu
alam kandungan Nur-Mu itu, lingkunglah kami ini dengan
rahsia kemuliaan dan kerahmatan-Mu dan lingkungilah kami
dengan lingkaran keistimewaan dan kenikmatan (nama-
nama-Mu) supaya kami keluarkan dari sebarang kesusahan
di dunia dan akhirat nanti, dan terangkanlah mata hati kami
kepada semua rahsia Mulki dan Malakut dan setiap Nur-Mu.
Engkaulah yang menyemarakkan Nur-Mu itu ke atas semua
hidupan ini; dan Ya Allah terimalah hajat kami iaitu
………………….. dengan berkat rahmat-Mu, Wahai Allah
Pemberi Rahmat kepada alam ini.”

Dengan bacaan doa ini maka selesailah amalan malam


Jumaat oleh ahli-ahli pengamal Al-Munjiat.

Wassalam

61

Anda mungkin juga menyukai