Anda di halaman 1dari 114

 ‫ﺵ‬

 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬


N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

g
 
 

DOA KANZIL
'ARASH
SUSUNAN:
HAMBA YANG DHAIF
AL-USTAZ AL-MAULAWI
Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
Semoga Allah Mengampuninya, Kedua Ibu Bapanya,
Guru-Gurunya Dan Seluruh Ummat Muslimin

1
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

KANDUNGAN

TRANSLITERASI 3

MUQADDIMAH DOA KANZIL 'ARASH 5

AL-ASMA AL-HUSNA 16

DOA KANZIL 'ARASH 24

DOA KANZIL 'ARASH TEKS ARAB 51

TRANSLITERASI DOA KANZIL 'ARASH 61

TERJEMAHAN DOA KANZIL 'ARASH 72

DOA QURANI 99

SELAWAT 114

2
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

TRANSLITERASI
Ayat-ayat Al-Quran atau sebutan bahasa ‘Arab yang
ditransliterasikan kepada tulisan Rumi di dalam buku
ini adalah menggunakan simbol Rumi seperti yang
dinyatakan berikut:
SEBUTAN HURUF SIMBOL RUMI SIMBOL ARAB NILAI ABJAD
Alif A ‫ا‬ 1
Ba B ‫ب‬ 2
Ta T ‫ت‬ 400
Tsa Ts ‫ث‬ 500
Jim J ‫ج‬ 3
Ha H ‫ح‬ 8
Kha Kh ‫خ‬ 600
Dal D ‫د‬ 4
Dzal Dz ‫ذ‬ 700
Ra R ‫ر‬ 200
Zai Z ‫ز‬ 7
Sin S ‫س‬ 60
Shin Sh ‫ش‬ 300
Sad S ‫ص‬ 90
Dhzad Dhz/Dh ‫ض‬ 800
Ta T ‫ط‬ 9
Za Z ‫ظ‬ 900
‘Ain ‘A ‘I ‘U ‫ع‬ 70
Ghain Gh ‫غ‬ 1000
Fa F ‫ف‬ 80
Qaf Q ‫ق‬ 100

3
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Kaf K ‫ك‬ 20
Lam L ‫ل‬ 30
Mim M ‫م‬ 40
Nun N ‫ن‬ 50
Waw W ‫و‬ 6
Ha H ‫ھ‬ 5
Ya Y ‫ي‬ 10

Huruf ‫( ا‬Al if), ‫( و‬W aw) dan ‫( ي‬Ya) adalah huruf


Maddah dan simbol Rumi yang digunakan di dalam
Risalah ini adalah seperti berikut:

1. [a] untuk ‫ ا‬Al if Maddah

2. [u] untuk ‫ و‬W aw Maddah

3. [i] untuk ‫ ي‬Ya Maddah

Kalimah yang mengandungi ◌ّ(Syaddah) dinyatakan


dengan dua simbol Rumi yang berulang seperti
“Yusabbihu lillah” di mana terdapatnya 2 huruf B ( ‫) ب‬
dan 2 huruf L ( ‫ ) ل‬adalah bagi menunjukkan Syaddah.

4
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Daku Memulakan Penulisan Dan Pembacaan


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah
Yang Maha Penyayang

Segala puji adalah khusus bagi Allah. Kita


memuji ZatNya dan kita meminta pertolongan dariNya
dan kita beriman denganNya dan kita bertawakal
kepadaNya dan kita berlindung dengan Allah dari
segala kejahatan nafsu diri kita dan dari keburukan amal
perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah memberikan
petunjuk kepadanya, maka tiada sebarang penyesat
yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang
disesatkan olehNya, maka tiada sebarang pemberi
petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.
Kita bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang
berkuasa atas segala sesuatu melainkan Allah dan kita
bersaksi bahawa sesungguhnya Hadhrat Baginda

5
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasalam


adalah seorang hamba Allah dan merupakan Rasul
utusan bagiNya. Setelah memuji dan mengagungkan
Allah serta memuliakan RasulNya, hamba yang dhaif,
faqir hina dina ini, Jalaluddin Ahmad Ibni Nuruddin Ar-
Rowi, semoga Allah mengampunkannya dan kedua ibu
bapanya dan sekelian guru-gurunya dan seluruh ummat
Muslimin, ingin mempersembahkan kepada para
pembaca suatu khazanah yang agung dari
perbendaharaan 'Arash yang mulia. Ianya berupa
himpunan Nama-Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang tersusun dalam lafaz-lafaz yang indah dan
dinamakannya sebagai Doa Kanzil 'Arash yang bererti
seruan doa dari Khazanah 'Arash. Seluruh Nama-Nama
Allah adalah bagi menyatakan keagungan ZatNya. Allah
adalah Zat Yang Maha Sempurna dan Maha Agung
KebesaranNya. Lafaz Allah adalah nama bagi ZatNya
manakala seluruh Nama-NamaNya yang lain adalah
bagi menyatakan kesempurnaan ZatNya, SifatNya dan
PerlakuanNya. Allah adalah Zat yang terhimpun
padaNya segala sifat-sifat kesempurnaan dan terbebas
dariNya segala sifat-sifat yang lemah dan keji. Amalan
doa ini begitu masyhur di kalangan Ummat Islam di
rantau Nusantara khususnya Malaysia, Singapua,
Indonesia, Brunei, Thailand, Kemboja dan Filipina. Ianya
juga begitu masyhur bagi kalangan Ummat Islam di
benua Hindi seperti di India, Pakistan, Bangladesh,
Afghanistan. Doa ini juga teramat masyhur di kalangan
Ummat Islam di seluruh rantau Negara-negara 'Arab
dan bukan 'Arab.

6
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Kami telah menemui fadhilat kelebihan membaca


himpunan Nama-Nama Allah ini dalam dua buah kitab
yang masyhur lagi makbul di kalangan Ummat Islam
iaitu Majmu' Syarif Melayu yang mengandungi
beberapa Surah dari Al-Quran yang menjadi amalan
yang lazim dan juga mengandungi doa-doa serta
Istighfar dan juga amalan untuk mendekatkan diri
dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab ini telah
diterbitkan oleh Maktabah Wa Matba'ah Darul Ma'arif,
173-C, Sungai Pinang Road, Pulau Pinang, Malaysia.
Sebuah lagi adalah kitab yang berjudul Majmu'ah
Awrad Wa Wazaif yang mengandungi beberapa Surah
Al-Quran yang lazim diamalkan pembacaannya dan
juga mengandungi Hadits-Hadits Nabawiah. Kitab ini
telah diterbitkan oleh Azad Publishers, No. 56, Urdu
Bazar, Karachi, Pakistan.

Di dalam kitab ini terdapat sebuah riwayat yang


menyatakan bahawa pada suatu hari Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam sedang berada di dalam masjid. Tiba-tiba
Hadhrat Jibril 'Alaihissalam telah datang dan
mengajarkan Doa Kanzul 'Arash ini kepada Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam dan telah menjelaskan kepada Baginda
Sallallahu 'Alaihi Wasallam tentang kelebihan yang
tidak terbatas dan keberkatannya.Betapa kemasyhuran
doa ini sehingga ianya telah dimisalkan seumpama
pelita yang terang benderang di Dunia ini.

7
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Sesiapa sahaja yang membaca doa ini, maka


segala apa yang dihajatkan olehnya, Insya Allah akan
tercapai dan dia akan mendapat keberkatan dari amalan
doa tersebut sehingga ke anak cucunya dan dia akan
mendapat kemurahan rezeki dalam kehidupannya. Doa
ini juga dinamakan sebagai Raja Segala Doa-Doa kerana
ianya mengandungi fadhilat kelebihan dan faedah yang
tidak terhitung banyaknya. Walaubagaimanapun,
bukanlah maksud untuk mendapatkan segala kelebihan
ini yang sepatutnya menjadi matlamat utama, tetapi
perkara yang paling penting dan utama adalah kerana
kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan 'Aqidah yang suci bersih dan tulus ikhlas, maka
kita menyebutksn Nama-NamaNya yang mulia ini
semata-mata dengan niat untuk mencintaiNya dan
mencari keredhaanNya.

Ada dinyatakan dalam kitab tersebut dalam


meringkaskan nilai kelebihan doa ini dari
menyatakannya dengan panjang lebar dari sebuah
Hadits yang panjang bahawa Hadhrat Jibril
'Alaihissalam dalam menerangkan kelebihan doa ini
telah bersabda bahawa bagi sesiapa yang membaca doa
yang diberkati ini maka Allah Ta'ala akan mengurniakan
kepadanya tiga perkara. Pertama, Allah memberikan
keberkatan dalam rezekinya. Kedua, Allah akan
mengurniakan rezeki kepadanya dari sumber yang
ghaib. Ketiga, Allah akan menundukkan musuh-
musuhnya dengan rasa rendah dan hina diri
terhadapnya.

8
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Barangsiapa yang membaca doa ini atau


menyimpan doa ini di sampingnya, maka Allah Yang
Maha Agung KebesaranNya akan melimpahkan Rahmat
kepada orang tersebut pada setiap masa dan jika dibawa
ketika berperang dengan orang Kafir, maka akan
menang mengatasi orang Kafir dan mendapat
pertolongan ghaib dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika
doa ini dibawa ketika dalam perjalanan mahupun
musafir, maka dia sentiasa akan beroleh 'Afiat
kesihatannya dan akan memperolehi kekayaan harta
dalam rumahnya.

Dengan keberkatan doa ini juga seseorang itu


akan terpelihara dari kejahatan sihir dan syaitan serta
sebarang bentuk bala musibah di bumi mahupun di
langit. Jika doa ini ditulis lalu dibasuh dengan air hujan
yang awal kemudian diberi minum kepada orang yang
terkena sihir, nescaya akan sembuh. Jika ianya ditulis
sebagai azimat kemudian dibasuhkan dengan air lalu
diberi minum kepada orang yang berpenyakit sukar
diubati atau tidak ditemui jalan penyembuhannya, maka
dengan kelebihan dan kurniaan dari Allah Ta'ala
nescaya penyakitnya akan sembuh. Jika pasangan suami
isteri yang masih belum mendapat sebarang zuriat,
maka hendaklah dituliskan doa ini dengan dakwat
kasturi dan zakfaran lalu dibasuhkan dan diberi minum
kepada pasangan tersebut selama dua puluh satu hari,
nescaya Allah akan mengurniakan zuriat kepada mereka
dengan kekurniaan dan kelebihan dari Allah.

9
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Dengan berkat pembacaan doa ini, pada hari


Qiyamat para pembacanya akan dikurniakan ketinggian
darjat sehinggakan orang lain juga akan turut
mengharapkan ketinggian darjat tersebut. Para
pembacanya sekali-kali tidak akan menjadi sesat dan
tidak akan lupa tentang perjalanannya.

Terdapat sebuah riwayat yang menyatakan


tentang kelebihan doa ini iaitu pada suatu ketika di Kota
Madinah Munawwarah, seorang yang layak dihukum
pancung telah ditangkap dan dibawa mengadap kepada
hakim.

Hakim telah menjatuhkan hukuman bunuh


terhadapnya. Sebagai hukuman, beliau telah dipanah
sebanyak tiga kali namun tiada sebarang kesan pada
dirinya. Kemudian beliau telah dibakar namun tidak
terbakar dan direndam di dalam air namun beliau tidak
lemas sehingga berbagai-bagai kaedah dan cara telah
dilakukan untuk menghukum pesalah tersebut, namun
segala usaha telah menjadi sia-sia.

Hakim menjadi agak teruja dengan keadaan ini


dan telah bertanya kepada pesalah itu apakah yang
menyebabkan berlakunya keadaan yang sedemikian.
Pesalah itu lalu berkata bahawa pada dirinya terdapat
Ta'widz Azimat Kanzil 'Arash dan menerusi
keberkatannya, tiada sebarang kesusahan musibah atau
bencana akan datang kepadanya.

10
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Hakim pun lalu membebaskannya dan


memberikan harta pampasan kepadanya dan telah
meminta beliau menuliskan doa Ta'widz dan sentiasa
mengamalkan pembacaannya.

Sebenarnya terdapat banyak lagi kelebihan yang


terkandung di dalam pengamalan doa yang agung ini
yang tidak dapat kami menukilkan kesemuanya. Jika
ketujuh-tujuh petala langit dan bumi ini dijadikan
sebagai kertas dan sekelian pohon-pohon di atas seluruh
muka bumi ini dijadikan pena dan sekelian makhluk di
langit dan di bumi dari azali hingga ke abadi berkumpul
untuk menuliskan kata-kata pujian terhadap Zat Allah
Yang Maha Agung, nescaya tetap tidak akan habis.

Doa Kanzil 'Arash ini amat sesuai dijadikan wirid


dalam kehidupan seharian bagi memohon hajat dan
melapangkan rezeki. Menerusi keberkatannya juga
dapat memberikan kemenangan ke atas musuh-musuh
dan menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit.
Untuk memperolehi keberkatan dalam hidup dan
mencapai banyak kelebihan, seseorang hendaklah
mengamalkan pembacaan doa yang berkat ini kerana
sememangnya ia amat mujarab dan ampuh dengan
syarat hendaklah membacanya dengan hati yang ikhlas.
Semoga Allah Ta'ala memberkati para pembaca doa ini
yang menjadikannya sebagai amalan pembacaan harian
mahupun sekali dalam seumur hidupnya dan orang-
orang yang menyimpannya dalam simpanan.

11
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 180,

þ’Îû šχρ߉Åsù=ムtÏ%©!$# (#ρâ‘sŒuρ ( $pκÍ5 çνθãã÷Š$$sù 4o_ó¡çtø:$# â!$oÿôœF{$# ¬!uρ

∩⊇∇⊃∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $tΒ tβ÷ρt“ôfã‹y™ 4 ϵÍׯ≈yϑó™r&

Dan bagi Allah terdapat Nama-Nama Yang Terbaik,


maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut
Nama-NamaNya itu dan tinggalkanlah orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut
Nama-NamaNya, nanti mereka akan mendapat balasan
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Nama-nama yang terbaik adalah bagi


menunjukkan keagungan yang sesuai dengan sifat-sifat
Allah dan janganlah dihiraukan orang-orang yang
menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak
sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah. Segala
nama-nama yang baik adalah dikhususkan hanya bagi
Allah. Kita telah diperintahkan agar menyeru dan
memohon kepada Allah menerusi sebutan Nama-
NamaNya yang baik dan mulia. Nama-Nama Allah
yang terbaik adalah begitu banyak dan tidak diketahui
jumlah bilangannya yang sebenar. Menurut sebuah
Hadits yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah 'Alaih menyatakan bahawa
Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama-nama
yang terbaik.

12
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Di dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Ta'ala berfirman,

â!$yϑó™F{$# ã&s#sù (#θããô‰s? $¨Β $wƒr& ( z≈uΗ÷q§9$# (#θãã÷Š$# Íρr& ©!$# (#θãã÷Š$# È≅è%

y7Ï9≡sŒ t÷t/ ÆtFö/$#uρ $pκÍ5 ôMÏù$sƒéB Ÿωuρ y7Ï?Ÿξ|ÁÎ/ öyγøgrB Ÿωuρ 4 4o_ó¡çtø:$#

∩⊇⊇⊃∪ Wξ‹Î6y™

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman,


dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia
mempunyai Al-Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang
terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu
dalam Solatmu dan janganlah pula merendahkannya
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

Maksudnya janganlah membaca ayat Al-Quran


dalam Solat secara terlalu kuat atau terlalu perlahan
tetapi cukuplah sekedar dapat didengari oleh ma'mum.
Begitu juga dalam seruan doa terhadap Allah, tidak
perlu diucapkan dengan sebutan yang terlalu kuat. Yang
sebaik-baiknya adalah dengan sebutan yang sederhana
iaitu tidak terlalu kuat dan tidak pula terlalu perlahan
kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
adalah Zat Yang Maha Mendengar dan Dia tidak tuli.
Pendengaran Allah adalah Maha Sempurna dan Dia
dapat mendengarinya meskipun sesuatu yang
diucapkan di dalam hati.

13
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Firman Allah dalam Surah Taha ayat 8,

∩∇∪ 4o_ó¡çtø:$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#

Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan


Dia, bagiNyalah segala nama-nama yang terbaik.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Hasyar ayat 24,

ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ

∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9

Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk;


Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya
segala yang ada di langit dan di bumi dan Dialah Yang
tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah


meriwayatkan sebuah Hadits di dalam Sahih Bukhari
menerangkan tentang Keesaan Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala; dari Abul Yaman dan beliau meriwayatkan dari
Shu’aib dan beliau meriwayatkan dari Abu Az-Zinad
dan beliau meriwayatkan dari Al-A’raj dan beliau

14
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

meriwayatkannya dari Hadhrat Abu Hurairah


Radhiyallahu ‘Anhu

! " 
   
   
  
& ' ( )# ! " $# " %

65 7 8
*
,+
+ 9# - 4 0 ,+. 1 *
," * ,+ 2+,3
 *
,+ - ./ + 
6 <
 =  (>  ! ? :
1 +9# 65 @
? : . ; 
7 8
1
A B C
 A >
 
Telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu, bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda, “Sesungguhnya bagi Allah terdapat
sembilan puluh sembilan Nama iaitu seratus kurang
satu, barangsiapa yang memeliharaNya dalam hati
akan masuk Syurga.”

Di dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi


Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah menyatakan bahawa bagi Zat Allah itu terdapat
sembilan puluh sembilan Nama. Yang dimaksudkan
dengan sembilan puluh sembilan itu adalah Nama-
Nama Allah Yang Terbaik atau disebut sebagai Al-
Asmaa Al-Husna.

15
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Memelihara nama-nama tersebut di dalam hati


bererti kita menghafalkannya dan mengamalkannya
sebagai zikir dan doa. Nama-Nama Allah ini
mengandungi nilai keberkatan yang amat besar kerana
ianya merupakan Nama-Nama bagi Zat Yang Maha Esa,
yang terhimpun padaNya segala sifat-sifat yang
sempurna dan Dia adalah Maha Suci dari sebarang
kekurangan dan kelemahan. Nama-Nama Allah ini
merangkumi Nama ZatNya, Nama Sifat-SifatNya dan
Nama Af’alNya. Para ‘Alim ‘Ulama menyatakan bahawa
Allah Ta’ala memiliki lebih 3000 Nama. Sesungguhnya
hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui berapakah
jumlah bilangan yang sebenar Nama-NamaNya.

Al-Asmaa Al-Husna yang dimaksudkan adalah


seperti berikut:

! ?
DE FG7  H
 1IJ K
,E 0 ! L
UT S/# M
N O PE / Q '#  ! RE
WPC XY Z ( / RJ / CV / >
 E
-
[E E \ ]
 ^
 ]N _
. ^ #J 0
, 
` N a 
b, - 0Oc  ` >
 \
7 
16
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

` O )I ,
 / dOe / dCV 0
B 0
,c 

4 f#O = ,Q  g7c  h
JE i d
Cc
k
" #<E  1 0
Oc \ .
 
j

c  )I 
 ;
 P
E S
I # J =
l Mc #Re
FI J )I c h
E ) m 
E UT S
E )
>m 
/ 
J  >  n 
 o# E o# 
! p
 (
B 
q -1n  D E FJ E / 
PJE
s1UT  I Cd  0JPE Z P rI )
PE )

\ ?
Q _g7JE F# l t1 -# GQ 1du K
,E K 
?
S
v / \ ]
 /I w \ #E )#VE )I #V
/>  
 x#/ )
4 \ '


17
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Sembilan puluh sembilan Nama-Nama Allah Yang


Terbaik itu seperti mana yang masyhur dari Al-Quran
dan Al-Hadits adalah seperti berikut:

1. AR-RAHMAN Yang Maha Pengasih


2. AR-RAHIM Yang Maha Penyayang
3. AL-MALIK Yang Maha Raja
4. AL-QUDDUS Yang Maha Suci
5. AS-SALAM Yang Maha Memberi
Kesejahteraan
6. AL-MUKMIN Yang Memberi Keamanan
7. AL-MUHAIMIN Yang Maha Memelihara
8. AL-‘AZIZ Yang Maha Gagah
9. AL-JABBAR Yang Maha Perkasa
10. AL-MUTAKABBIR Yang Maha Memiliki
Kebesaran
11. AL-KHALIQ Yang Maha Pencipta
12. AL-BARI Yang Mengadakan
13. AL-MUSAWWIR Yang Menciptakan
Rupabentuk
14. AL-GHAFFAR Yang Maha Pengampun
15. AL-QAHHAR Yang Maha Memaksa
16. AL-WAHHAB Yang Maha Memberi Kurnia
17. AR-RAZZAQ Yang Maha Pemberi Rezeki
18. AL-FATTAH Yang Membuka Jalan
Rahmat
19. AL-‘ALIM Yang Maha Mengetahui
20. AL-QABIDHZ Yang Menyempitkan
21. AL-BASIT Yang Melapangkan
22. AL-KHAFIDHZ Yang Merendahkan
23. AR-RAFI’ Yang Meninggikan Darjat

18
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

24. AL-MU’IZZ Yang Memuliakan


25. AL-MUDZILL Yang Menghinakan
26. AS-SAMI’ Yang Maha Mendengar
27. AL-BASIR Yang Maha Melihat
28. AL-HAKAM Yang Menetapkan Hukum
29. AL-‘ADL Yang Maha ‘Adil
30. AL-LATIF Yang Maha Halus
31. AL-KHABIR Yang Mengetahui Rahsia
32. AL-HALIM Yang Maha Penyantun
33. AL-‘AZIM Yang Maha Agung
34. AL-GHAFUR Yang Maha Pengampun
35. ASY-SYAKUR Yang Menghargai
36. AL-‘ALIY Yang Maha Tinggi
37. AL-KABIR Yang Maha Besar
38. AL-HAFIZ Yang Maha Pemelihara
39. AL-MUQIT Yang Maha Mencukupkan
40. AL-HASIB Yang Maha Menghitung
41. AL-JALIL Yang Maha Mulia
42. AL-KARIM Yang Memberikan
Kemuliaan
43. AR-RAQIB Yang Maha Mengawasi
44. AL-MUJIB Yang Menjawab Semua
Permohonan
45. AL-WASI’ Yang Maha Luas
Kekurniaan
46. AL-HAKIM Yang Maha Bijaksana
47. AL-WADUD Yang Maha Pencinta
48. AL-MAJID Yang Maha Mulia
49. AL-BA’ITS Yang Maha Membangkitkan
50. ASY-SYAHID Yang Maha Menyaksikan
51. AL-HAQQ Yang Maha Benar

19
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

52. AL-WAKIL Yang Maha Memelihara


53. AL-QAWIY Yang Maha Kuat
54. AL-MATIN Yang Maha Kukuh
55. AL-WALIY Yang Maha Melindungi
56. AL-HAMID Yang Maha Terpuji
57. AL-MUHSI Yang Maha Menghitung
58. AL-MUBDI Yang Maha Memulai
59. AL-MU’ID Yang Mengembalikan
Kehidupan
60. AL-MUHYI Yang Maha Menghidupkan
61. AL-MUMIT Yang Maha Mematikan
62. AL-HAYY Yang Maha Hidup
63. AL-QAYYUM Yang Maha Berdiri Sendiri
64. AL-WAJID Yang Maha Menemukan
65. AL-MAJID Yang Maha Mulia
66. AL-WAHID Yang Satu
67. AL-AHAD* Yang Maha Esa
68. AS-SAMAD Yang Menjadi Tempat
Pergantungan Makhluk
69. AL-QADIR Yang Maha Menentukan
70. AL-MUQTADIR Yang Maha Berkuasa
71. AL-MUQADDIM Yang Maha Mendahulukan
72. AL-MUAKHKHIR Yang Maha Mengakhirkan
73. AL-AWWAL Yang Maha Awal
74. AL-AKHIR Yang Maha Akhir
75. AZ-ZAHIR Yang Maha Nyata
76. AL-BATIN Yang Maha Tersembunyi
77. AL-WALI Yang Maha Memerintah
78. AL-MUTA’ALI Yang Maha Memiliki
Ketinggian

20
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

79. AL-BARR Yang Maha Memberi


Kebaikan
80. AT-TAWWAB Yang Maha Menerima
Taubat
81. AL-MUNTAQIM Yang Maha Penyiksa
82. AL-‘AFUW Yang Maha Pemaaf
83. AR-RAUF Yang Maha Pengasih
84. MALIKUL-MULK Raja Penguasa Segala
Kerajaan
85. DZUL-JALALI WAL-IKRAM Yang Memiliki
Kebesaran Dan
Kemuliaan
86. AL-MUQSIT Yang Maha Adil
87. AL-JAMI’ Yang Maha
Menghimpunkan
88. AL-GHANIY Yang Maha Kaya
89. AL-MUGHNI Yang Memberikan
Kekayaan
90. AL-MANI’ Yang Maha Mencegah
91. ADH-DHARR Yang Memberikan
Kemudharatan
92. AN-NAFI’ Yang Memberikan
Kemanafaatan
93. AN-NUR Yang Maha Bercahaya
94. AL-HADI Yang Memberikan Petunjuk
95. AL-BADI’ Yang Memulakan
Penciptaan
96. AL-BAQI Yang Maha Kekal
97. AL-WARITS Yang Maha Mewarisi
98. AR-RASYID Yang Maha Pembimbing
99. AS-SABUR Yang Maha Sabar

21
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Di dalam Doa Kanzil 'Arash ini juga engandungi


Nama-Nama Allah dan ada di antaranya yang tidak
dinyatakan di dalam himpunan AlAsma Al-Husna yang
sembilan puluh sembilan. Kesemua Nama-Nama yang
dinyatakan ini adalah merujuk kepada Zat Allah Yang
Satu, Yang Maha Esa lagi Maha Tunggal.

Menyebut Nama-Nama Allah sememangnya


adalah merupakan suatu kurniaan nikmat dari Allah
kerana diberikan Taufiq kepada kita menggerakkan
lidah dan akal fikiran untuk menyebut dan memikirkan
tentang kebesaran dan keagunganNya. Mudah-
mudahan amalan ini akan menguatkan 'Aqidah kita
terhadap Ketuhanan Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan menambahkan keyakinan kita terhadap
kekuasaanNya.

Dalam buku kecil ini juga kami sertakan


transliterasi Roman dan terjemahan Doa Kanzil 'Arash
dalam Bahasa Melayu dan disertakan juga Doa Qurani
iaitu himpunan doa-doa yang dipetik dari Al-Quran dan
amat bermanafaat untuk dijadikan amalan pembacaan
harian. Semoga sekelian para pembacanya beroleh
manafaat darinya.

Doa Kanzil 'Arash ini sesuai diamalkan


pembacaannya setiap kali selepas menunaikan Solat
Fardhu ataupun sekurang-kurangnya dibaca sekali
dalam sehari sama ada pada waktu pagi ataupun
petang.

22
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Walaubagaimanapun, pembacaannya tiada batas


sama sekali, ianya boleh dibaca pada bila-bila masa
sahaja yang sesuai untuk mengamalkan zikir dan doa.
Insya Allah, keberkatan dari pembacaan ini akan dapat
dirasai oleh orang-orang yang membaca dan
mengamalkannya.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.


Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hamba Yang Dhaif,


Al-Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
1 Dzul Hijjah 1429 H/ 30 November 2008 M

23
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

  

DOA KANZIL 'ARASH
  
 
BISMILLAH-IR-RAHMAN-IR-RAHIM
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang
Maha Pengasih

N  
 $%&' "# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL –MALIK-
IL-QUDDUS
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja, Yang Maha Memiliki Kesucian

N  
 ) * (  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZIZ-IL-JABBAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Gagah

N  
 +, !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAUF-UR-RAHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan, Yang Maha Pengasih

24
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 )-./ !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHAFUR-IR-RAHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pengasih

N  
  (  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KARIM-IL-HAKIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana

N  
 12- 0-' !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QAWIYY-IL-WAFIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Kuat, Yang Maha Menyempurnakan

N  
 5 34# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
LATIF-IL-KHABIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Halus, Yang Maha Mengetahui Perkara
Tersembunyi

25
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 - &6 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SAMAD-IL-MA'BUD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dikembalikan Segala Perkara,

Yang Maha Disembah

N  
 %- )-./ !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHAFUR-IL-WADUD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Pengampun Yang Maha Penyinta

N  
 8. 89- !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
WAKIL-IL-KAFIL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Pewakil Yang Maha Penjamin

N  
 <. :; !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAQIB-IL-HAFIZ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Menjaga Yang Maha Memelihara

26
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 >ۤ' >=&  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AD-
DAIM-IL-QAIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Berkekalan Yang Maha Berdiri

N  
 @ 1 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
MUHYI-IL-MUMIT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menghidupkan Yang Maha Mematikan

N  
 A-' 1 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HAYY-IL-QAYYUM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup Yang Maha Berdiri Sendiri

N  
 C) B 5 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KHALIQ-IL-BARI
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Maha Menjadikan

27
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 D 1# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALIYY-IL-'AZHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar

N  
 &E & - !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
WAHID-IL-AHAD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal Yang Maha Esa

N  
 H FG  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
MUKMIN-IL-MUHAIMIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberi Keamanan Yang Maha
Memelihara

N  
 &HI :  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HABIB-ISH-SHAHID
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengasihi Yang Maha Menyaksi

28
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 ( #  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HALIM-IL-KARIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Lemah Lembut Yang Maha Mulia

N  
 (&' J%E !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
AWWAL-IL-QADIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal Yang Maha Sedia Ada

 KE J%E !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
AWWAL-IL-AKHIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal Permulaan Yang Maha Akhir
Penghabisan

N  
 M LD  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AZH-
ZHAHIR-IL-BATIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Zahir Yang Maha Batin

29
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 JN   !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KABIR-IL-MUTA'AL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Besar Yang Maha Memiliki Segala
Ketinggian

N  
 PQ 1O' !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QADHI-IL-HAJAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menunaikan Segala Hajat

N  
 D R) !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
RABB-IL-'ARSH-IL-'AZHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara 'Arash Yang Agung

  !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAHMAN-IR-RAHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah Yang Maha Penyayang

30
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 S#E 1) !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
RABBIY-AL-A'LA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara Yang Maha Tinggi

N  
 4# L  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
BURHAN-IS-SULTAN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci

Yang Maha Dalil Yang Maha Hujjah

N  
 6 T  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SAMI'-IL-BASIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mendengar Yang Maha Melihat

N  
 )H' & - !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
WAHID-IL-QAHHAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal Yang Maha Gagah Perkasa

31
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
  #  ! L
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALIM-IL-HAKIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mengetahui Yang Maha Bijaksana

N  
 )-./ )N  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SATTAR-IL-GHAFUR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Menutupi Yang Maha Mengampuni

 (&  !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAHMAN-ID-DAYYAN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Pemurah Yang Maha Perkasa

N  
 9E   !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KABIR-IL-AKBAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terbesar Yang Maha Besar

32
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 AU #  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALIM-IL-'ALLAM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mengetahui Yang Sangat Mengetahui

N  
 12 12I !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-ASH-
SHAFI-IL-KAFI
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menyembuhkan Yang Maha

Mencukupkan

N  
 1; D  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZHIM-IL-BAQI
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Agung Yang Maha Berkekalan

N  
 &E &6 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SAMAD-IL-AHAD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dikembalikan Segala Urusan KepadaNya

Yang Maha Esa

33
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 P-  %V)E R) !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
RABB-IL-ARDHI WA-ASSAMAWAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Tuhan Pemelihara Bumi Dan Sekelian Langit

N  
 P;-#5 B 5 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KHALIQ-IL-MAKHLUQAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Sekelian Makhluk

N  
 )H
 %8 B#KF !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
MAN KHALAQA-AL-LAILI WA-AN-NAHAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Telah Menjadikan Siang Dan Malam

N  
 WX B 5 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KHALIQ-IR-RAZIQ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Memberikan Rezeki

34
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 # YN. !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
FATTAH-IL-'ALIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Membuka Pintu Kemenangan Yang

Maha Mengetahui

N  
 1
/ (  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZIZ-IL-GHANIY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci

Yang Maha Mulia Yang Maha Kaya

N  
 )- I )-./  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHAFUR-ISH-SHAKUR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mengampuni Yang Maha Mensyukuri

N  
 # D  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZHIM-IL-'ALIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Agung Yang Maha Mengetahui

35
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 P- # %"# 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
MULKI WAL-MALAKUT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Pemerintahan Dan Segala
Kerajaan
N  
 \D %[ 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
'IZZATI WAL-'AZHOMAH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Memiliki Kemuliaan Dan Keagungan

N  
 [)&' %\ H 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
HAIBATI WAL-QUDRAH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Memiliki Kehebatan Dan Kekuasaan

 P% * %](  0Z !N  


LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
KIBRIYAI WAL-JABARUT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kebesaran Dan

Keperkasaan

36
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 D )N  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SATTAR-IL-'AZHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Menutupi Yang Maha Agung

N  
 :/   !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALIM-IL-GHAIB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mengetahui Yang Maha Ghaib

N  
 &* & !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HAMID-IL-MAJID
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terpuji Yang Maha Mulia

N  
 (&'  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HAKIM-IL-QADIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Bijaksana Yang Maha Sedia Ada

37
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 )N N  


 )'  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QADIR-IS-SATTAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Berkuasa Yang Maha Menutupi

N  
 # T  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SAMI'-IL-'ALIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
 Yang Maha Mendengar Yang Maha Mengetahui

N  
 D 1
/ !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHANIY-IL-'AZHIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Agung

N  
 AU AU !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALLAM-IS-SALAM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui Yang Maha Sejahtera

38
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 6
 "# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
MALIK-IN-NASIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja Yang Maha Memberikan
Pertolongan

  1
/ !
N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHANIYY-IR-RAHMAN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Pemurah

N  
 P
 :(' !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QARIB-IL-HASANAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dekat Yang Maha Memiliki Kebaikan

N  
 P
 1 -  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
WALIYY-IL-HASANAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pelindung Yang Maha Memiliki
Kebaikan

39
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 )N )- 6  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SABUR-IS-SATTAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sabar Yang Maha Menutupi

N  
 )-
 B 5 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KHALIQ-IN-NUR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Maha Cahaya

N  
 * 1
/ !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHANIYY-IL-MU'JIZ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Memiliki Mukjizat

N  
 )- I 8O. !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
FADHIL-ISH-SHAKUR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kelebihan Yang Maha
Mensyukuri

40
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 (&' 1
/ !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
GHANIYY-IL-QADIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Sedia Ada

N  
  JU* 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
JALAL-IL-MUBIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kebesaran Kemuliaan Yang
Maha Menjelaskan

N  
 ^#5 ^ 5  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
KHALIS-IL-MUKHLIS
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tulus Yang Maha Ikhlas

N  
 &- W6  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SADIQ-IL-WA'D
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Membenarkan Yang Maha Menjanjikan

41
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
  B !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HAQ-IL-MUBIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Benar Yang Maha Menjelaskan

N  
 N [-' 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
QUWWAT-IL-MATIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat Yang Maha Teguh

N  
 ( 0-'  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QAWIYY-IL-'AZIZ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat Yang Maha Mulia

N  
 P-(0_ 1 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HAYY-IL-LADZI LA YAMUT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup Yang Tidak Akan Mati

42
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 R-/ AU !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'ALLAM-IL-GHUYUB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui Segala Sesuatu Yang
Ghaib

N  
 R- )N  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-
SATTAR-IL-'UYUB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi Segala Sesuatu Yang 'Aib

N  
 N ./ 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
GHUFRAN-IL-MUSTA'AN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan Yang Maha
Memberikan Pertolongan

N  
  R) !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
RABB-IL-'ALAMIN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Memelihara Sekelian Alam

43
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 )N  !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAHMAN-IS-SATTAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah Yang Maha Menutupi

N  
 )./  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-
RAHIM-IL-GHAFFAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Penyayang Yang Maha Mengampuni

N  
 RL- (  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZIZ-IL-WAHHAB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia Yang Maha Memberi

N  
 )&N' )'  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QADIR-IL-MUQTADIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkuasa Yang Maha Menguasai

44
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 # ./ 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
GHUFRAN-IL-HALIM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan Yang Maha
Lemah Lembut

N  
 "# "# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
MALIK-IL-MULK
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kerajaan

N  
 )-6 C)  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
BARI-IL-MUSAWWIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menjadikan Yang Maha Merekabentuk

N  
 ) * (  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
'AZIZ-IL-JABBAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia Yang Maha Perkasa

45
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
  N ) *  !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
JABBAR-IL-MUTAKABBIR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa Yang Maha Memiliki Kebesaran

 -.6( N  


 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANALLAHI
'AMMA YASIFUN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Allah Dari Segala Apa Yang Mereka Sifatkan

N  
 Y- $%&' !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
QUDDUS-IS-SUBBUH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kesucian Yang Maha Suci

 Y% %\ `# R) !


N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA
RABB-IL-MALAIKATI WAR-RUH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Pemelihara Sekelian Malaikat Dan
Ruh

46
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 ]
 %aE 0Z !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-
ALA-I WAN-NA'MA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kenikmatan Dan Yang
Maha Memberikan Nikmat

N  
 -6' "# !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
MALIK-IL-MAQSUD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Yang Menjadi Maksud

N  
 
 
 !
LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-
HANNAN-IL-MANNAN
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan Yang Maha
Menganugerah

 1.cAb
 N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU
ADAMU SAFIYYULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Adam 'Alaihissalam

Adalah Safiyullah

47
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 1*edY-e
 
LA ILAHA ILLA ALLAHU
NUHUN NAJIYYULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Nuh 'Alaihissalam

Adalah Najiyullah

N  
 8#KL 
 
LA ILAHA ILLA ALLAHU
IBRAHIMU KHALILULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam

Adalah Khalilullah

 fZ8!
 N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU
ISMA'ILU DZABIHULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Ismail 'Alaihissalam

Adalah Dzabihullah

 #9S!-F
 N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU
MUSA KALIMULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Musa 'Alaihissalam
Adalah Kalimullah

48
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 \.#K% 
 
LA ILAHA ILLA ALLAHU
DAWUDU KHALIFATULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Daud 'Alaihissalam

Adalah Khalifatullah

 Y%)S
 N  
LA ILAHA ILLA ALLAHU
'ISA RUHULLAH
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi 'Isa 'Alaihissalam

Adalah Ruhullah

 % )-X%S8*e\9 


) %
WARHAMNA BIBARAKATI INJILI 'ISA WA
ZABURI DAWUDA
Dan Rahmatilah Kami Dengan Keberkatan Kitab Injil
Nabi 'Isa 'Alaihissalam Dan Kitab Zabur Nabi Daud
'Alaihissalam

 #!%#
N S#c
 J-!)g&F;2%
WA FURQANI MUHAMMADIR RASULILLAHI
SALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM
Dan Kitab Furqan (Al-Quran) Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam Semoga
Rahmat Dan Kesejahteraan Allah Ke Atasnya

49
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

  )bۤ("N


BIRAHMATIKA YA ARHAM-AR-RAHIMIN
Dengan RahmatMu Wahai Zat Yang Paling Maha

Belas Kasihan

  R)


 & %
WALHAMDULILLAHI RABB-IL-'ALAMIN
Dan Segala Jenis Puji-Pujian Adalah Khusus Bagi
Allah Tuhan Pemelihara Sekelian Alam

QW

50
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 

N  
 $%&' "# !

N  
 ) * (  !

N  
 +, !

N  
 )-./ !

N  


  (  !

N  
 12- 0-' !

N  
 5 34# !

N  
 - &6 !

N  
 %- )-./ !

51
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 8. 89- !

N  
 <. :; !

N  
 >ۤ' >=&  !

N  
 @ 1 !

N  
 A-' 1 !

N  
 C) B 5 !

N  
 D 1# !

N  
 &E & - !

N  
 H FG  !

N  
 &HI :  !

N  
 ( #  !
52
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 (&' J%E !

 KE J%E ! N  


 

N  
 M LD  !

N  
 JN   !

N  
 PQ 1O' !

N  
 D R) !

  !


N  

 S#E 1) !


N  

N  
 4# L  !

N  
 6 T  !

N  
 )H' & - !
53
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
  #  !

N  
 )-./ )N  !

 (&  !


N  

N  


 9E   !

N  
 AU #  !

N  
 12 12I !

N  
 1; D  !

N  
 &E &6 !

 P-  %V)E R) !


N  

N  
 P;-#5 B 5 !

N  
 )H
 %8 B#KF !
54
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 WX B 5 !

N  
 # YN. !

N  
 1
/ (  !

N  
 )- I )-./  !

N  
 # D  !

N  
 P- # %"# 0Z !

N  
 \D %[ 0Z !

N  
 [)&' %\ H 0Z !

 P% * %](  0Z !N  

N  
 D )N  !

N  
 :/   !
55
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 &* & !

N  
 (&'  !

N  
 )N )'  !

N  
 # T  !

N  
 D 1
/ !

N  
 AU AU !

N  
 6
 "# !

  1
/ !
N  

N  
 P
 :(' !

N  
 P
 1 - !

N  
 )N )- 6  !
56
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 )-
 B 5 !

N  
 * 1
/ !

N  
 )- I 8O. !

N  
 (&' 1
/ !

N  
  JU* 0Z !

N  
 ^#5 ^ 5  !

N  
 &- W6  !

N  
  B !

N  
 N [-' 0Z !

N  
 ( 0-'  !

N  
 P-(0_ 1 !
57
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 R-/ AU !

N  
 R- )N  ! L

N  
 N ./ 0Z !

N  
  R) !

 )N  !


N  

N  
 )./  !

N  
 RL- (  !

N  
 )&N' )'  !

N  
 # ./ 0Z !

N  
 "# "# !

N  
 )-6 C)  !
58
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

N  
 ) * (  !

N  
  N ) *  !

 -.6( N  


 !

N  
 Y- $%&' !

 Y% %\ `# R) !


N  

N  
 ]
 %aE 0Z !

N  
 -6' "# !

N  
 
 
 !

 1.cAb
 N  

N  
 1*edY-e
 

N  
 8#KL 
 
59
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

 fZ8!
 N  

 #9S!-F
 N  

N  
 \.#K% 
 

 Y%)S
 N  

 % )-X%S8*e\9 


) %

 #!%#
N S#c
 J-!)g&F ;2%

  )bۤ("N

  R)


 & %


 g&F e-F % e&! S# h) % #! % 1#c H# 

j#9 &F % i \eX % .e SO) % '#K &

 #L -L F k&F 


 # Q

60
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

BISMILLAH-IR-RAHMAN-IR-RAHIM

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL–


MALIK-IL-QUDDUS.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZIZ-IL-JABBAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAUF-UR-RAHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHAFUR-IR-RAHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KARIM-IL-HAKIM.

61
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QAWIYY-IL-WAFIYY.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


LATIF-IL-KHABIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SAMAD-IL-MA'BUD.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHAFUR-IL-WADUD.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


WAKIL-IL-KAFIL.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAQIB-IL-HAFIZ.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AD-


DAIM-IL-QAIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


MUHYI-IL-MUMIT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HAYY-IL-QAYYUM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KHALIQ-IL-BARI.

62
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALIYY-IL-'AZHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


WAHID-IL-AHAD.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


MUKMIN-IL-MUHAIMIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HABIB-ISH-SHAHID.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HALIM-IL-KARIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


AWWAL-IL-QADIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


AWWAL-IL-AKHIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AZH-


ZHAHIR-IL-BATIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KABIR-IL-MUTA'AL.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QADHI-IL-HAJAT.

63
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


RABB-IL-'ARSH-IL-'AZHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAHMAN-IR-RAHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


RABBIY-AL-A'LA.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


BURHAN-IS-SULTAN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SAMI'-IL-BASIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


WAHID-IL-QAHHAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALIM-IL-HAKIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SATTAR-IL-GHAFUR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAHMAN-ID-DAYYAN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KABIR-IL-AKBAR.

64
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALIM-IL-'ALLAM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-ASH-


SHAFI-IL-KAFI.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZHIM-IL-BAQI.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SAMAD-IL-AHAD.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


RABB-IL-ARDHI WA-ASSAMAWAT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KHALIQ-IL-MAKHLUQAT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


MAN KHALAQA-AL-LAILI WA-AN-NAHAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KHALIQ-IR-RAZIQ.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


FATTAH-IL-'ALIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZIZ-IL-GHANIY.

65
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHAFUR-ISH-SHAKUR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZHIM-IL-'ALIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


MULKI WAL-MALAKUT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


'IZZATI WAL-'AZHOMAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


HAIBATI WAL-QUDRAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


KIBRIYAI WAL-JABARUT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SATTAR-IL-'AZHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALIM-IL-GHAIB.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HAMID-IL-MAJID.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HAKIM-IL-QADIM.

66
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QADIR-IS-SATTAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SAMI'-IL-'ALIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHANIY-IL-'AZHIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALLAM-IS-SALAM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


MALIK-IN-NASIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHANIYY-IR-RAHMAN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QARIB-IL-HASANAT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


WALIYY-IL-HASANAT.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SABUR-IS-SATTAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KHALIQ-IN-NUR.

67
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHANIYY-IL-MU'JIZ.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


FADHIL-ISH-SHAKUR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


GHANIYY-IL-QADIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


JALAL-IL-MUBIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


KHALIS-IL-MUKHLIS.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SADIQ-IL-WA'D.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HAQ-IL-MUBIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


QUWWAT-IL-MATIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QAWIYY-IL-'AZIZ.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HAYY-IL-LADZI LA YAMUT.

68
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'ALLAM-IL-GHUYUB.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AS-


SATTAR-IL-'UYUB.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


GHUFRAN-IL-MUSTA'AN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


RABB-IL-'ALAMIN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAHMAN-IS-SATTAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AR-


RAHIM-IL-GHAFFAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZIZ-IL-WAHHAB.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QADIR-IL-MUQTADIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


GHUFRAN-IL-HALIM.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


MALIK-IL-MULK.

69
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


BARI-IL-MUSAWWIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


'AZIZ-IL-JABBAR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


JABBAR-IL-MUTAKABBIR.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANALLAHI


'AMMA YASIFUN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


QUDDUS-IS-SUBBUH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA


RABB-IL-MALAIKATI WAR-RUH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHANA DZIL-


ALA-I WAN-NA'MA.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


MALIK-IL-MAQSUD.

LA ILAHA ILLA ALLAHU SUBHAN-AL-


HANNAN-IL-MANNAN.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


ADAMU SAFIYYULLAH.

70
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

LA ILAHA ILLA ALLAHU


NUHUN NAJIYYULLAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


IBRAHIMU KHALILULLAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


ISMA'ILU DZABIHULLAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


MUSA KALIMULLAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


DAWUDU KHALIFATULLAH.

LA ILAHA ILLA ALLAHU


'ISA RUHULLAH.

WARHAMNA BIBARAKATI INJILI 'ISA


WA ZABURI DAWUDA,

WA FURQANI MUHAMMADIR RASULILLAHI


SALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM,

BIRAHMATIKA YA ARHAM-AR-RAHIMIN
WALHAMDULILLAHI RABB-IL-'ALAMIN

z
71
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Dengan Nama Allah Yang Maha


Pemurah, Yang Maha Pengasih

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Raja,
Yang Maha Memiliki Kesucian.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Gagah.

72
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Belas Kasihan,
Yang Maha Pengasih.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pengampun,
Yang Maha Pengasih.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mulia,
Yang Maha Bijaksana.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kuat,
Yang Maha Menyempurnakan.

73
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Halus,
Maha Mengetahui Perkara Tersembunyi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Dikembalikan Segala Perkara,
Yang Maha Disembah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pengampun,
Yang Maha Penyinta.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pewakil,
Yang Maha Penjamin.

74
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menjaga,
Yang Maha Memelihara.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Berkekalan,
Yang Maha Berdiri.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menghidupkan,
Yang Maha Mematikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Hidup,
Yang Maha Berdiri Sendiri.

75
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pencipta,
Yang Maha Menjadikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Tinggi,
Yang Maha Besar.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Tunggal.
Yang Maha Esa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memberi Keamanan,
Yang Maha Memelihara.

76
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mengasihi,
Yang Maha Menyaksi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Lemah Lembut.
Yang Maha Mulia.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Awal.
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Awal Permulaan,
Yang Maha Akhir Penghabisan.

77
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Zahir,
Yang Maha Batin.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Besar,
Yang Maha Memiliki Segala
Ketinggian.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menunaikan Segala Hajat.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Tuhan Maha Pemelihara 'Arash Yang
Agung.

78
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Penyayang.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Tuhan Maha Pemelihara
Yang Maha Tinggi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Dalil,
Yang Maha Hujjah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mendengar,
Yang Maha Melihat.

79
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Tunggal,
Yang Maha Gagah Perkasa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mengetahui,
Yang Maha Bijaksana.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menutupi,
Yang Maha Mengampuni.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Perkasa.

80
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Terbesar,
Yang Maha Besar.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mengetahui,
Yang Sangat Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menyembuhkan,
Yang Maha Mencukupkan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Agung,
Yang Maha Berkekalan.

81
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Dikembalikan Segala
Urusan KepadaNya,
Yang Maha Esa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Tuhan Pemelihara Bumi Dan
Sekelian Langit.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pencipta Sekelian Makhluk.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Telah Menjadikan Siang Dan
Malam.

82
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pencipta,
Yang Memberikan Rezeki.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Membuka Pintu Kemenangan,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mulia,
Yang Maha Kaya.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mengampuni,
Yang Maha Mensyukuri.

83
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Agung,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Pemerintahan
Dan Segala Kerajaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Kemuliaan
Dan Keagungan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Kehebatan
Dan Kekuasaan.

84
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Segala Kebesaran
Dan Keperkasaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menutupi,
Yang Maha Agung.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mengetahui,
Yang Maha Ghaib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Terpuji,
Yang Maha Mulia.

85
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Bijaksana,
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Berkuasa,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mendengar,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kaya,
Yang Maha Agung.

86
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Sangat Mengetahui,
Yang Maha Sejahtera.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Raja,
Yang Maha Memberikan Pertolongan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kaya,
Yang Maha Pemurah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Dekat,
Yang Maha Memiliki Kebaikan.

87
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pelindung,
Yang Maha Memiliki Kebaikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Sabar,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pencipta,
Yang Maha Cahaya.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kaya,
Yang Maha Memiliki Mukjizat.

88
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Kelebihan,
Yang Maha Mensyukuri.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kaya,
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Kebesaran,
Yang Maha Menjelaskan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Tulus,
Yang Maha Ikhlas.

89
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Membenarkan,
Yang Maha Menjanjikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Benar,
Yang Maha Menjelaskan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kuat,
Yang Maha Teguh.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Kuat,
Yang Maha Mulia.

90
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Hidup,
Yang Tidak Akan Mati.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Sangat Mengetahui Segala
Sesuatu Yang Ghaib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menutupi Segala
Sesuatu Yang 'Aib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memberikan Keampunan,
Yang Maha Memberikan Pertolongan.

91
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Tuhan Yang Maha Memelihara
Sekelian Alam.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Penyayang,
Yang Maha Mengampuni.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mulia,
Yang Maha Memberi.

92
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Berkuasa,
Yang Maha Menguasai.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memberikan Keampunan,
Yang Maha Lemah Lembut.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki
Segala Kerajaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Menjadikan,
Yang Maha Merekabentuk.

93
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Mulia,
Yang Maha Perkasa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Memiliki Kebesaran.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Allah Dari Segala Apa
Yang Mereka Sifatkan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki Kesucian,
Yang Maha Suci.

94
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Tuhan Yang Maha Pemelihara
Sekelian Malaikat Dan Ruh.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Memiliki Segala Kenikmatan Dan
Yang Maha Memberikan Nikmat.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Memiliki,
Yang Menjadi Maksud.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci


Yang Maha Belas Kasihan,
Yang Maha Menganugerah.

95
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Adam 'Alaihissalam Adalah
Safiyullah.

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Nuh 'Alaihissalam Adalah
Najiyullah.

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Ibrahim 'Alaihissalam Adalah
Khalilullah.

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Ismail 'Alaihissalam Adalah
Dzabihullah.

96
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Musa 'Alaihissalam Adalah
Kalimullah.

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi Daud 'Alaihissalam Adalah
Khalifatullah.

Tiada Tuhan Selain Allah


Nabi 'Isa 'Alaihissalam Adalah
Ruhullah.

Dan Rahmatilah Kami Dengan


Keberkatan Kitab Injil Nabi 'Isa
'Alaihissalam Dan Keberkatan Kitab
Zabur Nabi Daud 'Alaihissalam,

97
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Dan Keberkatan Kitab Furqan


(Al-Quran)
Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu 'Alaihi Wasallam,

Semoga Rahmat Dan Kesejahteraan


Allah Ke Atasnya,

Dengan RahmatMu Wahai Zat


Yang Paling Maha Belas Kasihan,

Dan Segala Jenis Puji-Pujian Adalah


Khusus Hanya Bagi Allah
Tuhan Pemelihara Sekelian Alam.

98
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

DOA QURANI
ِmِQn َِ4mnI pqF ِq ُZm-sb

∩∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

∩∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$#

∩∪ ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$#

∩∪ ÚÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ)

∩∪ tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡u-Å_Ç9$# $tΡω÷δ$#

ÅUθàÒøóyϑø9$# Î-ö<xî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& tÏ%©!$# xÞ≡u-ÅÀ

∩∪ tÏj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ

99
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

∩∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) ( !$¨ΨÏΒ ö≅¬7s)s? $uΖ−/u‘

Zπ¨Βé& !$uΖÏF−ƒÍh‘èŒ ÏΒuρ y7s9 È÷yϑÎ=ó¡ãΒ $uΖù=yèô_$#uρ $uΖ−/u‘

y7¨ΡÎ) ( !$oΨø‹n=tã ó=è?uρ $oΨs3Å™$uΖtΒ $tΡÍ‘r&uρ y7©9 ZπyϑÎ=ó¡•Β

$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $oΨÏ?#u !$oΨ−/u‘ ∩∪ ÞΟŠÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# |MΡr&

Í‘$¨Ζ9$# z>#x‹tã $oΨÏ%uρ ZπuΖ|¡ym ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ZπuΖ|¡ym

$oΨtΒ#y‰ø%r& ôMÎm7rOuρ #Z-ö9|¹ $uΖøŠn=tã ùøÌøùr& !$oΨ−/u‘ ∩∪

$oΨ−/u‘ ∩∪ šÍÏ>≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$#uρ

Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? Ÿω

’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss?

100
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$#

!$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏ>øî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ

ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4

øŒÎ) y‰÷èt/ $oΨt/θè=è% ùøÌ“è? Ÿω $oΨ−/u‘ ∩∪ šÍÏ>≈x6ø9$#

|MΡr& y7¨ΡÎ) 4 ºπyϑômu‘ y7Ρà$©! ÏΒ $uΖs9 ó=yδuρ $oΨoK÷ƒy‰yδ

ω 5ΘöθuŠÏ9 Ĩ$¨Ψ9$# ßìÏΒ$y_ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u‘ ∩∪ Ü>$¨δuθø9$#

∩∪ yŠ$yèŠÏϑø9$# ß#Î=÷‚ムŸω ©!$# 6χÎ) 4 ϵ‹Ïù |=÷ƒu‘

z>#x‹tã $uΖÏ%uρ $oΨt/θçΡèŒ $uΖs9 öÏ>øî$$sù $¨ΨtΒ#u !$oΨ¯ΡÎ) !$oΨ−/u‘

ºπt7Íh‹sÛ Zπ−ƒÍh‘èŒ š Ρà$©! ÏΒ ’Í< ó=yδ Éb>u‘ ∩∪ Í‘$¨Ζ9$#

101
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

!$yϑÎ/ $¨ΨtΒ#u !$oΨ−/u‘ ∩∪ Ï!$tã‘$!$# ßì‹Ïÿxœ š ¨ΡÎ) (

yìtΒ $oΨö;çFò2$$sù tΑθß™§9$# $oΨ÷èt7¨?$#uρ |Mø9t“Ρr&

$oΨt/θçΡèŒ $uΖs9 öÏ>øî$# $uΖ−/u‘ ∩∪ šωÎγ≈¤±9$#

’n?tã $tΡöÝÁΡ$#uρ $oΨtΒ#y‰ø%r& ôMÎm6rOuρ $tΡÌøΒr& þ’Îû $oΨsù#u-ó Î)uρ

zΝ÷èÏΡuρ ª!$# $uΖç6ó¡ym ∩∪ tÍÏ>≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$#

“ÏŠ$oΨム$ZƒÏŠ$oΨãΒ $oΨ÷èÏϑy™ $oΨ¯ΡÎ) !$oΨ−/§‘ ∩∪ ã≅‹Å2uθø9$#

öÏ>øî$$sù $oΨ−/u‘ 4 $¨ΨtΒ$t↔sù öΝä3În/tÎ/ (#θãΨÏΒ#u ÷βr& Ç≈yϑƒM∼Ï9

yìtΒ $oΨ©ùuθs?uρ $oΨÏ?$t↔Íh‹y™ $¨Ψtã öÏe>Ÿ2uρ $oΨt/θçΡèŒ $uΖs9

y7Î=ߙ①4’n?tã $oΨ¨?‰tãuρ $tΒ $oΨÏ?#uuρ $oΨ−/u‘ ∩∪ Í‘#tö/F{$#

102
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

yŠ$yèŠÎRùQ$# ß#Î=øƒéB Ÿω y7¨ΡÎ) 3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ $tΡÌ“øƒéB Ÿωuρ

ÉΟÏ9$©à9$# Ïπtƒös)ø9$# ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ $oΨô_Ì÷zr& !$oΨ−/u‘ ∩∪

$oΨ©9 ≅yèô_$#uρ $|‹Ï9uρ š Ρà$©! ÏΒ $uΖ©9 ≅yèô_$#uρ $yγè=÷δr&

yìtΒ $uΖö;çGø.$$sù $¨ΨtΒ#u !$uΖ−/u‘ ∩∪ #·-<ÅÁtΡ š Ρà$©! ÏΒ

Zοy‰Í←!$tΒ $oΨø‹n=tã öΑÌ“Ρr& !$oΨ−/u‘ ¢Οßγ¯=9$# ∩∪ tωÎγ≈¤±9$#

$tΡÌÅz#uuρ $oΨÏ9¨ρX{ #Y‰ŠÏã $oΨs9 ãβθä3s? Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ

∩∪ tÏ%Η≡§9$# ç-ö<yz |MΡr&uρ $oΨø%ã—ö‘$#uρ ( y7ΖÏiΒ Zπtƒ#uuρ

ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# tsÜsù “Ï%©#Ï9 }‘Îγô_uρ àMôγ§_uρ ’ÎoΤÎ)

š∅ÏΒ O$tΡr& !$tΒuρ ( $Z>‹ÏΖym š⇓ö‘F{$#uρ

103
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ö¨βÎ) ∩∪ šÏ.Î-ô³ßϑø9$#

( …çµs9 y7ƒÎ-Ÿ° Ÿω ∩∪ tÏΗs>≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! †ÎA$yϑtΒuρ

Ÿ$uΖ−/u‘ ∩∪ tÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ãΑ¨ρr& O$tΡr&uρ ßNöÏΒé& y7Ï9≡x‹Î/uρ

$oΨôϑymös?uρ $uΖs9 öÏ>øós? óΟ©9 βÎ)uρ $uΖ|¡à>Ρr& !$oΨ÷Ηs>sß

“Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# ∩∪ zƒÎ-Å£≈y‚ø9$# zÏΒ ¨sðθä3uΖs9

$uΖ1y‰yδ ÷βr& Iωöθs9 y“ωtFöκs]Ï9 $¨Ζä. $tΒuρ #x‹≈yγÏ9 $uΖ1y‰yδ

∩∪ tÏΗÍ>≈©à9$# ÏΘöθs)ø9$# yìtΒ $uΖù=yèøgrB Ÿω $uΖ−/u‘ ∩∪ ª!$#

ç-ö<yz |MΡr&uρ Èd,ysø9$$Î/ $uΖÏΒöθs% t÷t/uρ $uΖoΨ÷Wt/ ôxtFøù$# $uΖ−/u‘

$uΖ©ùuθs?uρ #Z-ö9|¹ $oΨø‹n=tã ùøÌøùr& !$uΖ−/u‘ ∩∪ tÅsÏG≈x>ø9$#

104
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

$oΨù=Åz÷Šr&uρ ÅOL{uρ ’Í< öÏ>øî$# tÉb>u‘ ∩∪ tÏϑÎ=ó¡ãΒ

∩∪ šÏΗ¿q≡§9$# ãΝymö‘r& |MΡr&uρ ( y7ÏGuΗ÷qu‘ †Îû

ç-ö<yz |MΡr&uρ ( $uΖ÷Ηxqö‘$#uρ $uΖs9 öÏ>øî$$sù $oΨ•‹Ï9uρ |MΡr&

$u‹÷Ρ‘‰9$# ÍνÉ‹≈yδ ’Îû $uΖs9 ó=çGò2$#uρ ∩∪ tÌÏ>≈tóø9$#

∩∪ y7ø‹s9Î) !$tΡô‰èδ $¯ΡÎ) ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ZπuΖ|¡ym

( àMù=2uθs? ϵø‹n=tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym

$uΖù=©.uθs? «!$# (’n?tã ∩∪ ÉΟŠÏàyèø9$# ĸöyèø9$# D>u‘ uθèδuρ

∩∪ šÏϑÎ=≈©à9$# ÏΘöθs)ù=Ïj9 ZπuΖ÷FÏù $uΖù=yèøgrB Ÿω $uΖ−/u‘

tÉb>u‘ ∩∪ tÍÏ>≈s3ø9$# ÏΘöθs)ø9$# zÏΒ š ÏGoΗôqtÎ/ $oΨÅngwΥuρ

105
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

ϵÎ/ ’Í< }§øŠs9 $tΒ š n=t↔ó™r& ÷βr& š Î/ èŒθããr& þ’ÎoΤÎ)

zÏiΒ à2r& ûÍ_ôϑymös?uρ ’Í< öÏ>øós? ωÎ)uρ ( ÖΝù=Ïã

z|¡ômr& þ’În1u‘ …絯ΡÎ) ( «!$# sŒ$yètΒ ∩∪ zƒÎ-Å£≈y‚ø9$#

Éb>u‘ ∩∪ šχθßϑÎ=≈©à9$# ßxÎ=ø>ムŸω …絯ΡÎ) ( y“#uθ÷WtΒ

È≅ƒÍρù's? ÏΒ Í_tFôϑ¯=tãuρ Å7ù=ßϑø9$# zÏΒ Í_tF÷Ws?#u ô‰s%

|MΡr& ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# tÏÛ$sù 4 Ï]ƒÏŠ%tnF{$#

$VϑÎ=ó¡ãΒ Í_©ùuθs? ( ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû Çc’Í<uρ

#x‹≈yδ ö≅yèô_$# Éb>u‘ ∩∪ tÅsÎ=≈¢Á9$$Î/ Í_ø)Åsø9r&uρ

tΠ$oΨô¹F{$# y‰ç7÷è¯Ρ βr& ¢Í_t/uρ Í_ö7ãΨô_$#uρ $YΨÏΒ#u t$s#t6ø9$#

106
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

4 ÉL−ƒÍh‘èŒ ÏΒuρ Íο4θn=¢Á9$# zΟŠÉ)ãΒ Í_ù=yèô_$# Éb>u‘ ∩∪

£“t$Î!≡uθÏ9uρ ’Í< öÏ>øî$# $oΨ−/u‘ ∩∪ Ï!$tãߊ ö≅¬6s)s?uρ $oΨ−/u‘

Éb>§‘ ∩∪ Ü>$|¡Åsø9$# ãΠθà)tƒ tΠöθtƒ tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ

Í_ù=Åz÷Šr& Éb>§‘ ∩∪ #Z-<Éó|¹ ’ÎΤ$u‹−/u‘ $yϑx. $yϑßγ÷Ηxqö‘$#

5−ô‰Ï¹ yltøƒèΧ Í_ô_Ì÷zr&uρ 5−ô‰Ï¹ Ÿ≅yzô‰ãΒ

!$uΖ−/u‘ ∩∪ #Z-<ÅÁ¯Ρ $YΖ≈sÜù=ß™ y7Ρà$©! ÏΒ ’Ík< ≅yèô_$#uρ

$tΡÌøΒr& ôÏΒ $oΨs9 ø⋅Äh[yδuρ ZπtΗôqy‘ y7Ρà$©! ÏΒ $uΖÏ?#u

∩∪ «!$$Î/ ωÎ) nο§θè% Ÿω ª!$# u!$x© $tΒ ∩∪ #Y‰x©u‘

þ’Í< ÷-Åc£o„uρ ∩∪ “Í‘ô‰|¹ ’Í< ÷yu-õ°$# Éb>u‘ tΑ$s%

107
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

∩∪ ’ÎΤ$|¡Ïj9 ÏiΒ Zοy‰ø)ãã ö≅è=ôm$#uρ ∩∪ “ÌøΒr&

tµ≈s9Î) Hω ∩∪ $Vϑù=Ïã ’ÎΤ÷ŠÎ— Éb>§‘ ∩∪ ’Í<öθs% (#θßγs)ø>tƒ

zÏΒ àMΖà2 ’ÎoΤÎ) š oΨ≈ysö6ß™ |MΡr& HωÎ)

|MΡr&uρ #YŠösù ’ÎΤö‘x‹s? Ÿω Éb>u‘ ∩∪ šÏϑÎ=≈©à9$#

%Z.u‘$t7•Β Zωu”∴ãΒ Í_ø9Ì“Ρr& Éb>§‘ ∩∪ šÏOÍ‘≡uθø9$# ç-ö<yz

†Îû Í_ù=yèøgrB Ÿξsù Éb>u‘ ∩∪ t,Î!Í”∴ßϑø9$# ç-ö<yz |MΡr&uρ

ôÏΒ y7Î/ èŒθããr& Éb>§‘ ∩∪ tÏϑÎ=≈©à9$# ÏΘöθs)ø9$#

βr& Éb>u‘ š Î/ èŒθããr&uρ ∩∪ ÈÏÜ≈u‹¤±9$# ÏN≡t“yϑyδ

$uΖ÷Ηxqö‘$#uρ $uΖs9 öÏ>øî$$sù $¨ΨtΒ#u !$oΨ−/u‘ ∩∪ Èβρç-ÛØøts†

108
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

óΟymö‘$#uρ öÏ>øî$# Éb>§‘ ∩∪ tÏΗ¿q≡§9$# ç-ö<yz |MΡr&uρ

$¨Ψtã ô∃Î-ñÀ$# $uΖ−/u‘ ∩∪ tÏΗ¿q≡§9$# ç-ö<yz |MΡr&uρ

∩∪ $·Β#txî tβ%x. $yγt/#x‹tã 6χÎ) ( tΛ©yγy_ z>#x‹tã

nο§è% $oΨÏG≈−ƒÍh‘èŒuρ $uΖÅ_≡uρø—r& ôÏΒ $oΨs9 ó=yδ $oΨ−/u‘

#sŒÎ)uρ ∩∪ $·Β$tΒÎ) šÉ)−Fßϑù=Ï9 $oΨù=yèô_$#uρ &ãôãr&

¢ΟèO Í_çGŠÏϑム“Ï%©!$#uρ ∩∪ ÉÏ>ô±o„ uθßγsù àMôÊÌtΒ

ÉLt↔ÿ‹ÏÜyz ’Í< tÏ>øótƒ βr& ßìyϑôÛr& ü“Ï%©!$#uρ ∩∪ ÈÍŠøtä†

$Vϑò6ãm ’Í< ó=yδ Éb>u‘ ∩∪ ÉÏe$!$# uΘöθtƒ

tβ$|¡Ï9 ’Ík< ≅yèô_$#uρ ∩∪ šÅsÎ=≈¢Á9$$Î/ Í_ø)Åsø9r&uρ

109
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

ÏπrOu‘uρ ÏΒ Í_ù=yèô_$#uρ ∩∪ tÌÅzFψ$# ’Îû 5−ô‰Ï¹

∩∪ tβθèWyèö7ムtΠöθtƒ ’ÎΤÌ“øƒéB Ÿωuρ ∩∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# Ïπ¨Ψy_

ûÍ_ôãΗ÷ρr& Éb>u‘ ∩∪ tβθè=yϑ÷ètƒ $£ϑÏΒ ’Í?÷δr&uρ Í_ÅngwΥ Éb>u‘

4’n?tãuρ ¥’n?tã |Môϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# š tFyϑ÷èÏΡ tä3ô©r& ÷βr&

Í_ù=Åz÷Šr&uρ çµ8|Êös? $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅uΗùår& ÷βr&uρ 6”t$Î!≡uρ

’ÎoΤÎ) Éb>u‘ ∩∪ šÅsÎ=≈¢Á9$# x8ÏŠ$t7Ïã ’Îû y7ÏGpΗôqtÎ/

uθèδ …çµ¯ΡÎ) 4 ÿ…ã&s! tx>tósù ’Í< öÏ>øî$$sù Ťø>tΡ àMôϑn=sß

ÏΘöθs)ø9$# zÏΒ Í_ÅngwΥ Éb>u‘ ∩∪ ÞΟŠÏm§9$# â‘θà>tóø9$#

9-ö<yz ôÏΒ ¥’n<Î) |Mø9t“Ρr& !$yϑÏ9 ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ ∩∪ tÏϑÎ=≈©à9$#

110
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã ’ÎΤ÷-ÝÇΡ$# Å_Uu‘ ∩∪ ×-<É)sù

|=yδøŒr& ü“Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# ∩∪ šωšø>ßϑø9$#

Éb>u‘ ∩∪ î‘θä3x© Ö‘θà>tós9 $uΖ−/u‘ 6χÎ) ( tβt“ptø:$# $¨Ψtã

|M÷èÅ™uρ $uΖ−/u‘ ∩∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏΒ ’Í< ó=yδ

(#θç/$s? tÏ%©#Ï9 öÏ>øî$$sù $Vϑù=Ïãuρ Zπyϑôm§‘ &óx« ¨≅à2

$uΖ−/u‘ ∩∪ ËΛÅspgø:$# z>#x‹tã öΝÎγÏ%uρ y7n=‹Î6y™ (#θãèt7¨?$#uρ

tΒuρ öΝßγ¨?‰tãuρ ÉL©9$# Aβô‰tã ÏM≈¨Ζy_ óΟßγù=Åz÷Šr&uρ

y7¨ΡÎ) 4 óΟÎγÏG≈−ƒÍh‘èŒuρ öΝÎγÅ_≡uρø—r&uρ öΝÎγÍ←!$t/#u ôÏΒ yxn=|¹

4 ÏN$t↔Íh‹¡¡9$# ãΝÎγÏ%uρ ∩∪ ÞΟ‹Å3ysø9$# Ⓝ͓yèø9$# |MΡr&

111
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

4 …çµtF÷Η¿qu‘ ô‰s)sù 7‹Í≥tΒöθtƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# È,s? tΒuρ

ûÍ_ôãΗ÷ρr& Éb>u‘ ∩∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ã—öθx>ø9$# uθèδ š Ï9≡sŒuρ

4’n?tãuρ ¥’n?tã |Môϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# y7tFyϑ÷èÏΡ tä3ô©r& ÷βr&

’Í< ôxÎ=ô¹r&uρ çµ9|Êös? $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅uΗùår& ÷βr&uρ £“t$Î!≡uρ

tÏΗÍ>ó¡ßϑø9$# zÏΒ ’ÎoΤÎ)uρ y7ø‹s9Î) àMö6è? ’ÎoΤÎ) ( ûÉL−ƒÍh‘èŒ ’Îû

šÏ%©!$# $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ $oΨs9 öÏ>øî$# $uΖ−/u‘ ∩∪

yξÏî $uΖÎ/θè=è% ’Îû ö≅yèøgrB Ÿωuρ Ç≈yϑƒM}$$Î/ $tΡθà)t7y™

$uΖ−/§‘ ∩∪ îΛÏm§‘ Ô∃ρâu‘ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u‘ (#θãΖtΒ#u tÏ%©#Ïj9

∩∪ ç-<ÅÁyϑø9$# y7ø‹s9Î)uρ $oΨö;tΡr& y7ø‹s9Î)uρ $uΖù=©.uθs? y7ø‹n=tã

112
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

$uΖs9 öÏ>øî$#uρ (#ρãx>x. tÏ%©#Ïj9 ZπuΖ÷FÏù $uΖù=yèøgrB Ÿω $uΖ−/u‘

öΝÏϑø?r& !$uΖ−/u‘ ∩∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) ( !$oΨ−/u‘

&óx« Èe≅à2 4’n?tã y7¨ΡÎ) ( !$uΖs9 öÏ>øî$#uρ $tΡu‘θçΡ $uΖs9

Ÿ≅yzyŠ yϑÏ9uρ £“t$Î!≡uθÏ9uρ ’Í< öÏ>øî$# Éb>§‘ ∩∪ փωs%

ÏŠÌ“s? Ÿωuρ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ $YΖÏΒ÷σãΒ š_ÉLøŠt/

tÏm «!$# z≈ysö6Ý¡sù ∩∪ #I‘$t7s? ωÎ) tÏΗÍ>≈©à9$#

߉ôϑysø9$# ã&s!uρ ∩∪ tβθßsÎ6óÁè? tÏnuρ šχθÝ¡ôϑè?

tÏnuρ $|‹Ï±tãuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû

ßlÌøƒä†uρ ÏMÍh‹yϑø9$# zÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌøƒä† ∩∪ tβρãÎγôàè?

113
 ‫ﺵ‬
 ‫ﻌ ﺮ‬L ‫ﮐ ﻨ ﺰ ﺍﻟ‬L ‫ﺎﺀ‬
N ‫ﻋ‬L ‫ﺩ‬N
DOA KANZIL 'ARASH

4 $pκÌEöθtΒ y‰÷èt/ uÚö‘F{$# Äôvä†uρ Çc‘y⇔ø9$# zÏΒ |MÍh‹yϑø9$#

Ĩ$¨Ψ=Ï9 ª!$# ËxtGø>tƒ $¨Β ∩∪ šχθã_tøƒéB y7Ï9≡x‹x.uρ

Ÿξsù ô7Å¡ôϑム$tΒuρ ( $yγs9 y7Å¡ôϑãΒ Ÿξsù 7πuΗ÷q§‘ ÏΒ

∩∪ ãΛÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ 4 Íνω÷èt/ .ÏΒ …çµs9 Ÿ≅Å™öãΒ

∩∪ šχθà>ÅÁtƒ $¬Ηxå Í﨓Ïèø9$# Éb>u‘ y7În/u‘ z≈ysö6ß™

∩∪ šÎ=y™ößϑø9$# ’n?tã íΝ≈n=y™uρ

∩∪ šÏϑn=≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! ߉ôϑptø:$#uρ

g&F eL -F % e&! S# h) % #! % 1#c H# 

#! % h) % cb % = S# % # N S#c

114