Anda di halaman 1dari 2

Apakah itu KSSM?

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang menggantikan KBSM akan diimplementasikan secara
berperingkat mulai tahun 2017 dengan kohort Tingkatan 1.
Berikut adalah beberapa perbezaan antara KSSM Sains Tingkatan 1 dan KBSM Sains Tingkatan 1.
KSSM Sains Tingkatan 1
Diperjelaskan dalam DSKP (Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran) yang mengandungi
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan
Standard Pentaksiran

Lebih berfokus kepada Kemahiran Abad ke-21 dan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Dipertunjangkan oleh:

KBSM Sains Tingkatan 1


Diperjelaskan dalam dua dokumen:

1.

. Sukatan Pelajaran (SP)

2.

. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)

Berfokus kepada Kemahiran Berfikir secara Kritis


dan Kreatif (KBKK), Kemahiran Berfikir dan
Strategi Berfikir (KBSB), dan Panduan
Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)
Dipertunjangkan oleh:

Komunikasi

Kemahiran Saintifik

Sains & Teknologi

Kemahiran Proses Sains

Perkembangan Fizikal & Estetika

Kemahiran Manipulatif

Ketrampilan Diri

Kemahiran Berfikir

Kemanusiaan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kerohanian, Sikap & Nilai

KANDUNGAN DSKP:

KANDUNGAN HSP:

Tema 1: KAEDAH SAINTIFIK


Tema 1: MEMPERKENALKAN SAINS

Bab 1: Pengenalan kepada Penyiasatan


Bab 1: Pengenalan kepada Sains
Saintifik
Tema 2: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN
Tema 2: PENYENGGARAAN DAN
HIDUPAN
KESINAMBUNGAN HIDUP

Bab 2: Sel sebagai Unit Asas Kehidupan

Bab 2: Sel sebagai unit asas Hidupan


Tema 3: JIRIM DALAM ALAM

Bab 3: Koordinasi dan Gerak Balas

Bab 3: Jirim

Bab 4: Pembiakan

Bab 4: Kepelbagaian Sumber di Bumi


Tema 3: PENEROKAAN UNSUR DALAM

Bab 5: Udara di Sekeliling Kita


ALAM

Bab 5: Jirim
Tema 4: TENAGA

Bab 6: Jadual Berkala

Bab 6: Sumber Tenaga

Bab 7: Udara

Bab 7: Haba
Tema 4: TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP

Bab 8: Cahaya dan Optik

Tema 5: PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA


LEPAS

Bab 9: Bumi